Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace

11,139 views

Published on

 • S některými doporučeními se dá souhlasit, jiná jsou trochu zavádějící. Pro všeobecný přehled o tvorbě prezentací doporučuji přečíst si tuto stránku: http://www.prezentacepowerpoint.cz/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Vše je poučné
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Prezentace

 1. 1. I ng. Pavel Roubal Obrázky poskytla firma Complex, www.complex.cz Prezentace
 2. 2. <ul><li>Účel </li></ul><ul><li>Zásady úspěšné prezentace – obecné </li></ul><ul><li>Způsoby promítání </li></ul><ul><li>Zásady zpracování poč . prezentace </li></ul><ul><li> Tvorba prezentace v prez . programu </li></ul>Prezentace
 3. 3. <ul><li>Předání informací </li></ul><ul><li>s důrazem na vizuální </li></ul><ul><li>sdělení </li></ul>Účel prezentace <ul><li>Člověk získává: </li></ul><ul><li>87 % informací o okolí zrakem </li></ul><ul><li>% sluchem </li></ul><ul><li>4 % ostatními smysly </li></ul>
 4. 4. <ul><li>1. Vždy připraven (mít znalosti) </li></ul><ul><li>2. Připravit místnost </li></ul><ul><li>Umístění plátna, projektoru </li></ul><ul><li>Rozmístění židlí </li></ul><ul><li>Osvětlení a zatemnění </li></ul><ul><li>Příprava a vyzkoušení techniky </li></ul><ul><li>3. Přednes </li></ul><ul><li>a kontakt s posluchači </li></ul>Zásady úspěšné prezentace E = m c 2 kde c je…
 5. 5. <ul><li>Skupinové </li></ul><ul><li>Pomocí videodataprojektoru </li></ul><ul><li>Na obrazovce počítače, televizoru </li></ul><ul><li>Na obrazovkách více počítačů </li></ul>Způsoby promítání Individuální Určená pro jednoho žáka u počítače Výrazně odlišná – více textu, menší obrázky atd.
 6. 6. <ul><li>1. Stručný text, velké písmo, předpokládá se komentář </li></ul><ul><li>2. Kontrastní barvy, lépe bezpatkové písmo </li></ul><ul><li>3. Velké obrázky </li></ul><ul><li>4. Používat grafy, </li></ul><ul><li>schémata, nákresy </li></ul>Zásady zpracování počítačové prezentace
 7. 7. <ul><li>Prezentace je skupina snímků, které se postupně zobrazují </li></ul><ul><li>(ukázka zobrazení řazení snímků a detailu – vybereme v nabídce…) </li></ul><ul><li>(ukázka vytvoření nového snímku, výběr rozvržení snímku, změna pořadí snímků, odstranění snímku) </li></ul>Tvorba počítačové prezentace <ul><li>Snímky se mohou objevovat s různými efekty , po klepnutí nebo v nastaveném časovém intervalu </li></ul><ul><li>ukázka efektů pro přechod snímku – vybereme v nabídce… </li></ul><ul><li>ukázka nastavení přechodu po klepnutí nebo po uplynutí určené doby </li></ul><ul><li>ukázka nastavení buď pro aktuální snímek, nebo pro všechny snímky </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Jednotlivé objekty na snímku se opět mohou zobrazovat postupně a s mnoha efekty </li></ul><ul><li>(ukázka nastavení animací pro objekty – vybereme v nabídce…) </li></ul><ul><li>Pozn.: s efekty je třeba šetřit, jako vždy platí, že méně je většinou více </li></ul>Tvorba počítačové prezentace <ul><li>Texty i další objekty mohou být odkazy na jiné stránky </li></ul><ul><li>ukázka nastavení odkazů – vybereme v nabídce </li></ul>
 9. 9. <ul><li>S textem, rastrovými obrázky a grafikou pracujeme podobně jako v textovém editoru </li></ul><ul><li>(ukázka nastavení písma, zarovnání, odrážek – vybereme v nabídce…) </li></ul><ul><li>(ukázka vytvoření text. pole, změna jeho poloha a velikosti, vložení automatického tvaru a rastrového obrázku) </li></ul>Tvorba počítačové prezentace <ul><li>Celkový vzhled, barevné ladění i grafiku nejrychleji „vytvoříme“ použitím připravené šablony </li></ul><ul><li>ukázka výběru a nastavení šablony – vybereme v nabídce… </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Ukázka tvorby jednoduché prezentace založené na šabloně na zvolené téma </li></ul><ul><li>(každý asi má své vlastní ukázky) </li></ul>Tvorba počítačové prezentace <ul><li>Vytvořit se studenty společně krátkou prezentaci (stačí pět snímků) </li></ul><ul><li>(každý asi má své vlastní ukázky) </li></ul><ul><li>Zadat samostatnou práci </li></ul><ul><li>Na volné téma, zaměření dle aprobace nebo zájmu učitele </li></ul>
 11. 11. <ul><li>MS PowerPoint </li></ul><ul><li>kvalitní, nepsaný standard, mnoho šablon x cena za licence Office </li></ul><ul><li>Open Office Impress </li></ul><ul><li>čím dál tím lepší, zatím málo šablon, ovládání podobné MS PP, licencován jako Open Source </li></ul><ul><li>Lotus Freelance Graphics, Corel…. </li></ul><ul><li>u nás málo rozšířené </li></ul>Použitelné programy
 12. 12. <ul><li>Literatura je většinou podrobnější, </li></ul><ul><li>než je náplň tohoto úvodního kurzu </li></ul><ul><li>Computer Press </li></ul><ul><li>Ivo Magera, Jak na počítač – Prezentace v programu PowerPoint </li></ul><ul><li>Ivo Magera, MS PowerPoint 2000 CZ – základní příručka </li></ul><ul><li>Ivo Magera, MS PowerPoint 2002 CZ – uživatelská příručka </li></ul><ul><li>Grada </li></ul><ul><li>Vladimí Bříza PowerPoint 2002 – snadno a rychle </li></ul>Doporučená literatura
 13. 13. A to je zatím vše…

×