Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Verslas internete teisininko akimis"

1,636 views

Published on

Vaivos Bruzgulytės (Dlegals teisininkės) seminaro "Verslas internete teisininko akimis" skaidrės. Seminaras vyko 2011-11-02, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Published in: Business
 • Be the first to comment

"Verslas internete teisininko akimis"

 1. 1. 2011 m. lapkritis, Vilnius Verslas internete teisininko akimis - galimyb ė s ir rizikos
 2. 2. Kodėl verta kurti savo verslą internete ?
 3. 3. <ul><li>n e svarbi verslininko buveinės vieta – užsakytas prekes patogu pristatyti paštu ar per kurjerius ; </li></ul><ul><li>tarptautinio verslo galimybės; </li></ul><ul><li>pateikiama daugiau informacijos apie produktus , firmą; </li></ul><ul><li>patogesnis ir efektyvesnis pirkėjų aptarnavimas bei papildomų vartotojų pritraukimas; </li></ul><ul><li>efektyvesnis vartotojų poreikių tenkinimas; </li></ul><ul><li>pajamų neriboja gaunamas atlyginimas (fiksuota atlyginimo suma); </li></ul><ul><li>“ grįžtamasis ryšys” su klientais; </li></ul><ul><li>novatoriškas įmonės įvaizdis; </li></ul><ul><li>taupomi ištekliai bei mažinami kaštai. </li></ul>Verslo internete privalumai
 4. 4. <ul><li>Maža rinka; </li></ul><ul><li>Infrastruktūra geriausiai išvystyta didžiuosiuose miestuose, o provincijoje situacija gerokai blogesnė; </li></ul><ul><li>Nedidelis vartotojų pasitikėjimo paslaugomis interneto aplinkoje laipsnis; </li></ul><ul><li>Nėra išsamaus teisinio reglamentavimo. </li></ul>Problemos, kurios stabdo e. verslo plėtrą Lietuvoje
 5. 5. <ul><li>Verslo internete sėkmės receptas: </li></ul><ul><li>Jūsų verslo idėja – vienintelis ar (ir) optimalus tam tikros klient ų problemos sprendimo būdas </li></ul><ul><li> Elektronini o versl o būdai: </li></ul><ul><li>elektroninė prekyba </li></ul><ul><li>paslaugų teikimas elektroninėje </li></ul><ul><li>erdvėje </li></ul>Elektroninio verslo rūšys
 6. 6. <ul><li>Tikslas  pirkimas internetu turi būti patrauklus ir patogus </li></ul><ul><li> Internete parduodamų p rekių ypatumai : </li></ul><ul><li>Prekės mažo svorio ir gabaritų ( paprastenis transportavimas ) </li></ul><ul><li>Prekės pakankamai brangios (pasiteisina siuntimo išlaidos) </li></ul><ul><li>Unikalių, bet praktiškų prekių pasiūla </li></ul><ul><li>Prekių gausa </li></ul><ul><li>Prekių aprašymai bei nuotraukos (visapusiškumas) </li></ul>Elektroninė prekyba
 7. 7. <ul><li>Paslaugų teikimas internete </li></ul><ul><li>Gydytojo konsultacija </li></ul><ul><li>Teisi nės paslaugos </li></ul><ul><li>Informatiko konsultacija </li></ul><ul><li>Kai pagalbos reikia čia ir dabar! </li></ul>Elektroninės paslaugos
 8. 8. <ul><li>RINKOS TYRIMAI: </li></ul><ul><li>Pirkėjų/ paslaugos gavėjų rinka; </li></ul><ul><li>Konkurencinės aplinkos įvertinimas. </li></ul>Elektroninės paslaugos
 9. 9. <ul><li>4 pagrindiniai elektroninio verslo įgyvendinimo žingsniai </li></ul><ul><li>Įsigyti domeno vardą ; </li></ul><ul><li>Įsigyti technologijas (priklausomai nuo numatomo projekto: svetainių turinio valdymo sistemą, e. prekybos modulį, CRM ir pan.); </li></ul><ul><li>Parengti darbui e. verslo priemones ir jas įdiegti (svetainę, sistemą, e. parduotuvę ir pan.); </li></ul><ul><li>Optimizuoti ir registruoti projektą internetinėse paieškos sistemose (Google, Yahoo ir kt.); kitaip populiarinti ir reklamuoti įmonę bei e. verslą. </li></ul>Elektroninio verslo kūrimo etapai
 10. 10. <ul><li>Domeno vardas </li></ul><ul><li>žodinis skaitmeninis ženklas, atkartojantis skaitmeninį IP adresą, prijungtą prie interneto tinklo. Konkretus domeno vardas reiškia konkrečios interneto svetainės adresą. </li></ul><ul><li>Funkcijos: </li></ul><ul><li>Techninė; </li></ul><ul><li>Informacinė. </li></ul>1 etapas  Domeno vardo įsigijimas
 11. 11. <ul><li>Domeno vardą įsigyti galima: </li></ul><ul><ul><li>Įregistruoti pačiam; </li></ul></ul><ul><ul><li>Nusipirkti iš kito asmens; </li></ul></ul><ul><ul><li>Išsinuomoti; </li></ul></ul><ul><ul><li>Apginti savo teisę į neteisėtai užimtą domeno vardą ir jį persiregistruoti. </li></ul></ul>1 etapas  Domeno vardo įsig i jimas
 12. 12. <ul><li>Domeno vardo “vagysčių” prevencija </li></ul><ul><li>Domeno vardo, kuris yra tapatus ar klaidinančiai panašus į trečiųjų asmenų nuosavybe esančių įmonės vardus, prekių ženklus ar plačiai visuomenėje žinomam ženklus, naudojimas pažeidžia tų asmenų teises. </li></ul><ul><li>“ Pažeistieji” gali : </li></ul><ul><li>Perimti domeno vardo savo nuosavybė n ; </li></ul><ul><li>Reikalauti a tlyginti patirtą turtinę žalą; </li></ul><ul><li>Prisiteisti neturtinę žalą; </li></ul><ul><li>Įrodžius nesąžiningos konkurencijos atvejį – baudos ir administracinė atsakomybė </li></ul>1 etapas  Domeno vardo įsig i jimas
 13. 13. <ul><li>Domeno vardo prapradimo rizikos mažinimas </li></ul><ul><li>Siekiant išvengti pretenzijų iš trečiųjų asmenų dėl jų pažeistų patentinių teisių ar teisių į įmonės vardą, domeno vardo kūrimo etape </li></ul><ul><li> r e k o m e n d u o j a m e : </li></ul><ul><li>Patikrinti juridinių asmenų pavadinimų duomenų bazę ( www.registrucentras.lt ) </li></ul><ul><li>Patikrinti LR valstybinio patentų biuro duombazes ( www.vpb.lt ) </li></ul><ul><li>Patikrinti kitas duombazes (veiklos vykdymo ne LR teritorijoje atveju) </li></ul><ul><li>Google! </li></ul>1 etapas  Domeno vardo įsig i jimas
 14. 14. Kompiuterių programos yra kompiuterio darbui naudojamos operacinės sistemos ir taikomoji programinė įranga. Operacinė sistema (OS) – speciali programinė įranga, užtikrinanti vartotojo sąsają ir kompiuterio techninės įrangos, taikomųjų programų bei duomenų valdymą (Linux, Windows); Taikomoji programinė įranga skirta specifinių užduočių sprendimui naudojant kompiuterinius (tekstų apdorojimo programinė įranga, pateikčių rengyklės, dokumentų valdymo (ir raštvedybos) programos ir t.t.). 2 etapas  Technologijų įsig i jimas
 15. 15. <ul><li>ĮSPĖJIMAS </li></ul><ul><li>Už nelegalios programinės įrangos naudojimą gresia: </li></ul><ul><ul><li>Civilinė atsakomybė (kompensacija – atitinkamo kūrinio teisėto pardavimo kaina, padidinta nuo 200 % Iki 300 %) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Jei vykdoma ūkinė ir komercinė veikla papildomai: </li></ul></ul><ul><ul><li>Administracinė atsakomybė (bauda iki 20 tūkst . L t + konfiskacija ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Baudžiamoji atsakomybė (laisvės atėmimas iki dvejų metų arba bauda, turto konfiskavimas.) </li></ul></ul><ul><li>V ien faktas, kad programa yra įdiegta įmonės kompiuteryje, yra vertinamas kaip programos panaudojimas įmonės veikloje (taigi komerciniais tikslais), nesvarbu, kokia įmonės veiklos rūšis ar juridinis statusas. </li></ul>2 etapas  Technologijų įsig i jimas
 16. 16. <ul><li>Tinklapį galima: </li></ul><ul><li>Susikurti pačiam; </li></ul><ul><li>Sukurti pagrindinius darbus pavedant kūrimu užsiimančioms įmonėms; </li></ul><ul><li>Nusipirkti jau veikiantį ir verslo tipą atitinkantį tinklapį, kuriam reikia minimalių pakeitimų; </li></ul><ul><li>Nuomotis tinklapį iš tuo užsiimančių įmonių. </li></ul>3 etapas  E - verslo priemon i ų parengimas darbui ir įdiegimas
 17. 17. <ul><li>Tinklalapio išdėstymas ir dizainas </li></ul><ul><li>Dėmesio prikaustymas – spalvos, paveiksliukai, judant y s “karšti pasiūlymai”, struktūra </li></ul><ul><li>Lengvas puslapio valdymas </li></ul><ul><li>Patogi ir veikianti (!) paieškos sistema </li></ul><ul><li>Kontaktai susisiekimui + operatyvus atsakymas </li></ul><ul><li>Kiek įmanoma daugiau (ir patikrinamos) informacijos apie parduotuvės/ paslaugų teikėjo savininką </li></ul><ul><li>Klientų atsiliepimų skyrelis (???) </li></ul><ul><li>Nuolat keiskites ir būkite įdomūs! </li></ul>3 etapas  E - verslo priemon i ų parengimas darbui ir įdiegimas
 18. 18. <ul><li>Tinklalapio išdėstymas ir dizainas </li></ul><ul><li>Tinklalapio dizainas gali būti apsaugotas: </li></ul><ul><li>Autorių teisėmis © </li></ul><ul><li>Patentinėmis teisėmis (dizaino registracija) </li></ul>3 etapas  E - verslo priemon i ų parengimas darbui ir įdiegimas
 19. 19. O kuri parduotuvė yra tikra?
 20. 20. Suk ūrus tinklapį reikia išsinuomoti vietą serveryje. Serveris reikalingas tam, kad būtų galima įkelti į jį tinklapį ir tokiu būdu pradėti veiklą internete. Serverio nuoma vienam mėnesiui kainuoja nuo 4 LTL iki 100 LTL priklausomai nuo verslo dyd žio, tinklapio funkcijų sudėtingumo ir lankytojų skaičiaus. 3 etapas  E - verslo priemon i ų parengimas darbui ir įdiegimas
 21. 21. <ul><li> Atsiskaitymo infrastruktūra </li></ul><ul><li>Atsiskaitymo galimybės: </li></ul><ul><li>Grynaisiais pinigais </li></ul><ul><li>Piniginių lėšų nuskaičiavimas nuo banko kortelės (“Paypal”) </li></ul><ul><li>Internetinė bankininkystė </li></ul><ul><li>Elektroniniai pinigai </li></ul><ul><li>Kas patogiau? </li></ul><ul><li>aptarnavimo mokesčiai </li></ul><ul><li>duomenų apsaugos sistemos </li></ul><ul><li>Ne vartotojas prie Jūsų derinasi, o Jūs taikotės prie varotojų įpročių. </li></ul>3 etapas  E - verslo priemon i ų parengimas darbui ir įdiegimas
 22. 22. <ul><li>Vienas svarbiausių elektroninio verslo rodiklių – tinklapio </li></ul><ul><li>lankomumas. Nuo jo priklauso , kaip sparčiai didės verslo vardo </li></ul><ul><li>populiarumas, pelningumas ir apskritai visa verslo sėkmė . </li></ul><ul><li>. Pagrindiniai būdai : </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>SEO (optimizavimas paieškos sistemoms) </li></ul><ul><li>Facebook, twitter, etc.? </li></ul><ul><li>REKLAMOS NIEKADA NEBUS PER DAUG! </li></ul><ul><li>If you’re not in Google – you do not exist... </li></ul>4 etapas  Tinklapio populiarinimas
 23. 23. Teisininkai pataria… <ul><li>Tipin ės p irkimo-pardavimo / paslaugų teikimo taisyklės </li></ul>
 24. 24. Tipinės taisyklės <ul><li>Tipinės taisyklės – tai pirkimo-pardavimo sutartis </li></ul><ul><li>Kodėl būtina jas turėti? </li></ul><ul><li>“ Pasirašymo” momentas </li></ul><ul><li>- nuo kada pirkėjas saistomas taisyklių nuostatų? </li></ul><ul><li>Įsigaliojimo momentas </li></ul><ul><li>Standartiškai: nuo pinigų gavimo momento (o apmokėjimo grynaisiais atveju??) </li></ul><ul><li>Pradedamas užsakyto paketo ruošimas ir perdavimas klientui, skaičiuojami terminai </li></ul>
 25. 25. Tipinės taisyklės <ul><li>KĄ APTARTI TIPINĖJE SUTARTYJE? </li></ul><ul><li>1. Besąlyginiai kliento patvirtinimai – apsauga Jums </li></ul><ul><li>Pirkėjas turi teisę pirkti prekę/ naudotis paslauga </li></ul><ul><li>Pirkėjas susipažino su taisyklėmis </li></ul><ul><li>Pateikti teisingi duomenys </li></ul><ul><li>2. Prekių/ paslaugų užsakymas </li></ul><ul><li>Terminas apmokėjimui </li></ul><ul><li>“ Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ...” </li></ul>
 26. 26. Tipinės taisyklės <ul><li>KĄ APTARTI SUTARTYJE? </li></ul><ul><li>3. Apmokėjimo momentas ir būdai </li></ul><ul><li>Pirkėjo sutarties atsisakymas </li></ul><ul><li>4. Prekių pristatymas </li></ul><ul><li>Galimybė klientui pačiam atsiimti prekę – privalumas </li></ul><ul><li>Preliminarus pristatymo terminas ir tinkamas informavimas apie tikslų pristatymo laiką </li></ul><ul><li>Derinkitės prie kliento! </li></ul>
 27. 27. Tipinės taisyklės <ul><li>KĄ APTARTI SUTARTYJE? </li></ul><ul><li>5. Prekių kokybės garantija </li></ul><ul><li>PVM sąskaita-faktūra – garantinis talonas </li></ul><ul><li>6. Važtaraščiai </li></ul><ul><li>Dokumentas, kuriame fiksuojamas užsakytos prekės perdavimas </li></ul><ul><li>Taip pat pristatytos prekės trūkumai </li></ul><ul><li>Laisva forma, 2-3 egzemplioriai </li></ul><ul><li>numeris </li></ul>
 28. 28. Tipinės taisyklės <ul><li>KĄ APTARTI SUTARTYJE? </li></ul><ul><li>7. Prekių grąžinimas </li></ul><ul><li>kur? </li></ul><ul><li>Per kiek laiko? </li></ul><ul><li>Ką pateikti kartu su grąžinama preke? ( PVM s-f, važtaraštis ) </li></ul><ul><li>Pinigų grąžinimas? ( transportavimo išlaidos nepatenka ) </li></ul><ul><li>Prekių grąžinimo akto sudarymas </li></ul>
 29. 29. Tipinės taisyklės <ul><li>Kai pirkėjas - VARTOTOJAS </li></ul><ul><li>Pirkėjas turi teisė atsisakyti sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai pardavėjui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. </li></ul><ul><li>Vartotojas atsisakyti negali: </li></ul><ul><li>Maisto produktų, kt. kasdieniam vartojimui skirtų prekių </li></ul><ul><li>Laikraščių, žurnalų, kt. periodinių leidimų </li></ul><ul><li>Dalyvavimo žaidimuose, loterijose </li></ul><ul><li>Garso, vaizdo kūrinių, fonogramų, kt. vaizdo ar garso laikmenų </li></ul>
 30. 30. Tipinės taisyklės <ul><li>KĄ APTARTI SUTARTYJE? </li></ul><ul><li>8. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, saugojimas </li></ul><ul><li>Įpareigojimas pirkėjui pranešti apie pasikeitusius asmens duomenis </li></ul><ul><li>Duomenų rinkimo tikslas </li></ul><ul><li>Terminas </li></ul><ul><li>Leidimo “spaminti” gavimas </li></ul><ul><li>Tinkamų duomenų apsaugai organizacinių ir techninių priemonių įdiegimas (SSL raktas, https) </li></ul>
 31. 31. Tipinės taisyklės <ul><li>E. PARDUOTUVĖ – teisėta asmens duomenų valdytoja </li></ul><ul><li>Pagal LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą </li></ul><ul><li>el. parduotuvės savininkai privalo registruotis </li></ul><ul><li>Asmens duomenų valdytojų valstybės registre </li></ul><ul><li>Daugiau info: www.ada.lt </li></ul>
 32. 32. Atminkite, jog sėkmingas verslas kupinas iššūkių ! Linkime sėkmės, ryžto ir kantrybės.
 33. 33. www.dlegals.eu Tel.: 8-5-2300885, Mob . tel.: 8-6 59 - 20222 , M. Valančiaus g. 1A, LT- 0 3105 Vilnius

×