1202 rdk mrt

1,720 views

Published on

Rondom de Kerk in Leiden en ommelanden

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,720
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1202 rdk mrt

  1. 1. R ondom 4 Februari 2012 - Jaargang 7 - no. In dit nummer deKerk l Wereldgebedsdag 6 l Het woord ‘Genade’ 9 l Katholieke begraafplaatsen 18 l JP Leiden viert Nieuwjaar 27 in en om Leiden Bisschop bij clusteroverleg bisschop was uitgenodigd om te hel- pen de laatste plooien glad te strijken in het fusieproces, waarover u al het nodige hebt kunnen lezen in dit blad. De hoop was begin 2012 met de nieu- we parochie HH. Petrus en Paulus van start te gaan, maar dat is niet gelukt. Volop vertrouwen Enerzijds werd in de vergadering te- vredenheid uitgesproken over alles wat al is bereikt op het gebied van sa- menwerking in het Leidse, anderzijds zijn er zorgen over het karakter van Op woensdag 1 februari schoof onze bisschop de nieuwe parochie. In dit verband mgr. Van den Hende aan bij een vergadering van de wordt het woord ‘veelkleurig’ vaak Begeleidingsgroep, die sinds september 2010 de fusie van genoemd, maar dan altijd binnen de parochies in Leiden en ommelanden voorbereidt. de kaders die de R.K. Kerk daarvoor stelt. De bisschop was openhartig in wat hem voor ogen staat, zowel waar De bijeenkomst vond plaats in een den Hende als fulltime Bisschop van het gaat over de laatste stappen naar zaaltje van de Regenboogkerk in aan- Rotterdam, nadat eind januari zijn de fusie als over het wezen van een wezigheid van bestuurders van alle opvolger in Breda was geïnstalleerd. R.K. parochie. Hij was aangenaam negen geloofsgemeenschappen, bei- Tot die tijd had hij de zorg voor twee getroffen door de goede sfeer in het de pastoors, de bisschop en zijn co- bisdommen. ‘Leiden’ (cluster 6 in het pastorale team en het besturenover- ördinator van het clusteringsproces. bisdommelijk jargon) legde direct leg, de meningsverschillen ten spijt. Het was de eerste week van mgr. Van een claim op zijn tijd en aandacht! De Mgr. van den Hende bood aan te hel- pen waar nodig en wenselijk. Ook bleek hij een goed luisteraar om te horen wat er leeft in de parochies enNieuwe beheerder begraafplaats Zijlpoort de besturen. Er ontstond een levendi-Per 1 maart is mevrouw Sandra Klerks aangesteld als nieuwe beheerder van begraaf- ge discussie over hoe het verder moetplaats Zijlpoort. Zij neemt rond die tijd ook met echtgenoot en dochter haar intrek in en wat er nog ontbreekt. Aan hetde beheerderswoning. Wij zijn erg blij dat deze functie door haar wordt ingevuld. Zo is eind van de avond was er volop ver-er weer een vast aanspreekpunt op de Zijlpoort die ook nabestaanden en bezoekers van trouwen dat met de actieve bemoeie-dienst kan zijn. Wij danken Martijn van Duijn voor de tijd dat hij deze functie, naast zijn nis van deze bisschop het fusieprocesreguliere taak, heeft waargenomen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Sandra succesvol kan worden afgerond. Meeren Martijn samen met vrijwilligers onze ‘oase van rust’ in ere kunnen houden. nieuws in volgende nummers van Namens het bestuur, Wilbert Hettinga, secretaris Rondom de Kerk.
  2. 2. Rondom... Dank aan de 2012, Veertigdagentijd, tijd van inkeer Inhoud Rondommedewerkers! projecten ‘ver weg’ en ‘dichtbij’ Oriëntatie priester- en diakenopleiding 6 Column Nestgeur 6 De Missie-Ontwikkeling-Vrede Op zondag 11 maart komt het Ghane- ‘Bekeert u en gelooft in de Blijde De Veertigdagentijd is een tijdEn hier is alweer een nieuw nummer van Rondom Kerk en Samenleving 7de Kerk voor u. Met lezenswaardig nieuws, vaste ru- groepen (MOV) van de parochies se koor ‘All Saints’ uit Amsterdam in Boodschap’ (Mc 1,15) horen we van inkeer, van bekering, van om-brieken, de activiteiten in en vanuit onze parochies, in Leiden en ommelanden en van de Willibrordkerk te Oegstgeest de H. mekeer. Van onze kant worden we l Nieuwjaarsbijeenkomst De Bakkerij op Aswoensdag als we de as ont-en noem maar op! Voor u is het waarschijnlijk van- de nieuwe parochie H. Augustinus Mis van 11.00 uur opluisteren. Ieder- vangen. Die as is een oud Bijbels opgeroepen tot gebed, vasten en Rondom boeken Youcat, Jongerencatechismus 9zelfsprekend, ons parochiemagazine, dat bij u in de (Wassenaar, Oegstgeest, Voorscho- een, die het Vastenaktie-projekt een symbool van dood en rouw. Het naastenliefde (aalmoezen). Zoalsbrievenbus komt of kunt meenemen uit de kerk. Het ten en Katwijk) hebben ervoor warm hart toedraagt, is uitgenodigd Jezus veertig dagen lang de stilte Hartebrugparochie 10 wil uitdrukken hoe de oude menslijkt mij goed om een keer stil te staan bij het vele gekozen tijdens de Vastenaktie hierbij te zijn! van de woestijn opzocht, zo zoeken l Acolieten en misdienaars sterft en hoe de nieuwe mens zichwerk dat door alle parochiecorrespondenten wordt weer het ‘verweg-project’ Ghana te ook wij, binnen de beperkingen vanverzet om mooie parochiepagina’s te maken, het Dichtbij-project: Exodus wil gaan voorbereiden om God op- ons dagelijks leven, toch ook de De Goede Herderparochie 12 steunen. nieuw te ontvangen.werk van de KinderHoekredactie, de JongerenInfo- In de Veertigdagentijd besteden we eenvoud, stilte en rust om ons weer l Oeucumenische Vespervieringenredacteur, en de vele anderen die meewerken om ons Er is goed nieuws uit Afrika! Dank ook aandacht aan Exodus. Exodus Als God een mens roept, dan betekent helemaal op God te kunnen richten.blad mogelijk te maken. Kijkt u eens goed naar de zij onze financiële steun vorig jaar heeft het financieel zwaar te verdu- dat vaak een grote verandering in het OLV Hemelvaart/Sint-Josephparochie 14namen in het colofon, daar staan ze. De parochie- wordt er in Adukrom/Kumasi hard ren, nu de subsidie minder wordt. leven van die persoon. We zien het bij Vergeving van zonden l De sensatieloze Sint Josephcorrespondenten staan op de parochiepagina’s. gewerkt aan de schoolvleugel. Op 9 Hierbij is wel de voorwaarde gesteld, alle grote figuren uit de Bijbel: Dat hoeven we niet alleen te doen.Het is iedere keer weer een klus, maar het resultaat januari zijn op de eerste verdieping dat het geld, dat in de parochies Noach, Abraham, Mozes en de profe- De liturgie en de Bijbellezingen van Sint-Jan’s Onthoofdingparochie 17mag er zijn. Hartelijk dank voor al jullie werk! twee lokalen als klaslokalen inge- wordt opgehaald, wordt besteed aan ten worden opgeroepen om alles ach- deze tijd helpen ons. In de kerk is l Pastoraatsgroep richt. Dan zijn ze nog niet echt af, scholing en vorming van de cliënten ter te laten en zich onvoorwaardelijk alles soberder: geen bloemen, alleen Namens de redactie, maar dan kunnen de kinderen uit van Exodus. Zo is er een link met het op God te richten. Datzelfde vraagt muziek die het zingen begeleidt, Kinder Hoek 20 Joke Sorgdrager, hoofdredacteur de noodlokalen. Dankzij het mooie project in Ghana, waar we de kinde- Jezus ook van ons. de paarse kleur… Dit alles helpt ons Sint-Laurentiusparochie 21 bedrag, dat we met z’n allen in onze ren van Kumasi de mogelijkheid bie- om ons te richten op wat écht es- kerken hebben bijeengebracht, den om zich te ontwikkelen, opdat zij Radicaal voor Jezus kiezen sentieel is. En dat is niet onze zonde l CarnavalsmisColofon € 15.000,- plus de bijdrage van Cor- daid van € 7.500,-, heeft de bouw- niet in het criminele circuit terecht komen. Meer info over Exodus, zie U heeft vast ook die ervaring dat hoe mooi de voornemens ook zijn, op zich, maar de helpende hand die Jezus naar ieder van ons uitsteekt, H. Lodewijkparochie 22 commissie materiaal dat nodig is www.exodus.nl. hoe vast onze overtuiging ook was heel concreet in de Sacramenten. l Aswoensdag en VastentipsJaargang 7 - nummer 4- februari 2012Rondom de Kerk is een uitgave van de parochies Hartebrug, voor de verdere bouw kunnen aan- Namens de MOV Leiden en Ommelanden toen we iets veranderden in ons le- Nú is het moment bij uitstek om een Sint-Petrusparochie 24OLV Hemelvaart en St. Joseph, H. Lodewijk, Lam Gods en St. Petrus, en schaffen. De commissie is er heel blij Lucia de Jeu en Regina Krowinkel ven: op een dag ontdekken we dat de nieuwe richting te geven aan onshet RK-vicariaat Merenwijk (De Regenboog) te Leiden en de parochies mee. vijand van God er in geslaagd is om leven, en radicaal te gaan leven vol- l Jubileumboek en DVDDe Goede Herder te Leiderdorp/Zoeterwoude-Rijndijk, St. Laurentius te onze nieuwe levensweg heel subtiel gens het Evangelie. Vooral de Sacra-Stompwijk en St. Jan’s Onthoofding te Zoeterwoude-Dorp. Jongeren Info 27 Voorbereiding Goede Week en Pasen en langzaam om te buigen, totdat menten van de Eucharistie en BoeteRedactie: Els Wolfs (redactiesecre- Advertentieacquisitie: we uiteindelijk min of meer weer in en Verzoening kunnen ons helpen RK Vicariaat Merenwijk (De Regenboog) 28taris), Jury Smit en Joke Sorgdrager Cees Mentink, 071 589 51 00,(hoofd­redacteur). ceesmentink@kpnmail.nl. dezelfde oude richting gaan. We ver- bij de bekering waartoe Jezus ons l Vertrouwen Als voorbereiding op de Goede Week en Pasen vallen in ons oude foute patroon. Als oproept. Ik nodig ieder van ons uitMedewerkers: Pier Tolsma, Floris Vormgeving: Grafisch Buro worden op vijf avonden de belangrijkste delen we dat ontdekken, dan is het aan ons om deze Veertigdagentijd tenmin- Lam Godsparochie 30Meijsing, Marianne Heijkoop, Linda Versteegen Vormgeving, Leiden.Carrette, José Miltenburg, Victoria Druk: De Bink, Leiden. van het tweede boek van de paus over Jezus om opnieuw radicaal voor Jezus te ste éénmaal de bevrijding te erva- l Serious Request ook in Zuid WestTwist en Eva Kessler. Oplage: 5800. gelezen en besproken. De ondertitel van het kiezen. Om vergeving te vragen aan ren die de vergeving van zonden in boek is ‘Van de intocht in Jeruzalem tot de op- God voor onze zonden en Zijn genade het Sacrament van Boete en Verzoe- Rondom de Vrijwilligers 33Fotografie: Jos Versteegen en De redactie behoudt zich het rechtTon van Schie. voor artikelen en andere bijdragen standing’. en hulp af te smeken. Dat wordt heel ning brengt. Om ons weer vrij van Liturgiekalender 34 in te korten of niet te plaatsen. Data donderdag 23 februari, 8, 15, 22, 29 concreet in het Sacrament van Boete schuld te voelen als kinderen vanRedactieadres: Els Wolfs, Overname van teksten uit dit blad is maart. Tijd 20.00 - 21.30 uur. Plaats Parochie- en Verzoening, waar we in de biecht God, net als toen we net gedoopt prima, mits met bronvermelding.P.J. Blokstraat 8, 2313 ET zaal H. Lodewijk, Steenschuur 19. Opgave alles waar we spijt van hebben eerlijk waren. Dát is wat Jezus bedoelt alsLeiden, 071 5661699, Bijdragen voor Rondom de Kerk niet nodig. bij God mogen neerleggen en vervol- Hij zegt: ‘Bekeert u en gelooft in deE-MAILADRESrondomdekerknu@gmail. zijn welkom op ING 447 97 78 t.n.v. Rondom de Kerk Leiden. De avonden zijn ook te volgen zonder deel 1 te hebben gelezen. Neemt vooral het boek mee: gens door de woorden van de priester Zijn vergeving ontvangen. Blijde Boodschap’ (Mc 1,15) Kapelaan Remery in gedachten...com. Rondom de Kerk wordt kosteloos Lannoo 2011, ISBN 978 90 209 92472. Christus Jezus,Voor kopij op de parochie­ verspreid in Leiden en omgevingpagina’s: zie de adressen via parochies, instellingen en Jezus werd in de woestijn door de ook al zouden wij nietsop de parochiepagina’s. RKbladen.nl, een nieuw initiatief andere distributiepunten. Postabonnementen: € 15,- per duivel op de proef gesteld. Daar vastte van uw nabijheid ervaren,Redactieraad: Wilbert van Erp, jaargang. Bel of mail naar de hij veertig dagen en veertig nachten. u bent er altijd.voorzitter, 071 5610725, Hartebrugparochie, 071 5120401,wa.vanerp@zonnet.nl. hartebrugparochie@hetnet.nl. Lezers die geïnteresseerd zijn in verzameld. Het gaat om een zoge- (naar Mt 4,1-2) Uw heilige Geest blijft katholieke en christelijke uitga- naamde ‘beta-launch’: komend jaar voortdurend werkzaam in ons.Inleverdatum kopij nummer 5, bij voor­- ven, kunnen via de nieuwe website wil de site meer dienstverleningkeur via e-mail in worddocumenten: Hij opent kleine wegen rkbladen.nl zoeken naar uitgaven gaan aanbieden, zoals de mogelijk-uiterlijk 22 februari 2012. om onze doodlopende situaties te overwinnenVerschijningsdatum: 22 maart 2012. en daarover algemene informatie te heid om rechtstreeks abonnementen raadplegen. Op de site van Katholiek. of proefnummers aan te vragen via en om voort te gaanMailen of inleveren bij het redactieadres.Nummer 6 komt 10 mei 2012 uit. nl/Isidorusweb zijn vanuit verschil- RKbladen.nl. naar het wezenlijke van geloof en vertrouwen.www.rondomdekerk.nu lende openbare bronnen gegevens Meer informatie: www.RKbladen.nl. Taizégebed Rondom de Kerk 12 februari 2012 2 Rondom de Kerk 12 februari 2012 3
  3. 3. Interview Tekst: Juty SmitKOOPMANS BELASTINGADVIESBUREAU Regentesse UITVAARTEN Zekerheid. We lijken niet zonder te kunnen. Toch kan juist onzekerheid een geschenk ˇ´ Gods zijn. Dat vindt Boris Plavcic, priester-• Fiscaal Advies • Belastingaangiften • student aan seminarie de Tiltenberg. “Als maakt het afscheid bijzonder je opstaat voor Christus en zegt ‘hier ben • Financieel advies • door de persoonlijke en ik’ dan weet je niet wat je te wachten staat. warme sfeer Drs. J.H.B. Koopmans Maar juist door al die angsten en twijfels Koningin Julianalaan 22-H Marielle van de Loo laat Hij je zien: ‘Je kunt niet zonder Mij’. Dat 2251 EA Voorschoten maakt het Sacrament van het priesterschap tel: 071-5619287 - fax: 071-5617373 tot iets prachtigs, iets mysterieus.” Adv. Rondom e-mail: info@koopmansadvies.nl de Kerk:Opmaak 1 10-11-2010 Regentesse Uitvaartverzorging 14:17 Pagina 1 071 - 34 11 590 www.regentesse.net Het geschenk van de onzekerheid ˇ´ We ontmoeten Boris Plavcic in de ruime oorlog.” De verblijfsvergunning bood dat hij nu een stagejaar heeft. Zijn Secretariaat: Mariënpoelstraat 4 en stille gangen van seminarie De Til- Plavcic de langverbeide zekerheid ˇ´ stage brengt hij door in Leiden, waar 2334 CX Leiden tenberg in Vogelenzang, aan de rand en hij ging plannen maken voor zijn hij hoopt veel kennis op te doen van T 071 517 55 51 van de duinen. Er hangt een rustige toekomst. Toch zocht hij daarbij het parochieleven en mee te draaien E info@skol.nl | www.skol.nl sfeer, en dat was wel even wennen voor uiteindelijk weer het ongewisse op. in de organisatie. Bezoekers van de Plavcic: “Toen ik hier in 2008 voor het ˇ´ “Om de diepgang van het leven te Petruskerk, de Lodewijkkerk en de eerst ging kijken, samen met mijn pas- ontdekken moet je de onzekerheid Josephkerk zullen zijn gezicht dan toor, woonde ik midden in de drukte opzoeken. Het leven is vol onzeker- ook wel kennen, evenals de Leidse van Rotterdam. Mijn pastoor had me heden, dat is juist de grote charme RK Jongerengroep, waar hij graag gevraagd of dit iets voor mij was. Maar er van. Ik leef vandaag met Christus komt. Hij heeft in totaal nog twee kbs St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63 zo’n stilte als hier had ik nog nooit mee- en wat er morgen op mijn pad jaar voor de boeg, voordat hij kbs t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50 gemaakt. ‘Nee’, zei ik dan ook toen we komt leg ik in Gods handen. Zo in het begin van zijn zevende terugreden, ‘dit hoeft voor mij niet.’ Ik kun je juist uit de grootste on- jaar, het wijdingsjaar, tot diaken kbs Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58 was er toen ook helemaal niet mee be- zekerheden de grootste kracht “Je kunt wordt gewijd. “En ook dan loop kbs De Singel | Lusthoflaan 2 | 2316 JA Leiden | T 071 521 84 71 zig. Ik wilde gewoon een gezin stichten putten. Ze vragen me wel eens ik weer een jaar stage. Aan het kbs De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39 en kinderen krijgen. Ik vond mezelf hier hoe je blij kunt zijn als je zoveel God niet in eind daarvan volgt mijn pries- niet passen, ook al vond ik hier dezelfde moet strijden en onzekerheden terwijding.” nevenvestiging: Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden | T 071 521 09 75 vriendelijkheid als in Rotterdam. Maar in mijn onderbewustzijn heeft dat be- hebt. Dat komt door de Ene daar­­ boven, daar halen wij alle- een potje Groeien in roeping kbs De Leeuwerik | Vronkenlaan 2A | 2352 EP Leiderdorp | T 071 589 28 24 zoek toch impact gehad. Wat mij trok? maal onze kracht uit.” En zijn verdere plannen? “Ik wil kbs De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88 Misschien wel de onzekerheid. Er kwa- Die onzekerheid kenmerkt voor stoppen” priester worden, in Nederland. kbs Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00 men opeens allerlei vragen bij mij op, hem ook het priesterschap. “In Veel mensen zeggen: ‘Het is nu kbs Klaverweide | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70 waar ik antwoord op wilde hebben. En Sacramenten wordt de genade rustig in je land. Waarom ga je ineens kwam toen de vraag op of ik mijn van God zichtbaar. En dit Sacra- daar niet heen?’ Zeker, je wilt kbs Westwoud | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05 leven niet aan God zou geven, met alle ment is zoiets prachtigs, zoiets mys- daar gaan waar je wortels liggen. onzekerheid die daarbij hoort.” terieus. Je kunt het jezelf dan ook De wortels van mijn leven liggen in niet eigen maken. Je moet steeds Bosnië. Maar je roeping begint daar De Wissel, School voor Speciaal Basisonderwijs “Je moet Hem blijven zoeken” weer opnieuw op zoek gaan, met alle waar je die ontdekt hebt. Natuurlijk Boerhaavelaan 298 | 2334 EZ Leiden | T 071 517 46 64 Onzekerheid? “Ja. Elke mens wil zeker- twijfels van dien. Want je kunt God mijn roeping is ouder, die was voor- heid hebben. Veel mensen kunnen niet niet bewijzen. Wetenschap, ja die bestemd, maar omdat ik die hier in Voor een passend zonder. Dat is ook mijn eigen ervaring. kun je bewijzen. Maar geloof niet. Nederland heb ontdekt liggen de afscheid Bonaventuracollege, Ik kom uit Bosnië, maar ik ben een Gelukkig niet. Je kunt God niet in wortels van mijn roeping hier. En in 24 uur bereikbaar Scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO Kroaat. In 1998, ik was toen 10 jaar, een potje stoppen. Daarom moet je die roeping wil ik groeien zoals ook 071-36 266 15 zijn mijn ouders met het gezin naar Hem blijven zoeken, en daarbij ont- Mozes en Abraham in hun roeping Bonaventuracollege | Boerhaavelaan 44 | 2334 ER Leiden | T 071 517 17 55Wij bieden u al een compleet ver- Nederland gevlucht en het heeft tot dek je steeds weer iets nieuws. In moesten groeien. En natuurlijk, je Bonaventuracollege | Mariënpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31 2007 geduurd voordat wij een verblijfs- Hem ligt onze echte zekerheid.” hebt altijd tijden dat je de vruchtenzorgde uitvaart aan vanaf €1800,- Bonaventuracollege | Bruggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66 vergunning kregen. Dat was een tijd niet ziet. Dat je struikelt, net zoals Iedere uitvaart gepast van grote onzekerheid: teruggaan zou Nog twee jaar voor de boeg zij. Maar je staat ook net als zij weer op uw wensen en budget Bonaventuracollege | Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00 teruggaan geweest zijn naar een land, ˇ´ Plavcic zit inmiddels in het vierde op. Je zaait met tranen, en je oogstwww.gepastuitvaartzorg.nl verscheurd door een verschrikkelijke jaar van zijn studie, wat betekent met blijdschap.” Rondom de Kerk 4 februari 2012 Rondom de Kerk 12 februari 2012 5
  4. 4. Kerk en Samenleving Gastcolumn rondom... Wereldgebedsdag in de Josephkerk Nieuwjaarsbijeenkomst Op vrijdag 2 maart om 20.00 uur is de jaarlijk- dat het mogelijk is om, door samen te werken met andere in De BakkerijNestgeur se Wereldgebedsdag, deze religies, voorbeeld van christe- Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst in Diaconaal keer in de Sint-Josephkerk lijke verdraagzaamheid te zijn op- Centrum De Bakkerij op 20 januari merkte Bert Verweij, voor-Toen ik onze moedertaal bestudeerde werd ons uit- aan de Herensingel. Iedereen is dat er eens gerechtigheid komt voor allen. De gebedsdienst gaat over zitter van de protestantse diaconie, op dat ‘me het jaartje wel Wilbert van Erp (l) en Verweij (r), voorzitters van resp. RKgelegd, dat het vak niet kon worden geleerd als je van harte welkom! diaconie en protestantse diaconie, bekijken het boekjebepaalde basiskennis niet had. Daartoe werden on- vragen als: Wat is rechtvaardigheid was bij de diaconie’. Méér werk en méér hulpvragen. Gevolg met verslag van het symposium van 12 november samender meer kennis van de Bijbel en van de mythologie Op de eerste vrijdag in maart nemen en gerechtigheid? Hoe kunnen wij van de economische crisis? met aanbieder Peterhans van den Broek. ruim 170 landen deel aan de Wereld- hiernaar streven in ons eigen leven?gerekend. Als kind uit een katholiek gezin moest ik gebedsdag, die zo elk jaar in 24 uur Ook wordt gebeden voor slachtoffers Of is het beleid van de regering ook krimpen de kerken en neemt hundus wel wat bijspijkeren, want de Bijbel was geen al de hele wereld rondgaat. Honderd- van van onrechtvaardigheid, geweld, slechts gericht op de economisch maatschappelijke invloed af. Een be-te dagelijkse kost bij ons thuis en de mythologie al duizenden mensen nemen hieraan en onderdrukking en vragen God om sterken? Wat is de rol van de diaconie zinning van de kerken op haar wor-helemaal niet. deel. In Nederland is deze viering wijsheid om te doen wat goed is. daarin? De rooms-katholieke en pro- tels, op haar corebusiness, is nodig.Geheel onkundig was ik echter niet, want wij had- op bijna 500 plaatsen! De orde van Tijdens de dienst is een collecte voor testantse diaconie kiezen voor de lijnden wel die mooie en beroemde Bijbeleditie in huis: dienst komt dit jaar van vrouwen goede doelen in Maleisië. Meer info die Jezus ons aanreikt in het verhaal Verslag Symposium 12 novembergroot formaat met platen van Gustave Doré. Een erf- uit Maleisië, waar veel problemen Barbara Heubeck-Duijts 5223403 of van de barmhartige Samaritaan. Het Tot slot bood Peterhans van denstuk van opa en oma. De verhalen uit het Oude Tes- zijn. Deze vrouwen willen laten zien Linda Carrette 5225136. helpen waar geen andere helper is. Broek, voorzitter van de symposium-tament spraken mij als jongetje zeer aan, want die Verweij: “En dat gaat door, want dia- commissie, het verslag aan van hetwaren stuk voor stuk spannend en speelden in wildeen onbereikbare landstreken. Rooie oortjes dus, een Opnieuw meer Kerstbonnen nodig conaat is de corebusiness van de kerk, een sublieme vorm van eredienst.” De jongeren van het Visser ‘t Hooftcollege, samen met symposium ‘Wordt het weer brood en soep uitdelen?’ van 12 november. In tijd voor Kerstmis heeft Diaconaal Centrum De Bakkerij weer de Kerst- In het kleurrijke boekje staan veelbeetje. Wat ik wél volop van thuis heb meegekre- Sociaal werk of eredienst? Jacqueline Schoonwater en Ton Snepvangers van De Bak- bonnenactie gehouden, samen met de Stichting Urgente Noden. Fondsen, kerij, met de opbrengst van hun inzamelingsactie tijdens bruikbare ideeën voor de toekomstgen was de ‘kerk’. Wij gingen trouw ter Petruskerke, caritasinstellingen en diaconieën hebben hieraan bijgedragen. Ook de Daarover sprak ook gastspreker dr. van de diaconie, in vogelvlucht het de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze is bestemd voor hetmijn vader was collectant, mijn moeder was lid van Kerstcollecte in de wijkgemeenten in Leiden op Kerstavond en eerste Kerst- Henk Meeuws, vanuit zijn onlangs onderwijsproject in Mumbai, hun maatschappelijke stage. Jubileumjaar 2011 van De Bakkerijde Mariacongregatie en zelf zong ik tien jaar op het dag was dit jaar weer bestemd voor de extra boodschappenbonnen voor verschenen proefschrift ‘Diaconie – In februari gaan zij erheen. én de DVD met de film ‘Rondom Dejongenskoor. De heren en jongens van het Petruskoor mensen die het financieel moeilijk hebben. Hulporganisaties hebben dit van grondslagenonderzoek tot een Bakkerij’. Wilbert van Erp, voorzitterwaren wereldberoemd in Leiden door de bijzondere jaar 453 gezinnen en 283 alleenstaanden aangemeld. Er is voor ongeveer pleidooi voor een diaconale mystago- kend diaconie als sublieme eredienst van de rooms-katholieke diaconie,muziekkeuze van dirigent Rijnbeek en organist Bots. € 25.000,- aan bonnen uitgegeven. Opnieuw een stijging ten opzichte van gie’. Hij vertelde over de reactie van te waarderen. We maken onderscheid zei in zijn bedankje te hopen datOp hoogtijdagen zat de kerk altijd vol en vaak nog voorgaande jaren. de Hervormde Kerk, toen de Duitse tussen kerkelijke en wereldse zaken. deze blauwdruk voor de diaconale bezettingsmacht greep op de Neder- Geloven doe je in de kerk, de politiek toekomst geen dode letter zou zijn,voller door het koor. Twee nachtmissen, de Hoogmis landse samenleving wilde te krijgen en de economie zorgen wel voor de maar zou gaan leven! Het verslag van Bisdom Rotterdamen het Lof: en maar zingen! Pastoor Blok dronk wel Orëntatiedag Priester- en diakenopleiding Vronesteyn door ook het diaconale werk van deze ordening van de samenleving…Dia- het symposium is te krijgen bij Deeens koffie bij ons, dus het katholieke thuisgevoel Misschien speelt of worstelt u met Park Vronesteyn 14 in Voorburg. kerk onder hun regiem te brengen. conie is toch gewoon sociaal werk? Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c, Leiden.zat er al met al goed in. De school en de verkennerij de vraag of God u roept tot één van Informatie en opgave bij rector De Hervormde Kerk verzette zich hier De Hervormde Synode dacht daar inen de sport (katholiek zwemmen bestond toen nog) deze ambten en wilt u zich verdie- W. Bakker: 070-3873804, priester- heftig tegen in een principieel schrij- 1941 anders over. In de diaconie issloten naadloos aan bij dat katholieke gevoel. Uit-eindelijk wordt het dan een soort nestgeur die altijd pen in de Weg van Jezus om voor anderen een wegwijzer te zijn. Dan opleiding@bisdomrotterdam.nl of bij P. Schuurmans, bisschoppelijk ven van juli 1941: ‘Wie de Diaconie aantast, belemmert de Kerk in de uit- de kerk als zodanig in het geding, diaconie behoort tot haar dienst aan De rollen omgedraaid!bij je blijft. Ook als je zelf wat anders gaat denken is de oriëntatiedag van zaterdag gedelegeerde permanent diakens oefening van haar door Christus op- God, haar eredienst. Henk Meeuwsen voelen over geloof en kerk, kun je je niet ontdoen 10 maart speciaal voor u bedoeld. 0182 532 461 of diakenopleiding@ gedragen taak, hij tast de eeredienst vindt een heldere standpuntbepaling Tijd 10.00 tot 14.00 uur. Plaats Pries- bisdomrotterdam.nl. Meer info www. der Kerk aan’. Meeuws: “70 Jaar later ook nu urgent. Niet alleen neemt devan die meegekregen ideeën, gevoelens en ervarin- ter- en diakenopleiding Vronesteyn, bisdomrotterdam.nl. is het nog steeds niet vanzelfspre- nood in de samenleving toe, maargen. Om eerlijk te zijn wíl ik me daar ook niet vanontdoen, omdat ik overtuigd ben van de toegevoeg- (foto: Souhailla Hadji) Wereldkerkde waarde die mijn gelovige en kerkelijke jongere Oproep paus: evenwicht tussen zwijgen en spreken Nieuwe Regionaal Projectmedewerker M25 Leidenjaren voor mijn leven betekenden. Paus Benedictus XVI bepleit in zijn bestookt met antwoorden op vragen Half november beëin- het aanhalen en leggen van contactenOude kennis en eerdere ervaringen kunnen helpen boodschap voor mediazondag voor die hij nooit heeft gesteld en on- digde Thijs van der met scholen en nieuwe initiatieven.bij begrip voor de dingen van vandaag en dan nog evenwicht tussen woord en stilte. De derworpen aan noden die hij nooit Horst wegens persoon- Met Jacqueline en Paul Brommet, dewel wat dieper dan nodig is om de moedertaal te boodschap werd bekend op 24 janu- had,” aldus de paus. Hij vindt dat lijke omstandigheden straatpastor, verzorgde hij een be-bestuderen. Meer dus dan een hulpwetenschap, is ari, de feestdag van H. Franciscus van de meest efficiënte communicatie helaas zijn werk als zoek van M25 Leiden aan de dag- en Zaterdag 10 december werd nu eens niet soep uitgedeeld Sales, patroonheilige van de journa- die van de stilte is, die ruimte biedt regionaal projectme- nachtopvang voor dak en thuislozen in áán, maar dóór dak- en thuislozen, geholpen door jonge-die periode wezenlijk van invloed op mijn denken en listen. voor gebed en bezinning, waarin je dewerker M25 Leiden. de Nieuwe Energie ter voorbereiding ren van M25 Leiden. Samen stonden ze in een kraampjebeleven van nu en ook daarom voel ik mij nog steeds bij de Hartebrugkerk. Het winkelende publiek werd onder De paus constateert dat het in onze kunt horen wat werkelijk belangrijk Per 1 februari neemt Jeroen Ernst, als van de soepuitdeling op 10 december.katholiek, herken ik een katholiek en wil ik ook nog moderne communicatiesamenleving is. Maar daarnaast spoort de paus in jarenlang begeleider van M25 Roe- Jeroen Ernst is te bereiken bij Diaconaal meer met flyers uitgenodigd een kommetje snert te ko-wel eens opkomen voor het katholieke. Dat is nu niet men eten! De met spek en rookworst goed gevulde soep, door de overvloed van informatie zijn brief priesters en gelovigen aan menië die taak op zich. Hij is al samen Centrum De Bakkerij, 5144965, of 06meer altijd gelijk aan ‘de kerk’, maar verbindt mij gekookt door DZB, smaakte prima. De gamellen met 35 steeds moeilijker is antwoord te vin- om niet bang te zijn het geloof te met Jacqueline Schoonwater bezig ge- 19196498, of via e-mail jeroenernst@ liter soep waren snel leeggeschept. De jongeren kondendaarmee toch nog wel op een bijzondere manier. den op onze dieperliggende vragen. verkondigen via sociale netwerken weest met voorbereiding en begelei- debakkerijleiden.nl. Meer info www. door deze positieve aandacht voor dak- en thuislozen Rens Heruer “Vaak wordt de hedendaagse mens als Facebook. ding van activiteiten van M25 Leiden, m25leiden.nl/m25regionaal. een deel van hun maatschappelijke stage invullen. Rondom de Kerk 6 februari 2012 Rondom de Kerk 7 februari 2012
  5. 5. Thema: Katholieke begrippen Tekst: Pastoor Jaap van der Bie Genade, een fundamenteel christelijk begrip Een fundamenteel begrip in het christelijk leven is het woord ‘genade’. In het woordenboek staan hierbij vier betekenissen: goedertierenheid, vergiffenis, willekeur en onverdiende goed- gunstigheid. Al deze woorden verwijzen naar de manier waar- op in de christelijke traditie wordt gedacht over de verhouding Cornelis van Haarlem maakte in 1596 een ‘zonde- tussen God en mens. val’ voor het Prinsenhof in Haarlem, het verblijf van Prins Maurits. (Nu in het Rijksmuseum). Hierop staat een vosje, vergezeld van andere Genade is één van de eigenschappen wij de relatie met God ervaren. De dieren: uil, hond, kat, aap. Zelfs een vlinder, een van God. Het komt ons mensen toe, Kerk belijdt dat de mens door God als kikker en een naaktslak. Er zijn schilders die van Kaarsenfabriek Papôt en Van Moorsel Uitvaartcentrum “Levendaal” spontaan en niet verdiend. We hebben er geen recht op, maar door de gaven goed is geschapen, maar toch in de zonde leeft, iets dat de menselijke het paradijs nog veel meer een dierentuin maken. 071-5 12 21 12 die we hebben ontvangen, zijn ze natuur heeft aangetast. Het bepaalt werkzaam in ons. Door de Sacramen- niet alleen het persoonlijke leven, God rekent ons de zonden niet toe, ten kunnen wij hieraan deel krijgen, maar de hele geschiedenis. Dat heeft Hij is een nieuw verbond met ons in het bijzonder door de werking van te maken met de erfzonde. Dit gaat aangegaan door Zijn openbaring in Al 150 jaar DE leverancier van kerkkaarsen de heilige Geest. terug op de zondeval van Adam en Jezus Christus. Dat is de genade die en aanverwante artikelen in Leiden. Wij mensen hebben een vrije wil en Eva die dit hebben doorgegeven. ons is gegeven en die we steeds mo- een eigen verantwoordelijkheid, maar De zonde behoort niet tot het we- gen ontvangen, vooral door de we zijn ook zondig, het kwade is nu zenlijke van de mens, maar krijgt al Sacramenten van Doop, EucharistieKaarsenfabriek Papôt en Van Moorsel eenmaal inherent aan het dagelijks eeuwenlang in de wereld gestalte. en in de absolutie. We leven vanuitNieuwenhuizenweg 15, 2314 XP LeidenTel: 071-3010284/3010225 leven. Daarmee gaan wij in tegen Door Adams val zijn we de verbinding het mysterie van Gods aanwezigheide-mail: info@papot.nl - Internet: www.papot.nl God. Door vergeving schenkt Hij ons met Gods genade kwijt en van Hem en in de kracht van zijn vergeving. In genade en wordt verlossing mogelijk, gescheiden. Door de genade kunnen verwachting van een toekomst waar- Service, kwaliteit, betrokkenheid en nazorg zoals in het Sacrament van Boete en mensen echter weer deel krijgen aan toe wij allen zijn geroepen, en deelBij ons is uw kraamzorg Verzoening. “Gods eigen wezen.’’ (2 Petrus 1,4). aan mogen hebben.in goede handen! Ongeacht waar u verzekerd bent of deposito heeft kunnen wij de uitvaart voor u verzorgen. Melancholische zoektocht Het begrip genade heeft een beladen karakter. Tegenwoordig vinden we dat informatie over onze services vindt u terug op onze website www.levendaal.eu we onszelf moeten realiseren en dat Rondom Boeken ons leven maakbaar is. Daarmee ver- liezen we de verbinding met het mys- door Pier Tolsma, diaken terie dat ons leven inhoud geeft. Het wordt eendimensionaal. Er is dan geen Redactie Kardinaal Christoph Schönborn Uitvaartverzorging JansonBolland hoogte en diepte, lengte en breedte Titel Youcat: Jongerencatechismus van de katholieke kerkZorgorganisatie Zorg-Vuldig B.V. 071 - 542 40 75 meer aan het menselijk bestaan. Levendaal 103, Leiden Uitgever Lannoo, 2011 Prijs € 19,99Splinterlaan 154B info@zorg-vuldig.nl In het voorjaar van 2011 heeft Frank2352 SM Leiderdorp www. zorg-vuldig.nl dag en nacht bereikbaar ISBN 978 90 209 9546 6 Aantal pagina’s 300 Boeijen een CD gemaakt onder de titel ‘Genade.’ Hij dicht hierover: Met de WereldJongerenDagen afgelopen jaar met citaten uit de Bijbel ‘Een landschap zonder horizon, in Madrid verscheen Youcat: een catechis- en van heiligen, pausen, filosofen, schrij- een zin zonder laatste woord mus voor jongeren. Er wordt gebruik gemaakt vers en wetenschappers. Ook bevat het een zoon zonder vader van de klassieke methode van vraag en ant- boek definities van belangrijke begrippen. een woord zonder laatste letter.’ woord. De taal is vlot en de vormgeving is Het register zorgt ervoor dat het een han- Schelvis - Schilders B.V. Een melancholische zoektocht naar de aanwezigheid van God, een verlan- gericht op jongeren: eigentijds en kleurrijk. Deze catechismus is een samenvatting van dig naslagwerk is om zaken op te zoeken. Paus Benedictus XVI schrijft in zijn voor- Specialisten in onderhoud gen wat de moderne mens is kwijtge- de ‘Katechismus van de Katholieke Kerk’. Bij woord dat de jongeren van tegenwoordig raakt. Niet religieus meer in de tra- elke vraag wordt ernaar verwezen. niet oppervlakkig zijn. “Zij willen weten ditionele zin, geen persoonlijke God, De catechismus bestaat uit vier delen: Wat waar het in het leven werkelijk om gaat.” info@schelvisschilders.nl maar wel gezegend met een religieuze wij geloven – Hoe wij de christelijke gehei- Hij nodigt hen uit de catechismus te be- gevoeligheid en inspiratie. men vieren – Hoe wij in Christus het ware le- studeren. “Blijf over je geloof in gesprek, ven vinden – Hoe wij kunnen bidden. Naast op wat voor manier dan ook.” Dat is een op- Mysterie van Gods aanwezigheid de vragen en antwoorden worden er toelich- roep die iedereen aangaat. Ook voor oudere Genade heeft alles te maken met hoe tingen gegeven. Het geheel is aangevuld mensen is dit boek aan te bevelen. Rondom de Kerk 8 februari 2012 Rondom de Kerk 12 februari 2012 9
  6. 6. Gods grootste geschenk HARTEBRUGPAROCHIE Wat het grootste geschenk van God is dat leren zij nu in de voorbereidingsbijeenkomsten voor de Eerste Heilige VIERINGEN Door de week: Iedere dinsdag en donderdag: Liturgieberaad 6 maart om 20.00 uur in de sacristiezaal. Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat, Leiden. Communie. Ze ontvangen voor de eerste keer de Com- 9.00 uur Eucharistieviering. Parochiecentrum: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, tel.: 071 – 5120401. munie van pater Ton Peters ofm. op de eerste zondag na Vergadering Collectantencollege E-mailadres: hartebrugparochie@hetnet.nl. Website: www.hartebrug.nl. Pasen: 15 april 2012. Op 8 januari hebben zij zich voorge- Op zondag: 27 maart om 20.00 uur Het parochiecentrum is doorgaans bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. in de sacristiezaal. steld aan de parochianen van de Hartebrugkerk op het 11.00 uur Eucharistieviering. Tijdelijk pastoor: Jaap van der Bie, tel.: 071 – 5220655; e-mailadres: ja.vanderbie@planet.nl. feest van Openbaring des Heren, oftewel Driekoningen. Zie ook de liturgiekalender op Parochiesecretaresse: Corry Arendse, p/a Parochiecentrum. de laatste twee pagina’s van Vergadering Koster/Beheerder (ook van de Romanuszaal): Joop Kruijs, tel.: 06 – 51535420. dit blad. Onderhoudscommissie Algemene bankrelatie: ING 55 87 18, t.n.v. Kerkbestuur Hartebrugkerk te Leiden. Kerkbijdrage: ING 2595800, t.n.v. Penningmeester. Kerkbijdrage Hartebrugparochie te Leiden. 9 februari om 10.00 uur Kopij-adres: Corry Arendse, tel.: 071 - 3412889, e-mailadres: arendse.corry@hetnet.nl. Kinderwoorddienst: in het Parochiecentrum. Met indeling voor kinderen van groep 1 t/m 3 van de OuderensoosAl zes weken oud Maar dit keer betekent het ook een afscheid. Een afscheid basisschool en voor kinderen iedere woensdagmiddagHet is met het nieuwe jaar al net als bij een baby: na zes van Joan Tacx die zich vele jaren heeft ingezet voor de or- van groep 4 t/m 8. van 13.30 –16.30 uurweken heeft het al een ander gezicht. De kerstgloed is ver- ganisatie in de groep misdienaars en acolieten. We zijn hem Tijdens de zondagviering op: in de Romanuszaal.dwenen, aan het eind van deze maand begint de vastentijd dankbaar voor het vele werk! Natuurlijk gaat de werkgroep 19 februari, 4 maart, 18 maart.alweer. Maar ook al is het nieuwe jaar al weer zes weken door, maar zou heel graag versterkt willen worden met een Repetitie Dameskooroud, we kijken er graag nog even op terug: de sfeervolle volwassen acoliet. Doopviering: dinsdagochtendkerstvieringen met de vele bezoekers, de kerststal in de kerk Bent u vroeger misdienaar geweest? Misschien voelt u er dan 12 februari 13.00 uur 10.00 – 11.30 uuren de bijzondere tentoonstelling in ons museum Greccio. En wel iets voor om de toog weer eens aan te trekken! U zou Fabio Mandas zoon van In de Romanuszaal.dan aan het begin van het nieuwe jaar op het feest van Drie- er de Hartebrugparochie een enorme dienst mee bewijzen! Rossano en Marieke Mandas.koningen de kennismaking met de toekomstige communi- Voor meer informatie of aanmelding vragen wij u contact Repetitie Hartebrugkoorcantjes, de uitreiking van de doopschelpjes van de kinderen op te nemen met het parochiecentrum. AGENDA woensdagavonddie in 2011 in onze kerk werden gedoopt en de nieuwjaars- Het zijn Nienke, Patrick, Yannick, Floriaan, Isabelle, Esmay, Koffiedrinken: 19.45 – 22.15 uurreceptie in de Romanuszaal. De start voor een nieuw jaar Daniël, Rogier, Carla, Edith, Claire, Koosje, Lily en Heaven Na de zondagviering op: in de Romanuszaal.waarin pastoor Van der Bie ons duidelijk maakte hoopvol uit die vertelden wie ze zijn, op welke school ze zitten en wat 19 februari, 26 februari,te zien naar positieve gebeurtenissen in onze kerk en onze Het Hartebrugkoor ze het liefst doen in hun vrije tijd. De jongens voetballen 4 maart, 18 maart Aanvraag misintenties(gezamenlijke) parochie. Daar sluiten we ons als parochia- Maar liefst twaalf talentvolle musici hebben gereageerd op graag, dat is duidelijk, maar de meisjes hebben uiteenlo- in de Romanuszaal. Op het parochiecentrumnen, bestuur en pastoraat graag bij aan. de advertentie voor een nieuwe dirigent. Na een aantal sol- pende hobby’s. Die bezigheden zullen ze voorlopig moe- dinsdag en vrijdag licitatiegesprekken zijn er in de maand januari vier proef- ten combineren met de bijeenkomsten op zaterdag die Inzameling Voedselbank: 10.00 – 14.00 uur. directies gehouden. Bij het verschijnen van dit blad zal on- hen voorbereiden op de grote dag: 15 april. achterin de kerk op zondag: Aanvraag zondagse derhand wel bekend zijn wie de uitverkoren kandidaat is 4 maart.Acolieten en misdienaars geworden. De keuze was niet eenvoudig maar werd uitein- bloemengroet Op het parochiecentrum delijk bepaald door de sollicitatiecommissie bestaande uit Voorbereiding Eerste Heilige koorbestuur, enkele koorleden, organist en onze oud-diri- Vastentijd activiteit voor kinderen Communie: dinsdag en vrijdag 10.00 – 14.00 uur. gent René Verhoeff. Met pijn in het hart gaan we na ruim 20 Op zaterdag 3 maart om 14.00 uur is er een speciale bij- zaterdag 10.00 – 11.30 uur jaar afscheid nemen van René, maar wel met de overtuiging eenkomst voor kinderen in de Romanuszaal. Kom gezellig 11 februari, 3 maart 17 maart Museum Greccio dat het Hartebrugkoor onder de nieuwe leiding het kwali- meedoen met luisteren, praten en knutselen! Alle kinde- in de sacristiezaal. Expositie van liturgische gebruiks- teitskoor blijft dat het altijd is geweest en op waardige wijze ren zijn welkom! voorwerpen in de kelder van de de liturgie blijft ondersteunen. Ouderavond Eerste Heilige Hartebrugkerk. Geopend op de 1e Over de gelegenheid waarop wij afscheid nemen van René Communie: en 3e zondag van de maand na de Verhoeff zal nog nadere informatie volgen. Georgische polyfonie en dinsdag 20.00 – 21.30 uur viering van 11.00 uur. Tevens op aanvraag bij Jan van ensemble RUSTAVI 14 februari, 20 maart Loon, tel. 071 5140381. in de sacristiezaal. Het sacrament van het H. Vormsel op vrijdag 23 maart in de Hartebrugkerk Een virtueel bezoek kan ook: Voorbereiding Vormsel http://greccio.webklik.nl. Op zaterdag 26 mei zal het Sacrament van het H. Vormsel aanvang 20.00 uur worden toegediend door onze bisschop mgr. Van den Hen- woensdag 17.00 – 18.30 uurInmiddels is het een vertrouwd beeld geworden in de Harte- de. Jongens en meisjes die in de laatste groep van de ba- 29 februari, 14 maart PERSONALIA Eeuwenoude kunst, schitterende stemmen, Gedoopt:brugkerk: de junior-acolieten. Het zijn misdienaars die, nadat sisschool zitten kunnen dit sacrament gaan ontvangen. In in de sacristiezaal. briljante technieken. Muzikale verhalen die met 10 december 2011zij het sacrament van het H. Vormsel hebben ontvangen, op- onze parochie start de voorbereiding op 29 februari. in de hun magie de werkelijkheid betoveren tot eengeleid zijn om wat meer volwassen taken als altaardienaar sacristiezaal van de Hartebrug. Aan de hand van het project Vergadering Kerkbestuur Fiene Wijnen sprookje. dochter van Jasper en Hannekeuit te voeren. Ze doen het heel geconcentreerd en vol over- ‘In vuur en vlam’ leren de kinderen de betekenis en de sym- donderdag om 20.00 uurgave. Maar ook de jonge misdienaars worden gerespecteerd bolen begrijpen en kunnen zij die vertalen naar hun eigen 9 februari, 1 maart Wijnen-Wijers. Verdere informatie over het programmadoor de kerkbezoekers. Dit bleek uit de collecte die op zon- belevingswereld. De voorbereidende bijeenkomsten staan in het Parochiecentrum. en de kaartverkoop: 08 januari 2012dag 8 januari bij het uitgaan van de kerk gehouden werd. onder leiding van Jos Frantzen. Mocht er bij u thuis geenDe opbrengst van de collecte is bestemd voor een dagje uit uitnodiging zijn ontvangen en uw kind wil meedoen, meld u Vergadering Pastoraatgroep Frederik Kaiser www.festivaliberia.nl. zoon van Paul enin het komende voorjaar. Dit potverteren, zoals het vroe- dat dan bij het secretariaat, bij voorkeur per e-mail: 2 februari om 10.00 uurger heette, is een jaarlijks terugkerend feestelijk gebeuren. hartebrugparochie@hetnet.nl. in het Parochiecentrum. Aryan Kaiser-van Steijn. Rondom de Kerk 10 februari 2012 Rondom de Kerk 11 februari 2012

×