Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proč pracovat s klienty společně? - Letní PPC Camp 2018

51 views

Published on

Jak na volné noze pracuji se svými klienty a jaké to má výhody a nevýhody. Co vám přinese, když se více zapojíte a budete pracovat přímo u klienta?

Published in: Marketing
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Proč pracovat s klienty společně? - Letní PPC Camp 2018

  1. 1. Proč pracovat s klienty společně? Letní PPC Camp 2018
  2. 2. Moje formy spolupráce s klienty Menší klienti - Měsíčně do 10 hod. - Rozpočty zhruba do 50 000 Kč / měsíčně (+-) - Převažuje emailová a telefonická komunikace Klienti s pravidelnějšími schůzkami - Měsíčně nad 15 hod. - Rozpočty zhruba nad 50 000 Kč / měsíčně (+-) - Máme min. 2x za měsíc schůzku - Emailová, telefonická a osobní komunikace jsou v rovnováze Klienti, ke kterým pravidelně docházím - Měsíčně nad 20 hod. - Rozpočty zhruba nad 50 000 Kč / měsíčně (+-) - Jsem u nich pravidelně v kanceláři - Převažuje osobní komunikace @VeruBrindzova
  3. 3. „Správné podněty v pracovním prostředí umějí svádět naše myšlenkové pochody kýženým směrem a k zadaným cílům…“ Robert B. Cialdini z knihy Před-svědčování @VeruBrindzovaPhoto from Pixabay.com
  4. 4. Klienti jsou otevřenější Panuje mezi námi větší důvěra Rozvíjím dlouhodobé dobré vztahy s klienty Vzájemně sdílíme znalosti a zkušenosti Mám komplexnější pohled na klienta i celou jeho situaci Rychleji se dokáži zorientovat v průmyslovém odvětví klienta Práce pro daného klienta mi dává větší smysl Výhody úzké spolupráce @VeruBrindzova
  5. 5. Nesoustředěnost Je to časově náročné Vzniká z toho vždy nějaká práce :-D Musíte si dobře nastavit podmínky spolupráce „Ty vole“ se říká lépe než „Vy vole“, úplně neplatí… Nevýhody úzké spolupráce @VeruBrindzova
  6. 6. Nebojte se přeuspořádat si klíčové prvky svého vnějšího prostředí. @VeruBrindzovaPhoto from Pixabay.com
  7. 7. Děkuji za pozornost

×