Successfully reported this slideshow.

Obnovljive energije (konkurs)

1

Share

Upcoming SlideShare
Portfolio
Portfolio
Loading in …3
×
1 of 20
1 of 20

Obnovljive energije (konkurs)

1

Share

Download to read offline

Transcript

 1. 1. (Francuski institut) Žan-Lik Goester (direktor) ,Viržini Manfroni (ataše), Ljiljana Polić, Vera Milićević, Stevan Jokić (profesori) i učenice Tehničke škole Loznica
 2. 2. Prikazane su makete : -savremenih eko-kuća ( sa solarnim panelima, sa zelenim krovom i sa vertikalnim fasadnim vrtovima) - makete koje pripadaju našem istorijskom nasleđu ( kuće Lepenskog Vira , Vinče i stara srpska kuća ) Makete su uradjene kroz različite nastavne predmete : Maketarstvo, Praktična nastava i sekcija.
 3. 3. Jedno od prvih solarnih naselja na našoj planeti predstavlja neolitsko naselje Lepenski Vir. Možda najstarija arhitektura na tlu Evrope stvara se u periodu od 7000-6000 p.n.e na obali Dunava (istočna Srbija)
 4. 4. Neolitski lokalitet Vinča nalazi se u blizini Beograda, a sama vinčanska kultura potiče iz perioda 4400 – 3200 god. pre n.e. Kuće u Vinči građene su potpuno ekološki i bile su površine od 20- 80 m2 . Prvo se postavljao drveni skelet, zatim je kolje bilo opleteno prućem, pa se na tu drvenu mrežu lepio „malter“ pravljen od lesnog blata i pleve.
 5. 5. Najpoznatija stara srpska kuća iz našeg kraja je Vukova kuća u Tršiću. Građena je od materijala koji može da se dobije iz neposredne okoline: drvo i kamen.Ima oblik tzv. "dinarske kuće" jer je građena na strmom terenu.
 6. 6. Kod ukopanih kuća sa zelenim krovom jedna strana je potpuno otvorena, dok su ostale strane i krov po pravilu pokriveni zemljom, čime se kuća štiti i izoluje od nepovoljnih klimatskih uslova. Otvorena strana kuće orijentisana je prema jugu.
 7. 7. Francuski botaničar i umetnik Patrik Blank je osmislio i popularisao koncept vertikalnih vrtova, odnosno biljnih zidnih slika što je poslužilo kao inspiracija za našu maketu. Fasade su u bojama francuske i srpske zastave.
 8. 8. Solarna arhitektura podrazumeva dva pristupa korišćenja solarne energije: aktivni i pasivni solarni sistem. Aktivni solarni objekti koriste solarne panele odnosno solarne kolektore kao uređaje koji omogućavaju da se sunčeva energija iskoristi kao električna ili toplotna.
 9. 9. https://www.youtube.com/watch?v=p2zSstzzU-o&feature=youtu.be U filmu učenici sažeto izlažu stečena znanja i predstavljaju makete. Razvijaju se veštine komunikacije, isticanja bitnog, javnog nastupa i sistematizovanja znanja.
 10. 10. U nastavi fizike da bi učenici lakše razumeli od čega se sastoji ravan solarni kolektor napravljen je njegov model.
 11. 11. Makete su bile izložene u Francuskom institutu od 11.9.2014. do 18.10. 2014.
 12. 12. Mentori -nastavnici: Vera Milićević, Ljiljana Polić, Antonina Pantelić, Milorad Janković, Gordana Vukosavljević, Kovačević Vesna Učenici: Građevinski tehničari G21 i G31 školske 2013/2014 Prezentaciju uradila: Vera Milićević

Transcript

 1. 1. (Francuski institut) Žan-Lik Goester (direktor) ,Viržini Manfroni (ataše), Ljiljana Polić, Vera Milićević, Stevan Jokić (profesori) i učenice Tehničke škole Loznica
 2. 2. Prikazane su makete : -savremenih eko-kuća ( sa solarnim panelima, sa zelenim krovom i sa vertikalnim fasadnim vrtovima) - makete koje pripadaju našem istorijskom nasleđu ( kuće Lepenskog Vira , Vinče i stara srpska kuća ) Makete su uradjene kroz različite nastavne predmete : Maketarstvo, Praktična nastava i sekcija.
 3. 3. Jedno od prvih solarnih naselja na našoj planeti predstavlja neolitsko naselje Lepenski Vir. Možda najstarija arhitektura na tlu Evrope stvara se u periodu od 7000-6000 p.n.e na obali Dunava (istočna Srbija)
 4. 4. Neolitski lokalitet Vinča nalazi se u blizini Beograda, a sama vinčanska kultura potiče iz perioda 4400 – 3200 god. pre n.e. Kuće u Vinči građene su potpuno ekološki i bile su površine od 20- 80 m2 . Prvo se postavljao drveni skelet, zatim je kolje bilo opleteno prućem, pa se na tu drvenu mrežu lepio „malter“ pravljen od lesnog blata i pleve.
 5. 5. Najpoznatija stara srpska kuća iz našeg kraja je Vukova kuća u Tršiću. Građena je od materijala koji može da se dobije iz neposredne okoline: drvo i kamen.Ima oblik tzv. "dinarske kuće" jer je građena na strmom terenu.
 6. 6. Kod ukopanih kuća sa zelenim krovom jedna strana je potpuno otvorena, dok su ostale strane i krov po pravilu pokriveni zemljom, čime se kuća štiti i izoluje od nepovoljnih klimatskih uslova. Otvorena strana kuće orijentisana je prema jugu.
 7. 7. Francuski botaničar i umetnik Patrik Blank je osmislio i popularisao koncept vertikalnih vrtova, odnosno biljnih zidnih slika što je poslužilo kao inspiracija za našu maketu. Fasade su u bojama francuske i srpske zastave.
 8. 8. Solarna arhitektura podrazumeva dva pristupa korišćenja solarne energije: aktivni i pasivni solarni sistem. Aktivni solarni objekti koriste solarne panele odnosno solarne kolektore kao uređaje koji omogućavaju da se sunčeva energija iskoristi kao električna ili toplotna.
 9. 9. https://www.youtube.com/watch?v=p2zSstzzU-o&feature=youtu.be U filmu učenici sažeto izlažu stečena znanja i predstavljaju makete. Razvijaju se veštine komunikacije, isticanja bitnog, javnog nastupa i sistematizovanja znanja.
 10. 10. U nastavi fizike da bi učenici lakše razumeli od čega se sastoji ravan solarni kolektor napravljen je njegov model.
 11. 11. Makete su bile izložene u Francuskom institutu od 11.9.2014. do 18.10. 2014.
 12. 12. Mentori -nastavnici: Vera Milićević, Ljiljana Polić, Antonina Pantelić, Milorad Janković, Gordana Vukosavljević, Kovačević Vesna Učenici: Građevinski tehničari G21 i G31 školske 2013/2014 Prezentaciju uradila: Vera Milićević

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×