Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Milutin Milanković

  • Be the first to comment

Milutin Milanković

  1. 1. „Sada sedim, možda poslednji put, u paviljonu svoga vrta i pišem ove redove…Imetak može imati različite oblike, pa ne mora biti uvek materijalan, nego sme da bude i duhovni. Ako dozvolite i taj njegov oblik, onda i kao beskućnik neću biti sirotinja“ Veliki srpski i svetski naučnik astronom, geofizičar, klimatolog, matematičar, građevinski inženjer, doktor tehnike, inženjer pronalazač, profesor Beogradskog univerziteta, književnik.
  2. 2. Karijeru je počeo kao građevinski inženjer. Od 1905. do 1909. godine radio je u Beču u jednoj građevinskoj firmi. Milanković je oktobra 1909. godine prihvatio poziv Beogradskog univerziteta, vratio se u Srbiju i počeo je da radi kao profesor na Katedri za primenjenu matematiku. Paralelno sa radom na Univerzitetu radio je honorarno statičke proračune za građevinske firme. Milutin Milanković je izradio projekate mostova od armiranog betona, u rasponu od 30 metara, na stenovitim obalama za buduću trasu železničke pruge Niš-Knjaževac.
  3. 3. …Pa kao što u nama živi celokupna istorija života na zemlji, tako ćemo i mi živeti u našim potomcima. Zato smo smrtni. Pa i kada ne ostavimo potomstva iza nas, naš život ostavio je traga, kao i ona lopta koja je u snegu brežuljka ocrtala svoju stazu. Kada sa vrhunca brega bacim drugu grudu snega, ona će, kada naiđe na tu stazu, osetiti je, odskočiće, a možda će i poći njenim tragom. Kada Sunce rastopi onu grudu snega, raspe je i ispari, ona je svršila svoju istoriju grude, ali njeni delići postojaće i dalje, jer ništa se ne gubi u našoj vasioni.

×