Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Materijali u maketarstvu

17,869 views

Published on

prezentacija za ugledni cas

Published in: Education
 • Login to see the comments

Materijali u maketarstvu

 1. 1. MAKETARSTVO by Vera Milićević Uvodni čas
 2. 2. SADRŢAJ ČASA • Isticanje ciljeva časa • Arhitektonska maketa ( prezentacija ) • Primeri iz prakse ( kritički osvrt - razgovor) • Upoznavanje sa vrstama materijala za izradu maketa ( prezentacija ) • Izbor projekta za maketu . Potrebne su sve osnove , izgledi, preseci i situacija objekta (rad u grupama ) • Izbor materijala za maketu (rad u grupama, radni list) • Izveštaj grupa • Informacije o rezultatima rada
 3. 3. ARHITEKTONSKA MAKETA Maketa je model nekog objekta koji je proporcionalno umanjen na određenu razmeru
 4. 4. ZADATAK blok nastave: Izrada makete porodične kuće u R= 1:50 Sa spratom ili bez sprata Bitno : preciznost, umeće, kreativnost
 5. 5. PRIMERI IZ ĐAČKE PRAKSE Šta mislite o ovim maketama? Za koju su ocenu? I na greškama se uči...
 6. 6. Materijali za izradu makete 1. Karton, hamer , lepenka... Lepenka d=2mm Nedostatak kartona je ..? Hamer Karton pena = karton + sintetička pena d= 3 – 5mm Kaširan karton = karton + lepak +hamer
 7. 7. Materijali za izradu makete 2. Šper-ploča, furnir, panel ploča, lesonit ploča... Šper ploča d= 3,5,6,7..mm Furnir Panel ploča d= 14 -40mm Gde biste u maketi primenili ove proizvode od drveta ..? Lesonit ploča, iverica ... Balza
 8. 8. Materijali za izradu makete 3. Puno drvo, drvene gredice, pluta... Za koje detalje u maketi je prikladno drvo?
 9. 9. Materijali za izradu makete 3. Pleksiglas, celuloid...
 10. 10. Materijali za izradu makete 4. Stiropor, stirodur… 5. Ostali materijali: kamenčići, piljevina, brusni papir, lim, sunđer...
 11. 11. Sa časa... Nastavna sredstva: prezentacija, modeli uspešne i manje uspešne makete, radni listovi i najvaţnije - reč nastavnika 
 12. 12. Imala sam i goste na času, pedagogicu i koleginicu U prezentaciji su korišćene i makete sa sajtova: http://www.makete.iz.rs/galerija/arhitektura http://www.arhitektura.rs/rubrike/cad-modelovanje/cad-i-modelovanje/500-makete-dragana-milovanovica

×