Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?

V
Vera KrieziProject Coordinator in Musical Heritage - Digital Librarian
Μουσικές βιβλιοθήκες:
Pourquoi et pour qui?
Στεφανία Μεράκου
Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής
www.mmb.org.gr
smerakos@megaron.gr
Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?
2016 ΙFLA Report
 Οι βιβλιοθήκες πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να
προσφέρουν νέες υπηρεσίες σε ευρύτερο κοινό
 Κινδυνεύουν να χάσουν τον καθοριστικό τους ρόλο σε
θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, πληροφοριακής
παιδείας και διαχείρισης δεδομένων
 Πρέπει να διαγνώσουν τις αναπτυσσόμενες ανάγκες των
χρηστών και να είναι προετοιμασμένες να προσαρμόσουν
τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες τους.
 Γί νονται φυσικοί και εικονικοί χώροι
 Νέες δεξιότητες για χρήστες και βιβλιοθηκονόμους
Μορφές επικοινωνίας της μουσικής
•Βιβλία, παρτιτούρες, έντυπα, μικρομορφές, ηχογραφήσεις
• Παρτιτούρες (full scores, vocal scores, πάρτες, μινιατούρες,
ταμπλατούρες)
• Ηχογραφήσεις –βίντεο (κύλινδροι, δίσκοι γραμμοφώνου, ταινίες
μαγνητοφώνου, δίσκοι 33’, 45’ CD, DVD)
• Αρχειακό υλικό (παριτούρες χειρόγρφες, φωτογραφίες, σκίτσα,
σημειώσεις, email κ.λπ.)
Πληροφοριακή παιδεία
 Η Πληροφοριακή Παιδεία αποτελεί τη βάση για τη δια βίου
μάθηση. Είναι κοινή για όλους τους κλάδους, σε κάθε
μαθησιακό περιβάλλον και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.
Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να κατέχουν το
περιεχόμενο και να επεκτείνουν τις έρευνές τους, να είναι
αυτόνομοι και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της εκπαίδευσής
τους. (2000)
 Πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που
περιλαμβάνουν την στοχαστική αναζήτηση της πληροφορίας,
την κατανόηση του πώς η πληροφορία παράγεται και εκτιμάται,
την χρήση της πληροφορίας στην παραγωγή νέας γνώσης και
την ηθική συμμετοχή στις κοινότητες της μάθησης. (2016)
Πληροφοριακ ή παιδεία για σπουδαστές μουσικής
Οι σπουδαστές πρέπει να μπορούν να:
καθορίζουν το είδος και την έκταση της πληροφορίας που χρειάζονται
αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να ανακτούν την πληροφορία
χρησιμοποιούν αποτελεσματική στρατηγική αναζήτησης
χρησιμοποιούν τους καταλόγους , ψηφιακές πηγές και την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης τους
εντοπίζουν τις πηγές που τους εξυπηρετούν στην εκάστοτε έρευνά τους
γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν δομημένα λεξιλόγια
αξιολογούν το περιεχόμενο και την οργάνωση πηγών
εξετάζουν και να συγκρίνουν πληροφορία από διάφορες πηγές όπως περιοδικά, άρθρα συνεδρίων και
να αξιολογούν την αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια και το κύρος της πληροφορίας
βγάζουν συμπεράσματα σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξαν
συντάσσουν παραπομπές για τις πηγές που χρησιμοποιούν
αντιλαμβάνονται τη λογοκλοπή και τις συνέπειές της
αναγνωρίζουν ότι η υπάρχουσα πληροφορία σε συνδυασμό με την πρωτότυπη σκέψη, ανάλυση και
πειραματισμό μπορεί να παράγει νέα πληροφορία
χρησιμοποιούν την τεχνολογία όπως βάσεις δεδομένων, γραφικά, πίνακες και διαγράμματα για να
μελετούν την αλληλεπίδραση των ιδεών
Διευρύνουν την έρευνα κάνοντας νέες υποθέσεις που απαιτούν αναζήτηση περισσότερης
πληροφορίας
Επίπεδα σπουδών
Ωδειακό
Προπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
Ενδεικτικά απότελέσματα αναζήτησης
Στους καταλόγους της Μουσικής Βιβλιοθήκης
One shot library instruction
Η διδασκαλία one shot είναι μια ευκαιρία για τους βιβλιοθηκονόμους να
βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τον δικό τους
τρόπο να διαχειρίζονται τις πηγές και την πληροφορία
1. Εισαγωγή (προ εστίασης)
2. Επιλογή θέματος, εργασία για το μάθημα
3. Αρχική εξερεύνηση, έρευνα στη Βιβλιοθήκη (εστίαση)
4. Εστιασμένη εξερεύνηση, εντοπισμός των πηγών
5. Επιλογή και αξιολόγηση της πληροφορίας,
6. Ολοκλήρωση της εργασίας (μετά την εστίαση)
οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε
διεπιστημονικές ερευνητικές πηγές, να έχουν
ερευνητική στρατηγική και να μπορούν να βρίσκουν
και να ανακτούν σχετικές και σημαντικές πηγές από
την αρχή της έρευνας
Η διαδικασία της έρευνας είναι μη γραμμική και
μπορεί αν οδηγήσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις
Η OSLI είναι σταθμός ανάμεσα στην ανάμεσα στην
προτύτερη εμπειρία και δεξιότητες του σπουδαστή
και στις παρούσες ανάγκες που θα τον οδηγήσει στα
επόμενα στάδια έρευνας
Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?
1 of 11

Recommended

Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso... by
Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso...Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso...
Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso...Vera Kriezi
233 views32 slides
εισαγωγή 1 by
εισαγωγή 1εισαγωγή 1
εισαγωγή 1Eugenia Siapera
401 views25 slides
2 η ιστορική έρευνα στον ψηφιακό χώρο.τεκμήρια και εργαλεία by
2 η ιστορική έρευνα στον ψηφιακό χώρο.τεκμήρια και εργαλεία2 η ιστορική έρευνα στον ψηφιακό χώρο.τεκμήρια και εργαλεία
2 η ιστορική έρευνα στον ψηφιακό χώρο.τεκμήρια και εργαλείαTheresa Giakoumatou
251 views24 slides
Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - FRBR και Linked Data by
Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - FRBR και Linked DataΔεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - FRBR και Linked Data
Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - FRBR και Linked DataGiannis Tsakonas
1.1K views110 slides
FRBR και Linked Data - Σεμινάριο Αθήνας by
FRBR και Linked Data - Σεμινάριο ΑθήναςFRBR και Linked Data - Σεμινάριο Αθήνας
FRBR και Linked Data - Σεμινάριο ΑθήναςGiannis Tsakonas
2.5K views170 slides
γνωριμία με τη βιβλιοθήκη by
γνωριμία με τη βιβλιοθήκηγνωριμία με τη βιβλιοθήκη
γνωριμία με τη βιβλιοθήκηioannis lagamtzis
726 views25 slides

More Related Content

Similar to Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?

Η Ιστορία «σερφάρει» στο διαδίκτυο by
Η Ιστορία «σερφάρει» στο διαδίκτυο Η Ιστορία «σερφάρει» στο διαδίκτυο
Η Ιστορία «σερφάρει» στο διαδίκτυο Σύλια Ζέττα-Silia Zetta
830 views53 slides
ομιλος μουσικης by
ομιλος μουσικηςομιλος μουσικης
ομιλος μουσικηςgymzosim
292 views4 slides
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού by
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούΕκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούGeorgia Palapela
2.6K views10 slides
σεναριο 1ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΟΥΖΟΥΡΑ by
σεναριο 1ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΟΥΖΟΥΡΑσεναριο 1ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΟΥΖΟΥΡΑ
σεναριο 1ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΟΥΖΟΥΡΑmouzoura
1.7K views7 slides
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ελενη by
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ελενηΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ελενη
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ελενηelenim
413 views7 slides
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑ by
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑelenim
1.4K views7 slides

Similar to Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?(20)

ομιλος μουσικης by gymzosim
ομιλος μουσικηςομιλος μουσικης
ομιλος μουσικης
gymzosim292 views
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού by Georgia Palapela
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούΕκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Georgia Palapela2.6K views
σεναριο 1ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΟΥΖΟΥΡΑ by mouzoura
σεναριο 1ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΟΥΖΟΥΡΑσεναριο 1ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΟΥΖΟΥΡΑ
σεναριο 1ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΟΥΖΟΥΡΑ
mouzoura1.7K views
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ελενη by elenim
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ελενηΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ελενη
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ελενη
elenim413 views
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑ by elenim
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑ
elenim1.4K views
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ by elenim
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
elenim342 views
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ by Μaria Demirakou
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥe- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Μaria Demirakou1.3K views
Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - Σεμινάριο Κύπρου by Giannis Tsakonas
Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - Σεμινάριο ΚύπρουΔεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - Σεμινάριο Κύπρου
Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - Σεμινάριο Κύπρου
Giannis Tsakonas928 views
σχεδιο υποβολης 2015 βιβλια by Evi Kamariotaki
σχεδιο υποβολης 2015 βιβλιασχεδιο υποβολης 2015 βιβλια
σχεδιο υποβολης 2015 βιβλια
Evi Kamariotaki322 views
Η Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος by Georgios Boumpous
Η Βιβλιοθήκη του ΜέλλοντοςΗ Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος
Η Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος
odigies-siggrafis-diatribon-ptixiakon-11-2-19.pdf by MargaritaIoannou2
odigies-siggrafis-diatribon-ptixiakon-11-2-19.pdfodigies-siggrafis-diatribon-ptixiakon-11-2-19.pdf
odigies-siggrafis-diatribon-ptixiakon-11-2-19.pdf
Σενάριο Σ.Κούτσου Επιμόρφωση Β Επιπέδου by skoutsu
Σενάριο Σ.Κούτσου Επιμόρφωση Β ΕπιπέδουΣενάριο Σ.Κούτσου Επιμόρφωση Β Επιπέδου
Σενάριο Σ.Κούτσου Επιμόρφωση Β Επιπέδου
skoutsu765 views
παρουσίαση ιστορία2 by jennydav
παρουσίαση ιστορία2παρουσίαση ιστορία2
παρουσίαση ιστορία2
jennydav168 views
ΤΠΕ και γλωσσική εκπαίδευση by evstamou
ΤΠΕ και γλωσσική εκπαίδευσηΤΠΕ και γλωσσική εκπαίδευση
ΤΠΕ και γλωσσική εκπαίδευση
evstamou5.2K views

More from Vera Kriezi

Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε... by
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...Vera Kriezi
252 views15 slides
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά by
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα ΚουρμπανάΤο Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα ΚουρμπανάVera Kriezi
268 views10 slides
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του... by
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...Vera Kriezi
201 views32 slides
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου by
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. ΚονδυλίδουMOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. ΚονδυλίδουVera Kriezi
137 views33 slides
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή by
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος ΠαναγήΕπιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος ΠαναγήVera Kriezi
204 views8 slides
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά... by
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...Vera Kriezi
335 views15 slides

More from Vera Kriezi(20)

Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε... by Vera Kriezi
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...
Vera Kriezi252 views
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά by Vera Kriezi
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα ΚουρμπανάΤο Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά
Vera Kriezi268 views
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του... by Vera Kriezi
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...
Vera Kriezi201 views
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου by Vera Kriezi
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. ΚονδυλίδουMOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου
Vera Kriezi137 views
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή by Vera Kriezi
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος ΠαναγήΕπιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή
Vera Kriezi204 views
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά... by Vera Kriezi
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...
Vera Kriezi335 views
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου by Vera Kriezi
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ ΟικονομίδουΑρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου
Vera Kriezi162 views
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής by Vera Kriezi
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Vera Kriezi374 views
Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ... by Vera Kriezi
Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ...Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ...
Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ...
Vera Kriezi321 views
Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω... by Vera Kriezi
Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω...Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω...
Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω...
Vera Kriezi273 views
Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C... by Vera Kriezi
Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C...Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C...
Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C...
Vera Kriezi166 views
Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου by Vera Kriezi
Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη ΚοκκίδουΔημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου
Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου
Vera Kriezi231 views
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου by Vera Kriezi
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία ΑναγνωστοπούλουΜουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου
Vera Kriezi727 views
Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης by Vera Kriezi
Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος ΜαρτίνηςΤο ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης
Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης
Vera Kriezi121 views
Ο θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμερα by Vera Kriezi
Ο θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμεραΟ θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμερα
Ο θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμερα
Vera Kriezi313 views
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ... by Vera Kriezi
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ...Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ...
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ...
Vera Kriezi193 views
Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές... by Vera Kriezi
Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές...Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές...
Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές...
Vera Kriezi144 views
Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα... by Vera Kriezi
Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα...Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα...
Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα...
Vera Kriezi131 views
Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου... by Vera Kriezi
Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου...Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου...
Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου...
Vera Kriezi237 views
Η μουσική συλλογή από την αυλή του Όθωνα / Helena Dorfner by Vera Kriezi
Η μουσική συλλογή από την αυλή του Όθωνα / Helena DorfnerΗ μουσική συλλογή από την αυλή του Όθωνα / Helena Dorfner
Η μουσική συλλογή από την αυλή του Όθωνα / Helena Dorfner
Vera Kriezi208 views

Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?

 • 1. Μουσικές βιβλιοθήκες: Pourquoi et pour qui? Στεφανία Μεράκου Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής www.mmb.org.gr smerakos@megaron.gr
 • 3. 2016 ΙFLA Report  Οι βιβλιοθήκες πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να προσφέρουν νέες υπηρεσίες σε ευρύτερο κοινό  Κινδυνεύουν να χάσουν τον καθοριστικό τους ρόλο σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, πληροφοριακής παιδείας και διαχείρισης δεδομένων  Πρέπει να διαγνώσουν τις αναπτυσσόμενες ανάγκες των χρηστών και να είναι προετοιμασμένες να προσαρμόσουν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες τους.  Γί νονται φυσικοί και εικονικοί χώροι  Νέες δεξιότητες για χρήστες και βιβλιοθηκονόμους
 • 4. Μορφές επικοινωνίας της μουσικής •Βιβλία, παρτιτούρες, έντυπα, μικρομορφές, ηχογραφήσεις • Παρτιτούρες (full scores, vocal scores, πάρτες, μινιατούρες, ταμπλατούρες) • Ηχογραφήσεις –βίντεο (κύλινδροι, δίσκοι γραμμοφώνου, ταινίες μαγνητοφώνου, δίσκοι 33’, 45’ CD, DVD) • Αρχειακό υλικό (παριτούρες χειρόγρφες, φωτογραφίες, σκίτσα, σημειώσεις, email κ.λπ.)
 • 5. Πληροφοριακή παιδεία  Η Πληροφοριακή Παιδεία αποτελεί τη βάση για τη δια βίου μάθηση. Είναι κοινή για όλους τους κλάδους, σε κάθε μαθησιακό περιβάλλον και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να κατέχουν το περιεχόμενο και να επεκτείνουν τις έρευνές τους, να είναι αυτόνομοι και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της εκπαίδευσής τους. (2000)  Πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν την στοχαστική αναζήτηση της πληροφορίας, την κατανόηση του πώς η πληροφορία παράγεται και εκτιμάται, την χρήση της πληροφορίας στην παραγωγή νέας γνώσης και την ηθική συμμετοχή στις κοινότητες της μάθησης. (2016)
 • 6. Πληροφοριακ ή παιδεία για σπουδαστές μουσικής Οι σπουδαστές πρέπει να μπορούν να: καθορίζουν το είδος και την έκταση της πληροφορίας που χρειάζονται αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να ανακτούν την πληροφορία χρησιμοποιούν αποτελεσματική στρατηγική αναζήτησης χρησιμοποιούν τους καταλόγους , ψηφιακές πηγές και την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης τους εντοπίζουν τις πηγές που τους εξυπηρετούν στην εκάστοτε έρευνά τους γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν δομημένα λεξιλόγια αξιολογούν το περιεχόμενο και την οργάνωση πηγών εξετάζουν και να συγκρίνουν πληροφορία από διάφορες πηγές όπως περιοδικά, άρθρα συνεδρίων και να αξιολογούν την αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια και το κύρος της πληροφορίας βγάζουν συμπεράσματα σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξαν συντάσσουν παραπομπές για τις πηγές που χρησιμοποιούν αντιλαμβάνονται τη λογοκλοπή και τις συνέπειές της αναγνωρίζουν ότι η υπάρχουσα πληροφορία σε συνδυασμό με την πρωτότυπη σκέψη, ανάλυση και πειραματισμό μπορεί να παράγει νέα πληροφορία χρησιμοποιούν την τεχνολογία όπως βάσεις δεδομένων, γραφικά, πίνακες και διαγράμματα για να μελετούν την αλληλεπίδραση των ιδεών Διευρύνουν την έρευνα κάνοντας νέες υποθέσεις που απαιτούν αναζήτηση περισσότερης πληροφορίας
 • 8. Ενδεικτικά απότελέσματα αναζήτησης Στους καταλόγους της Μουσικής Βιβλιοθήκης
 • 9. One shot library instruction Η διδασκαλία one shot είναι μια ευκαιρία για τους βιβλιοθηκονόμους να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τον δικό τους τρόπο να διαχειρίζονται τις πηγές και την πληροφορία 1. Εισαγωγή (προ εστίασης) 2. Επιλογή θέματος, εργασία για το μάθημα 3. Αρχική εξερεύνηση, έρευνα στη Βιβλιοθήκη (εστίαση) 4. Εστιασμένη εξερεύνηση, εντοπισμός των πηγών 5. Επιλογή και αξιολόγηση της πληροφορίας, 6. Ολοκλήρωση της εργασίας (μετά την εστίαση)
 • 10. οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε διεπιστημονικές ερευνητικές πηγές, να έχουν ερευνητική στρατηγική και να μπορούν να βρίσκουν και να ανακτούν σχετικές και σημαντικές πηγές από την αρχή της έρευνας Η διαδικασία της έρευνας είναι μη γραμμική και μπορεί αν οδηγήσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις Η OSLI είναι σταθμός ανάμεσα στην ανάμεσα στην προτύτερη εμπειρία και δεξιότητες του σπουδαστή και στις παρούσες ανάγκες που θα τον οδηγήσει στα επόμενα στάδια έρευνας