Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПОПОВО
7800 Попово • бул. България 97
Тел. (0608) 43-564 • Моб. (0878) 675-815
Изх.№1/4.01.2016 г. До .....
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПОПОВО
7800 Попово • бул. България 97
Тел. (0608) 43-564 • Моб. (0878) 675-815
Подбрана част от презента...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Музеи и общини - покана за конференция

259 views

Published on

Покана за национална конференция

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Музеи и общини - покана за конференция

  1. 1. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПОПОВО 7800 Попово • бул. България 97 Тел. (0608) 43-564 • Моб. (0878) 675-815 Изх.№1/4.01.2016 г. До ................................................ ......................................... Уважаеми колеги, Исторически музей – Попово, Институтът за приложна музеология и Издателство „Фабер“ имаме удоволствието да Ви поканим за участие в националната научна конференция на тема „Музеи и общини“. Тя ще се проведе на 7-8 април 2016 г. град Попово. Научен ръководител е проф. д.и.н. Вера Бонева. Събитието е включено в Националния културен календар. Целта на конференцията е да се обменят идеи и факти, свързани с трудности, постижения и добри практики по специфичната материя (правна, финансова, логистична, образователна, медийна и др.,) на взаимоотношенията между общините и музеите. Темата ще бъде интерпретирана не само в съвременен, но и в исторически план. Под формата на семинар ще бъде обособен специален панел на конференцията, в чиито рамки се предвижда провеждането на свободна дискусия по няколко предварително уточнени теми. За модератори на семинара са поканени експерти от общини и музеи с опит в съвместната работа между институциите – както на локално, така и на национално ниво. Конферентното време при представяне на докладите и научните съобщения е желателно да бъде в рамките на 15 минути. Командировъчните разходи са за сметка на участниците. Не е предвидена такса правоучастие. Срок за подаване на заявки за участие – 10 март 2016 г. Програмата, заедно със съобщение за евентуални промени, ще бъде оповестена допълнително.
  2. 2. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПОПОВО 7800 Попово • бул. България 97 Тел. (0608) 43-564 • Моб. (0878) 675-815 Подбрана част от презентациите, подготвени от участниците в конференцията, представяща добри практики, нормативни документи ще бъде публикувана на сайтовете на Музея и и Института, заедно с другите информационни материали, свързани с подготовката и провеждането на събитието. За нас ще бъде удоволствие, ако вземете участие в предстоящата научна конференция в град Попово! Очакваме вашите заявки за участие на: Тел.0608 43 564 GSM-0878 675 815 /Пламен Събев/ Е-mail: museumpopovo@gmail.com institutemuseology@gmail.com Исторически музей – Попово Бул.България 97 7800 гр. Попово С уважение ! Пламен Събев: Директор на Исторически музей-Попово

×