Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Българското съединение в съвременната музейна мрежа

506 views

Published on

Презентация, визираща част от съществуващите музейни и мемориални топоси, свързани със Съединението

Published in: Science
 • Be the first to comment

Българското съединение в съвременната музейна мрежа

 1. 1. Национална научна конференция "Съединението на България от 1885 година – 130 години по-късно" Вера Бонева БЪЛГАРСКОТО СЪЕДИНЕНИЕ В СЪВРЕМЕННАТА МУЗЕЙНА МРЕЖА
 2. 2. ДВЕ УВОДНИ СЪЖДЕНИЯ  Съединисткият акт от 6 септември 1885 г. и последвалите го исторически събития имат ключово значение за развитието на модерната българска държавност и на обществото като цяло. Тази преценка присъства с различна по мяра и нюансираност тежест в националното историописание през последните 130 години. При все това, "обличането" на паметта за Съединението типични за съвременността мемориални знаци и музейни наративи се осъществява бавно и неубедително.  През първите сто години след Съединението споменът за събитието се поддържа от няколко единични монументални паметници и от отделни артефакти, включени в обзорни музейни експозиции и центрирани около други събития – Сръбско-българската война, личностни присъствия, развитието на "националния въпрос" и др. След създаването на Музея на Съединението в Пловдив и издигането на скулптурната композиция в пространството пред него (1985 г.), мрежата на паметта за събитието нараства постъпателно и разнопосочно. Тази тенденция става все по- откроима след 1998 г., когато денят на "Пловдивската революция" влезе в престижния календар на официалните държавни празници.
 3. 3. ДВЕ ИСТОРИЧЕСКИ ФИГУРИ [Княз] Александър "Батенберг" (1857-1893) Чардафон "Велики" (1860-1906)
 4. 4. ДВА НАЦИОНАЛНИ МУЗЕЯ Национален исторически музей Национален военноисторически музей
 5. 5. ДВА МЕМОРИАЛНИ МУЗЕЯ Къща музей "Захарий Стоянов" в село Медвен, Котленско Къща музей "Петко и Любен Каравелови" в град Копривщица
 6. 6. ДВА ВЛИЯТЕЛНИ ОБЩОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЯ Регионален исторически музей – Велико Търново Исторически музей – Казанлък
 7. 7. ДВЕ ВРЕМЕННИ ЕКСПОЗИЦИИ "София – столица на съединена България", Национален военноисторически музей – септември – октомври 2014 "Българското съединение в изкуството" РИМ - Пловдив, септември 2013 – март 2014
 8. 8. ДВЕ РЕЛИКВИ ОТ ТЕКСТИЛ И АЛЕГОРИИ Знаме на Съединението, с извезана година "1884", Исторически музей – Карлово Стенен килим, изработен по мотиви на картината на Николай Павлович "Съединението на Северна и Южна България" края на ХIХ – началото на ХХ век
 9. 9. ДВЕ ВИРТУАЛНИ ЕКСПОЗИЦИИ Виртуална разходка из експозиция "Съединение на България 1885 г." Електронен каталог "Реликви от Съединението в българските музеи"
 10. 10. ДВЕ УМИЛИТЕЛНИ МУЗЕЙНИ СБИРКИ Музейна сбирка в град Съединение Музей на Първа пехотна софийска дивизия в град Сливница
 11. 11. ДВЕ ТВОРБИ НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО Величко Минеков, Съединението, 1985 Димитър Дончев, Съединението на България, 1994
 12. 12. ДВА СИЛНИ МЕМОРИАЛНИ АКЦЕНТА Паметник на Продан Тишков – Чардафон Велики в Габрово Мавзолей на княз Александър I Български в София
 13. 13. ДВЕ ПРЕДФИНАЛНИ СЪЖДЕНИЯ  Съединението на Княжество България и Източна Румелия от 1885/1886 г. е нетипично за институционалния развой на балканските държави от ХIХ век събитие – неокървавена революция, последвана от неочаквана по посока военна кампания и от очаквано по параметрите си дипломатическо споразумение. Макар и нелишено от силни личностни изяви и ярки конфликтни точки, Съединението трудно намира пътищата на своето (раз)полагане в полето на националната памет за българския XIX век. Заключено зад стандартни тези и приемливи за мнозинството съвременници оценки, то рядко преминава от периферията в центъра на публичния дебат.  Музейните и другите мемориални наративи, обговарящи съединистката тематика, работят с малък обем материали, залагайки на стандартизирани тези и похвати. Веществените и документални артефакти в експозициите са еднотипни по вид и тематика и едноизмерни по послание. Ниска е степента на репрезентативност и провокативност, втъкана в музейните разкази за уникалната сюжетика на пловдивските събития от септември 1885 г. При все това, има един музей с 30- годишно присъствие в културното ни битие, който компенсира по-голяма част от изброените несъразмерности, полагайки историята на Съединението на пиедестала на високата му историчност…
 14. 14. МУЗЕЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО В ПЛОВДИВ – една престижна културна институция, която поддържа спомена за паметната 1885 година по съответстващ на високата си национална мисия изискан (като форма) и академичен (като съдържание) музеен маниер!
 15. 15. Две думи на респект пред компетентната аудитория и на приятелска задълженост към колегите, които ми помогнаха със снимки, идеи, факти и професионални съждения, при реализирането на настоящото проучване – Кунка Неделева от ДМ – Копривщица, Пламен Събев от ИМ –Попово, Мадлен Янева от НИМ –София, Соня Пенкова от НВИМ – София, Дора Недева от РИМ – Велико Търново, Светла Димитрова от АЕК "Етър" и Чавдар Ангелов от НПМ "Шипка – Бузлуджа": Благодаря Ви!

×