Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sapa

Responsible travel to Sapa with Volunteer for Education Organization - brochurure of the programme

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sapa

  1. 1. y bg iïálunfeerfofÉdÏucatíon Qzganïzufïom TRIP INFORMATION 1. Duration: 2 days 3 nights 2. Location: Ta Van Primary School - l Ta Van village, Sapa town 3. Volunteer: all ages 4. Fee: 1.450.000 VND Include: + Two-way buses with high quality + Hotel with 2 nights 1 day + Meals: 4 main meals and 2 breakfast meals + Gala Night on Saturday night SPECIAL NOTE Tour program is subjected to chance due to weather and operating conditions mmm AVÍZINIIISI ïolifldïpxqlï: hi oïhmdi alljplpxolii llum» ¿Inllloïlíum h» T01 ‘¡mi glúnloln" x-llnmoil Tax-ruth Qnulïdhi qmoïl lux-H’! - lmnui skill: tm ¡‘mmm in‘ plflíïflcfil ¡‘mm ‘nar-Illlm nur-il g y = llllllnlllí= ¡‘na-alfar-¡Ilvza laqmnnu; dtdll Éïlllltílllngl apxqulïoiue ádluroxolle Icy, ’ tag-num, dlqieimoxonne, íállllllltfhlgg; tfltallnmne, Responsible Travel i ‘l ITINERARY Friclay night Pick volunteers up No.110 Thai Thinh str. , Dong Da district. HaNoi at 10.45pm Saturday: óh30: Gather in Sapa town, take a rest and have breakfast 7h30: Move to Ta Van School 9h30: Volunteer in Ta Van school as assigned 12h00: Take a rest and have lunch 13h30: Back to the school 14h00: Continue the assigned work 16h00: pack Iuggage and back to Sapa town 16h45: back to Sapa town 18h30: have dinner Sunday óh00: get up and see sunrise in Sapa Town 7h30: Have breakfast 8h00: Move to Waterfall of Lvoe and Silver Waterfall 10h30: Back to Sapa town 12h00: Have lunch and take a rest 13h00: Visit around Sapa town (Ham Rong mount climbing, trekking to Lao Chai village, buy gift) 18h00: Have dinner 19h00: Take a rest and enioy special food at night 22h00: prepare Iuggage to come back to HaNoi 23h00: Back to HaNoi The trip will be ended at No.110 Thai Thinh, Dong Da, Ha Noi by óh00 For DETAIL t Proiect Coordinator: Ms Mai — 0120.508.10.88 numoïhnm tqm-finita: qIni-‘I pllqnihnei union: - tam: qnoiumoïl ¡‘na «¿Email ¡Iliana I'm» lanzan: ell-mui qonnplniant4qitïoini ranita ¡andina ¡(oil Ismail to‘ fax-ion»: «sil-Hail lo» loiï-nnrqliïont Ífldlllllollogw Email: info@volunteerfored ucation. org talk: «mu» oil ¡‘ara ‘na-jm: qmoïl croimawlhlll: lan lts-it mail-r Ílnuïlflñïolflcïl QIIOIOIIÍI uulllma- . ¡ny-w tamil tm rummlínnuonp: QIKHQI ÏQII vfilh ¡Illa ÁÍIIIÍIHIÍÍB 1m ¡ha ‘fill-ul: Address:110 Thai Thinh str. Dong Da dis. Hanoi
  2. 2. PROJECT OVERVIEW The responsible travel program in Sapa —"Education towards the small village"aims at bringing the primary school students in Ta Van a better education with new books, notebooks, etc. In Ta Van primary school, there are over 100 students from most distant villages, so they must walk to school for a long way. Besides, physical and mental deficiencies also become one of main difficulties in learning at school. The responsible travel in Sapa is to help directly the children ¡n the distant villages to have good conditions to live and educate better. In addition to the good learning environment, the children are also educated with living skills, precious experiences and even cultural exchanges with international volunteers from some parts of the world. Participating in the responsible travel, you not only become a volunteer helping the children in the small village of Sapa but contribute to building a new school and establishing better education for the ethnic minorities. At the same time, it is a chance for you to experience something wonderful in
  3. 3. '1:; l=("“l't"= 'f: 1P ru: "¿mas iii: uingxvinidltit: ¡tamil i: auna: vii aititvfimi: zii iii: ¿invitan "íiauaitvigflnigi uellimïtcim ci’ mv villtaiels’ tv VÍCIÍIIIIÏHGII 921i ïtcïturrziïtwim iqninlhaiirin: "ii: ‘iimvlul ‘i: m dgigrzirliniïiiv hi iii: vicilllniuak ‘lima ‘Im cicjlli-nlíiwíni ciamiicigiinigi ‘jllzflaiii ki vninvup rumana .1‘ Ïllliilïlisï ‘(W ‘nui, ‘m: iiflnu mi ¡lÏIVñllliIfliÁl tminniu unvnrcnnanunï, ¡iui“iiir: iii: iïlllllilllulï’: cïlimmw siniel anlhnmw 1: ¡‘nai tmmnnu niciiivniitrini viiviiqi: v1:i. ‘iii; ¿zitvxginiim flli-Ziïllhiglüfii iii: ziiltvïliani ‘ic ‘¿ia “(c adiirril aniïl : |;i; ii»ïr: ,iv: ‘¡i ‘r zi ¡num viviriiizj "t cjliíiuíuni viviriitríl 1m Vlciui t zi: inii‘ílïïixm: .' lilasflcii: "¡iraní ¡In-ai ¿“zii llvflnu "l wr777Ïz’ r " -' I) ÏÍ. ’ l i; f r i _ ix“ ,47" “ 17/4 ”'/ t N’ Y! / ¡‘ l I . :_‘ lt‘lF’Vlïhviiïíll"lrtl V]? FKÏJIKÜl Mojjarií "Llauáioigflnuj :1 "¡mani iii ny ‘¡lliou a" l: Ïlllroliálllálliail la»; Vloiiuniïaait Pon Ei-ïilirzqlitoim ÜlQitnlhqIIt-ni to‘ Ïoiúngj ¡ha IOI= ÍÍÍ= Ir aioïlurzqiïtoni rzoinioïlliioinie. Iii: mnmt: "lldidiíflli ¡("Ti-Jli’ lflillfil! unlul__i! s ¿{Iii fl; Jilfl _ mu. manana. ¡ha rllnlli-ïlmm m: ioirihigj, il oinfiawil le. lliu- ol ‘anahi: ¡mail avant ¡m ‘imtsninvx: iii-ii em«—: .¡un-: Lgi= ¿=. “¡item ¡o gps» rol ¿("IIIKOIOIL tai-mi vmlll qui-il ini-now: - qillnlfii‘ ill ‘N! jieng Vieijj u . , ¿A jlïffl‘ ifltFlllnlLgl tlnioïl iaqlnflnei
  4. 4. ___T_7 . A __ . _ 7,7 . , , _ _. - +11 e —fi Tr« , v7 e ' , 1“ . .4 i; . _. - 4 v __ ____. '.e, ./ 'x _- l . '_/ .» s _ ‘ r » . ... ... z. : "su . , y ‘x ,7’ T _T__ __‘__ _ A- g . 1, jj’; ‘js . _ _ l I. w (77 . ._. _ i‘ t s l: = ‘fl "i; f" 1 . ."- ‘ "ul J e 1 _. ‘ . ¿j 4 " ' L‘- 40.41’? _ ¡(Z 1" y l i‘ 2" - ‘ _ I _ , f, V ___ 1 , y i _ ; ‘ a. /’_. .Z. ? . /-»_ ¡t ¡K ¡ _ Ar , f y, , 4x «f. 7,} g, i — .1 - : i r l — :9“ ¿“iria l‘ j. - I ¡l - «s, » «o; i g , ; x4 ‘ g- >_ " i e» r _) a .9 _ ___ ‘ j , Pg . , l , , .1 _YL__ , _>( . ., 5‘i, ¿ ‘x 4 ‘ I . , ‘ ’ a i At v? " ‘ l ‘ya , _ sí. x * — x. a. _ : .. ,,, : LL, W , , a. : nz, ;; .,i. i añ: ,2: e i‘ "- _ «sin! » 1¿¡ N i‘ É j. 1.11115“ j ; > , ‘v , 1 u ulflüvi «j a v -3 ‘ Il ji‘ _ .3.» . j ’ ¡gg 1 _ j . . u: tj, j j y, una/ gil w s . . s: se se; _, _ a a . silluil. -. Ñ . K aoïlqiaaiiion ' f . t g -. , ‘¡ii-eric , ifgv/ ¡iaiviviciit asin iarjihu piaoipita un or mai ii‘ _ I: ‘m, , , II ‘e In ilsiiujntsgami ¡si s. ... i.. .im"¡' ‘t’ C ‘e materia Bill-i. :1 Inn - ¡sI si’ brasil gel-agas. ‘ “¿lima 29:4 gimvnojnngj ‘A , _ 2 ‘¡mom viviiiii ‘¡ha auigipxoiiii ni vmiliint-qqk. VAVÍG‘ viviouIt-il [Ika "Ihr-Í , I tenigwiqnn aiottvrqintauia = . oil info» cipigxc ¡animas-t Ïcli" ¿mxcii ai: ‘l cïllmoïtvnmtagiacïl plátclplia, ‘¡Illllit Imirzhihgi iii; tiinniaiia gicnil cli al flllfllïflllïlhlifi‘ life‘ im iii-ali Olnïni ‘¡much-L 1m ‘¡na ¡mua

×