Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
 
<ul><li>Stara grupa algi – 1,2 miliona godina </li></ul><ul><li>Ime je dobila po crvenoj boji talusa </li></ul><ul><li>N...
 
<ul><li>Dvojslojni ćelijski zid  </li></ul><ul><li>- spoljašnji sloj – mek i bubri u vodi izgrađen od pektina </li></ul><...
 
<ul><li>Rodoplasti – plastidi sa 3 vrste pigmenata: </li></ul><ul><li>- zeleni hlorofili a  i d </li></ul><ul><li> -...
 
<ul><li>Jednoćelijski ili kolonijalni alge </li></ul><ul><li>Končaste alge </li></ul><ul><li>Parenhimatičan talus </li></u...
 
<ul><li>Bespolno - vegetativno – prosta  deoba </li></ul><ul><li>- sporulativno – preko  spora </li></ul><ul><li>Polno...
 
<ul><li>Postoji oko 5000-6000 vrsta </li></ul><ul><li>Svugde su rasprostranjene </li></ul><ul><li>Žive u priobalnim zonama...
<ul><li>Temperatura utiče na rasprostranjenost algi </li></ul><ul><li>Naseljavaju tropska i umerenokontinentalna mora </li...
 
 
<ul><li>Primarni producenti organskih supstanci i kiseonika </li></ul><ul><li>Podvodne livade </li></ul><ul><li>Ishrana lj...
 
 
 
 
 
<ul><li>PHAEOPHYTA MRKE ALGE </li></ul>
<ul><li>-Stara vrsta algi </li></ul><ul><li>-Od 1500-2000 poznatih vrsta </li></ul><ul><li>-Dostigla visok nivo kroz svoj ...
ASPEROCOCCUS  FISTULOSUS
<ul><li>-Pektinsko-celulozni ćelijski zid </li></ul><ul><li>-Bezbojna citoplazma, jedno krupno jedro </li></ul><ul><li>-Va...
 
<ul><li>-Većina ima kormoidan talus </li></ul><ul><li>-Građa podseća na više biljke </li></ul><ul><li>-Kormoidan talus sas...
 
<ul><li>Razmnozavanje se kod mrkih algi obavlja na 3 načina: 1)Vegetativno-delovima talusa 2)Sporulativno-nepokretnim il...
 
<ul><li>-Većina naseljava mora, mali broj slatku vodu </li></ul><ul><li>-Naseljavaju uglavnom hladna mora </li></ul><ul><l...
 
<ul><li>-Primarni producent kiseonika i organskih supstanci </li></ul><ul><li>-Štite stanovnike mora svojim podvodnim liva...
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Crvene i mrke alge, i1(Veljko Markovic,Aleksa Simic,Nikola Markovic)

13,706 views

Published on

Radili smo prezentaciju zajedno i ravnopravno rasporedili obaveze tako da smo sva trojica zajedno nalazili informacije i slike po knjigama i netu :) Clanovi grupe su Veljko Markovic,Aleksa Simic i Nikola Markovic

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Crvene i mrke alge, i1(Veljko Markovic,Aleksa Simic,Nikola Markovic)

 1. 3. <ul><li>Stara grupa algi – 1,2 miliona godina </li></ul><ul><li>Ime je dobila po crvenoj boji talusa </li></ul><ul><li>Naseljavaju uglavnom topla mora </li></ul><ul><li>Bentosne alge – naseljavaju dno (bentos) mora </li></ul>
 2. 5. <ul><li>Dvojslojni ćelijski zid </li></ul><ul><li>- spoljašnji sloj – mek i bubri u vodi izgrađen od pektina </li></ul><ul><li>- unutrašnji sloj – izgrađen od celuloze </li></ul><ul><li>Bezbojna citoplazma uz ćelijski zid </li></ul><ul><li>Krupna vakuola </li></ul><ul><li>Jedro (najčešće jedno) </li></ul>
 3. 7. <ul><li>Rodoplasti – plastidi sa 3 vrste pigmenata: </li></ul><ul><li>- zeleni hlorofili a i d </li></ul><ul><li> - narandžasti karotenoidi </li></ul><ul><li> - crveni ili plavi fikobilini – od njihovog količinskog odnosa zavisi boja talusa algi </li></ul><ul><li>Floridea skrob – rezervni ugljeni hidrat, produkt fotosinteze </li></ul>
 4. 9. <ul><li>Jednoćelijski ili kolonijalni alge </li></ul><ul><li>Končaste alge </li></ul><ul><li>Parenhimatičan talus </li></ul><ul><li>Jednoosovinski talus </li></ul><ul><li>Višeosovinski talus </li></ul>
 5. 11. <ul><li>Bespolno - vegetativno – prosta deoba </li></ul><ul><li>- sporulativno – preko spora </li></ul><ul><li>Polno - netipična oogamija </li></ul>
 6. 13. <ul><li>Postoji oko 5000-6000 vrsta </li></ul><ul><li>Svugde su rasprostranjene </li></ul><ul><li>Žive u priobalnim zonama gotovo svih mora </li></ul><ul><li>Slabije su zastupljene u hladnim morima </li></ul><ul><li>200 vrsta naseljava slatke vode </li></ul><ul><li>Najveći broj vrsta živi na dubini od 20m – 40m </li></ul>
 7. 14. <ul><li>Temperatura utiče na rasprostranjenost algi </li></ul><ul><li>Naseljavaju tropska i umerenokontinentalna mora </li></ul><ul><li>Na dubini – tamnocrvene, u plićim delovima žutozelene </li></ul><ul><li>Fotoautotrofi </li></ul><ul><li>Neke vrste su vrlo osetljive na temperaturna kolebanja do 5 °C </li></ul>
 8. 17. <ul><li>Primarni producenti organskih supstanci i kiseonika </li></ul><ul><li>Podvodne livade </li></ul><ul><li>Ishrana ljudi </li></ul><ul><li>Agar </li></ul><ul><li>Alge sa kalcifikovanim ćelijskim zidovima </li></ul>
 9. 23. <ul><li>PHAEOPHYTA MRKE ALGE </li></ul>
 10. 24. <ul><li>-Stara vrsta algi </li></ul><ul><li>-Od 1500-2000 poznatih vrsta </li></ul><ul><li>-Dostigla visok nivo kroz svoj razvoj </li></ul><ul><li>-Složeniji proces razmnožavanja od crvenih algi </li></ul><ul><li>-Isključivo višećelijski organizmi </li></ul>
 11. 25. ASPEROCOCCUS FISTULOSUS
 12. 26. <ul><li>-Pektinsko-celulozni ćelijski zid </li></ul><ul><li>-Bezbojna citoplazma, jedno krupno jedro </li></ul><ul><li>-Vakuola </li></ul><ul><li>-Feoplasti (sitne hromatofore) </li></ul><ul><li>-U feoplastima se nalaze pigmenti iz grupe hlorofila A i C i karotenoida </li></ul><ul><li>-Rezervna supstanca -laminarin </li></ul>
 13. 28. <ul><li>-Većina ima kormoidan talus </li></ul><ul><li>-Građa podseća na više biljke </li></ul><ul><li>-Kormoidan talus sastoji se iz: -Filoida -Kauloida -Rizoida </li></ul>
 14. 30. <ul><li>Razmnozavanje se kod mrkih algi obavlja na 3 načina: 1)Vegetativno-delovima talusa 2)Sporulativno-nepokretnim ili pokretnim sporama </li></ul><ul><li>3)Polno-izogamijom, heterogamijom ili oogamijom u zavisnosti od razvijenosti </li></ul><ul><li>-Smena generacija (izomorfna ili heteromorfna) </li></ul>
 15. 32. <ul><li>-Većina naseljava mora, mali broj slatku vodu </li></ul><ul><li>-Naseljavaju uglavnom hladna mora </li></ul><ul><li>-Najviše ih ima na dubinama od oko 5-15m </li></ul><ul><li>-Često obrazuju podvodne livade </li></ul>
 16. 34. <ul><li>-Primarni producent kiseonika i organskih supstanci </li></ul><ul><li>-Štite stanovnike mora svojim podvodnim livadama </li></ul><ul><li>-Koriste se u ishrani ljudi </li></ul><ul><li>-Kao đubrivo </li></ul><ul><li>-U različitim industrijama kao što su farmaceutska i prehrambena industrija </li></ul>

×