Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sånn akkurat passe mye arkitektur

558 views

Published on

Når har man gjort nok arkitekturarbeid og kan begynne å skrive kode? Skal man gjøre som i de gode gamle fossefallsdager og detaljere arkitektur og design komplett før man starter utvikling, eller skal man ikke gjøre noe arkitekturarbeid i forkant av utvikling og heller la arkitekturen dannes gjennom testdrevet utvikling? Satt på spissen er selvfølgelig svaret at ingen av disse ytterkantene er den beste måten å gjøre det på. Lyntalen vil se på hvordan man kan lage "akkurat sånn passe mye arkitektur" og hvordan man vet når man har gjort "sånn passe mye arkitektur".

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sånn akkurat passe mye arkitektur

 1. 1. SÅNNAKKURAT PASSE MYE ARKITEKTUR Vegard Hartmann
 2. 2. 1. Skriv test 3. Refaktorer 2. Skriv produksjonskode
 3. 3. HVA ER ”SÅNN AKKURAT PASSE MYE ARKITEKTUR”?
 4. 4. Oppnå felles forståelse
 5. 5. Tydelig kommunikasjon
 6. 6. Flere abstraksjonsnivå
 7. 7. Nok til å detaljere neste nivå
 8. 8. Definer banen (og noen regler)
 9. 9. La spillerene være i fred! Frihet Under Ansvar
 10. 10. ”Rework in production creates waste. However, design without rework is wasted time.” Ballard Unngå kostbare endringer
 11. 11. SÅNNAKKURAT PASSE MYE ARKITEKTUR Felles forståelse Tydelig kommunikasjon Nok til å detaljere neste nivå Unngå kostbare endringer
 12. 12. TAKK! Vegard Hartmann vegard.hartmann@bekk.no @vegardhar

×