Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ovládání Business Explorer – Analyzeru (BEx)
pro uživatelskou roli „Pro čtení“
Program Business Explorer – Analyzer (dále ...
Obsah
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

SPUŠTĚNÍ A PŘIHLÁŠENÍ .......................................................................
1.

Spuštění a přihlášení

Obr. č. 1: Cesta k BExu (pouze na terminálu).

Obr. č. 2: Cesta k BExu (nové terminálové prostř...
Obr. č. 3: V následujícím hlášení vždy vybrat volbu povolující makra.

Obr. č. 4: V rámci Excelu se objeví nový panel nást...
Obr. č. 6: V prvním přihlašovacím okně je nutné vybrat volbu "MVV produkční reporting BW/BPC.“

Po potvrzení hesla se zobr...
Obr. č. 7: Okno „Otevřít (Workbook)...“, které se objeví po přihlášení.

V následující části jsou možnosti otevření podrob...
formátovat pro účely prezentování výsledků. Také je možné ve Workbooks provádět výpočty nad
získávanými daty pomocí klasic...
Obr. č. 10: Dialog "Otevřít (Workbook)...", oblast [Role].

Uživatelem uložené vlastní reporty jsou pod oblastí [Oblíbené]...
2.2

Uložení

Obr. č. 12: Možnosti ukládání

a) Volbu „Uložit jako nový pracovní sešit…“ lze využít:
• pro uložení kopie s...
Obr. č. 14: Hlášení pro aktualizaci všech Queries
Volbu [Yes] je možné s výhodou použít v situaci, kdy je třeba rychle zak...
3.1

Datový model pro seskupená data

Obr. č. 15: Seskupené položky - Sledované ukazatele

Obr. č. 16: Seskupené položky –...
dimenze. Další práce s nimi je možná za pomoci klasických excelovských nástrojů (např.
automatický filtr, souhrny, hledání...
Obr. č. 20: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Entita"

Obr. č. 21: Atributy k dimenzi "Středisko"

Obr. č. 22: Se...
Obr. č. 23: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Verze"
Verze může v současnosti nabývat pouze hodnot ACT (skutečnos...
Slouží pro zobrazení názvu měrné jednotky (čísla samotná se dělí pouze na Kč a Množství, název měrné
jednotky je uchováván...
Obr. č. 29: Jednotlivé položky - Dimenze v datové části
Poznámka k Obr. č. 29: Zde je dobré upozornit na dva typy vlastnos...
• V prvním případě zůstane zachována dynamika reportu (možnost zobrazení / skrytí detailu,
filtrování atd.) a ostatní výho...
Barevná konvence: listy s kontrolami mají žlutá ouška:

V případě použití vzorců, které se odkazují na data z Query, je nu...
•

hlavní omezení použité ve sloupcích / řádcích / přednastaveném filtru (tato omezení nelze pomocí
úprav Workbooku obejít...
o

(lze si představit jako stránkové pole v kontingenční tabulce)

• přednastaveným filtrem (označen na Obr. č. 31),
o

ho...
Obr. č. 34: Vyhledání hodnoty filtru...

Výběr zvolených hodnot se provádí pomocí přesunu z levého okna do pravého (lze vy...
Obr. č. 35: Výběr pomocí jednotlivých položek

Obr. č. 36: Výběr pomocí rozsahu hodnot

Při výběru v režimu „Rozsah hodnot...
Obr. č. 37: Možnosti při výběru "Rozsahu hodnot"

Postup nastavení filtru „mezi“:
1) Na začátku nastaven „Rozsah hodnot“ a...
Obr. č. 40: Pravé tlačítko myši v oblasti podkladové Query

Dialogová nabídka pravého tlačítka myši se v některých případe...
Zpět
Tento příkaz se v dialogu objevuje pouze pokud už byla provedena libovolná změna struktury
Workbooku. Vratný je pouze...
Obr. č. 43: Dopad vypnutí / zapnutí hierarchie

Třídění – možnosti
Lepší název by bylo „seřazení“. Obvykle je zapnuté dle ...
Obr. č. 45: Proměnlivá nabídka "dimenze"

Proměnlivá nabídka „dimenze“

Zobrazit jako

další možnosti

V této nabídce je m...
Obr. č. 46: Možnosti volby "Zobrazit jako"

Další nabídky se poté týkají toho, jak bude dimenze zobrazena:
• Označení: tex...
Obr. č. 48: Potlačit řádky (sloupce) výsledků

V ostatních případech (dimenze bez hierarchie) volba „Nikdy“ doplní k dané ...
Obr. č. 52: Všechny char. --> další možnosti

Podnabídky „Zobrazit jako“ a „Potlačit řádky výsledků“ mají tak stejnou funk...
Obr. č. 54: Vlastnosti, karta Zobrazení

Na Obr. č. 54 se odškrtnutím volby „Skrýt opakované klíčové hodnoty“ nechávají vy...
Obr. č. 56: Šířka sloupce

Založit rozšíření do
Tuto volbu lze využít, pokud se v uživatelské filtru na Workbooku nacházej...
Obr. č. 59: Založit rozšíření do... - Finální stav

Výměna „volitelná dimenze“ S

další volby

Pokud bychom pokračovali v ...
Na Obr. č. 62 jsou zvýrazněny dvě nabídky pod uživatelským filtrem. Tyto nebyly probrány
v kapitole 4.2 (část Obsluha uživ...
Shrnutí
Pomocí postupů popsaných v předchozích 2 podkapitolách může uživatel přetvořit původní Workbook
zcela dle svých po...
Obr. č. 66: Zobrazení dodatečných informací - postup

Pod oblastí filtru se zobrazí oblast dodatečných informací. Z nich j...
Obr. č. 67: Zobrazení dodatečných informací - "Aktuálnost dat do"

Obr. č. 68: Zobrazení dodatečných informací - "Aktuálno...
7.

Reporty k dispozici

Pod jednotlivými složkami menu (viz Obr. č. 69) se nacházejí konkrétní reporty (workbooks).
Jejic...
Obr. č. 69: Stav Workbooks k 20.4.2012

__________________________________________________________________________________...
Seznam obrázků
Obr. č. 1: Cesta k BExu (pouze na terminálu). ................................................................
Obr. č. 30: Vložení celých sloupců při "refreshi" Query .....................................................................
Obr. č. 66: Zobrazení dodatečných informací - postup.........................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BEx Analyzer Manual (CZ)

1,322 views

Published on

The manual for the use of the BI program - BEx Analyzer.
Language: CZ

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BEx Analyzer Manual (CZ)

 1. 1. Ovládání Business Explorer – Analyzeru (BEx) pro uživatelskou roli „Pro čtení“ Program Business Explorer – Analyzer (dále jen BEx) slouží k dimenzionálnímu zobrazení dat, která jsou uložena v datavém skladu SAP BW (Business Warehouse). BEx nemá rozhraní a neslouží pro zadávání dat. Tento manuál shrnuje možnosti užití a ovládání BExu pro uživatele v rámci tzv role „Pro čtení“ (MVV_REP_ROLE_CTENI). Tato základní role je uživateli přidělována společně s rolí, která obsahuje uživatelské menu dostupných reportů (MVV_ROLE_REP_ALL). Uživatelská práva pro čtení dat mohou být omezena na vybrané společnosti přidáním dalších rolí uživateli s právy pouze pro tyto společnosti. Tato role umožňuje: • zobrazení všech reportů (Workbooks a Queries) platných pro celý holding MVV Energie CZ (MVV); • ovládání a úpravy předpřipravených Worbooks a Queries dle uživatelských potřeb o o • upravovat lze jak formát tak strukturu reportů; návod k těmto úpravám tvoří hlavní náplň tohoto manuálu – viz dále; uložení upravených Workbooks do části [Oblíbené] (každý uživatel má své vlastní „Oblíbené“, nelze sdílet). Tato role neumožňuje: • uložení změněných / nových reportů do základního menu role MVV_ROLE_REP_ALL (tj. tak aby byly viditelné pro všechny uživatele); • úpravu a otevření Query pomocí programu Query Designer. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 1 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 2. 2. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SPUŠTĚNÍ A PŘIHLÁŠENÍ .........................................................................................................................................................3 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PANELU NÁSTROJŮ .................................................................................................................6 2.1 Otevření.........................................................................................................................................................................6 2.2 Uložení ..........................................................................................................................................................................9 2.3 Obnovení dat (Refresh) .................................................................................................................................................9 DATOVÝ MODEL NA POZADÍ .................................................................................................................................................10 3.1 Datový model pro seskupená data ..............................................................................................................................11 3.2 Datový model pro jednotlivé položky ..........................................................................................................................15 STRUKTURA WORKBOOKS ....................................................................................................................................................16 4.1 Zdroj pro Workbook: Query........................................................................................................................................18 4.2 Převzetí struktury z Query do Workbooks...................................................................................................................19 POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ (PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI) ..................................................................................................................23 5.1 Úpravy Workbooks......................................................................................................................................................23 5.2 Úpravy Workbooks pomocí pravého tlačítka v uživatelském filtru .............................................................................33 5.3 Úpravy Queries ...........................................................................................................................................................35 ZOBRAZENÍ DNE A ČASU POSLEDNÍHO NAČTENÍ PODKLADOVÝCH DAT .................................................................................35 REPORTY K DISPOZICI ...........................................................................................................................................................38 _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 2 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 3. 3. 1. Spuštění a přihlášení Obr. č. 1: Cesta k BExu (pouze na terminálu). Obr. č. 2: Cesta k BExu (nové terminálové prostředí) _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 3 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 4. 4. Obr. č. 3: V následujícím hlášení vždy vybrat volbu povolující makra. Obr. č. 4: V rámci Excelu se objeví nový panel nástrojů. Před prvním použitím je nutno se přihlásit, přihlašovací okno lze vyvolat klepnutím na ikonu „Otevřít“ Workbooks. Obr. č. 5: V rámci Excelu 2010 se objeví nová karta Doplňky. V rámci ní se nachází lišta pro BEx. Před prvním použitím je nutno se přihlásit, přihlašovací okno lze vyvolat klepnutím na ikonu „Otevřít“ Workbooks. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 4 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 5. 5. Obr. č. 6: V prvním přihlašovacím okně je nutné vybrat volbu "MVV produkční reporting BW/BPC.“ Po potvrzení hesla se zobrazí okno pro volbu reportu k otevření: _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 5 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 6. 6. Obr. č. 7: Okno „Otevřít (Workbook)...“, které se objeví po přihlášení. V následující části jsou možnosti otevření podrobněji probrány. 2. Základní ovládání pomocí panelu nástrojů Pro základní práci s BExem stačí první tři ikony na panelu nástrojů: Obr. č. 8: Panel nástrojů BEx 2.1 Otevření Obr. č. 9: Možnosti otevření Z nabízených voleb mají v rámci MVV zatím smysl jen Workbooks (název se po prvním přihlášení změní na Pracovní sešity) a Queries. Queries si lze představit jako základní „kostru“ pro rozvržení dat a určení základního zdroje dat. Workbooks z této „kostry“ vycházejí a uživatel může základní množinu dat dále omezovat a lépe _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 6 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 7. 7. formátovat pro účely prezentování výsledků. Také je možné ve Workbooks provádět výpočty nad získávanými daty pomocí klasických excelovských vzorců. Alternativně si lze Queries představit jako základní rozvržení kontingenční tabulky v Excelu a Workbooks jako její další filtrování, formátování a výpočty. Při otevření Query se tak otevře excelovský list s hrubou kostrou a nevyfiltrovanými daty. Úpravami (viz dále) z ní lze vytvořit a po té uložit Workbook (tak vznikají všechny Workbooky v menu). V rámci práce uživatele se nepředpokládá příliš časté použití „hrubých“ Queries. Ve Workbooks jsou tedy uloženy reporty určené pro prezentaci dat – tj. již s: • přednastavenými filtry, • uživatelsky vhodným nastavením popisků sloupců a řádků, • nastavením hierarchií, • nastavenými součtovými řádky a sloupci • formátovaním, • dodatečnými výpočty nad daty (klasické excelovské vzorce, které automaticky pracují se zobrazovanými daty, nejčastěji umístěné na samostatných listech). Vše výše uvedené může uživatel po otevření Workbooku měnit, aby reporty lépe odpovídaly jeho potřebám. (Nastavení Workbooku zůstává neměnné od posledního uložení administrátory). Poznámka k uživatelským změnám: Změny lze v rámci role „Pro čtení“ provádět bez nebezpečí přepsání reportů v menu (nastavení role neumožňuje reporty uložit jinam než do oblasti [Oblíbené]). Avšak někdy mohou mít provedené změny dopad do dodatečných výpočtů (typicky záměna kódového označení za dlouhý text, nebo změna počtu sloupců vlivem nastavení filtru apod.). V takovém případě již buňky s dodatečnými výpočty nezobrazují správné výsledky! U reportů s dodatečnými výpočty se však předpokládá relativní neměnnost přednastaveného zobrazení. Zpět k dialogu „Otevřít (Workbooks)…“: Základní (pro celý holding platné) reporty se nacházejí pod oblastí [Role] (zvýrazněno na Obr. č. 10): _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 7 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 8. 8. Obr. č. 10: Dialog "Otevřít (Workbook)...", oblast [Role]. Uživatelem uložené vlastní reporty jsou pod oblastí [Oblíbené]. Vlastní report lze z [Oblíbených] nenávratně smazat ikonkou pro výmaz (viz následující obrázek). Report musí být před výmazem označen – viz modré podbarvení na obrázku. Obr. č. 11: Výmaz reportu z oblíbených _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 8 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 9. 9. 2.2 Uložení Obr. č. 12: Možnosti ukládání a) Volbu „Uložit jako nový pracovní sešit…“ lze využít: • pro uložení kopie sešitu - z [Oblíbených] do [Oblíbených] pod novým názvem, • pro uložení kopie sešitu - z klasického menu [Role] do [Oblíbených]. b) Volba „Uložit jako existující pracovní sešit“ • lze využít pro uložení změn ve Workbooku (v rámci [Oblíbených]), • pokus o uložení Workbooku v rámci klasického menu [Role] se nezdaří a skončí hláškou: „Sešit nebyl uložen.“ Aktuální zobrazená data a stav Workbooku lze uložit (na obvyklé disky) standardní excelovskou cestou (např. Ctrl+S nebo ). Výhoda uložení v rámci BExu do [Oblíbených]: Workbook (sešit) zůstane napojen na zdrojovou Query a je možné aktualizovat data při jejich změně (tlačítko Refresh – viz část 2.3), případně jinak report upravovat pomocí nástrojů BExu. Někdy je třeba naopak tomuto zabránit – a pro uložení (zazálohování stavu) statických dat se hodí standardní excelovské uložení. 2.3 Obnovení dat (Refresh) Obr. č. 13: Tlačítko Refresh Popis chování: • Pokud je kurzor myši (označení excelovské buňky) uvnitř dat pocházejících z jedné Query, dojde k aktualizaci pouze této Query (respektive těchto dat). • Stojí-li kurzor mimo data z Queries a do Workbooku je napojeno více Queries, vyhodí BEx tuto hlášku: _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 9 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 10. 10. Obr. č. 14: Hlášení pro aktualizaci všech Queries Volbu [Yes] je možné s výhodou použít v situaci, kdy je třeba rychle zaktualizovat všechny Queries ve Workbooku. • Po otevření Workbooku BEx nedovolí žádnou práci (filtrování, rozbalení hierarchie,…), dokud nebudou data (query) zaktualizována. V takové situaci se pod pravým tlačítkem myši se objevuje pouze tato zkrácená nabídka: 3. . Datový model na pozadí Data v systému jsou oparametrizována různými identifikátory, což umožňuje jejich zobrazení z vícedimenzionálního pohledu. V této části manuálu budou představeny dimenze, z kterých mohou být reporty sestaveny (jinými slovy vlastnosti dat, které lze v BExu reportovat a sledovat). V datovém skladu (BW) se nachází data ve dvou stupních agregace (seskupení): • seskupená data o Pro rychlejší práci s daty jsou data dle vybraných, nejdůležitějších dimenzí (např. účetní okruh, středisko, zakázka, měsíc atd.) seskupena již v rámci BW a v BExu je tak zobrazován řádově nižší objem dat (oproti jednotlivým položkám – viz dále). Využívá se pro zobrazení celkových čísel za vybrané dimenze. • jednotlivé položky o Jedná se o jednotlivé řádky dokladů. Z toho vyplývá, že v reportech založených na jednotlivých položkách je dostupná většina informací, která se v ERP nachází buď přímo na řádku dokladu nebo v hlavičce dokladu (např. text položky, identifikátor pro sledování toku paliva apod.). Práce s takto velkým množstvím dat je v BEx pomalejší a vyžaduje pečlivé nastavení filtrů, aby rozsah dat nepřesáhl možnosti zobrazení excelovského sešitu (256 sloupců, 65536 řádků ve verzi E2003). _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 10 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 11. 11. 3.1 Datový model pro seskupená data Obr. č. 15: Seskupené položky - Sledované ukazatele Obr. č. 16: Seskupené položky – Dimenze (celkový souhrn) V dalších obrázcích jsou zobrazeny poddimenze hlavních dimenzí z Obr. č. 16. Obr. č. 17: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Položka" Poznámka k Obr. č. 17: Jedná se o dimenze popisující vlastnosti účetního případu. Dále následují komentáře k vybraným dimenzím. Ledger: ...................... IFRS (0L) / CAS (LF) Nákladový okruh: ...... vždy MVV Účtový rozvrh: ........... vždy MVV Druh zakázky: ........... druhy zakázek převzaté z ERP (např. PM, AUT, GRW apod.) Externí ID: ................. externí číslo zakázky (vyplňované hlavně na investičních zakázkách od partnera) Priorita: ...................... odpovídá stejnému poli z reportu Statistics (část pro investice) Typ IFRS: ................. odpovídá stejnému poli z reportu Statistics (část pro investice) Typ Majetku: ............. odpovídá stejnému poli z reportu Statistics (část pro investice) U některých dimenzí je vhodné sledovat dodatečné atributy těchto dimenzí. Dle těchto atributů nelze v BExu filtrovat ani seskupovat, avšak je možné je nechávat vypisovat vedle popisku _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 11 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 12. 12. dimenze. Další práce s nimi je možná za pomoci klasických excelovských nástrojů (např. automatický filtr, souhrny, hledání apod.). Vypsané atributy pro dimenzi zakázka: Obr. č. 18: Atributy k dimenzi "Zakázka" Příklad použití: Obr. č. 19: Ukázka použití Atributu dimenze (oranžově zvýrazněno) Příklad ukazuje použití atributu „Druh zakázky“. U tohoto atributu (stejně jako u několika dalších) však bylo dodatečně rozhodnuto o potřebě používat tento atribut jako klasickou dimenzi. Byla tedy tzv. „zapnuta navigace“ dle tohoto atributu v BW a následkem toho lze tento atribut najít i pod dimenzemi na Obr. č. 17. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 12 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 13. 13. Obr. č. 20: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Entita" Obr. č. 21: Atributy k dimenzi "Středisko" Obr. č. 22: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Partner" _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 13 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 14. 14. Obr. č. 23: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Verze" Verze může v současnosti nabývat pouze hodnot ACT (skutečnost) nebo PLN (1Y plán z FR 2011 na FR 2012). Výhledově se počítá s možností doplnění verzí pro forecast a pro další plány. Obr. č. 24: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Období reportu" Poznámka k Obr. č. 24 (období reportu): Nejedná se o klasické datum účtování dokladu. Jedná se o vyjádření času, dle kterého bylo reportováno do MVV_AG. Vzhledem ke krátkým termínům odevzdávání měsíčních reportů mateřské společnosti (MVV_AG) není možné čekat na klasickou uzávěrku měsíce. Dále existují transakce, které se doúčtovávají se značným zpožděním (typicky doúčtování kvůli ERÚ kalkulaci). Aby bylo zajištěno zafixování dat odevzdaných do MVV_AG v rámci systému, jsou data před tvorbou reportu označována tzv. Reportingovou Periodou (častá zkratka RP v rámci ERP) – tj. Obdobím reportu. „Oficiální“ výkazy vůči MVV_AG jsou tvořeny pouze na základě této časové dimenze. Věrné zobrazení skutečnosti v rámci měsíčních reportů je zajištěno tvorbou dohadných položek. Ve filtrech v rámci BExu se tato dimenze používá nejčastěji ve formě „“Fisk.rok/období rep.“ (viz zakroužkování na obrázku). Pozor: toto označení je snadno zaměnitelné s označením klasického účetního období (viz následující obrázek). V označení období reportu přebývá pouze „rep“ na konci. Obr. č. 25: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Čas" Poznámka k Obr. č. 25: Odpovídá datu účtování z ERP (tj. datu dle účetního dokladu). Je nutné odlišovat od období reportu – viz předchozí poznámka. Dle této dimenze jsou připravovány reporty pro ERÚ kalkulaci a dle CAS standardů. V kumulaci budou data dle období reportu a dle data účtování stejná pouze na konci fiskálního roku. Varianta fiskál. roku:.. vždy 12 měsíců + 4 speciální (nastavení z ERP). Obr. č. 26: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Jednotka" _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 14 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 15. 15. Slouží pro zobrazení názvu měrné jednotky (čísla samotná se dělí pouze na Kč a Množství, název měrné jednotky je uchováván v této dimenzi. 3.2 Datový model pro jednotlivé položky Obr. č. 27: Jednotlivé položky - Sledovatelné ukazatele Poznámka k Obr. č. 27: Vedle množství a celkové částky v Kč lze sledovat i obraty na jednotlivých stranách účtu. Obr. č. 28: Jednotlivé položky - Klíčové dimenze _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 15 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 16. 16. Obr. č. 29: Jednotlivé položky - Dimenze v datové části Poznámka k Obr. č. 29: Zde je dobré upozornit na dva typy vlastností (dimenzí). 1) První jsou sice odsledovatelné v základním ERP (např. Datum dokladu, Status položky, Typ IFRS apod.), ale BEx má lepší nástroje pro zobrazení dat dle těchto vlastností v sestavách a reportech 2) Druhé souvisí s parametry středisek, které se odvíjejí od udržovaných číselníků středisek. Tyto vlastnosti jsou zaměřeny především na sledování pro potřeby ERÚ kalkulace a nákladového controllingu (např. Cen. lokalita, non/ERU, Úroveň předání apod.) 4. Struktura Workbooks Každý report v BExu (Workbook i Query) se zobrazuje prostřednictvím programu MS Excel. Každý sešit obsahuje minimálně 1 list, kde se nachází podkladová Query, která při „refreshi“ čerpá data z BW. Pak už záleží na tom, zda lze nástroji Workbooku a BExu upravit zobrazená data tak, aby byla v přijatelné podobě pro uživatele, nebo je vyžadována složitější struktura reportu. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 16 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 17. 17. • V prvním případě zůstane zachována dynamika reportu (možnost zobrazení / skrytí detailu, filtrování atd.) a ostatní výhody BExu. • Druhý případ je vhodný pro zafixování pevné struktury pravidelně se opakujících reportů a pro jejich případné zálohování. V druhém případě se jedná zejména o komplikované výkazy z hlediska řádků a sloupců a nezbytných mezivýpočtů (BEx primárně data na hierarchických uzlech pouze vysčítává). V tomto druhém případě tak podkladová Query slouží jen jako databáze čísel pro složitější report, který je obvykle umístěn na novém listu (tento list bez podkladové Query; vzorce se odkazují na list s podkladovou Query). Proč je vhodné umístit finální report na nový list? Při „refreshi“ podkladové Query se totiž mění počet řádků a počet sloupců. To samé se může stát při uživatelské změně filtrů nebo změně zobrazení dat ve Workbooku (v manuálu viz kapitola 5). Proto je vhodné finální report umístit na list, jehož rozložení není ovlivňováno „refreshem“ Query (použito např. ve Workboocích „BCS_report“, „VykazDleCAS“ atd.). Reporty a vzorce v nich jsou připravovány tak, aby byly odolné na proměnlivý počet řádků a sloupců. To už neplatí o způsobu zobrazení především popisků řadků a sloupců (také viz varování na straně 7). Pokud jsou provedené změny v zobrazení významné (např. záměna zobrazení kódu položky za text položky), může být finální report i na samostatném listu špatně spočítán. Pokud jsou přeci jen dodatečná data umístěna na list s podkladovou Query a mohla by být „refreshí“ poškozena (např. kontrolní Workbook „VazbyKontrola02_KVV“), zobrazí BEx varovnou hlášku – viz Obr. č. 30. Je vhodné potvrzovat stejnou volbu jako je na obrázku. Obr. č. 30: Vložení celých sloupců při "refreshi" Query _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 17 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 18. 18. Barevná konvence: listy s kontrolami mají žlutá ouška: V případě použití vzorců, které se odkazují na data z Query, je nutné nechat tyto vzorce přepočítat (pokud není v Excelu zapnuta volba Nástroje Možnosti Výpočty Automaticky) po každém „refreshi“ dat z Query. V následujících částech je popsána nejobvyklejší struktura listu, pokud obsahuje podkladovou Query. 4.1 Zdroj pro Workbook: Query Nejprve obrázek k tomu, jak rozeznat, že na listu je obsažena podkladová Query: Obr. č. 31: Rozeznání Query na listu Popis podkladových Query Pro lepší pochopení reportů je k dispozici textový popis jednotlivých podkladových Query: • místo v síti „Controlling_sdilene info“ / SAP / BW / „PrehledQuery.doc“ • sebestova/controlling_sdilene_info/SAP/BW/PrehledQuery.doc Soubor obsahuje zejména: • popis účelu, který Query plní, • výpis Workbooks, které jsou navázané na Query, • použitá Hierarchie v Query (proč je důležitá viz následující box Hierarchie v Query), _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 18 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 19. 19. • hlavní omezení použité ve sloupcích / řádcích / přednastaveném filtru (tato omezení nelze pomocí úprav Workbooku obejít). Hierarchie v Query Jednotlivé členy dimenzí mohou být setříděny do přednastavených skupin. Takováto skupina je nazývána hierarchickým uzlem a třebaže má svůj vlastní kód, nelze na ni zapsat data přímo zapisovat. Vždy jen vysčítává data z jí příslušejících jednotlivých položek. Jednotlivé položky jsou tak někdy označovány jako „core“ (jádrové položky). Všechny související hierarchické uzly a příslušné „core“ položky vytvářejí vlastní hierarchii. Příklady (hierarchický uzel „core“ položky): • BCS_kód český účet • Cenová lokalita střediska Hierarchie může být vícestupňová (více hierarchických uzlů nad sebou): • „Všechny účty“ Výsledovka Náklady BCS_kód český účet Před použitím reportu (Workbook) je dobré si zjistit nejen na které Query je postaven (viz předchozí box Popis podkladových Query), ale i jaké hierarchie využívá. Některé hierarchie totiž záměrně NEobsahují všechny dostupné „core“ položky (!). Typickým příkladem jsou soubory kontrolující vzájemnost krátkodobých vazeb. Do těchto souborů jsou pomocí hierarchií načítány jen ty účty, na nichž se mohou krátkodobé vazby vyskytnout. Dalším důvodem pro využití hierarchií je možnost sestavení reportů dle různých struktur. Ze stejných „core“ položek – např. účtů – tak lze sestavit report jak podle BCS struktury tak dle CAS předpisů. Bližší popis používaných hierarchií: • místo v síti „Controlling_sdilene info“ / SAP / BW / „PrehledHIER.doc“ • sebestova/controlling_sdilene_info/SAP/BW/PrehledHIER.doc 4.2 Převzetí struktury z Query do Workbooks Strukturu listů Workbooku s Query si lze nejlépe představit jako běžnou kontingenční tabulku. Náplň takovéto tabulky je určována: • řádky a sloupci (kostra tabulky), přičemž v řádcích nebo sloupcích lze mít více dimenzí (např. společnosti a pak účty – viz Obr. č. 32), Obr. č. 32: Více dimenzí na jednom řádku • uživatelským filtrem, jehož hodnoty lze měnit (označen na Obr. č. 31), _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 19 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 20. 20. o (lze si představit jako stránkové pole v kontingenční tabulce) • přednastaveným filtrem (označen na Obr. č. 31), o hodnoty zde nastavené nemůže uživatel měnit z následujících důvodů: hodnoty jsou jediné platné pro daný report, jejich změna by porušila smysl reportu, nastavením vhodného filtru v této oblasti se zmenšuje objem dat, s kterými musí BEx pracovat. Při jeho nastavení je tak práce s BExem rychlejší. Obsluha uživatelského filtru Na Obr. č. 33 je znázorněn výchozí stav pro klepnutí pravým tlačítkem do oblasti uživatelského filtru (nabídka se vždy vztahuje k řádku /dimenzi/, na který bylo klepnuto). Obr. č. 33: Pravé tlačítko myši v oblasti uživatelského filtru Základní principy fungování: • Veškeré ovládání uživatelského filtru musí být prováděno pomocí pravého tlačítka myši. Ruční přepsání hodnot v tabulce nefunguje. • Vybrané hodnoty platí „a současně“, tzn. ve workbooku se zobrazuje průnik těchto hodnot. • Již vybrané hodnoty filtru (na Obr. č. 33 účetní okruh a reportingové období) omezují uživatelský výběr v dalších dimenzích (BEx např. standardně nenabídne jinou partnerskou společnost, než kterou TMZ mělo v obdobích 2012002 – 2012009). o Toto usnadňuje orientaci v datech. Nicméně to samé může způsobit, že pro požadovanou hodnotu jednoho filtru bude nutné zrušit nastavení filtru předchozího (viz dále „Odstranění hodnoty filtru“). Volba „Odstranění hodnoty filtru“ způsobí načtení všech hodnot dané dimenze do reportu (v příkladu z obrázku by to byla všechna dostupná /např. i z více let/ reportingová období). Volba „Vyhledání hodnoty filtru…“: _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 20 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 21. 21. Obr. č. 34: Vyhledání hodnoty filtru... Výběr zvolených hodnot se provádí pomocí přesunu z levého okna do pravého (lze využít označení položky a následně modrých šipek, nebo přetažení myši. Pro odstranění je možné použít klávesu DEL). Intervaly hodnoty není nutné vybírat po jednotlivých položkách, výběry na Obr. č. 35 a na Obr. č. 36 zafungují stejně. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 21 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 22. 22. Obr. č. 35: Výběr pomocí jednotlivých položek Obr. č. 36: Výběr pomocí rozsahu hodnot Při výběru v režimu „Rozsah hodnot“ není uživatel omezen pouze volbou „mezi“ (jak je nastaveno na Obr. č. 36), ale má na výběr z následujících možností (volby větší / menší fungují na základě abecedního řazení klíčů): _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 22 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 23. 23. Obr. č. 37: Možnosti při výběru "Rozsahu hodnot" Postup nastavení filtru „mezi“: 1) Na začátku nastaven „Rozsah hodnot“ a volba „mezi“. 2) Jako první přetažena do pravého pole položka „od“ v rámci zvoleného intervalu (viz Obr. č. 38; světle modrá barva ikony indikuje, že nastavení není finální). Obr. č. 38: Nastavení intervalu, výběr položky "od" 3) Po přetažení druhé položky (položka „do“ v intervalu) již vybraný rozsah hodnot získá „zdravou“ zelenou barvu (Obr. č. 39). Obr. č. 39: Nastavení intervalu, výběr položky "do" 5. Pokročilé ovládání (pravé tlačítko myši) 5.1 Úpravy Workbooks Všechny příkazy v této podkapitole se nacházejí pod pravým tlačítkem myši (Obr. č. 40). _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 23 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 24. 24. Obr. č. 40: Pravé tlačítko myši v oblasti podkladové Query Dialogová nabídka pravého tlačítka myši se v některých případech mění v závislosti na místě, do kterého bylo v rámci podkladové Query klepnuto. Přesněji řečeno mění se v závislosti na tom: • pod kterou dimenzi dat patří toto místo (Obr. č. 41), • volby pro práci s hierarchií jsou aktivní jen tehdy, pokud je hierarchie na danou dimenzi dat aplikována. Obr. č. 41: Změny nabídky pod pravým tlačítkem myši v závislosti na dimenzi _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 24 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 25. 25. Zpět Tento příkaz se v dialogu objevuje pouze pokud už byla provedena libovolná změna struktury Workbooku. Vratný je pouze jeden – poslední – krok. Zpět na začátek Pro případ, že je ve Workbooku provedeno příliš mnoho strukturálních změn a chceme se rychle vrátit do výchozího stavu. Ideální pro zkoušení jednotlivých možností změn. Rozbalit / Sbalit uzel hierarchie Odpovídá klepnutí na trojúhelník rozbalení Rozbalení hierarchie . / sbalení . . Úroveň XX Obr. č. 42: Rozbalení hierarchie Tento příkaz ovládá celý sloupec / řádek (celou dimenzi). Slouží k rychlému rozbalení / sbalení hierarchie na požadovanou úroveň. Nejnižší úroveň již zobrazuje „core“ položky. Nejvyšší úroveň vysčítává vše pod ní do jednoho uzlu. Hierarchie aktivní (checkbox ano / ne) Aktivuje a deaktivuje použití hierarchie v dimenzi na kterou bylo klepnuto. Pokud není „fajfka“ zaškrtnuta, nezobrazuje Workbook hierarchické uzly. To lze s výhodou použít pokud chceme získat pouze výpis „core“ položek – např. účtů (jako je tomu na Obr. č. 43). _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 25 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 26. 26. Obr. č. 43: Dopad vypnutí / zapnutí hierarchie Třídění – možnosti Lepší název by bylo „seřazení“. Obvykle je zapnuté dle hierarchie, uživatel může zvolit abecední řazení dle klíče nebo dle označení položky. Smysl má toto řazení při vypnuté hierarchii (viz předchozí bod). Obr. č. 44: Možnosti třídění Proměnlivá nabídka „dimenze“ další možnosti Jedná se nabídku, která se mění v závislosti na dimenzi, do které bylo v rámci podkladové Query ve Workbooku klepnuto. Na Obr. č. 45 se jedná o „Účet hlavní knihy.“ _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 26 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 27. 27. Obr. č. 45: Proměnlivá nabídka "dimenze" Proměnlivá nabídka „dimenze“ Zobrazit jako další možnosti V této nabídce je možné si nejprve vybrat, zda se provedené volby budou týkat: • jen uzlu („Uzel“) • jen „core“ položky (název dimenze – „Účet hlavní knihy“ z Obr. č. 46) • obojího („Celková hierarchie“) _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 27 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 28. 28. Obr. č. 46: Možnosti volby "Zobrazit jako" Další nabídky se poté týkají toho, jak bude dimenze zobrazena: • Označení: textový popis položky (např. název střediska). Některé položky mají v systému jak krátké, tak střední, tak dlouhé označení. Některé mají jen jedno z nich (v takovém případě není třeba rozklepávat podnabídku „Další“, ale pohybovat se jen v první podnabídce). • Klíč: kód položky. V rámci dimenze musí být jedinečný (např. číslo českého účtu). • Vzájemná kombinace: v takovém případě bude kód a označení zobrazeno ve dvou sloupcích / řádcích. Pořadí lze určit příslušnou volbou. Pro srovnání Obr. č. 47. Obr. č. 47: Srovnání možností zobrazení Proměnlivá nabídka „dimenze“ Potlačit řádky výsledků další možnosti Tato nabídka nemá smysl v případě, že je dimenze organizována do hierarchie. Místo řádků (sloupců) výsledků jsou zde řádky (sloupce) hierarchických uzlů. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 28 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 29. 29. Obr. č. 48: Potlačit řádky (sloupce) výsledků V ostatních případech (dimenze bez hierarchie) volba „Nikdy“ doplní k dané dimenzi součtový řádek nebo sloupec pro „core“ položky (Obr. č. 49). Volbu „Nikdy“ lze přeložit jako „nikdy nepotlačuj řádek / sloupec výsledku.“ Obr. č. 49: Řádek / sloupec výsledku Řádky / sloupce výsledků je možné použít přes jednotlivé dimenze, takže extrémní případ (u všech dimenzí nikdy nepotlačen řádek výsledku) může vypadat jako na Obr. č. 50. Obr. č. 50: Extrémní použití řádků / sloupců výsledků Proměnlivá nabídka „dimenze“ Pozice uzlu další možnosti Zobrazuje se pouze pokud je na dimenzi aplikována hierarchie. Určuje zda je hierarchický uzel nad nebo pod „core“ položkami, které vysčítává. Standardem je volba „Nahoře.“ Obr. č. 51: Pozice uzlu Všechny char. další možnosti Tato nabídka ovlivňuje všechny dimenze (charakteristiky). _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 29 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 30. 30. Obr. č. 52: Všechny char. --> další možnosti Podnabídky „Zobrazit jako“ a „Potlačit řádky výsledků“ mají tak stejnou funkčnost jako byla uvedena výše s tím, že se nastavení projeví u všech dimenzí. Nová je nabídka „Pozice řádek výsledků“ (respektive se nastavuje pouze pro všechny dimenze, nelze jednotlivě). Všechny char. další možnosti Pozice řádek výsledků Obr. č. 53: Pozice řádek výsledků Určuje zda: • jsou sloupce výsledků na konci nebo na začátku tabulky, • jsou řádky výsledků pod nebo nad daty, které vysčítávají. Vlastnosti… Platí pro celou vybranou podkladovou Query na Workbooku. Nejzajímavější nastavení: _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 30 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 31. 31. Obr. č. 54: Vlastnosti, karta Zobrazení Na Obr. č. 54 se odškrtnutím volby „Skrýt opakované klíčové hodnoty“ nechávají vypisovat i opakující se položky. Rozdíl je mezi zaškrtnutím a ponechám prázdného je znázorněn na následujícím obrázku: Obr. č. 55: Skrýt opakované klíčové hodnoty Na Obr. č. 56 jsou vypsány možnosti, na jakou šířku se mají sloupce tabulky z podkladové Query upravovat při její aktualizaci. • První volba ponechává šířku sloupců z ručního nastavení. • Druhá volba zabezpečí, že jsou plně zobrazeny hodnoty. • Třetí volba zabezpečí, že jsou plně zobrazeny i popisky řádků / sloupců / filtrů. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 31 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 32. 32. Obr. č. 56: Šířka sloupce Založit rozšíření do Tuto volbu lze využít, pokud se v uživatelské filtru na Workbooku nacházejí dimenze, které dosud nejsou použity v rámci zobrazené Query na Workbooku. Např. typický „BCS_report“ je připravován kumulovaně za všechna proběhlá období v rámci fiskálního roku, a tak není třeba aby v řádcích nebo sloupcích byla data rozdělena do jednotlivých měsíců (výchozí stav na Obr. č. 57 – ve sloupcích jsou pouze partnerské společnosti). Obr. č. 57: Založit rozšíření do... - Výchozí stav Pokud by bylo potřeba vidět sloupce dělené na jednotlivé měsíce, je možné využít volbu „Založit rozšíření do. Pozor: pokud chceme aby měsíce byly pod partnerskou společností (tj. dělení dat nejprve dle partnera a až pak dle společnosti), musíme klepnout pravým tlačítkem do Query do oblasti, kde je hlavička sloupců partnerské společnosti (Obr. č. 58). Obr. č. 58: Založit rozšíření do... - Klepnutí do příslušné oblasti Důsledek vybrání volby „Fisk.rok/období rep.“ je vidět na Obr. č. 59 (pro větší názornost bylo několik sloupců skryto). Dále je z tohoto obrázku vidět, že byl doplněn sloupec výsledku pro reportovací období – volitelně lze vypnout nad charakteristikou „Fisk.rok/období rep.“, postup viz výše. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 32 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 33. 33. Obr. č. 59: Založit rozšíření do... - Finální stav Výměna „volitelná dimenze“ S další volby Pokud bychom pokračovali v příkladu z předchozího bodu, může nastat situace, že je žádoucí, aby data byla nejprve seřazena dle období a až pak dle partnerské společnosti. V takovém případě se postupuje dle Obr. č. 60: Obr. č. 60: Výměna "volitelná dimenze" S Je třeba klepnout do dimenze, kterou je žádoucí prohodit, a v následné nabídce (viz Obr. č. 60) vybrat dimenzi, s kterou má být prohozena. Výsledný stav je na Obr. č. 61: Obr. č. 61: Výměna "volitelná dimenze" S - po prohození Takto lze prohazovat dimenze i mezi řádky a sloupci (vhodné při analyzování dat). 5.2 Úpravy Workbooks pomocí pravého tlačítka v uživatelském filtru V této podkapitole popsané nabídky pravého tlačítka myši se liší od předchozích v tom, že nejsou vyvolávány klepnutím do tabulky podkladové Query, ale klepnutím pravého tlačítka do oblasti uživatelského filtru (vyznačen na Obr. č. 31). _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 33 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 34. 34. Na Obr. č. 62 jsou zvýrazněny dvě nabídky pod uživatelským filtrem. Tyto nebyly probrány v kapitole 4.2 (část Obsluha uživatelského filtru), protože spíše než vyfiltrovaná data ovlivňují strukturu tabulky ve Workbooku. Obr. č. 62: Nabídky pod uživatelským filtrem ovlivňující strukturu Workbooku Zrušit rozbalení Tato volba je aktivní, pokud bylo pravým tlačítkem klepnuto do dimenze, která už je v tabulce Workbooku obsažena (řádek / sloupec). Pomocí této volby lze tuto dimenzi z tabulky vyjmout (a snížit tak počet řádků / sloupců). Rozbalení další možnosti Obr. č. 63: Rozbalení - plná nabídka Na Obr. č. 63 jsou zobrazeny všechny dostupné podnabídky volby „Rozbalení“. To nastává v případě, že dotčená dimenze ještě není v tabulce Workbooku obsažena a uživatel si může vybrat zde ji chce doplnit: • do sloupců (volba „Horizontálně“), • do řádků (volba „Vertikálně“). Pokud je dimenze již v tabulce Workbooku obsažena, volba Rozbalení obsahuje pouze jednu podnabídku (Obr. č. 64) – opačnou k tomu, než jaká je stávající pozice dimenze ve Workbooku. Klepnutí na ni způsobí přesun dimenze z řádků do sloupců (nebo obráceně). Obr. č. 64: Volba Rozbalení, pokud je dimenze již obsažena v tabulce Workbooku _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 34 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 35. 35. Shrnutí Pomocí postupů popsaných v předchozích 2 podkapitolách může uživatel přetvořit původní Workbook zcela dle svých potřeb. Není nijak omezován navrhnutou strukturou přebíranou z podkladové Query. Omezen je pouze: • dostupnými dimenzemi dat, které byly definovány v podkladové Query (ve Workboocích nelze přidat jinou dimenzi dat, než která byla použita v Query), • výběrem dat, který byl zadán v přednastaveném filtru. Při všech výše uvedených úpravách však musí mít uživatel na paměti, že těmito úpravami může ovlivnit případné navázané výpočty – viz varování na str. 7 - dopad do dodatečných výpočtů . 5.3 Úpravy Queries Možnosti úprav Queries (které jsou otevřeny pomocí BEx ikony „Otevřít“ Queries) se neliší od možností úprav ve Workboocích. Protože se však jedná o hrubá data, bude těchto úprav zapotřebí obvykle více (hlavně nastavení filtrů). Formát lze nastavit pomocí ikony a nabídek z Obr. č. 65. Obr. č. 65: Ikona "Format" Dialogy, které se pod jednotlivými nabídkami skrývají, jsou známé z programu MS Excel. Specifikum BExu je, že formát (který se má udržet i po aktualizaci podkladové Query) nemůže být aplikován na libovolný výběr buněk, ale na související logické oblasti (např. buňky uživatelského filtru, záhlaví dat ve sloupcích, řádek výsledků, hierarchická úroveň určitého stupně atp.). Formáty v rámci podkladové Query, které by byly nastaveny pomocí standardních excelovských nástrojů, jsou při změně filtru nebo „refreshi“ dat zrušeny. 6. Zobrazení dne a času posledního načtení podkladových dat Pro zjištění „aktuálnosti dat“ (čas a datum posledního načítaní dat z ERP do BW; účetní zápisy zaúčtované po tomto datu se již ve Workbooku nemohou objevit) je nutný následující postup: 1) Refresh podkladové Query 2) Stoupnutí si kurzorem do oblasti podkladové Query 3) Dále dle Obr. č. 66: Zobrazení dodatečných informací - postup _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 35 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 36. 36. Obr. č. 66: Zobrazení dodatečných informací - postup Pod oblastí filtru se zobrazí oblast dodatečných informací. Z nich je nejzajímavější řádek: • „Aktuálnost dat do“(viz Obr. č. 67: Zobrazení dodatečných informací - "Aktuálnost dat do") nebo pokud tento řádek chybí tak řádek • „Aktuálnost dat“ (viz Obr. č. 68: Zobrazení dodatečných informací - "Aktuálnost dat“). Na tomto řádku je zobrazeno datum a čas posledního načítání dat z ERP do BW. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 36 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 37. 37. Obr. č. 67: Zobrazení dodatečných informací - "Aktuálnost dat do" Obr. č. 68: Zobrazení dodatečných informací - "Aktuálnost dat“ _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 37 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 38. 38. 7. Reporty k dispozici Pod jednotlivými složkami menu (viz Obr. č. 69) se nacházejí konkrétní reporty (workbooks). Jejich náplň by měla být zřejmá z: • pojmenování, • nastavených filtrů, • popisu podkladové Query (viz část 4.1: Zdroj pro Workbook: Query), • školení. I vzhledem k tomu, že mohou přibývat nové a naopak nepoužívané reporty mohou být odstraňovány, nejsou reporty v tomto manuálu blíže popisovány. _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 38 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 39. 39. Obr. č. 69: Stav Workbooks k 20.4.2012 _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 39 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 40. 40. Seznam obrázků Obr. č. 1: Cesta k BExu (pouze na terminálu). ...................................................................................... 3 Obr. č. 2: Cesta k BExu (nové terminálové prostředí) ........................................................................... 3 Obr. č. 3: V následujícím hlášení vždy vybrat volbu povolující makra. .................................................. 4 Obr. č. 4: V rámci Excelu se objeví nový panel nástrojů. Před prvním použitím je nutno se přihlásit, přihlašovací okno lze vyvolat klepnutím na ikonu „Otevřít“ Workbooks. ....... 4 Obr. č. 5: V rámci Excelu 2010 se objeví nová karta Doplňky. V rámci ní se nachází lišta pro BEx. Před prvním použitím je nutno se přihlásit, přihlašovací okno lze vyvolat klepnutím na ikonu „Otevřít“ Workbooks. ................................................................................... 4 Obr. č. 6: V prvním přihlašovacím okně je nutné vybrat volbu "MVV produkční reporting BW/BPC.“ ...................................................................................................................... 5 Obr. č. 7: Okno „Otevřít (Workbook)...“, které se objeví po přihlášení. .................................................. 6 Obr. č. 8: Panel nástrojů BEx................................................................................................................ 6 Obr. č. 9: Možnosti otevření.................................................................................................................. 6 Obr. č. 10: Dialog "Otevřít (Workbook)...", oblast [Role]. ....................................................................... 8 Obr. č. 11: Výmaz reportu z oblíbených ................................................................................................ 8 Obr. č. 12: Možnosti ukládání ............................................................................................................... 9 Obr. č. 13: Tlačítko Refresh .................................................................................................................. 9 Obr. č. 14: Hlášení pro aktualizaci všech Queries............................................................................... 10 Obr. č. 15: Seskupené položky - Sledované ukazatele ....................................................................... 11 Obr. č. 16: Seskupené položky – Dimenze (celkový souhrn) .............................................................. 11 Obr. č. 17: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Položka" ..................................................... 11 Obr. č. 18: Atributy k dimenzi "Zakázka" ............................................................................................. 12 Obr. č. 19: Ukázka použití Atributu dimenze (oranžově zvýrazněno) .................................................. 12 Obr. č. 20: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Entita" ......................................................... 13 Obr. č. 21: Atributy k dimenzi "Středisko"............................................................................................ 13 Obr. č. 22: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Partner" ...................................................... 13 Obr. č. 23: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Verze"......................................................... 14 Obr. č. 24: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Období reportu" .......................................... 14 Obr. č. 25: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Čas"............................................................ 14 Obr. č. 26: Seskupené položky - Dimenze v rámci části "Jednotka".................................................... 14 Obr. č. 27: Jednotlivé položky - Sledovatelné ukazatele ..................................................................... 15 Obr. č. 28: Jednotlivé položky - Klíčové dimenze ................................................................................ 15 Obr. č. 29: Jednotlivé položky - Dimenze v datové části ..................................................................... 16 _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 40 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 41. 41. Obr. č. 30: Vložení celých sloupců při "refreshi" Query ....................................................................... 17 Obr. č. 31: Rozeznání Query na listu .................................................................................................. 18 Obr. č. 32: Více dimenzí na jednom řádku .......................................................................................... 19 Obr. č. 33: Pravé tlačítko myši v oblasti uživatelského filtru ................................................................ 20 Obr. č. 34: Vyhledání hodnoty filtru... .................................................................................................. 21 Obr. č. 35: Výběr pomocí jednotlivých položek ................................................................................... 22 Obr. č. 36: Výběr pomocí rozsahu hodnot........................................................................................... 22 Obr. č. 37: Možnosti při výběru "Rozsahu hodnot" .............................................................................. 23 Obr. č. 38: Nastavení intervalu, výběr položky "od"............................................................................. 23 Obr. č. 39: Nastavení intervalu, výběr položky "do"............................................................................. 23 Obr. č. 40: Pravé tlačítko myši v oblasti podkladové Query................................................................. 24 Obr. č. 41: Změny nabídky pod pravým tlačítkem myši v závislosti na dimenzi ................................... 24 Obr. č. 42: Rozbalení hierarchie ......................................................................................................... 25 Obr. č. 43: Dopad vypnutí / zapnutí hierarchie .................................................................................... 26 Obr. č. 44: Možnosti třídění................................................................................................................. 26 Obr. č. 45: Proměnlivá nabídka "dimenze".......................................................................................... 27 Obr. č. 46: Možnosti volby "Zobrazit jako"........................................................................................... 28 Obr. č. 47: Srovnání možností zobrazení ............................................................................................ 28 Obr. č. 48: Potlačit řádky (sloupce) výsledků ...................................................................................... 29 Obr. č. 49: Řádek / sloupec výsledku.................................................................................................. 29 Obr. č. 50: Extrémní použití řádků / sloupců výsledků......................................................................... 29 Obr. č. 51: Pozice uzlu........................................................................................................................ 29 Obr. č. 52: Všechny char. --> další možnosti ...................................................................................... 30 Obr. č. 53: Pozice řádek výsledků....................................................................................................... 30 Obr. č. 54: Vlastnosti, karta Zobrazení................................................................................................ 31 Obr. č. 55: Skrýt opakované klíčové hodnoty ...................................................................................... 31 Obr. č. 56: Šířka sloupce .................................................................................................................... 32 Obr. č. 57: Založit rozšíření do... - Výchozí stav.................................................................................. 32 Obr. č. 58: Založit rozšíření do... - Klepnutí do příslušné oblasti ......................................................... 32 Obr. č. 59: Založit rozšíření do... - Finální stav.................................................................................... 33 Obr. č. 60: Výměna "volitelná dimenze" S........................................................................................... 33 Obr. č. 61: Výměna "volitelná dimenze" S - po prohození ................................................................... 33 Obr. č. 62: Nabídky pod uživatelským filtrem ovlivňující strukturu Workbooku .................................... 34 Obr. č. 63: Rozbalení - plná nabídka................................................................................................... 34 Obr. č. 64: Volba Rozbalení, pokud je dimenze již obsažena v tabulce Workbooku............................ 34 Obr. č. 65: Ikona "Format" .................................................................................................................. 35 _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 41 Verze 02................. počáteční verze manuálu
 42. 42. Obr. č. 66: Zobrazení dodatečných informací - postup........................................................................ 36 Obr. č. 67: Zobrazení dodatečných informací - "Aktuálnost dat do" .................................................... 37 Obr. č. 68: Zobrazení dodatečných informací - "Aktuálnost dat“ ......................................................... 37 Obr. č. 69: Stav Workbooks k 20.4.2012............................................................................................. 39 Odpovídá: Václav Pechek controller 19.11.2012 _____________________________________________________________________________________________________________________ BEx_Ovladani_ProRoliCteni.doc 42 Verze 02................. počáteční verze manuálu

×