SlideShare a Scribd company logo

Vill du göra skillnad? Börja din karriärresa hos oss - Vattenfall

Vi har tagit fram en ny broschyr som sammanfattar allt vi gör för studenter. Du kan enkelt matcha din examen mot efterfrågade yrkesroller hos oss på Vattenfall.

1 of 12
Download to read offline
Börja din karriärresa hos oss
VILL DU GÖRA
SKILLNAD?
Innehåll
Karriärmöjligheter hos oss på Vattenfall............................................... 3	
Se vilken utbildning du behöver för att söka jobb hos oss................... 4		
Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Elkraft-, Maskin- ................................	
och energiteknik eller Drift- och underhållsteknik...............................................4
	 Master/Civilingenjör inom Teknisk fysik, Nukleär teknik eller Teknisk matematik.....5
Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Väg- och vattenteknik, .....................
Energisystem eller Energiteknik........................................................................6
	 Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Kemiteknik..............................6
	 Civilingenjör Samhällsbyggnad/Lantmäteri/Byggnadsteknik................................7
Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Miljö- och vattenteknik .....................	
eller Ekosystemteknik......................................................................................7
	 Master/Civilingenjör inom Industriell ekonomi och management eller ..............................	
Technology management.................................................................................8
	 Civilekonom eller Ekonom.................................................................................8
	 Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Datateknik, Digitaldesign, ...............	
IT, Informationsteknik eller Systemvetenskap.....................................................9
Kort om Vattenfall....................................................................................10
Här finns vi................................................................................................11
Karriärmöjligheter
hos oss på Vattenfall
Vattenfalls Internationella Traineeprogram
Som trainee blir du tillsvidareanställd på en ordinarie tjänst.
Under 12 månader skolas du för att bli en framtida ledare på
Vattenfall. Du får en gedigen inblick i Vattenfalls verksamhet
då du exempelvis genomför projekt och praktiserar på några
av våra verksamheter utomlands. Läs mer och ansök på
vattenfall.se/trainee
Examensarbete
Genom att göra examensarbetet hos oss får du uppleva
hur det är att jobba på Vattenfall. Det är också ett utmärkt
tillfälle för oss att få lära känna dig och ta del av dina
kunskaper och idéer. Läs mer på vattenfall.se/exjobb
Sommarjobb
Varje år sommarjobbar hundratals gymnasie- och
högskolestudenter hos oss. Tjänsterna utannonseras
under februari månad. Läs mer på vattenfall.se/sommarjobb
Vattenfall Services Talangprogram
Talangprogrammet ger dig som student en unik inblick
i hur det är att arbeta på Vattenfall Services. Programmet
är en del i rekryteringsarbetet och för rätt personer kan
det innebära jobbmöjligheter hos oss. Läs mer på
vattenfall.se/talangprogram
Morgondagens lösningar kräver nytänkare. Därför söker vi
ständigt efter nya medarbetare som vill vara en del av en
internationell gemenskap i arbetet för ett smart och hållbart
energisamhälle. För att lyckas behöver vi fler medarbetare
med olika perspektiv som hjälper oss i arbetet för att driva
utvecklingen framåt. Vi är övertygade om att mångfald
bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag
och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller
mångfald. Därför välkomnar vi alla; oavsett vem du är och
var du kommer ifrån. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Vill du göra skillnad? Börja din karriär hos oss på Vattenfall.
På Vattenfall har du möjlighet att arbeta inom en mängd
olika områden. Vi vill gärna hjälpa dig att hitta just din
drömroll och beskriver därför nedan ett flertal av de
yrkesroller som du kan arbeta med på Vattenfall
efter dina studier. Aktuella platsannonser finns på
vattenfall.se/jobb
Möjligheter för dig som är nyutexaminerad
Möjligheter för dig som är student
3
Du har läst:
Master/Civilingenjör eller
Högskoleingenjör inom Elkraft-,
Maskin- och energiteknik eller
Drift- och underhållsteknik
Exempel på yrken:
Anbudsingenjör – Leder anbudsarbetet och ansvarar 	
för anbuden ur teknisk, kvalitetsmässig och kommersiell
synvinkel. Deltar tillsammans med kundansvarig i
förhandlingar och är kontaktperson till våra kunder.
Anslutningsansvarig – I denna roll har du som
huvudsakliga uppdrag att leda processen att hitta
lösningar på kundernas anslutningsförfrågningar,
från en förfrågan till färdig anläggning.
Beredare – Förbereder och projekterar all verksamhet
inom eldistribution, dvs. både nybyggnations- och
underhållsprojekt. I arbetet ingår att hitta tekniska
lösningar, göra nätberäkningar, ekonomiska kalkyler,
kontakter med kunder, markägare och myndigheter,
materialbeställningar, dokumentation och uppföljning.
Distributionstekniker – Arbetar med drift och underhåll
av våra system/kulvertar för fjärrvärme, kyla och ånga
samt driver egna läckageprojekt. Jobbar med rondering,
läckagesökning, ritningsgranskning och systemuppbyggnad.
4
Vilken
utbildning
behöver du
för att jobba
hos oss?
Utformar även avstängningsplaner/-ordrar för avstängningar
och inkopplingar vid nyanslutningar eller reparationer samt
har en nära kontakt med entreprenörer och kunder.
Driftpersonal – Arbetar med driftläggning och provning
av process- och säkerhetssystem, uppföljning av
processfunktioner samt utveckling och kvalitetssäkring
av rutiner och instruktioner för drift.
Elektroingenjör – Arbetsuppgifterna varierar beroende
på tjänst och uppdrag men innebär i regel utveckling,
konstruktion, test, drift och underhåll av elektrotekniska
system inom olika områden, exempelvis inom elkrafts-
produktion och distribution.
Elkraftsingenjör – Hanterar tekniken bakom elkraftsystem
samt arbetar med drift- och underhåll av olika typer av
elanläggningar. Arbetar i projekt från uppstart till avslut,
motiverar hållbara energilösningar med utgångspunkt från
ett kvalitets-, energi- och miljöhänsynstagande. De nya
energilösningarna kan exempelvis involvera vindkraft,
Research & Development och Smart Grids.
Elkvalitetsingenjör – Som elkvalitetsingenjör är ditt
huvudsakliga uppdrag att driva och hantera
frågeställningar rörande elkvalitet för eldistributions
kunder.
Forskningsingenjör – Arbetar med att hitta nya lösningar,
effektivisera och förbättra produktion och distribution
av el och värme. Jobbar även med strömnings- och
strukturmekanik, förbränningsteknik och interdisciplinära
tekniker med hjälp av matematisk modellering, laborations-
modeller eller mätning/analys direkt i anläggningen.
Konstruktör – Arbetar med konstruktion, provning,
konfigurering och idrifttagning av el- och kontrollsystem för
fjärrstyrning och övervakning (reläskydd, kommunikation,
fjärranpassning, växelspännings- och likspänningsutrust-
ningar) av elkraftsanläggningar inom spänningsintervallet
0,4 –400 kV.
Kontrollanläggningsingenjör – Utför underhållsprov av
reläskydd samt idrifttagning, konfigurering och provning
av kontrollanläggningar, felsökning och reläomställningar,
fjärrkontroller och övriga stationsutrustningar. Utför även
konstruktionsanpassningar i samband med idrifttagningar.
Kraftsystemanalytiker – Tillhandahåller djup teknisk
kompetens inom ett eller flera specialistområden samt
kravställer, driver och samordnar frågor gällande utformning
av anläggningar, arbetet med standardisering, tekniska
riktlinjer och framtida teknik för elnätet.
Kvalitetsingenjör – Arbetar med kravställning, granskning
och verifiering vid frågor som gäller mekanisk konstruktion,
material och svetsteknik, oförstörande provning (OFP) och
leverantörsval. Genomför även kvalitetsstyrning/kontroll i
samband med upphandling, tillverkning, montage, installation
och dokumenthantering.
Mätingenjör – En mätingenjör arbetar med elanläggningar
från 0.4 till 400 kV. Du läser kretsscheman och förstår
driftanläggningar och deras påverkan på mätningen.
Nätanalytiker – Utför teknisk och ekonomisk planering av
elnätet för att säkerställa att nätet har tillräcklig kapacitet
och optimal struktur för att tillgodose kundernas behov
samt myndighetskrav. Kalkylerar och gör kostnadsberäk-
ningar på till exempel ombyggnation/nybyggnation av
ledningar.
Optimeringsansvarig – Ansvarar för den operativa
produktionsplaneringen, utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt
och leveransmässigt perspektiv för att anläggningsresur-
serna ska används på bästa sätt. Bevakar handeln med
valuta, elcertifikat och utsläppsrätter utifrån gällande
riskpolicy.
Planeringsingenjör – Som planeringsingenjör har du en
sammanhållande funktion för att tekniskt och ekonomiskt
optimera anläggningstillgångarna med avseende på
investering och underhåll.
Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra
och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar
för budget, tidplan och resurser samt är företagets
representant gentemot kund, leverantör och övriga
intressenter.
Projektör – Projektören är en viktig yrkesroll för att
Vattenfalls el ska kunna levereras till våra kunder.
Projekterar alltifrån reparationer och underhåll till
nyinstallationer, ombyggnationer och utbyggnader.
Underhållsingenjör – Du får i denna roll planera och
genomföra alla operativa underhålls- och skyddsinsatser
samt utveckla och införa moderna och effektiva metoder
för verksamheten.
Du kan jobba på:
• Distribution
• Services
• Research and Development
• Nuclear
• Wind
• Hydro
• Heat
Du har läst:
Master/Civilingenjör inom
Teknisk fysik, Nukleär teknik eller
Teknisk matematik
Exempel på yrken:
Analytiker – Arbetar med risk- och prissättningsfrågor
på elmarknaden. Genomför prisprognoser och stödjer
tradingavdelningen vid prissättning. Fokus ligger på
relationen mellan priser, optionsprissättning och risk–	
modeller. Rollen kräver kunskaper inom finansiell matematik
gällande exempelvis prissättning av optioner och
portföljteori.
5
Forskningsingenjör – Arbetar med att hitta nya lösningar,
effektivisera och förbättra produktion och distribution av el
och värme. Jobbar även med strömnings- och strukturme-
kanik, förbränningsteknik och interdisciplinära tekniker med
hjälp av matematisk modellering, laborationsmodeller eller
mätning/analys direkt i anläggningen.
Meteorolog – Som meteorolog på Vattenfall får du arbeta 	
i en spännande roll som kräver både tekniska och meteoro-
logiska kunskaper gällande väder, hav, miljö och klimat. 		
Du undersöker, analyserar och genomför arbete i syfte att
finna nya tekniska energilösningar för exempelvis byggna-
tioner av vindkraftparker och vattenkraftverk.
Process- och säkerhetsingenjör – Analyserar hela
energiprocessen, från uranbränslefrågor till generatorn 	
som producerar elen samt utför utredningsuppdrag.
Arbetar även med process- och säkerhetsteknik samt 	
utför härdfysikberäkningar och probabilistiska beräkningar.
Arbetsuppgifterna kräver bland annat kunskaper i atom-
och kärnfysik, termodynamik, regler- och mätteknik samt
beräkningsmetoder.
Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra
och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar
för budget, tidplan och resurser samt är företagets
representant gentemot kund, leverantör och övriga
intressenter.
Reaktorfysiker – Undersöker och utreder hur Vattenfall
kan utnyttja uranbränslet på det mest optimala sättet.
Yrket kräver bland annat kunskaper i atom- och kärnfysik,
termodynamik och beräkningsmetoder.
Du kan jobba på:
• Nuclear
• Research and Development
• Sales
• Hydro
• Energy Trading
• Svensk Kärnbränsle hantering (SKB)
• Wind
Du har läst:
Master/Civilingenjör eller
Högskoleingenjör inom Väg- och
vattenteknik, Energisystem eller
Energiteknik
Exempel på yrken:
Anläggningsingenjör – Jobbar med bygg- och infrastruktur-
frågor. Ansvarar för nybyggnationer och underhåll. En
varierande roll med ansvar för administration, ekonomi och
dokumentation samt har en fot med i byggandet. Initierar
och driver anläggningsarbetet samt genomför, utvärderar,
analyserar och följer upp anläggningarnas status.
Dammsäkerhetsexpert – Utvecklar dammsäkerheten och
säkerhetsledningssystemet inom vattenkraften. Arbetar i
dammriskhanteringsprogram, genomför riskanalyser,
förvaltar Vattenfalls investeringsportfölj och utvecklar under-
hållsstrategier och riskhanteringsmodeller.
Forskningsingenjör – Arbetar med problemlösningar,
effektiviseringar och förbättringar inom produktion
och distribution av el och värme. Jobbar även med	
strömnings- och strukturmekanik, förbränningsteknik 	
och interdisciplinära tekniker med hjälp av matematisk
modellering, laborationsmodeller eller mätning/analys 	
direkt i anläggningen.
Konstruktör – Arbetar med konstruktion, provning, konfig-
urering och idrifttagning av el- och kontrollsystem för
fjärrstyrning och övervakning (reläskydd, kommunikation,
fjärranpassning, växelspännings- och likspänningsutrust-
ningar) av elkraftsanläggningar inom spänningsintervallet
0,4-400 kV.
Kraftsystemanalytiker – Tillhandahåller djup teknisk
kompetens inom ett eller flera specialistområden samt
kravställer, driver och samordnar frågor gällande utformn-
ing av anläggningar, arbetet med standardisering, tekniska
riktlinjer och framtida teknik för elnätet.
Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra
och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar
för budget, tidplan och resurser samt är företagets repre-
sentant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter.
Du kan jobba på:
• Research and Development
• Nuclear
• Projects and Services
• Environmental departments
• Hydro
• Wind
• Heat
Du har läst:
Master/Civilingenjör eller 		
Högskoleingenjör inom Kemiteknik
Exempel på yrken:
Forskningsingenjör – Arbetar med problemlösningar,
effektiviseringar och förbättringar inom produktion och
distribution av el och värme. Jobbar även med strömnings-
och strukturmekanik, förbränningsteknik och interdiscipli-
nära tekniker med hjälp av matematisk modellering, labora-
tionsmodeller eller mätning/analys direkt i anläggningen.
Kemiingenjör – Arbetar naturnära med att exempelvis ta
prover på vatten och luft som sedan analyseras i laboratorium.
Genomför analyser av föroreningar, doseringskemikalier,
6

Recommended

Penggunaan teori motivasi
Penggunaan teori motivasiPenggunaan teori motivasi
Penggunaan teori motivasiari setya
 
Jade spencer es03 presentation
Jade spencer  es03 presentationJade spencer  es03 presentation
Jade spencer es03 presentationJDmaj9
 
TED Evaluation
TED EvaluationTED Evaluation
TED EvaluationRyan Holt
 
専門演習「親子関係」
専門演習「親子関係」専門演習「親子関係」
専門演習「親子関係」ayn-tok
 
Interim report January-June 2016
Interim report January-June 2016Interim report January-June 2016
Interim report January-June 2016Vattenfall
 

More Related Content

Viewers also liked

1003119199 08012013
1003119199 080120131003119199 08012013
1003119199 08012013alrazziq
 
Dynamics of Internet-mediated partnership formation
Dynamics of Internet-mediated partnership formationDynamics of Internet-mediated partnership formation
Dynamics of Internet-mediated partnership formationPetter Holme
 
i_Mobile Testing Service Desk_Own
i_Mobile Testing Service Desk_Owni_Mobile Testing Service Desk_Own
i_Mobile Testing Service Desk_OwnGopi Raghavendra
 
Jak na obsah v sociálních médiích
Jak na obsah v sociálních médiíchJak na obsah v sociálních médiích
Jak na obsah v sociálních médiíchmascha_dudu
 
Q3 report 2016 for Vattenfall
Q3 report 2016 for VattenfallQ3 report 2016 for Vattenfall
Q3 report 2016 for VattenfallVattenfall
 

Viewers also liked (13)

1003119199 08012013
1003119199 080120131003119199 08012013
1003119199 08012013
 
VPloblollyGiftCard
VPloblollyGiftCardVPloblollyGiftCard
VPloblollyGiftCard
 
Sunder singh
Sunder singhSunder singh
Sunder singh
 
Klon upsr set 3
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3
 
Group3 diary
Group3 diaryGroup3 diary
Group3 diary
 
Losdeportes,lacomidaetc.1 3
Losdeportes,lacomidaetc.1 3Losdeportes,lacomidaetc.1 3
Losdeportes,lacomidaetc.1 3
 
Chp.1questions
Chp.1questionsChp.1questions
Chp.1questions
 
Dynamics of Internet-mediated partnership formation
Dynamics of Internet-mediated partnership formationDynamics of Internet-mediated partnership formation
Dynamics of Internet-mediated partnership formation
 
偶像
偶像偶像
偶像
 
i_Mobile Testing Service Desk_Own
i_Mobile Testing Service Desk_Owni_Mobile Testing Service Desk_Own
i_Mobile Testing Service Desk_Own
 
Separadores obra
Separadores obraSeparadores obra
Separadores obra
 
Jak na obsah v sociálních médiích
Jak na obsah v sociálních médiíchJak na obsah v sociálních médiích
Jak na obsah v sociálních médiích
 
Q3 report 2016 for Vattenfall
Q3 report 2016 for VattenfallQ3 report 2016 for Vattenfall
Q3 report 2016 for Vattenfall
 

Similar to Vill du göra skillnad? Börja din karriärresa hos oss - Vattenfall

Eu ppt presentation pq projektledning allmän
Eu ppt presentation pq projektledning allmänEu ppt presentation pq projektledning allmän
Eu ppt presentation pq projektledning allmänHenrik Österberg
 
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit
 
Belysning i-offentliga-miljöer
Belysning i-offentliga-miljöerBelysning i-offentliga-miljöer
Belysning i-offentliga-miljöerFox Belysning AB
 
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledningPontus Wadström
 
Verksamhetsstöd för minskade kostnader fordon och personal
Verksamhetsstöd för minskade kostnader fordon och personalVerksamhetsstöd för minskade kostnader fordon och personal
Verksamhetsstöd för minskade kostnader fordon och personalDelvis Barisa
 
Ett energieffektivt samhälle 2050
Ett energieffektivt samhälle 2050Ett energieffektivt samhälle 2050
Ett energieffektivt samhälle 2050Global Utmaning
 
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit
 
Framgångsfaktorer för e-modebutiker
Framgångsfaktorer för e-modebutikerFramgångsfaktorer för e-modebutiker
Framgångsfaktorer för e-modebutikerJonas Nielsen
 
Effektbegränsning i fjärrvärmesystem
Effektbegränsning i fjärrvärmesystemEffektbegränsning i fjärrvärmesystem
Effektbegränsning i fjärrvärmesystemRichard Lindgren
 
Presentation: Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
Presentation: Digital tentamen - är verksamhetsutvecklingPresentation: Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
Presentation: Digital tentamen - är verksamhetsutvecklingMats Brenner
 
Presentation : Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
Presentation : Digital tentamen - är verksamhetsutvecklingPresentation : Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
Presentation : Digital tentamen - är verksamhetsutvecklingMats Brenner
 
Lunchföreläsning med Industritalang-företagen
Lunchföreläsning med Industritalang-företagenLunchföreläsning med Industritalang-företagen
Lunchföreläsning med Industritalang-företagenKarl Eldebo
 
Final project patricia-polvora_2000_for_ericsson
Final project patricia-polvora_2000_for_ericssonFinal project patricia-polvora_2000_for_ericsson
Final project patricia-polvora_2000_for_ericssonPatricia Polvora
 
Broschyr ELVVS
Broschyr ELVVSBroschyr ELVVS
Broschyr ELVVSThomas S
 
Totte_nr1_2015_Sid5_LR
Totte_nr1_2015_Sid5_LRTotte_nr1_2015_Sid5_LR
Totte_nr1_2015_Sid5_LRUlrika Harlin
 
Seminar on PMBOK, PRINCE2 and ISO 21500
Seminar on PMBOK, PRINCE2 and ISO 21500Seminar on PMBOK, PRINCE2 and ISO 21500
Seminar on PMBOK, PRINCE2 and ISO 21500Klas Skogmar
 
Cv 2018
Cv 2018Cv 2018
Cv 2018emil_n
 

Similar to Vill du göra skillnad? Börja din karriärresa hos oss - Vattenfall (20)

CV_FK_20161122
CV_FK_20161122CV_FK_20161122
CV_FK_20161122
 
Session 2 Hannes Johnson
Session 2 Hannes JohnsonSession 2 Hannes Johnson
Session 2 Hannes Johnson
 
Eu ppt presentation pq projektledning allmän
Eu ppt presentation pq projektledning allmänEu ppt presentation pq projektledning allmän
Eu ppt presentation pq projektledning allmän
 
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
 
Belysning i-offentliga-miljöer
Belysning i-offentliga-miljöerBelysning i-offentliga-miljöer
Belysning i-offentliga-miljöer
 
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
 
Verksamhetsstöd för minskade kostnader fordon och personal
Verksamhetsstöd för minskade kostnader fordon och personalVerksamhetsstöd för minskade kostnader fordon och personal
Verksamhetsstöd för minskade kostnader fordon och personal
 
Information om statusen i Sverige
Information om statusen i SverigeInformation om statusen i Sverige
Information om statusen i Sverige
 
Ett energieffektivt samhälle 2050
Ett energieffektivt samhälle 2050Ett energieffektivt samhälle 2050
Ett energieffektivt samhälle 2050
 
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
 
Framgångsfaktorer för e-modebutiker
Framgångsfaktorer för e-modebutikerFramgångsfaktorer för e-modebutiker
Framgångsfaktorer för e-modebutiker
 
Effektbegränsning i fjärrvärmesystem
Effektbegränsning i fjärrvärmesystemEffektbegränsning i fjärrvärmesystem
Effektbegränsning i fjärrvärmesystem
 
Presentation: Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
Presentation: Digital tentamen - är verksamhetsutvecklingPresentation: Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
Presentation: Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
 
Presentation : Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
Presentation : Digital tentamen - är verksamhetsutvecklingPresentation : Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
Presentation : Digital tentamen - är verksamhetsutveckling
 
Lunchföreläsning med Industritalang-företagen
Lunchföreläsning med Industritalang-företagenLunchföreläsning med Industritalang-företagen
Lunchföreläsning med Industritalang-företagen
 
Final project patricia-polvora_2000_for_ericsson
Final project patricia-polvora_2000_for_ericssonFinal project patricia-polvora_2000_for_ericsson
Final project patricia-polvora_2000_for_ericsson
 
Broschyr ELVVS
Broschyr ELVVSBroschyr ELVVS
Broschyr ELVVS
 
Totte_nr1_2015_Sid5_LR
Totte_nr1_2015_Sid5_LRTotte_nr1_2015_Sid5_LR
Totte_nr1_2015_Sid5_LR
 
Seminar on PMBOK, PRINCE2 and ISO 21500
Seminar on PMBOK, PRINCE2 and ISO 21500Seminar on PMBOK, PRINCE2 and ISO 21500
Seminar on PMBOK, PRINCE2 and ISO 21500
 
Cv 2018
Cv 2018Cv 2018
Cv 2018
 

More from Vattenfall

Q3 2023: Interim report January- September
Q3 2023: Interim report January- SeptemberQ3 2023: Interim report January- September
Q3 2023: Interim report January- SeptemberVattenfall
 
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-SeptemberKvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-SeptemberVattenfall
 
Q2 2023: Interim report January- June
Q2 2023: Interim report January- JuneQ2 2023: Interim report January- June
Q2 2023: Interim report January- JuneVattenfall
 
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-JuniKvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-JuniVattenfall
 
Q1 2023: Interim Report January-March
Q1 2023: Interim Report January-MarchQ1 2023: Interim Report January-March
Q1 2023: Interim Report January-MarchVattenfall
 
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-marsVattenfall
 
Year-End Report 2022
Year-End Report 2022Year-End Report 2022
Year-End Report 2022Vattenfall
 
Bokslutskommuniké 2022
Bokslutskommuniké 2022Bokslutskommuniké 2022
Bokslutskommuniké 2022Vattenfall
 
Q3: Interim report January-September 2022
Q3: Interim report January-September 2022Q3: Interim report January-September 2022
Q3: Interim report January-September 2022Vattenfall
 
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-septemberKvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-septemberVattenfall
 
Q2 2022: Interim report January-June
Q2 2022: Interim report January-JuneQ2 2022: Interim report January-June
Q2 2022: Interim report January-JuneVattenfall
 
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022Vattenfall
 
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-marsVattenfall
 
Q1 2022: Interim Report January-March
Q1 2022: Interim Report January-MarchQ1 2022: Interim Report January-March
Q1 2022: Interim Report January-MarchVattenfall
 
Year-End report 2021 – Vattenfall
Year-End report 2021 – VattenfallYear-End report 2021 – Vattenfall
Year-End report 2021 – VattenfallVattenfall
 
Bokslutskommuniké 2021 - Vattenfall
Bokslutskommuniké 2021 - VattenfallBokslutskommuniké 2021 - Vattenfall
Bokslutskommuniké 2021 - VattenfallVattenfall
 
Q3: Interim report January–September 2021
Q3: Interim report January–September 2021Q3: Interim report January–September 2021
Q3: Interim report January–September 2021Vattenfall
 
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021Vattenfall
 
Q2 2021: Interim report January-June
Q2 2021: Interim report January-JuneQ2 2021: Interim report January-June
Q2 2021: Interim report January-JuneVattenfall
 
Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021
Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021
Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021Vattenfall
 

More from Vattenfall (20)

Q3 2023: Interim report January- September
Q3 2023: Interim report January- SeptemberQ3 2023: Interim report January- September
Q3 2023: Interim report January- September
 
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-SeptemberKvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September
 
Q2 2023: Interim report January- June
Q2 2023: Interim report January- JuneQ2 2023: Interim report January- June
Q2 2023: Interim report January- June
 
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-JuniKvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni
 
Q1 2023: Interim Report January-March
Q1 2023: Interim Report January-MarchQ1 2023: Interim Report January-March
Q1 2023: Interim Report January-March
 
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars
 
Year-End Report 2022
Year-End Report 2022Year-End Report 2022
Year-End Report 2022
 
Bokslutskommuniké 2022
Bokslutskommuniké 2022Bokslutskommuniké 2022
Bokslutskommuniké 2022
 
Q3: Interim report January-September 2022
Q3: Interim report January-September 2022Q3: Interim report January-September 2022
Q3: Interim report January-September 2022
 
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-septemberKvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september
 
Q2 2022: Interim report January-June
Q2 2022: Interim report January-JuneQ2 2022: Interim report January-June
Q2 2022: Interim report January-June
 
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022
 
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars
 
Q1 2022: Interim Report January-March
Q1 2022: Interim Report January-MarchQ1 2022: Interim Report January-March
Q1 2022: Interim Report January-March
 
Year-End report 2021 – Vattenfall
Year-End report 2021 – VattenfallYear-End report 2021 – Vattenfall
Year-End report 2021 – Vattenfall
 
Bokslutskommuniké 2021 - Vattenfall
Bokslutskommuniké 2021 - VattenfallBokslutskommuniké 2021 - Vattenfall
Bokslutskommuniké 2021 - Vattenfall
 
Q3: Interim report January–September 2021
Q3: Interim report January–September 2021Q3: Interim report January–September 2021
Q3: Interim report January–September 2021
 
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021
 
Q2 2021: Interim report January-June
Q2 2021: Interim report January-JuneQ2 2021: Interim report January-June
Q2 2021: Interim report January-June
 
Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021
Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021
Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021
 

Vill du göra skillnad? Börja din karriärresa hos oss - Vattenfall

 • 1. Börja din karriärresa hos oss VILL DU GÖRA SKILLNAD?
 • 2. Innehåll Karriärmöjligheter hos oss på Vattenfall............................................... 3 Se vilken utbildning du behöver för att söka jobb hos oss................... 4 Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Elkraft-, Maskin- ................................ och energiteknik eller Drift- och underhållsteknik...............................................4 Master/Civilingenjör inom Teknisk fysik, Nukleär teknik eller Teknisk matematik.....5 Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Väg- och vattenteknik, ..................... Energisystem eller Energiteknik........................................................................6 Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Kemiteknik..............................6 Civilingenjör Samhällsbyggnad/Lantmäteri/Byggnadsteknik................................7 Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Miljö- och vattenteknik ..................... eller Ekosystemteknik......................................................................................7 Master/Civilingenjör inom Industriell ekonomi och management eller .............................. Technology management.................................................................................8 Civilekonom eller Ekonom.................................................................................8 Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Datateknik, Digitaldesign, ............... IT, Informationsteknik eller Systemvetenskap.....................................................9 Kort om Vattenfall....................................................................................10 Här finns vi................................................................................................11
 • 3. Karriärmöjligheter hos oss på Vattenfall Vattenfalls Internationella Traineeprogram Som trainee blir du tillsvidareanställd på en ordinarie tjänst. Under 12 månader skolas du för att bli en framtida ledare på Vattenfall. Du får en gedigen inblick i Vattenfalls verksamhet då du exempelvis genomför projekt och praktiserar på några av våra verksamheter utomlands. Läs mer och ansök på vattenfall.se/trainee Examensarbete Genom att göra examensarbetet hos oss får du uppleva hur det är att jobba på Vattenfall. Det är också ett utmärkt tillfälle för oss att få lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer. Läs mer på vattenfall.se/exjobb Sommarjobb Varje år sommarjobbar hundratals gymnasie- och högskolestudenter hos oss. Tjänsterna utannonseras under februari månad. Läs mer på vattenfall.se/sommarjobb Vattenfall Services Talangprogram Talangprogrammet ger dig som student en unik inblick i hur det är att arbeta på Vattenfall Services. Programmet är en del i rekryteringsarbetet och för rätt personer kan det innebära jobbmöjligheter hos oss. Läs mer på vattenfall.se/talangprogram Morgondagens lösningar kräver nytänkare. Därför söker vi ständigt efter nya medarbetare som vill vara en del av en internationell gemenskap i arbetet för ett smart och hållbart energisamhälle. För att lyckas behöver vi fler medarbetare med olika perspektiv som hjälper oss i arbetet för att driva utvecklingen framåt. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Därför välkomnar vi alla; oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Tillsammans kan vi göra skillnad! Vill du göra skillnad? Börja din karriär hos oss på Vattenfall. På Vattenfall har du möjlighet att arbeta inom en mängd olika områden. Vi vill gärna hjälpa dig att hitta just din drömroll och beskriver därför nedan ett flertal av de yrkesroller som du kan arbeta med på Vattenfall efter dina studier. Aktuella platsannonser finns på vattenfall.se/jobb Möjligheter för dig som är nyutexaminerad Möjligheter för dig som är student 3
 • 4. Du har läst: Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Elkraft-, Maskin- och energiteknik eller Drift- och underhållsteknik Exempel på yrken: Anbudsingenjör – Leder anbudsarbetet och ansvarar för anbuden ur teknisk, kvalitetsmässig och kommersiell synvinkel. Deltar tillsammans med kundansvarig i förhandlingar och är kontaktperson till våra kunder. Anslutningsansvarig – I denna roll har du som huvudsakliga uppdrag att leda processen att hitta lösningar på kundernas anslutningsförfrågningar, från en förfrågan till färdig anläggning. Beredare – Förbereder och projekterar all verksamhet inom eldistribution, dvs. både nybyggnations- och underhållsprojekt. I arbetet ingår att hitta tekniska lösningar, göra nätberäkningar, ekonomiska kalkyler, kontakter med kunder, markägare och myndigheter, materialbeställningar, dokumentation och uppföljning. Distributionstekniker – Arbetar med drift och underhåll av våra system/kulvertar för fjärrvärme, kyla och ånga samt driver egna läckageprojekt. Jobbar med rondering, läckagesökning, ritningsgranskning och systemuppbyggnad. 4 Vilken utbildning behöver du för att jobba hos oss?
 • 5. Utformar även avstängningsplaner/-ordrar för avstängningar och inkopplingar vid nyanslutningar eller reparationer samt har en nära kontakt med entreprenörer och kunder. Driftpersonal – Arbetar med driftläggning och provning av process- och säkerhetssystem, uppföljning av processfunktioner samt utveckling och kvalitetssäkring av rutiner och instruktioner för drift. Elektroingenjör – Arbetsuppgifterna varierar beroende på tjänst och uppdrag men innebär i regel utveckling, konstruktion, test, drift och underhåll av elektrotekniska system inom olika områden, exempelvis inom elkrafts- produktion och distribution. Elkraftsingenjör – Hanterar tekniken bakom elkraftsystem samt arbetar med drift- och underhåll av olika typer av elanläggningar. Arbetar i projekt från uppstart till avslut, motiverar hållbara energilösningar med utgångspunkt från ett kvalitets-, energi- och miljöhänsynstagande. De nya energilösningarna kan exempelvis involvera vindkraft, Research & Development och Smart Grids. Elkvalitetsingenjör – Som elkvalitetsingenjör är ditt huvudsakliga uppdrag att driva och hantera frågeställningar rörande elkvalitet för eldistributions kunder. Forskningsingenjör – Arbetar med att hitta nya lösningar, effektivisera och förbättra produktion och distribution av el och värme. Jobbar även med strömnings- och strukturmekanik, förbränningsteknik och interdisciplinära tekniker med hjälp av matematisk modellering, laborations- modeller eller mätning/analys direkt i anläggningen. Konstruktör – Arbetar med konstruktion, provning, konfigurering och idrifttagning av el- och kontrollsystem för fjärrstyrning och övervakning (reläskydd, kommunikation, fjärranpassning, växelspännings- och likspänningsutrust- ningar) av elkraftsanläggningar inom spänningsintervallet 0,4 –400 kV. Kontrollanläggningsingenjör – Utför underhållsprov av reläskydd samt idrifttagning, konfigurering och provning av kontrollanläggningar, felsökning och reläomställningar, fjärrkontroller och övriga stationsutrustningar. Utför även konstruktionsanpassningar i samband med idrifttagningar. Kraftsystemanalytiker – Tillhandahåller djup teknisk kompetens inom ett eller flera specialistområden samt kravställer, driver och samordnar frågor gällande utformning av anläggningar, arbetet med standardisering, tekniska riktlinjer och framtida teknik för elnätet. Kvalitetsingenjör – Arbetar med kravställning, granskning och verifiering vid frågor som gäller mekanisk konstruktion, material och svetsteknik, oförstörande provning (OFP) och leverantörsval. Genomför även kvalitetsstyrning/kontroll i samband med upphandling, tillverkning, montage, installation och dokumenthantering. Mätingenjör – En mätingenjör arbetar med elanläggningar från 0.4 till 400 kV. Du läser kretsscheman och förstår driftanläggningar och deras påverkan på mätningen. Nätanalytiker – Utför teknisk och ekonomisk planering av elnätet för att säkerställa att nätet har tillräcklig kapacitet och optimal struktur för att tillgodose kundernas behov samt myndighetskrav. Kalkylerar och gör kostnadsberäk- ningar på till exempel ombyggnation/nybyggnation av ledningar. Optimeringsansvarig – Ansvarar för den operativa produktionsplaneringen, utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och leveransmässigt perspektiv för att anläggningsresur- serna ska används på bästa sätt. Bevakar handeln med valuta, elcertifikat och utsläppsrätter utifrån gällande riskpolicy. Planeringsingenjör – Som planeringsingenjör har du en sammanhållande funktion för att tekniskt och ekonomiskt optimera anläggningstillgångarna med avseende på investering och underhåll. Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget, tidplan och resurser samt är företagets representant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter. Projektör – Projektören är en viktig yrkesroll för att Vattenfalls el ska kunna levereras till våra kunder. Projekterar alltifrån reparationer och underhåll till nyinstallationer, ombyggnationer och utbyggnader. Underhållsingenjör – Du får i denna roll planera och genomföra alla operativa underhålls- och skyddsinsatser samt utveckla och införa moderna och effektiva metoder för verksamheten. Du kan jobba på: • Distribution • Services • Research and Development • Nuclear • Wind • Hydro • Heat Du har läst: Master/Civilingenjör inom Teknisk fysik, Nukleär teknik eller Teknisk matematik Exempel på yrken: Analytiker – Arbetar med risk- och prissättningsfrågor på elmarknaden. Genomför prisprognoser och stödjer tradingavdelningen vid prissättning. Fokus ligger på relationen mellan priser, optionsprissättning och risk– modeller. Rollen kräver kunskaper inom finansiell matematik gällande exempelvis prissättning av optioner och portföljteori. 5
 • 6. Forskningsingenjör – Arbetar med att hitta nya lösningar, effektivisera och förbättra produktion och distribution av el och värme. Jobbar även med strömnings- och strukturme- kanik, förbränningsteknik och interdisciplinära tekniker med hjälp av matematisk modellering, laborationsmodeller eller mätning/analys direkt i anläggningen. Meteorolog – Som meteorolog på Vattenfall får du arbeta i en spännande roll som kräver både tekniska och meteoro- logiska kunskaper gällande väder, hav, miljö och klimat. Du undersöker, analyserar och genomför arbete i syfte att finna nya tekniska energilösningar för exempelvis byggna- tioner av vindkraftparker och vattenkraftverk. Process- och säkerhetsingenjör – Analyserar hela energiprocessen, från uranbränslefrågor till generatorn som producerar elen samt utför utredningsuppdrag. Arbetar även med process- och säkerhetsteknik samt utför härdfysikberäkningar och probabilistiska beräkningar. Arbetsuppgifterna kräver bland annat kunskaper i atom- och kärnfysik, termodynamik, regler- och mätteknik samt beräkningsmetoder. Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget, tidplan och resurser samt är företagets representant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter. Reaktorfysiker – Undersöker och utreder hur Vattenfall kan utnyttja uranbränslet på det mest optimala sättet. Yrket kräver bland annat kunskaper i atom- och kärnfysik, termodynamik och beräkningsmetoder. Du kan jobba på: • Nuclear • Research and Development • Sales • Hydro • Energy Trading • Svensk Kärnbränsle hantering (SKB) • Wind Du har läst: Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Väg- och vattenteknik, Energisystem eller Energiteknik Exempel på yrken: Anläggningsingenjör – Jobbar med bygg- och infrastruktur- frågor. Ansvarar för nybyggnationer och underhåll. En varierande roll med ansvar för administration, ekonomi och dokumentation samt har en fot med i byggandet. Initierar och driver anläggningsarbetet samt genomför, utvärderar, analyserar och följer upp anläggningarnas status. Dammsäkerhetsexpert – Utvecklar dammsäkerheten och säkerhetsledningssystemet inom vattenkraften. Arbetar i dammriskhanteringsprogram, genomför riskanalyser, förvaltar Vattenfalls investeringsportfölj och utvecklar under- hållsstrategier och riskhanteringsmodeller. Forskningsingenjör – Arbetar med problemlösningar, effektiviseringar och förbättringar inom produktion och distribution av el och värme. Jobbar även med strömnings- och strukturmekanik, förbränningsteknik och interdisciplinära tekniker med hjälp av matematisk modellering, laborationsmodeller eller mätning/analys direkt i anläggningen. Konstruktör – Arbetar med konstruktion, provning, konfig- urering och idrifttagning av el- och kontrollsystem för fjärrstyrning och övervakning (reläskydd, kommunikation, fjärranpassning, växelspännings- och likspänningsutrust- ningar) av elkraftsanläggningar inom spänningsintervallet 0,4-400 kV. Kraftsystemanalytiker – Tillhandahåller djup teknisk kompetens inom ett eller flera specialistområden samt kravställer, driver och samordnar frågor gällande utformn- ing av anläggningar, arbetet med standardisering, tekniska riktlinjer och framtida teknik för elnätet. Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget, tidplan och resurser samt är företagets repre- sentant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter. Du kan jobba på: • Research and Development • Nuclear • Projects and Services • Environmental departments • Hydro • Wind • Heat Du har läst: Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Kemiteknik Exempel på yrken: Forskningsingenjör – Arbetar med problemlösningar, effektiviseringar och förbättringar inom produktion och distribution av el och värme. Jobbar även med strömnings- och strukturmekanik, förbränningsteknik och interdiscipli- nära tekniker med hjälp av matematisk modellering, labora- tionsmodeller eller mätning/analys direkt i anläggningen. Kemiingenjör – Arbetar naturnära med att exempelvis ta prover på vatten och luft som sedan analyseras i laboratorium. Genomför analyser av föroreningar, doseringskemikalier, 6
 • 7. korrosionsprodukter och radioaktivitet. Resultaten tolkas med hjälp av ett datorprogram som sammanställer rapporter. Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget, tidplan och resurser samt är företagets represen- tant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter. Du kan jobba på: • Nuclear • Research and Development • Heat Du har läst: Civilingenjör Samhällsbyggnad/ Lantmäteri/Byggnadsteknik Exempel på yrken: Byggnadsingenjör – Som byggnadsingenjör kan du arbeta både inom exempelvis vattenkraften och kärnkraften. Inom kärnkraften genomför du projekteringar vid ny- och ombyggnationer. Upprättar ritningar i 2D och 3D, genomför hållfasthetsberäkningar för stål- och betongkonstruktioner och genomför olika typer av utredningar. Upprättar även tekniska delar i ett förfrågningsunderlag samt tar fram utformnings- eller konstruktionskoncept inom ny- och ombyggnation. Inom vattenkraften utvecklar du arbetet och planering av dammsäkerhetsmässiga tillståndskontroller av vattenkraftanläggningar. Genomför byggnadstekniska inspektioner av anläggningarna samt deltar vid damm- säkerhetsutvärderingar, driver bygg- och dammrelaterade projekt och utredningar. Lantmätare – Arbetar bland annat med markvärderingar, fastighetsrättsliga frågor, nätkoncession för kraftledningar, ansöker om ledningsrätter och företräder vid lantmäteri- förrättningar. Arbetar även med avtal (överlåtelseavtal, servitut, nyttjanderättsavtal) och fastighetsrättsligt stöd till projektledare. Projektledare – Leder, planerar, genomför och följer upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget, tidplan och resurser samt är företagets representant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter. Du kan jobba på: • Distribution • Services • Hydro • Nuclear • Wind Du har läst: Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Miljö- och vattenteknik eller Ekosystemteknik Exempel på yrken: Forskningsingenjör – Arbetar med problemlösningar, effektiviseringar och förbättringar inom produktion och distribution av el och värme. Jobbar även med strömnings- och strukturmekanik, förbränningsteknik och interdiscipli- nära tekniker med hjälp av matematisk modellering, laborationsmodeller eller mätning/analys direkt i anläggningen. Meteorolog – En spännande roll som kräver både tekniska och meteorologiska kunskaper gällande väder, hav, miljö och klimat. Undersöker, analyserar och genomför arbete i syfte att finna nya tekniska energilösningar för exempelvis byggnationer av vindkraftparker och vattenkraftverk. Miljöingenjör – arbetar bland annat med livscykelanalyser (LCA), miljösystem och miljömärkning. Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget, tidplan och resurser samt är företagets representant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter. Projektör – Projektören är en viktig yrkesroll för att Vattenfalls el ska kunna levereras till våra kunder. Projekterar alltifrån reparationer och underhåll till nyinstallationer, ombyggnationer och utbyggnader. SHM-samordnare – Jobbar med arbetsmiljö, hälsa och miljö. Genomför förbättringar i anläggningen på underhålls- sidan gällande tillbuds- och avvikelsehantering, arbetsmiljö- arbete i anläggningarna, utbildningsplanering för drift- och underhållspersonal samt tar fram en årlig miljörapport och miljöuppföljning. Du kan jobba på: • Research and Development • Svensk Kärnbränslehantering (SKB) • Environmental departments • Nuclear • Heat • Wind 7
 • 8. Du har läst: Master/Civilingenjör inom Industriell ekonomi och management eller Technology management Exempel på yrken: Affärsutvecklare/Business developer – Utvecklar nya produkter, från idé till färdiga koncept. Rollen innefattar allt från att bygga ett koncept kring idé till att undersöka förutsättningarna internt och externt före en testlansering. Utvecklar ofta kompletterade affärer med anknytning till befintlig infrastruktur, kompetens och kundbas. Affärsstrateg – Arbetar med generella affärs- och upphandlingsstrategiska frågor och får utveckla affärs- modeller samt leda förstudier inför större upphandlingar. I rollen ingår strategi- och portföljplanering, business intelligence, analyser av utveckling och trender inom marknaden, strategi- och processutveckling samt att stödja varumärkesteamen med olika redskap, tekniker och beslut. Analysledare – Stöttar tillståndshavarna med komplexa analyser, utredningar eller strategiska beslut samt utför uppdrag åt dessa. Rapporterar händelseförlopp vid produktionsstörningar, tar fram strategier för den framtida driften samt granskar förändringar i underhållsprogram och underhållsinstruktioner. Analytiker – Arbetar med risk- och prissättningsfrågor på elmarknaden. Genomför prisprognoser och stödjer tradingavdelningen vid prissättning. Fokus ligger på relationen mellan priser, optionsprissättning och riskmodeller. Rollen kräver kunskaper inom finansiell matematik gällande exempelvis prissättning av optioner och portföljteori. Avtalsansvarig – Rollen innebär kontraktshantering, avtalsfakturering, nya avtal, förändringar, avslut/uppsäg- ning samt indexering av avtal, kundanmärkningar gällande avtal, tolkning av komplexa avtal med bilagor och med att säkerställa periodiseringsunderlag till redovisningen. Business analyst – Arbetar med strategiska frågor för att stärka företagets framtida tillväxt. Skapar nya affärsmöjlig- heter samt analyserar och utvärderar trender på energi- marknaden. Gör prognoser för energimarknaden, utvecklar och förädlar affärs- och analysmodeller, kassaflödesmodeller och analysverktyg samt stödjer interna utvecklingsprocesser från inledande förstudier fram till driftsättning och försäljning. Inköpsansvarig – Samordnar och verkställer all upphand- ling av varor, tjänster, entreprenader och svarar för hela försörjningskedjan till företaget. Har kontakt med leveran- törer, sköter beställningar, utvecklar inköpsrutiner, arbetar i affärssystem med artikel- och produktstrukturer samt ansvarar för leverans och leveransprecision. Produktportföljförvaltare – Ansvarar för att styra portföljen för att uppnå strategiska mål och möjliggöra operativt genomförande. Stödjer verksamheten med analyser, riskhantering och portföljoptimering i såväl operativa som strategiska frågeställningar. Har en sammanhållande funktion för förvaltning av portföljen. Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget, tidplan och resurser samt är företagets representant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter. Du kan jobba på: • Distribution • Sales • Staff Functions • Energy Trading Du har läst: Civilekonom eller Ekonom Exempel på yrken: Analytiker – Arbetar med risk- och prissättningsfrågor på elmarknaden. Genomför prisprognoser och stödjer tradingavdelningen vid prissättning. Fokus ligger på relationen mellan priser, optionsprissättning och risk- modeller. Rollen kräver kunskaper inom finansiell matematik gällande exempelvis prissättning av optioner och portföljteori. Business controller – Stödjer verksamheterna med underlag för affärsbeslut i form av strategiska och taktiska analyser. Driver budget- och prognosarbete, följer upp och granskar investeringsbeslut och projekt. Financial controller - Tar fram och levererar finansiell rapportering och analyser av resultatet till verksamheterna och business controllers. Stödjer business controllers i budget- och prognosarbetet. Key account manager – Leder den strategiska planeringen gällande kundbearbetning. Ansvarar för samordning och utveckling av nyckelkunder samt med att styrka relationerna och samarbetet mellan företag och knyter samman rätt personer och funktioner i organisationen med varandra. Marknadsförare/Marknadsanalytiker – Utarbetar mark- nadsplaner för produkter och tjänster, planerar och utformar marknadsföringsinsatser samt gör analyser och marknadsundersökningar. Portföljförvaltare – Bedriver handel/förvaltning med fokus mot el, utsläppsrätter, elcertifikat, gas, olja samt andra råvaror. Bevakar och förvaltar råvaruportföljer med givet riskmandat samt eget portföljansvar. I nära samarbete med analytikerna analyserar portföljförvaltaren risk och performance samt drar slutsatser om marknadens rörelse. Projektledare – Leder, planerar, genomför och följer upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget, tidplan och resurser samt är företagets representant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter. 8
 • 9. Redovisningsekonom – Arbetar med Vattenfalls redovisning, bokslut, årsredovisning och kvartalsrapporter. Skapar nya konton och gör anpassningar till nya redovisningsprinciper samt är kontaktperson för olika bolag. Supply chain manager – ansvarar för att ha en överblick över drift, processer, och reengineering, management av den interna leveranskedjan, dvs. inköp, produktion, distribu- tion, återvinning/refabricering samt samarbetspartners i leveranskedjan. Ansvarar även för att säkerställa ett effektivt flöde av information, material, och pengar. Trader – Bedriver handel/förvaltning med fokus mot el, utsläppsrätter, elcertifikat, gas, olja samt andra råvaror. En stor del av arbetet består i att ansvara för risktagning på marknaden, avräkningar för positionerna (PnL) samt att genomföra strategiska marknadsanalyser och interna marknadskontakter. Du kan jobba på: • Financial departments • Staff Functions • Energy Trading • Distribution Du har läst: Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Datateknik, Digitaldesign, IT, Informationsteknik eller Systemvetenskap Exempel på yrken: Content specialist – Arbetar med online-kommunikation och utveckling samt med utformning av webb. Skapar, underhåller, utvecklar och utvärderar innehållet på våra hemsidor samt koordinerar och planerar publiceringar och uppdateringar tillsammans med andra delar av organisationen. Dataingenjör – Analyserar data, resultat, prognoser och undersökningar utifrån kundsynpunkt, intresse på marknaden, försäljning och inköp. Utvecklar de tekniska förutsättningarna i digitala kanaler. Interaktionsdesigner – Granskar, visualiserar och analyserar användarnas behov av digitala lösningar för Vattenfalls olika affärsverksamheter. Tar fram nya användarvänliga digitala lösningar. Produktägare – Leder det agila arbetet samt sammanställer och prioriterar önskemål om förändringar som behöver göras gällande en produkt. Projektledare – Leder, planerar, genomför och följer upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget, tidplan och resurser samt är företagets representant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter. Scrum master – Coachar det agila teamet och kontrollerar att allt har en god framfart samt stämmer av mellan intressenter och säkerställer att inga hinder finns för teamet. Systemutveckling – Vattenfall har ett stort behov av systemutveckling och söker olika kompetenser inom t ex frontend-, webb-, app-, integration- och SAP-utveckling. User Experience Designer – Tar fram gränssnitt för Vattenfalls IT-system, förbättrar användbarhet, tillgänglighet och tillfredställelsen för användaren. UX-designer – Undersöker, visualiserar och utvärderar användarnas behov av digitala lösningar för Vattenfalls olika affärsverksamheter. Tar fram nya användarvänliga digitala lösningar, genomför användarresearch, skapar prototyper och wireframes samt arbetar tillsammans i projektteam. Visuell designer – Jobbar tillsammans med Vattenfalls UX-designers och utvecklare. Ansvarar för att designen av tjänsterna följer Vattenfalls riktlinjer och är konsekvent mellan olika plattformar. Arbetar kreativt och med att ta fram nya användarvänliga och tilltalande digitala lösningar. Webbanalytiker – Undersöker kunders och besökares digitala beteenden i det digitala landskapet. Samlar in och analyserar data samt tar ut mätvärden och nyckelindikatorer för att säkerställa att företagets försäljning, kommunikation och affärsstrategi är effektiv i digitala kanaler. Du kan jobba på: • IT • Sales • Distribution • Nuclear • Energy Trading • Wind Du kan även arbeta på Vattenfall om du exempelvis har läst: Personal- och arbetsvetenskap, Media och kommunikation, Juridik, Kognitionsvetenskap eller till: Jägmästare eller Brandingenjör 9
 • 10. Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Vi ägs till 100 procent av den svenska staten. Våra huvudprodukter är el, värme och gas och vi producerar, distribuerar och säljer energi till flera miljoner kunder. Vattenfall vill vara en engagerad partner till såväl sina kunder som samhället i stort genom att erbjuda lättillgängliga, hållbara och innovativa energilösningar – "ENERGY YOU WANT". kort om vattenfall
 • 11. 11 Här finns vi Våra anläggningar finns i Sverige, Finland, Danmark, Polen, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Belgien.
 • 12. Har du frågor om våra studentaktiviteter? Kontakta oss på student@vattenfall.com Följ oss på: Vattenfall AB Postadress: 169 29 Stockholm Besöksadress: Evenemangsgatan 13, Solna T +46 8 739 50 00 vattenfall.se