SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
ΕΝΝΟIΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου
ή της προσωπικότητας συγκέντρωσε το
ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και
μελετητών καθώς και των θεωρητικών
των Ψυχολογικών σχολών και κλάδων.
Η διαφορετική σημασία που δόθηκε
από διάφορους ψυχολόγους της
προσωπικότητας καθιστά επισφαλή
κάθε προσπάθεια περιχαράκωσης της
έννοιας της προσωπικότητας σε έναν
όρο.
Ωστόσο θα μπορούσαμε να
ορίσουμε τη προσωπικότητα ως το
σταθερό σύστημα των τάσεων και
συμπεριφορών οι οποίες καθορίζουν το
άτομο και οι οποίες παράγονται ως
αποτέλεσμα της καταγραφής-
αποθήκευσης των εμπειριών του
ατόμου στο νευρικό του σύστημα και
κυρίως χρησιμοποιείται ως έννοια για
να δηλώσει τις διαστάσεις ομοιότητας
και διαφοράς μεταξύ των ατόμων.
Στο DSM-V αποδίδεται ιδιαίτερη
έμφαση στα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της προσωπικότητας, τα
οποία ορίζονται ως «διαρκή δομικά
σχήματα αντίληψης, σκέψης και
σχέσης με τον εαυτό και το
περιβάλλον», ενώ η ανάπτυξη της
προσωπικότητας θεωρείται ως η
διαδικασία της σύνθεσης της
βιολογικής, ψυχολογικής και
κοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου.
TEACH YOURSELF BASIC FREUD
ΠΡΟΕΓΩ-ΕΓΩ-ΥΠΕΡΕΓΩ
Βασιλική Κ. Χατζηλέρη
Η θεωρία της προσωπικότητας
αποτέλεσε καίριο σημείο αναφοράς στη
κλινική πράξη και αρκετές
μορφολογικές θεωρίες αποπειράθηκαν
να ανιχνεύσουν και να εξηγήσουν τους
βασικούς αιτιακούς παράγοντες της
προσωπικότητας, τι δηλαδή είναι αυτό
που ορίζει και ρυθμίζει την
προδιάθεση των ατόμων να ενεργούν
κατά συγκεκριμένο και συνεπή τρόπο.
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ο Αυστριακός ιατρός, φυσιολόγος
και ψυχίατρος Sigmund Freud
θεωρήθηκε ο πατέρας της
Ψυχαναλυτικής θεωρίας και
θεμελιωτής της Ψυχανάλυσης. Μία
από τις πιο σημαντικές προσφορές της
θεωρίας του Φρόυντ στην κατανόηση
και χαρτογράφηση του ανθρώπινου
ψυχικού κόσμου και προσωπικότητας
είναι η παρουσίαση και η διάκριση του
κόσμου σε συνειδητό και ασυνείδητο.
Ο εν λόγω διαχωρισμός συνιστά μία
από τις βασικότερες παραδοχές της
Ψυχαναλυτικής Θεωρίας, μέσω της
οποίας διαμορφώνεται ένα σύστημα στο
οποίο υφίστανται συνειδητές
παραστάσεις καθώς και παραστάσεις οι
οποίες, εξαιτίας αντιστάσεων που τις
απωθούν, δυσκολεύονται να γίνουν
συνειδητές.
O Freud ενδιαφέρθηκε για τη
ψυχική ενέργεια και λειτουργία των
συστατικών του ψυχικού συστήματος
και η οποία οργανώνεται γύρω από το
προσυνειδητό, το συνειδητό και το
ασυνείδητο. Αρχικά o Φρόυντ
παρουσίασε μια ψυχοθεραπευτική
θεωρία για την αντιμετώπιση κάποιων
ψυχικών διαταραχών, αναπτύσσοντας
έτσι την λεγόμενη πρώτη τοπική
θεωρία που ουσιαστικά πρόκειται για
τη πρώτη γενική θεωρία του
ασυνειδήτου.
Συνέβαλε με αυτόν τον τρόπο
σημαντικά στην ουσιαστική μελέτη
του ασυνείδητου ως πηγή των
ανθρώπινων κινήτρων, και διέκρινε
δύο τύπους ψυχονοητικής
λειτουργίας: τις πρωτογενείς
λειτουργίες που χαρακτηρίζουν το
ασυνείδητο και είναι
προσανατολισμένες στην αρχή της
ευχαρίστησης, και είναι οντογενικά
και φυλογενετικά πρωιμότερες από τις
δευτερογενείς διαδικασίες οι οποίες
είναι προσανατολισμένες προς την
πραγματικότητα.
Ο Φρόυντ αφού ολοκλήρωσε τη
θεωρία του για το ασυνείδητο,
ανέπτυξε μια γενική θεωρία για τις
ψυχικές διεργασίες, την γνωστή ως
δεύτερη/τελευταία τοπική με την
οποία εισηγήθηκε ένα τοπογραφικό
μοντέλο, μια νέα τοπογραφία του
ψυχικού οργάνου διατυπώνοντας τη
δομική ανάλυση της ανθρώπινης
προσωπικότητας.
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
O Φρόυντ στα πλαίσια της θεωρίας
της δεύτερης τοπικής περιέγραψε τα
δομικά στοιχεία, τις τρεις συνιστώσες,
δηλαδή, του μοντέλου για τη δομή του
ψυχικού οργάνου: Id
(Εκείνο/Προεγώ) – Ego (Εγώ) –
Superego (Υπερεγώ), όροι που
συνιστούν τις συχνότερες αποδόσεις
των γερμανικών προσωπικών
αντωνυμιών Id – Ich – Uberich, οι
οποίες απαντούν στις πρωτότυπες
εκδόσεις. Τα τρία μέρη της δομικής
διάστασης αποτελούν συστήματα και
όχι εγκεφαλικά η σωματικά τμήματα.
ΠΡΟΕΓΩ
Σύμφωνα με το φροϋδικό δομικό
μοντέλο το Προεγώ καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού μας,
αποτελεί το πιο απρόσιτο και σκοτεινό
κομμάτι της προσωπικότητας και
αντιπροσωπεύει τα ένστικτα, τα
κίνητρα και τις βιολογικές ανάγκες
του ατόμου. Το Προεγώ συνιστά το
πρωτόγονο στοιχείο της
προσωπικότητας και θεωρείται ως
εγγενές και έμφυτο, διότι
περιλαμβάνονται σε αυτό όσα έχει
κληρονομήσει ο άνθρωπος κατά τη
σύλληψη του.
Κατ’ επέκταση, το Προεγώ
υπάρχει ήδη κατά τη στιγμή της
γέννησης του ατόμου και από αυτό
πηγάζει το Εγώ. Ο Freud περιέγραψε
το Προεγώ ως «ένα χάος, ένα καζάνι
γεμάτο κοχλάζουσες ενορμήσεις» διότι
δεν υπακούει στους κανόνες της
λογικής. Το Προεγώ δε γνωρίζει αξίες,
ηθική, καλό η κακό καθώς η αρχή της
ηδονή κυριαρχεί στις διαδικασίες του
και μέσα του παλεύουν οι αμφίρροπες
μεταξύ τους δυνάμεις του έρωτα
(γνωστή ως libido) και του άγχους.
Το Προεγώ δε παράγει μια
ολοκληρωμένη θέληση και η μοναδική
του λειτουργία και σκοπός είναι να
ικανοποιήσει στο μέγιστο τα βιολογικά
ένστικτα και τις ενορμήσεις των
ενστίκτων, οι οποίες φυσικά είναι
υποκείμενες στην αρχή της
ευχαρίστησης. Η περιγραφή του
Προεγώ γίνεται μόνο με όρους
αντίθεσης προς το Εγώ και σε αυτό
οφείλονται οι νευρώσεις και η
ονειρική δραστηριότητα του ατόμου.
Στο Προεγώ δεν υφίσταται
χρόνος αλλά ούτε και αλλοίωση των
πνευματικών διαδικασιών εξαιτίας του
χρόνου, ορίζεται ως χώρος του
ασυνειδήτου, ως μια περιοχή δηλαδή η
οποία περιέχει τα πάθη και τις μη
αποδεκτές από την πραγματικότητα
κρυφές επιθυμίες του ατόμου.
Σύμφωνα με τον Freud ό,τι ελάχιστο
μπορούμε να γνωρίζουμε για το
περιεχόμενο του Προεγώ προέρχεται
από την έρευνα της δημιουργίας των
νευρωσικών συμπτωμάτων καθώς και
από την έρευνα των ονείρων, τα οποία
σύμφωνα με την ψυχαναλυτική
φροϋδική θεωρία, περιέχουν τις
σεξουαλικές ορμές του ατόμου.
ΕΓΩ
Το Εγώ αποτελεί το λογικό και
συνειδητό μέρος του νου και της
προσωπικότητας, το οποίο
καλλιεργείται και αναπτύσσεται υπό
την επίδραση της συσσωρευμένης
εμπειρίας και επομένως, σε αντίθεση
με το Προεγώ, δεν είναι έμφυτο,
εκπορεύεται και γεννιέται από την
αντίληψη του ατόμου και ως εκ τούτου
η σχέση του με τον εξωτερικό κόσμο
κρίνεται ως καθοριστική.
Στο Εγώ περιλαμβάνεται ένας
μεγάλος αριθμός λειτουργιών όπως ο
έλεγχος της πραγματικότητας, η
εκτίμηση καταστάσεων, η αίσθηση της
αυτοσυντήρησης, η κρίση, η
προσαρμοστικότητα, οι τακτικές
επίλυσης προβλημάτων, ενώ ξεχωρίζει
το τι είναι πραγματικό και βοηθά το
άτομο να διακρίνει και να κατανοήσει
τις σκέψεις του. Το Εγώ ουσιαστικά
εμφανίζεται ανάμεσα στα εξωτερικά
ερεθίσματα και στο Προεγώ και
αντανακλά τις ικανότητες που
προβάλλονται στο άτομο για λογική,
αντίληψη, μνήμη και μάθηση,
«ντύνοντας» τις ασυνείδητες εντολές
του Προεγώ με τις εκλογικεύσεις της
πραγματικότητας.
Καθώς το Εγώ ωριμάζει αποκτά
επίγνωση των ερεθισμάτων και των
αντικειμένων και το άτομο γίνεται
ικανότερο στον έλεγχο των «μη
λογικών του Εκείνων» ή των μη
επιθυμητών ψυχικών στοιχείων είτε
συναινώντας σε αυτά ή προσπαθώντας
να τα απομακρύνουν μέσω των
διαδικασιών της απώθησης ή
καταστολής ή μέσω της ανεύρεσης πιο
ρεαλιστικών τρόπων ικανοποίησης των
αναγκών τους. Το Εγώ προσπαθεί να
εκθρονίσει την αρχή της ηδονής που δε
βάζει κανέναν περιορισμό στο Προεγώ,
και να βάλει στη θέση της την αρχή της
πραγματικότητας.
Κύριος στόχος του Εγώ είναι να
παρουσιάσει στο Προεγώ τους όρους
πραγματικότητας καθώς και τα
εξωτερικά ερεθίσματα ώστε να
προσπαθήσει να εκπληρώσει τις
φιλοδοξίες και τις επιθυμίες του
Προεγώ, ωστόσο σε αντίθεση με το
Προεγώ, το Εγώ είναι πλήρως
υποκείμενο στην αρχή της
πραγματικότητας, στην οποία όπως
είναι φυσικό τα ένστικτα
περιορίζονται, με αποτέλεσμα το άτομο
να καταστήσει δυνατή την προσαρμογή
του στο κοινωνικό σύνολο καθώς και
τη διατήρηση της ασφάλειας.
ΥΠΕΡΕΓΩ
Το τρίτο μέρος της
προσωπικότητας, το Υπερεγώ ή το
«ιδανικό Εγώ» συνιστά το ηθικό μέρος
της προσωπικότητας και αφορά το τι
είναι επιτρεπτό και ηθικό ή όχι,
αποτελεί δηλαδή την έδρα της
συνείδησης και εκφράζει την
συνείδησή του ατόμου, το ηθικό του
ψυχικού οργάνου. To Υπερεγώ δεν
υπάρχει κατά τη γέννηση του ατόμου,
συνεπώς δεν είναι έμφυτο, και
συνεχίζει να ενισχύεται κατά τη
διάρκεια της ζωής του ατόμου μέσω του
κοινωνικού περιβάλλοντος.
Πιο συγκεκριμένα, το Υπερεγώ
αρχίζει να αναπτύσσεται στα 3 πρώτα
χρόνια της ζωής του ατόμου, αφού
δηλαδή το παιδί επιλύσει το οιδιπόδειο
σύμπλεγμά του, καθώς δηλαδή
εσωτερικεύει τις ηθικές αξίες και τα
πρότυπα που πρεσβεύουν οι γονείς
του. Από τη χρονική στιγμή που θα
προκύψει το Υπερεγώ, το άτομο
αρχίζει να έχει συναίσθηση και
συνείδηση αφενός των παραβιάσεων
των κανόνων, με αποτέλεσμα να
αισθάνεται ντροπή ή ενοχή για τη
παραβατική συμπεριφορά του, και
αφετέρου αναγνώριση της θετικής
συμπεριφοράς του, με αποτέλεσμα την
αναζήτηση της θετικής επιβράβευσης.
Γενικότερα το Υπερεγώ λειτουργεί
εγκρίνοντας η απορρίπτοντας τις
επιθυμίες καθώς και τις συμπεριφορές,
όχι μόνο αυτό-τιμωρεί αλλά και αυτό-
αμείβει το άτομο.
Το Υπερεγώ συνεπώς
αντιπροσωπεύει τη σωστή –σύμφωνα
με τα κοινωνικά πρότυπα-
συμπεριφορά, τους ηθικούς κανόνες,
το δίκαιο και όλες τις θετικές
κοινωνικές και ηθικές αξίες.
Κατ’ουσίαν το Υπερεγώ συνιστά έναν
εσωτερικό αυστηρό αυτό-λογοκριτή σε
περιστάσεις όπου το Εγώ παραβιάζει
την υποδειγματική συμπεριφορά και
τους ηθικούς κανόνες, και σκοπός του
είναι να ανακατευθύνει το Εγώ στο
σωστό δρόμο καθώς και να βρει
κοινωνικά αποδεκτές λύσεις και
διεξόδους για τις ανεπιθύμητες
παρορμήσεις του Προεγώ . Σύμφωνα με
τον Freud το Υπερεγώ είναι
εκπρόσωπος της σχέσης του ατόμου με
τους γονείς, η πρώτη ταύτιση και ο
κληρονόμος το Οιδιπόδειου
Συμπλέγματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στη συμπεριφορά του ατόμου
ανιχνεύεται ουσιαστικά μια
σκοπιμότητα να ανευρεθούν εκείνοι οι
τρόποι που θα μπορούν να
ικανοποιήσουν τις βιολογικές ορμές
και ανάγκες του ατόμου και εκ
παραλλήλου να επιτευχθεί και να
διατηρηθεί μια εξισορρόπηση ανάμεσα
στο εγώ του και στις επιταγές της
κοινωνικής πραγματικότητας. Συχνά
για αυτό το λόγο ο ψυχικός κόσμος του
ατόμου καταφεύγει στους
μηχανισμούς άμυνας που λειτουργούν
ως ψυχολογικές ασφαλιστικές
δικλείδες διατήρησης της εσωτερικής
ισορροπίας. Επί της ουσίας η
ισορροπημένη λειτουργία του ατόμου
αντανακλά την εναρμονισμένη
συνεργασία του Προεγώ, του Εγώ και
του Υπερεγώ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Beauchaine, T.P., Klein, D.N.,
Crowell, S.E., Derbidge, C., Gatzke-
Kopp, L.M. (2009). Multifinality in
the development of personality
disorders: A Biology Sex Environment
model of antisocial and borderline
traits. Development and
Psychopathology.21:735–770.
BlackBerry, R. (2001). The psychology
of criminal conduct. Chichester,
Wiley.
Brenner, C. (1974). An elementary
textbook of psychoanalysis. New
York: Anchor Press.
Βασιλική Κ. Χατζηλέρη
Cervone, D., Pervin, L. A., (2013).
Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και
Εφαρμογές. (Μπρούζος, Α. επιμ.)
Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Engler, B. (2008). Personality
Theories: An Introduction . Cengage
Learning.
Faulker, D. & Woodhead, M. (1999).
Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό
περιβάλλον, Πάτρα: ΕΑΠ.
Feldman, R.S. (2011). Development
Across the life span. Στο
Μπεζεβέγκης, Γ.Η. (επιμ.),
Εξελικτική Ψυχολογία, Δια βίου
ανάπτυξη. Αθήνα: Gutenberg.
Freud, S. (1900). The interpretation of
dreams. In The Standard Edition of
the Complete Works of Sigmund
Freud, Vol. 4, 5, ed J. Strachey
(London: Hogarth Press).
Freud, S. (1910). The origin and
development of psychoanalysis. The
American Journal of Psychology,
21(2), 181–218.
Freud, S. (1916). Introductory
lectures on psycho-analysis. In The
Standard Edition of the Complete
Works of Sigmund Freud, Vol. 15, ed
J. Strachey (London: Hogarth Press).
Freud, S. (1923). The Ego and the Id.
Trans. J. Riviere and rev. and ed. J.
Strachey. New York: Norton.
Freud, S. (1938). The interpretation of
dreams (1900). In: A.A. Brill, (ed.),
The basic writings of Sigmund Freud.
New York: Random House.
Hampson, S. (1999). State of the art:
Personality. The Psychologist, 12(6),
284-288.
Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2006).
Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων,
αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα:
Τυποθήτω.
Κουτουβίδης, Ν., Μηνογιάννη, Α.,
Βάρσου, ΣΜ. (χ.χ). H συμβολή της
Θεωρίας της Προσωπικότητας στην
κατανόηση της εγκληματικής
συμπεριφορά. Ψυχιατρικό Τμήμα,
Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός, Αθήνα.
Κρανάκη, Μ. (1998). Διαβάζοντας τον
Φρόυντ: Δέκα Μαθήματα για την
Ψυχανάλυση. (3η έκδοση). Αθήνα:
Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
Laplanche, J. & Pontalis, J.-B.
(1973). The Language of Psycho-
Analysis. W. W. Norton and
Company.
Lapsley, D.K. & Stey, P.C. (2011). Id,
Ego and Superego. University of
Notre Dame.
Μαρκέτος, Σ. (2002). Ζίγκμουντ
Φρόυντ. Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό
Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα,
Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ.
McLeod, S.A. (2014). Theories of
Personality. Available at:
www.simplypsychology.org/personali
ty-theories.html.
Σερδάρης, Π. (2002). Η Ψυχολογία της
προσωπικότητας. Θεσσαλονίκη:
University Studio Press.
Shaffer, D.R. (2004). Εξελικτική
Ψυχολογία, παιδική ηλικία και
εφηβεία. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.
Snowden, R. (2006). Teach Yourself
Freud. Available at: isbn
9780071472746
Storr, Α. (2006). Φρόυντ - Όλα όσα
πρέπει να γνωρίζετε. μτφρ. Φωτεινή
Πολυχρόνη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα,
Ειδική έκδοση για το περιοδικό το
Βήμα, σελ.72
Thomas, K. (1995). Dimensions of
Personality. In I. Roth (Eds.),
Introduction to Psychology, Volume 1
(pp.373-416) Milton Keynes, The
Open University.
Φρόυντ, Σ. (1933). Νέες εισαγωγικές
διαλέξεις στην Ψυχανάλυση. Αθήνα:
εκδόσεις Επίκουρος: “31η Διάλεξη:
Ανάλυση της ψυχικής
προσωπικότητας”.
Vygotsky, L. (1997). Νους στην
κοινωνία. Η ανάπτυξη των ανώτερων
ψυχολογικών διαδικασιών. Αθήνα:
Gutenberg.

More Related Content

What's hot

Elektromagnētiskās svārstības ideālā un reālā svārstību kontūrā
Elektromagnētiskās svārstības ideālā un reālā svārstību kontūrāElektromagnētiskās svārstības ideālā un reālā svārstību kontūrā
Elektromagnētiskās svārstības ideālā un reālā svārstību kontūrāDaina Birkenbauma
 
утворення нових клітин. ріст клітин
утворення нових клітин. ріст клітинутворення нових клітин. ріст клітин
утворення нових клітин. ріст клітинGidrob
 
Олександр Шкіль, презентація "Ефективна комунікація з пацієнтом"
Олександр Шкіль, презентація "Ефективна комунікація з пацієнтом"Олександр Шкіль, презентація "Ефективна комунікація з пацієнтом"
Олександр Шкіль, презентація "Ефективна комунікація з пацієнтом"Center for Health Care Studies
 
10. vienādsānu un vienādmalu trijstūri
10. vienādsānu un vienādmalu trijstūri10. vienādsānu un vienādmalu trijstūri
10. vienādsānu un vienādmalu trijstūriMaija Liepa
 
Vidiniai kompiuterio įtaisai
Vidiniai kompiuterio įtaisaiVidiniai kompiuterio įtaisai
Vidiniai kompiuterio įtaisaiRičardas Gečas
 
Gūžas locītavas pataloģijas un saslimšanas
Gūžas locītavas pataloģijas un saslimšanasGūžas locītavas pataloģijas un saslimšanas
Gūžas locītavas pataloģijas un saslimšanastraumortoppulcins
 
Синаптична передача збудження: базові відомості та генетичний аспект
Синаптична передача збудження: базові відомості та генетичний аспектСинаптична передача збудження: базові відомості та генетичний аспект
Синаптична передача збудження: базові відомості та генетичний аспектAndrii Cherninskyi
 
2.klass hõissa, meil on vastlad.antonüümid küsisõnad
2.klass hõissa, meil on vastlad.antonüümid küsisõnad2.klass hõissa, meil on vastlad.antonüümid küsisõnad
2.klass hõissa, meil on vastlad.antonüümid küsisõnadalinasmir
 

What's hot (10)

Elektromagnētiskās svārstības ideālā un reālā svārstību kontūrā
Elektromagnētiskās svārstības ideālā un reālā svārstību kontūrāElektromagnētiskās svārstības ideālā un reālā svārstību kontūrā
Elektromagnētiskās svārstības ideālā un reālā svārstību kontūrā
 
Всесвітня історія 7 клас
Всесвітня історія 7 класВсесвітня історія 7 клас
Всесвітня історія 7 клас
 
Rusija
RusijaRusija
Rusija
 
утворення нових клітин. ріст клітин
утворення нових клітин. ріст клітинутворення нових клітин. ріст клітин
утворення нових клітин. ріст клітин
 
Олександр Шкіль, презентація "Ефективна комунікація з пацієнтом"
Олександр Шкіль, презентація "Ефективна комунікація з пацієнтом"Олександр Шкіль, презентація "Ефективна комунікація з пацієнтом"
Олександр Шкіль, презентація "Ефективна комунікація з пацієнтом"
 
10. vienādsānu un vienādmalu trijstūri
10. vienādsānu un vienādmalu trijstūri10. vienādsānu un vienādmalu trijstūri
10. vienādsānu un vienādmalu trijstūri
 
Vidiniai kompiuterio įtaisai
Vidiniai kompiuterio įtaisaiVidiniai kompiuterio įtaisai
Vidiniai kompiuterio įtaisai
 
Gūžas locītavas pataloģijas un saslimšanas
Gūžas locītavas pataloģijas un saslimšanasGūžas locītavas pataloģijas un saslimšanas
Gūžas locītavas pataloģijas un saslimšanas
 
Синаптична передача збудження: базові відомості та генетичний аспект
Синаптична передача збудження: базові відомості та генетичний аспектСинаптична передача збудження: базові відомості та генетичний аспект
Синаптична передача збудження: базові відомості та генетичний аспект
 
2.klass hõissa, meil on vastlad.antonüümid küsisõnad
2.klass hõissa, meil on vastlad.antonüümid küsisõnad2.klass hõissa, meil on vastlad.antonüümid küsisõnad
2.klass hõissa, meil on vastlad.antonüümid küsisõnad
 

Similar to Teach yourself basic Freud

κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίεςκοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίεςGeorge Diamandis
 
Κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
Κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίεςΚοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
Κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίεςGeorge Diamandis
 
Ψυχαναλυτική θεωρία - Πολιτική Παιδεία, Α' Λυκείου
Ψυχαναλυτική θεωρία - Πολιτική Παιδεία, Α' ΛυκείουΨυχαναλυτική θεωρία - Πολιτική Παιδεία, Α' Λυκείου
Ψυχαναλυτική θεωρία - Πολιτική Παιδεία, Α' ΛυκείουΑντιγόνη Κριπαροπούλου
 
EUGANGS - Social - Psychological
EUGANGS - Social - PsychologicalEUGANGS - Social - Psychological
EUGANGS - Social - PsychologicalGeorge Diamandis
 
περιγράφω ένα επάγγελμα ψυχολογος
περιγράφω ένα επάγγελμα ψυχολογοςπεριγράφω ένα επάγγελμα ψυχολογος
περιγράφω ένα επάγγελμα ψυχολογοςsomakris
 
Cyprus - 4th presentation EUGANGS
Cyprus - 4th presentation EUGANGSCyprus - 4th presentation EUGANGS
Cyprus - 4th presentation EUGANGSGeorge Diamandis
 
Spiritual Intelligence - SQ and Leadership
Spiritual Intelligence - SQ and LeadershipSpiritual Intelligence - SQ and Leadership
Spiritual Intelligence - SQ and LeadershipNiki Anandi Koulouri
 
Ψυχαναλυτική θεωρία και Κοινωνικοποίηση - Πολιτική Παιδεία Α' Λυκείου
Ψυχαναλυτική θεωρία και Κοινωνικοποίηση - Πολιτική Παιδεία Α' ΛυκείουΨυχαναλυτική θεωρία και Κοινωνικοποίηση - Πολιτική Παιδεία Α' Λυκείου
Ψυχαναλυτική θεωρία και Κοινωνικοποίηση - Πολιτική Παιδεία Α' ΛυκείουΑντιγόνη Κριπαροπούλου
 
ΔΥΪΣΤΙΚΕΣ-ΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ) ΘΕΩΡΙΕΣ
ΔΥΪΣΤΙΚΕΣ-ΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ) ΘΕΩΡΙΕΣΔΥΪΣΤΙΚΕΣ-ΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ) ΘΕΩΡΙΕΣ
ΔΥΪΣΤΙΚΕΣ-ΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ) ΘΕΩΡΙΕΣFlora Kyprianou
 
Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούς
Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούςΣυμβουλευτική για εκπαιδευτικούς
Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούςConstantinos Bletsos
 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /EMOTION...
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /EMOTION...ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /EMOTION...
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /EMOTION...Theodora Chandrinou
 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑTheodora Chandrinou
 
β. Η έννοια του εαυτού: Αυτοεικόνα, Αυτοεκτίμηση
β. Η έννοια του εαυτού: Αυτοεικόνα, Αυτοεκτίμησηβ. Η έννοια του εαυτού: Αυτοεικόνα, Αυτοεκτίμηση
β. Η έννοια του εαυτού: Αυτοεικόνα, Αυτοεκτίμησηlykkarea
 
Η Προσωποκεντρική και Focusing_βιωματική Προσέγγιση Ελληνικό Κέντρο Focu...
Η Προσωποκεντρική και Focusing_βιωματική Προσέγγιση Ελληνικό Κέντρο Focu...Η Προσωποκεντρική και Focusing_βιωματική Προσέγγιση Ελληνικό Κέντρο Focu...
Η Προσωποκεντρική και Focusing_βιωματική Προσέγγιση Ελληνικό Κέντρο Focu...Helenic Focusing Center
 
43530452 περι-ψυχής-αριστοτέλης-με-σχόλια
43530452 περι-ψυχής-αριστοτέλης-με-σχόλια43530452 περι-ψυχής-αριστοτέλης-με-σχόλια
43530452 περι-ψυχής-αριστοτέλης-με-σχόλιαFLEGANTHOS
 

Similar to Teach yourself basic Freud (20)

κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίεςκοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
 
Κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
Κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίεςΚοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
Κοινωνικές & ψυχολογικές θεωρίες για τις συμμορίες
 
Ψυχαναλυτική θεωρία - Πολιτική Παιδεία, Α' Λυκείου
Ψυχαναλυτική θεωρία - Πολιτική Παιδεία, Α' ΛυκείουΨυχαναλυτική θεωρία - Πολιτική Παιδεία, Α' Λυκείου
Ψυχαναλυτική θεωρία - Πολιτική Παιδεία, Α' Λυκείου
 
EUGANGS - Social - Psychological
EUGANGS - Social - PsychologicalEUGANGS - Social - Psychological
EUGANGS - Social - Psychological
 
περιγράφω ένα επάγγελμα ψυχολογος
περιγράφω ένα επάγγελμα ψυχολογοςπεριγράφω ένα επάγγελμα ψυχολογος
περιγράφω ένα επάγγελμα ψυχολογος
 
Cyprus - 4th presentation EUGANGS
Cyprus - 4th presentation EUGANGSCyprus - 4th presentation EUGANGS
Cyprus - 4th presentation EUGANGS
 
Spiritual Intelligence - SQ and Leadership
Spiritual Intelligence - SQ and LeadershipSpiritual Intelligence - SQ and Leadership
Spiritual Intelligence - SQ and Leadership
 
EastPsych 2.pdf
EastPsych 2.pdfEastPsych 2.pdf
EastPsych 2.pdf
 
Ψυχαναλυτική θεωρία και Κοινωνικοποίηση - Πολιτική Παιδεία Α' Λυκείου
Ψυχαναλυτική θεωρία και Κοινωνικοποίηση - Πολιτική Παιδεία Α' ΛυκείουΨυχαναλυτική θεωρία και Κοινωνικοποίηση - Πολιτική Παιδεία Α' Λυκείου
Ψυχαναλυτική θεωρία και Κοινωνικοποίηση - Πολιτική Παιδεία Α' Λυκείου
 
πρώτη παδ
πρώτη παδπρώτη παδ
πρώτη παδ
 
ΔΥΪΣΤΙΚΕΣ-ΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ) ΘΕΩΡΙΕΣ
ΔΥΪΣΤΙΚΕΣ-ΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ) ΘΕΩΡΙΕΣΔΥΪΣΤΙΚΕΣ-ΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ) ΘΕΩΡΙΕΣ
ΔΥΪΣΤΙΚΕΣ-ΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ) ΘΕΩΡΙΕΣ
 
Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούς
Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούςΣυμβουλευτική για εκπαιδευτικούς
Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούς
 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /EMOTION...
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /EMOTION...ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /EMOTION...
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /EMOTION...
 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Psychophil
PsychophilPsychophil
Psychophil
 
Eμπειρισμός
EμπειρισμόςEμπειρισμός
Eμπειρισμός
 
β. Η έννοια του εαυτού: Αυτοεικόνα, Αυτοεκτίμηση
β. Η έννοια του εαυτού: Αυτοεικόνα, Αυτοεκτίμησηβ. Η έννοια του εαυτού: Αυτοεικόνα, Αυτοεκτίμηση
β. Η έννοια του εαυτού: Αυτοεικόνα, Αυτοεκτίμηση
 
Psychophil
PsychophilPsychophil
Psychophil
 
Η Προσωποκεντρική και Focusing_βιωματική Προσέγγιση Ελληνικό Κέντρο Focu...
Η Προσωποκεντρική και Focusing_βιωματική Προσέγγιση Ελληνικό Κέντρο Focu...Η Προσωποκεντρική και Focusing_βιωματική Προσέγγιση Ελληνικό Κέντρο Focu...
Η Προσωποκεντρική και Focusing_βιωματική Προσέγγιση Ελληνικό Κέντρο Focu...
 
43530452 περι-ψυχής-αριστοτέλης-με-σχόλια
43530452 περι-ψυχής-αριστοτέλης-με-σχόλια43530452 περι-ψυχής-αριστοτέλης-με-σχόλια
43530452 περι-ψυχής-αριστοτέλης-με-σχόλια
 

More from Vassiliky K. Chatzileri

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα»- Βασιλική Κ. Χατζηλέρη
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα»- Βασιλική Κ. Χατζηλέρη5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα»- Βασιλική Κ. Χατζηλέρη
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα»- Βασιλική Κ. ΧατζηλέρηVassiliky K. Chatzileri
 
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&PerspectivesVassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&PerspectivesVassiliky K. Chatzileri
 
Chatzileri Vassiliki_Qualitative research on conceptual metaphors of the emot...
Chatzileri Vassiliki_Qualitative research on conceptual metaphors of the emot...Chatzileri Vassiliki_Qualitative research on conceptual metaphors of the emot...
Chatzileri Vassiliki_Qualitative research on conceptual metaphors of the emot...Vassiliky K. Chatzileri
 
Vassiliki_K_Chatzileri__Autism_Spectrum_Disorders__Asperger_Syndrome__Thearpi...
Vassiliki_K_Chatzileri__Autism_Spectrum_Disorders__Asperger_Syndrome__Thearpi...Vassiliki_K_Chatzileri__Autism_Spectrum_Disorders__Asperger_Syndrome__Thearpi...
Vassiliki_K_Chatzileri__Autism_Spectrum_Disorders__Asperger_Syndrome__Thearpi...Vassiliky K. Chatzileri
 
CHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIA
CHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIACHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIA
CHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIAVassiliky K. Chatzileri
 
Chatzileri _V_Treatments Depression in Children and Teens
Chatzileri _V_Treatments Depression in Children and TeensChatzileri _V_Treatments Depression in Children and Teens
Chatzileri _V_Treatments Depression in Children and TeensVassiliky K. Chatzileri
 
Chatzileri_K_V_#Sxolikos_Ekfovismos#Staseis_Ekpaideytikwn#Kryfh_Koultoura
Chatzileri_K_V_#Sxolikos_Ekfovismos#Staseis_Ekpaideytikwn#Kryfh_KoultouraChatzileri_K_V_#Sxolikos_Ekfovismos#Staseis_Ekpaideytikwn#Kryfh_Koultoura
Chatzileri_K_V_#Sxolikos_Ekfovismos#Staseis_Ekpaideytikwn#Kryfh_KoultouraVassiliky K. Chatzileri
 

More from Vassiliky K. Chatzileri (8)

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα»- Βασιλική Κ. Χατζηλέρη
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα»- Βασιλική Κ. Χατζηλέρη5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα»- Βασιλική Κ. Χατζηλέρη
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα»- Βασιλική Κ. Χατζηλέρη
 
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&PerspectivesVassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
 
Chatzileri Vassiliki_Qualitative research on conceptual metaphors of the emot...
Chatzileri Vassiliki_Qualitative research on conceptual metaphors of the emot...Chatzileri Vassiliki_Qualitative research on conceptual metaphors of the emot...
Chatzileri Vassiliki_Qualitative research on conceptual metaphors of the emot...
 
Vassiliki_K_Chatzileri__Autism_Spectrum_Disorders__Asperger_Syndrome__Thearpi...
Vassiliki_K_Chatzileri__Autism_Spectrum_Disorders__Asperger_Syndrome__Thearpi...Vassiliki_K_Chatzileri__Autism_Spectrum_Disorders__Asperger_Syndrome__Thearpi...
Vassiliki_K_Chatzileri__Autism_Spectrum_Disorders__Asperger_Syndrome__Thearpi...
 
CHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIA
CHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIACHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIA
CHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIA
 
V_K_CHATZILERI_DISABILITIES_SOCIETY
V_K_CHATZILERI_DISABILITIES_SOCIETYV_K_CHATZILERI_DISABILITIES_SOCIETY
V_K_CHATZILERI_DISABILITIES_SOCIETY
 
Chatzileri _V_Treatments Depression in Children and Teens
Chatzileri _V_Treatments Depression in Children and TeensChatzileri _V_Treatments Depression in Children and Teens
Chatzileri _V_Treatments Depression in Children and Teens
 
Chatzileri_K_V_#Sxolikos_Ekfovismos#Staseis_Ekpaideytikwn#Kryfh_Koultoura
Chatzileri_K_V_#Sxolikos_Ekfovismos#Staseis_Ekpaideytikwn#Kryfh_KoultouraChatzileri_K_V_#Sxolikos_Ekfovismos#Staseis_Ekpaideytikwn#Kryfh_Koultoura
Chatzileri_K_V_#Sxolikos_Ekfovismos#Staseis_Ekpaideytikwn#Kryfh_Koultoura
 

Recently uploaded

Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουVasiliki Matiaki
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdfMaria Koufopoulou
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες          θεατρικής παράστασηςΑφίσες          θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfChrisa Kokorikou
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 

Recently uploaded (18)

Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
 
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες          θεατρικής παράστασηςΑφίσες          θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασης
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 

Teach yourself basic Freud

 • 1. ΕΝΝΟIΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου ή της προσωπικότητας συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και μελετητών καθώς και των θεωρητικών των Ψυχολογικών σχολών και κλάδων. Η διαφορετική σημασία που δόθηκε από διάφορους ψυχολόγους της προσωπικότητας καθιστά επισφαλή κάθε προσπάθεια περιχαράκωσης της έννοιας της προσωπικότητας σε έναν όρο. Ωστόσο θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη προσωπικότητα ως το σταθερό σύστημα των τάσεων και συμπεριφορών οι οποίες καθορίζουν το άτομο και οι οποίες παράγονται ως αποτέλεσμα της καταγραφής- αποθήκευσης των εμπειριών του ατόμου στο νευρικό του σύστημα και κυρίως χρησιμοποιείται ως έννοια για να δηλώσει τις διαστάσεις ομοιότητας και διαφοράς μεταξύ των ατόμων. Στο DSM-V αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας, τα οποία ορίζονται ως «διαρκή δομικά σχήματα αντίληψης, σκέψης και σχέσης με τον εαυτό και το περιβάλλον», ενώ η ανάπτυξη της προσωπικότητας θεωρείται ως η διαδικασία της σύνθεσης της βιολογικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου. TEACH YOURSELF BASIC FREUD ΠΡΟΕΓΩ-ΕΓΩ-ΥΠΕΡΕΓΩ Βασιλική Κ. Χατζηλέρη
 • 2. Η θεωρία της προσωπικότητας αποτέλεσε καίριο σημείο αναφοράς στη κλινική πράξη και αρκετές μορφολογικές θεωρίες αποπειράθηκαν να ανιχνεύσουν και να εξηγήσουν τους βασικούς αιτιακούς παράγοντες της προσωπικότητας, τι δηλαδή είναι αυτό που ορίζει και ρυθμίζει την προδιάθεση των ατόμων να ενεργούν κατά συγκεκριμένο και συνεπή τρόπο. ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο Αυστριακός ιατρός, φυσιολόγος και ψυχίατρος Sigmund Freud θεωρήθηκε ο πατέρας της Ψυχαναλυτικής θεωρίας και θεμελιωτής της Ψυχανάλυσης. Μία από τις πιο σημαντικές προσφορές της θεωρίας του Φρόυντ στην κατανόηση και χαρτογράφηση του ανθρώπινου ψυχικού κόσμου και προσωπικότητας είναι η παρουσίαση και η διάκριση του κόσμου σε συνειδητό και ασυνείδητο. Ο εν λόγω διαχωρισμός συνιστά μία από τις βασικότερες παραδοχές της Ψυχαναλυτικής Θεωρίας, μέσω της οποίας διαμορφώνεται ένα σύστημα στο οποίο υφίστανται συνειδητές παραστάσεις καθώς και παραστάσεις οι οποίες, εξαιτίας αντιστάσεων που τις απωθούν, δυσκολεύονται να γίνουν συνειδητές. O Freud ενδιαφέρθηκε για τη ψυχική ενέργεια και λειτουργία των συστατικών του ψυχικού συστήματος και η οποία οργανώνεται γύρω από το προσυνειδητό, το συνειδητό και το ασυνείδητο. Αρχικά o Φρόυντ παρουσίασε μια ψυχοθεραπευτική θεωρία για την αντιμετώπιση κάποιων ψυχικών διαταραχών, αναπτύσσοντας έτσι την λεγόμενη πρώτη τοπική θεωρία που ουσιαστικά πρόκειται για τη πρώτη γενική θεωρία του ασυνειδήτου.
 • 3. Συνέβαλε με αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην ουσιαστική μελέτη του ασυνείδητου ως πηγή των ανθρώπινων κινήτρων, και διέκρινε δύο τύπους ψυχονοητικής λειτουργίας: τις πρωτογενείς λειτουργίες που χαρακτηρίζουν το ασυνείδητο και είναι προσανατολισμένες στην αρχή της ευχαρίστησης, και είναι οντογενικά και φυλογενετικά πρωιμότερες από τις δευτερογενείς διαδικασίες οι οποίες είναι προσανατολισμένες προς την πραγματικότητα. Ο Φρόυντ αφού ολοκλήρωσε τη θεωρία του για το ασυνείδητο, ανέπτυξε μια γενική θεωρία για τις ψυχικές διεργασίες, την γνωστή ως δεύτερη/τελευταία τοπική με την οποία εισηγήθηκε ένα τοπογραφικό μοντέλο, μια νέα τοπογραφία του ψυχικού οργάνου διατυπώνοντας τη δομική ανάλυση της ανθρώπινης προσωπικότητας. ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ O Φρόυντ στα πλαίσια της θεωρίας της δεύτερης τοπικής περιέγραψε τα δομικά στοιχεία, τις τρεις συνιστώσες, δηλαδή, του μοντέλου για τη δομή του ψυχικού οργάνου: Id (Εκείνο/Προεγώ) – Ego (Εγώ) – Superego (Υπερεγώ), όροι που συνιστούν τις συχνότερες αποδόσεις των γερμανικών προσωπικών αντωνυμιών Id – Ich – Uberich, οι οποίες απαντούν στις πρωτότυπες εκδόσεις. Τα τρία μέρη της δομικής διάστασης αποτελούν συστήματα και όχι εγκεφαλικά η σωματικά τμήματα.
 • 4. ΠΡΟΕΓΩ Σύμφωνα με το φροϋδικό δομικό μοντέλο το Προεγώ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού μας, αποτελεί το πιο απρόσιτο και σκοτεινό κομμάτι της προσωπικότητας και αντιπροσωπεύει τα ένστικτα, τα κίνητρα και τις βιολογικές ανάγκες του ατόμου. Το Προεγώ συνιστά το πρωτόγονο στοιχείο της προσωπικότητας και θεωρείται ως εγγενές και έμφυτο, διότι περιλαμβάνονται σε αυτό όσα έχει κληρονομήσει ο άνθρωπος κατά τη σύλληψη του. Κατ’ επέκταση, το Προεγώ υπάρχει ήδη κατά τη στιγμή της γέννησης του ατόμου και από αυτό πηγάζει το Εγώ. Ο Freud περιέγραψε το Προεγώ ως «ένα χάος, ένα καζάνι γεμάτο κοχλάζουσες ενορμήσεις» διότι δεν υπακούει στους κανόνες της λογικής. Το Προεγώ δε γνωρίζει αξίες, ηθική, καλό η κακό καθώς η αρχή της ηδονή κυριαρχεί στις διαδικασίες του και μέσα του παλεύουν οι αμφίρροπες μεταξύ τους δυνάμεις του έρωτα (γνωστή ως libido) και του άγχους. Το Προεγώ δε παράγει μια ολοκληρωμένη θέληση και η μοναδική του λειτουργία και σκοπός είναι να ικανοποιήσει στο μέγιστο τα βιολογικά ένστικτα και τις ενορμήσεις των ενστίκτων, οι οποίες φυσικά είναι υποκείμενες στην αρχή της ευχαρίστησης. Η περιγραφή του Προεγώ γίνεται μόνο με όρους αντίθεσης προς το Εγώ και σε αυτό οφείλονται οι νευρώσεις και η ονειρική δραστηριότητα του ατόμου. Στο Προεγώ δεν υφίσταται χρόνος αλλά ούτε και αλλοίωση των πνευματικών διαδικασιών εξαιτίας του χρόνου, ορίζεται ως χώρος του
 • 5. ασυνειδήτου, ως μια περιοχή δηλαδή η οποία περιέχει τα πάθη και τις μη αποδεκτές από την πραγματικότητα κρυφές επιθυμίες του ατόμου. Σύμφωνα με τον Freud ό,τι ελάχιστο μπορούμε να γνωρίζουμε για το περιεχόμενο του Προεγώ προέρχεται από την έρευνα της δημιουργίας των νευρωσικών συμπτωμάτων καθώς και από την έρευνα των ονείρων, τα οποία σύμφωνα με την ψυχαναλυτική φροϋδική θεωρία, περιέχουν τις σεξουαλικές ορμές του ατόμου. ΕΓΩ Το Εγώ αποτελεί το λογικό και συνειδητό μέρος του νου και της προσωπικότητας, το οποίο καλλιεργείται και αναπτύσσεται υπό την επίδραση της συσσωρευμένης εμπειρίας και επομένως, σε αντίθεση με το Προεγώ, δεν είναι έμφυτο, εκπορεύεται και γεννιέται από την αντίληψη του ατόμου και ως εκ τούτου η σχέση του με τον εξωτερικό κόσμο κρίνεται ως καθοριστική. Στο Εγώ περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός λειτουργιών όπως ο έλεγχος της πραγματικότητας, η εκτίμηση καταστάσεων, η αίσθηση της αυτοσυντήρησης, η κρίση, η προσαρμοστικότητα, οι τακτικές επίλυσης προβλημάτων, ενώ ξεχωρίζει το τι είναι πραγματικό και βοηθά το άτομο να διακρίνει και να κατανοήσει τις σκέψεις του. Το Εγώ ουσιαστικά εμφανίζεται ανάμεσα στα εξωτερικά ερεθίσματα και στο Προεγώ και αντανακλά τις ικανότητες που προβάλλονται στο άτομο για λογική, αντίληψη, μνήμη και μάθηση, «ντύνοντας» τις ασυνείδητες εντολές του Προεγώ με τις εκλογικεύσεις της πραγματικότητας.
 • 6. Καθώς το Εγώ ωριμάζει αποκτά επίγνωση των ερεθισμάτων και των αντικειμένων και το άτομο γίνεται ικανότερο στον έλεγχο των «μη λογικών του Εκείνων» ή των μη επιθυμητών ψυχικών στοιχείων είτε συναινώντας σε αυτά ή προσπαθώντας να τα απομακρύνουν μέσω των διαδικασιών της απώθησης ή καταστολής ή μέσω της ανεύρεσης πιο ρεαλιστικών τρόπων ικανοποίησης των αναγκών τους. Το Εγώ προσπαθεί να εκθρονίσει την αρχή της ηδονής που δε βάζει κανέναν περιορισμό στο Προεγώ, και να βάλει στη θέση της την αρχή της πραγματικότητας. Κύριος στόχος του Εγώ είναι να παρουσιάσει στο Προεγώ τους όρους πραγματικότητας καθώς και τα εξωτερικά ερεθίσματα ώστε να προσπαθήσει να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες και τις επιθυμίες του Προεγώ, ωστόσο σε αντίθεση με το Προεγώ, το Εγώ είναι πλήρως υποκείμενο στην αρχή της πραγματικότητας, στην οποία όπως είναι φυσικό τα ένστικτα περιορίζονται, με αποτέλεσμα το άτομο να καταστήσει δυνατή την προσαρμογή του στο κοινωνικό σύνολο καθώς και τη διατήρηση της ασφάλειας. ΥΠΕΡΕΓΩ Το τρίτο μέρος της προσωπικότητας, το Υπερεγώ ή το «ιδανικό Εγώ» συνιστά το ηθικό μέρος της προσωπικότητας και αφορά το τι είναι επιτρεπτό και ηθικό ή όχι, αποτελεί δηλαδή την έδρα της συνείδησης και εκφράζει την συνείδησή του ατόμου, το ηθικό του ψυχικού οργάνου. To Υπερεγώ δεν υπάρχει κατά τη γέννηση του ατόμου, συνεπώς δεν είναι έμφυτο, και συνεχίζει να ενισχύεται κατά τη
 • 7. διάρκεια της ζωής του ατόμου μέσω του κοινωνικού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, το Υπερεγώ αρχίζει να αναπτύσσεται στα 3 πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου, αφού δηλαδή το παιδί επιλύσει το οιδιπόδειο σύμπλεγμά του, καθώς δηλαδή εσωτερικεύει τις ηθικές αξίες και τα πρότυπα που πρεσβεύουν οι γονείς του. Από τη χρονική στιγμή που θα προκύψει το Υπερεγώ, το άτομο αρχίζει να έχει συναίσθηση και συνείδηση αφενός των παραβιάσεων των κανόνων, με αποτέλεσμα να αισθάνεται ντροπή ή ενοχή για τη παραβατική συμπεριφορά του, και αφετέρου αναγνώριση της θετικής συμπεριφοράς του, με αποτέλεσμα την αναζήτηση της θετικής επιβράβευσης. Γενικότερα το Υπερεγώ λειτουργεί εγκρίνοντας η απορρίπτοντας τις επιθυμίες καθώς και τις συμπεριφορές, όχι μόνο αυτό-τιμωρεί αλλά και αυτό- αμείβει το άτομο. Το Υπερεγώ συνεπώς αντιπροσωπεύει τη σωστή –σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα- συμπεριφορά, τους ηθικούς κανόνες, το δίκαιο και όλες τις θετικές κοινωνικές και ηθικές αξίες. Κατ’ουσίαν το Υπερεγώ συνιστά έναν εσωτερικό αυστηρό αυτό-λογοκριτή σε περιστάσεις όπου το Εγώ παραβιάζει την υποδειγματική συμπεριφορά και τους ηθικούς κανόνες, και σκοπός του είναι να ανακατευθύνει το Εγώ στο σωστό δρόμο καθώς και να βρει κοινωνικά αποδεκτές λύσεις και διεξόδους για τις ανεπιθύμητες παρορμήσεις του Προεγώ . Σύμφωνα με τον Freud το Υπερεγώ είναι εκπρόσωπος της σχέσης του ατόμου με τους γονείς, η πρώτη ταύτιση και ο κληρονόμος το Οιδιπόδειου Συμπλέγματος.
 • 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη συμπεριφορά του ατόμου ανιχνεύεται ουσιαστικά μια σκοπιμότητα να ανευρεθούν εκείνοι οι τρόποι που θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις βιολογικές ορμές και ανάγκες του ατόμου και εκ παραλλήλου να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μια εξισορρόπηση ανάμεσα στο εγώ του και στις επιταγές της κοινωνικής πραγματικότητας. Συχνά για αυτό το λόγο ο ψυχικός κόσμος του ατόμου καταφεύγει στους μηχανισμούς άμυνας που λειτουργούν ως ψυχολογικές ασφαλιστικές δικλείδες διατήρησης της εσωτερικής ισορροπίας. Επί της ουσίας η ισορροπημένη λειτουργία του ατόμου αντανακλά την εναρμονισμένη συνεργασία του Προεγώ, του Εγώ και του Υπερεγώ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Beauchaine, T.P., Klein, D.N., Crowell, S.E., Derbidge, C., Gatzke- Kopp, L.M. (2009). Multifinality in the development of personality disorders: A Biology Sex Environment model of antisocial and borderline traits. Development and Psychopathology.21:735–770. BlackBerry, R. (2001). The psychology of criminal conduct. Chichester, Wiley. Brenner, C. (1974). An elementary textbook of psychoanalysis. New York: Anchor Press. Βασιλική Κ. Χατζηλέρη
 • 9. Cervone, D., Pervin, L. A., (2013). Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές. (Μπρούζος, Α. επιμ.) Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg Engler, B. (2008). Personality Theories: An Introduction . Cengage Learning. Faulker, D. & Woodhead, M. (1999). Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον, Πάτρα: ΕΑΠ. Feldman, R.S. (2011). Development Across the life span. Στο Μπεζεβέγκης, Γ.Η. (επιμ.), Εξελικτική Ψυχολογία, Δια βίου ανάπτυξη. Αθήνα: Gutenberg. Freud, S. (1900). The interpretation of dreams. In The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud, Vol. 4, 5, ed J. Strachey (London: Hogarth Press). Freud, S. (1910). The origin and development of psychoanalysis. The American Journal of Psychology, 21(2), 181–218. Freud, S. (1916). Introductory lectures on psycho-analysis. In The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud, Vol. 15, ed J. Strachey (London: Hogarth Press). Freud, S. (1923). The Ego and the Id. Trans. J. Riviere and rev. and ed. J. Strachey. New York: Norton. Freud, S. (1938). The interpretation of dreams (1900). In: A.A. Brill, (ed.), The basic writings of Sigmund Freud. New York: Random House. Hampson, S. (1999). State of the art: Personality. The Psychologist, 12(6), 284-288. Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2006). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Τυποθήτω. Κουτουβίδης, Ν., Μηνογιάννη, Α., Βάρσου, ΣΜ. (χ.χ). H συμβολή της Θεωρίας της Προσωπικότητας στην κατανόηση της εγκληματικής συμπεριφορά. Ψυχιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα. Κρανάκη, Μ. (1998). Διαβάζοντας τον Φρόυντ: Δέκα Μαθήματα για την Ψυχανάλυση. (3η έκδοση). Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
 • 10. Laplanche, J. & Pontalis, J.-B. (1973). The Language of Psycho- Analysis. W. W. Norton and Company. Lapsley, D.K. & Stey, P.C. (2011). Id, Ego and Superego. University of Notre Dame. Μαρκέτος, Σ. (2002). Ζίγκμουντ Φρόυντ. Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα, Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ. McLeod, S.A. (2014). Theories of Personality. Available at: www.simplypsychology.org/personali ty-theories.html. Σερδάρης, Π. (2002). Η Ψυχολογία της προσωπικότητας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Shaffer, D.R. (2004). Εξελικτική Ψυχολογία, παιδική ηλικία και εφηβεία. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ. Snowden, R. (2006). Teach Yourself Freud. Available at: isbn 9780071472746 Storr, Α. (2006). Φρόυντ - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. μτφρ. Φωτεινή Πολυχρόνη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Ειδική έκδοση για το περιοδικό το Βήμα, σελ.72 Thomas, K. (1995). Dimensions of Personality. In I. Roth (Eds.), Introduction to Psychology, Volume 1 (pp.373-416) Milton Keynes, The Open University. Φρόυντ, Σ. (1933). Νέες εισαγωγικές διαλέξεις στην Ψυχανάλυση. Αθήνα: εκδόσεις Επίκουρος: “31η Διάλεξη: Ανάλυση της ψυχικής προσωπικότητας”. Vygotsky, L. (1997). Νους στην κοινωνία. Η ανάπτυξη των ανώτερων ψυχολογικών διαδικασιών. Αθήνα: Gutenberg.