Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jupiter ^^

229 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jupiter ^^

  1. 1. Се за планетата Јупитер
  2. 2. Јупитер <ul><li>Општо за Јупитер </li></ul><ul><li>Проучување на Јупитер </li></ul><ul><li>Јупитер е гасна планета </li></ul><ul><li>Состав на Јупитер </li></ul>
  3. 3. Општо за Јупитер <ul><li>Јупитер е петтата планета од Сонцето и убедливо најголемата. Тој е повеќе од двојно помасивен од сите други планети заедно. Орбитира на 777.330.000 km од Сонцето, а дијаметарот на екваторот му е 142.984 km. </li></ul>
  4. 4. Проучување на Јупитер <ul><li>Јупитер најпрво бил посетен од вселенското летало Пионер 10 во 1973 година , а подоцна од Пионер 11, Војаџер 1, Војаџер 2, Галилео и Улисес . </li></ul>
  5. 5. Јупитер е гасна планета <ul><li>Гасните планети немаат цврста површина, гасот едноставно станува погуст одејќи подлабоко. Она што го гледаме кога ги набљудуваме овие планети се горните слоеви од облаците високо во нивната атмосфера. </li></ul>
  6. 6. Состав на Јупитер <ul><li>Јупитер се состои од 90% водород и 10% хелиум како и траги од метан, вода, амонијак и &quot;карпи&quot;. Ова е многу слично со првобитната маглина од која настанал Сончевиот Систем. Сатурн има сличен состав, но Уран и Нептун имаат многу помалку водород и хелиум. </li></ul>
  7. 7. Изработил : Василиј Давков

×