Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Serviciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitate

244 views

Published on

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Serviciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitate

  1. 1. SERVICIU DE INCLUZIUNE A COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE ÎN COMUNITATE FILIALA DE CARTE ROMÂNEASCĂ BPR M.SADOVEANU STRĂ ENIȘ LILIA ROGACICO, ŞEFA FILIALEI DE CARTE ROMÂNEASCĂ
  2. 2.  Filiala de carte românească oferă servicii tuturor categoriilor de populaţie – de la cei mai mici la cei mai înaintaţi în vârstă.  Pentru o calitate mai avansată unele din aceste servicii sunt proiectate în cooperare cu reprezentanţii institiţiilor culturale iș educa ionale din localitate.ț  Colaborarea cu Centrul ”Prometeu” a început din anul 2005. .
  3. 3. CENTRUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ A COPIILOR DIN FAMILII DE FAVORIZATE “PROMETEU” Activăm conform unui Program de activitate elaborat în comun. Obiectivele programului:  dezvoltarea şi familiarizarea copiilor cu cartea, formarea deprinderilor de lectură;  organizarea şi desfăşurarea activităţilor, ce ar contribui la formarea acestor copii ca personalităţi;  integrarea lor în societate.
  4. 4.  Punctul de lectură şi informare deschis în incinta Centrului a permis organizarea unor activităţi cum ar fi: - lecturi individuale şi în grup; - discuţii pe marginea celor citite; - prezentări de carte.  Organizarea vizitelor cu regularitate la bibliotecă au contribuit la o mai bună comunicare, familiarizare cu colecţia de carte şi reviste pentru copii, stimularea lecturii.
  5. 5.  Recrutarea şi integrarea voluntarilor în activităţile de parteneriat ale filialei au adus un suflu nou, idei noi.  Combinarea lecturii cu diferite jocuri interactive au avut un efect benefic asupra dezvoltării inteligenţei copiilor.
  6. 6. MOMENTE DIN ACŢIUNILE CULTURALE ORGANIZATE ÎN PARTENERIAT CU CENTRUL “PROMETEU” 1. Programe artistice, matinee, concerte organizate către sărbătorile tradiţionale ale anului: - “Sfântul Nicolae – prietenul copiilor” (Hramul Centrului); - “Iarna-n ţară a intrat”; - “Au pornit cu pluguşorul îngerii pe cer”; - “Mărţişor – prilej de bucurie” (azilul de bătrâni “Neoumanist”); - “De ziua măicuţelor”; - “Pace, Soare şi Zâmbet de copil” (1 iunie – Sărbătoarea Internaţională a ocrotirii Copiilor” 2. Concursuri: - de colinde strămoşeşti “Aprindeţi luminile şi-ascultaţi colindele”( Mănăstirea “Marta şi Maria”,Căuşeni), - de cântece pascale “Şi-n mine Învierea cântă”. 3. Ziua Internaţională a Toleranţei: “Suntem diferiţi, dar avem acelaşi zâmbet” (Centrul pentru Drepturile Omului). 4. Atelierul de creaţie “Fantezie”.
  7. 7.  Oferind copiilor dezavantaja i noiț oportunită i de dezvoltare, biblioteca faceț comunitatea în care activează mai puternică.
  8. 8. Mul umesc !ț liliarogacico@gmail.com

×