Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fncl 2014

556 views

Published on

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fncl 2014

  1. 1. BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА NATIONAL LIBRARY OF REPUBLIC OF MOLDOVA Către directorii bibliotecilor publice raionale, municipale, orășenești Stimai colegi, Prin prezenta vă informăm că în perioada 31 august - 5 septembrie se va desfășura ediția a IY-a, 2014 a Festivalului Național al Cărții și Lecturii organizat şi în acest an sub patronajul Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO şi a Primei Doamne a Ţării – Margareta Timofti. Ediția 2014 a Festivalului Național al Cărții și Lecturii este consacrată poetului, prozatorului, publicistului şi dramaturgului Dumitru Matcovschi, membru titular al Academiei de Ştiințe a Moldovei, unul din simbolurile mişcării de renaştere națională din Republica Moldova. Festivalul are menirea să dea o nouă dimensiune și valoare activităților de promovare a cărții și lecturii: prin implicarea factorilor de decizie politică și financiară, organelor administrative locale, bibliotecarilor, scriitorilor, editorilor, profesioniștilor din domenii adiacente, partenerilor, cercurilor largi de utilizatori, etc. Solicităm implicarea bibliotecilor centre metodologice de nivel teritorial în scopul mobilizării tuturor bibliotecarilor din rețea pentru a face din această ediție a Festivalului Național al Cărții şi Lecturii o manifestare cu adevărat memorabilă care va demonstra încă o dată vitalitatea bibliotecii, rolul şi importanța cărții şi a lecturii în dezvoltarea fiecărei persoane în parte, în dezvoltarea comunității şi a țării în întregime. Festivalul va fi inaugurat la 31 august, de sărbătoarea națională “Limba noastră”, iar totalurile vor fi efectuate la 8 septembrie în teritoriu şi la 12 septembrie, etapa republicană, în Chişinău. Pentru etapa republicană propunem următoarele concursuri: Cel mai activ cititor, Cea mai activă familie cititoare, Cel mai bun clip video de promovare a cărţii şi lecturii, Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii, Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii în spaţiul virtual (site-uri, reţele sociale, bloguri, etc). Criteriile de evaluare sunt anexate scrisorii. Fişa de evaluare a primului clasat în concursul de nivel teritorial şi desemnat pentru participarea la etapa națională a concursului va fi însoțită de un eseu de maximum o pagină, redactată în conformitate cu regulile standard de tehnoredactare, care conține interpretarea cifrelor şi dezvăluirea realizărilor şi activităților care l-au propulsat pe primul loc. nr__________din____________2014 La nr._____ din ___________2012
  2. 2. Pentru organizarea activităților din cadrul festivalului, recomandăm, să utilizați materialele postate pe: site-ul BNRM http://bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=fncl , Blogul de Biblioteconomie și Ştiința Informării, în special pagina FNCL http://clubbib2.wordpress.com/fncl ; Blogul Bibliotecile Publice din RM www.bibliotecipublicerm; pagina FNCL de pe Facebook: https://www.facebook.com/pages/Festivalul-Na%C8%9Bional-al-C%C4%83r%C8%9Bii-%C8%99i- Lecturii/265084846839706?ref_type=bookmark. Paginile vor fi actualizate în permanență, inclusiv cu informații şi materialele trimise de Dvs. Recomandăm să utilizați toate posibilitățile oferite de instrumentele WEB 2.0 pentru a interacționa cu utilizatorii, a-i implicarea în crearea conținuturilor, în organizarea evenimentelor, precum şi pentru schimbul de idei, experiențe, informatii, comentarii, etc. Pentru asistență de specialitate și informații suplimentare consultați Secretariatul Festivalului Național al Cărții şi Lecturii: Departamentul Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie Tel. (373 22) 24-00-70, 24-04-43; Email: biblioteca@bnrm.md; dbiblio@bnrm.md , bnrmvo2012@gmail.com Cu respect, Dr. Alexe Rău director general Str. 31 August 1989, nr. 78 A, Chişinău, 2013, Republica Moldova  Tel: (+373 2) 22 14 75; Fax: (+373 2) 22 14 75 E-mail: www.bnrm.md e-mail: biblioteca@bnrm.md
  3. 3. Anexa 1.CEI MAI ACTIVI CITITORI Anexa 2. CEA MAI BUNĂ FAMILIE CITITOARE Nr. d/ o CRITERII DE EVALUARE Puncte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Număr de vizite la bibliotecă (vizite per capita, media pe ţară 2,3 ) 2 Număr de cărţi citite (media pe ţară 24,3) 3 Participări la activităţile bibliotecii 4 Implicarea în organizarea diverselor activităţi de bibliotecă 5 Activităţi de voluntariat în favoarea bibliotecii 6 Donaţii de cărţi, periodice, etc 7 Promovarea imaginii pozitive a bibliotecii publice în comunitate Punctaj TOTAL Punctaj MEDIU
  4. 4. Anexa 3. CEL MAI ORIGINAL PROIECT DE PROMOVARE A CĂRŢII ŞI LECTURII Nr. d/ o CRITERII DE EVALUARE Puncte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Număr de cărţi citite de toată familia şi per membru de familie 2 Număr de cărţi discutate în familie 3 Număr de volume în biblioteca familiei 4 Implicarea în organizarea diverselor activităţi de bibliotecă 5 Activităţi de voluntariat în favoarea bibliotecii 6 Donaţii de cărţi, periodice, etc 7 Promovarea imaginii pozitive a bibliotecii publice în comunitate Punctaj TOTAL Punctaj MEDIU
  5. 5. Anexa 4. CEA MAI BUNĂ EXPERIENŢĂ DE PROMOVARE A CĂRŢII ŞI LECTURII PE REŢELE SOCIALE Nr. d/ o CRITERII DE EVALUARE Puncte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Originalitate (în baza fotografiilor anexate la dosar şi a eseului) 2 Implicarea cititorilor (voluntarilor) în crearea şi promovarea proiectului (număr de persoane, număr de cărţi dăruite) 3 Fluxul cărţilor (număr de cărţi expuse iniţial, număr de cărţi aduse în schimb, etc) 4 Rezonanţă în mediul comunitar (comentarii, aprecieri, mulţumiri, etc) 5 Promovarea proiectului (emisiuni TV şi radio, publicaţii în presă, postări pe reţele sociale, etc) 6 Creativitate 7 Implicarea partenerilor Punctaj TOTAL Punctaj MEDIU
  6. 6. Anexa 5. CEL MAI BUN CLIP VIDEO DE PROMOVARE A CĂRŢII ŞI LECTURII Nr. d/ o CRITERII DE EVALUARE Puncte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Originalitate 2 Creativitate 3 Număr de informaţii, articole, materiale postate; calitatea acestora 4 Promovare 5 Număr de comentarii 6 Număr de vizualizări, 7 Număr de like-uri, distribuiri Punctaj TOTAL Punctaj MEDIU
  7. 7. Nr. d/ o CRITERII DE EVALUARE Puncte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual Sincronizarea dintre imagine şi sunet Utilizarea efectelor artistice prin filmări Montajul filmului Reducerea zgomotelor din momentul filmării Calitatea materialului vizual 2 Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse Mixajul dintre dialog, imagini şi sunet Relevanţa pentru tema concursului Potenţialul de interes şi impact asupra publicului 3 Conţinut Conţinutul lucrării este relevant, folositor şi stimulativ pentru public (atât ca text cât şi ca imagini, elemente multimedia utilizate etc.) Nu există greşeli de scriere sau greşeli gramaticale în text Obiectivul declarat al lucrării este uşor de recunoscut Informaţia este clară şi concisă Punctaj TOTAL Punctaj MEDIU

×