Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Specificul ziarelor in perioada electorala

434 views

Published on

jurnalism-online

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Specificul ziarelor in perioada electorala

 1. 1. Specificul conţinuturilor web în perioadele electorale
 2. 2. În preajma fiecăreicampanii electorale, începemarea zbenguială aesichierului politic. Astfelcă toate conținuturile mediasunt invadate de știri șimateriale cu unbineconturat mesaj șiconținut politic. Partidele seîntrec în conferințe depresă, iar cele mai invizibilepînă atunci formațiunipolitice încearcă să iasă șiele din umbră.
 3. 3. Alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010sunt alegerile parlamentare ce au loc pentru a treia oarăîn ultimii 2 ani în Republica Moldova. Campania electoralăia amploare pe zi ce trece.Ea este competitivă șipe alocuri tensionată.Pe platformele media începe Marea Batalie!Acum, pînă pe 16 decembrie toțiÎncearcă să se evidențieze, să seArate cît de bun este.Informarea asupra comportamentului revistelor și ziareloronline în campania electorală pentru alegerileparlamentare anticipate din 2010 în Republica Moldova;Ziarele online: “Timpul”, “Jurnal de Chisinau”, “MoldovaSuverana” în perioada electorală. Studiu de caz
 4. 4. Ziarele și revistele online au început mediatizareaactivă a perioadei electorale imediat dupăanunţarea datei alegerilor parlamentare anticipate.Acest lucru nu a necesitat eforturi editorialesuplimentare, deoarece mass-media era dejaancorată în reflectarea crizei politice şiparlamentare din R.M.Ziarele sunt unele dinmijloacele de media-tizare a campanieielectorale.
 5. 5. Ca şi în campaniile electorale precedente, se menţine divizarea mass-medieiîn funcţie de simpatiile/antipatiile electorale ale editorilor şi jurnaliştilor.Majoritatea instituţiilor care în alegerile precedente au promovat intens PartidulComuniştilor, spre exemplu, (Moldova Suverana) fac acelaşi lucru şi în aceastăcampanie, PCRM, fiind prezentat doar în context pozitiv în ştiri şi materiale deopinie. În acelaşi timp, oponenţii politici ai comuniştilor – Alianţa pentruIntegrarea Europeană (AIE) în general şi partidele PLDM şi PL în particular,sunt prezentaţi aproape exclusiv în culori negre, fiind acuzaţi de conflict deinterese şi chiar de încălcare a legislaţiei în vigoare.
 6. 6. Contrar normelor deontologice, cele mai multe din materialele careconţin aceste acuzaţii nu prezintă şi punctul de vedere al părţiiacuzate. Deseori aceste instituţii mass-media citează surse deinformaţii anonime, fac uz de limbaj denigrator şi de atac lapersoană.Nu numai cei de la publicația Moldova Suverană fac acest lucru,multe partide care dețin un ziar fac publicitate partidului căruia îiaparține, e și normal, ei plătesc pentru asta bani grei, pentru căvor să ajungă la un rezultat bun.Partidul Comuniștilor nu este iubit de nimeni înafară de MoldovaSuverană, care îl înflorește așa cum îi place, partidele care facparte din AIE sunt susținute de celelalte ziare ”democratice”.Cînd începe lupta înainte de alegeri, atunci încep a apăreaeditoriale, comentarii ceea ce privește rezultatele sau campaniaelectorală.Fiecare jurnalist are dreptul să-și expună părerea, însă nu fiecarejurnalist are dreptul de a critica un partid au altul, trebuieeîntotdeauna să fie prezente două poziții, nicidecum doar una, ceaa autorului și mai mult nu mai este loc pentru nimic.
 7. 7. În perioadă de monitorizare, ziarele “Timpul” și “Jurnal de Chișinau” auavut un comportament editorial relativ echilibrat, prezentând opinii şipoziţii diferite ale partidelor în contextul campaniei electorale. Însă s-asimțit și un oarecare dispreț față de partidul comunist, fiecare textconținea o frază împotriva lor.Numărul materialelor de educaţie electorală, adică articole care prezintămodalităţile de exercitare a dreptului constituţional la vot, ca şi almaterialelor din categoria„Programe electorale speciale” (dezbateri cu participareaconcurenţilor electorali, interviuricu aceştia privind conţinutulprogramelor electorale) estedeocamdată foarte mic.Însă volumul de publicitate politică şi electorală, crește preponderentîn dependență de banii alocațipentru publicitate.Fiecare partid alocă o sumă mare pentrupublicitate, deoarece anume de eauneori depinde viitorul.
 8. 8. Ziarul online “Timpul” conține multă publicitate dar reflectă campaniaelectorală mai mult sau mai puţin echilibrat, prezentândevenimentele organizate de concurenţii electorali sau cu participareaacestora. În cazul unor acuzaţii lansate public de unii concurenţielectorali în adresa altora, ziarul solicită opinia părţii acuzate. Îngeneral, principalii actori politici sunt prezentaţi de Timpul atât încontext pozitiv, cât şi în context negativ.
 9. 9. Ziarul “Jurnal de Chișinău” este echidistant. Elpune în parelel răul și binele, sugerîndrealitatea și prezintă partidele politice dupăbunul merit. Însă cu un grad mai înalt apreciazăAlianța de la guvernare.
 10. 10. În știrile plasate pe www.Moldova Suverana.md este observatclar care este favoritul. PCRM este cel care face cele maimulte lucruri bune și este cel mai puțin vinovat de ce sepetrece rău în jur. De obicei redacția scrie materiale de opiniepentru a evidenția capacitatea PCRM de a conduce statul lanivelul cel mai înalt.
 11. 11. Statutul juridic al presei în perioada campaniei electoralePrin campanie electorală înţelegem perioada de activitate care sedesfăşoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-şi exprimevoturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi careîncepe, pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrăriiacestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de cătreconsiliul electoral de circumscripţie şi se încheie la dataexcluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării(art.1, Codul Electoral). La reflectarea campaniei electorale înmijloacele de informare în masă urmează să fie luate în calcul şirecomandările elaborate de organismele internaţionale la careRepublica Moldova este membru, în domeniul reflectării în mediaa campaniei electorale, incorporate în: Convenţional, sarcinilejurnalistului pe perioada reflectării campaniei electorale pot fidivizate în două compartimente:a) sarcini ce vizează monitorizarea alegerilor;b) sarcini ce vizează reflectarea alegerilor.Acestor două compartimente de sarcini le revin respectiv douăcompartimente de drepturi.
 12. 12. Drepturile presei ce vizează reflectarea alegerilorMijlocul de informare în masă are următoareledrepturi principale legate de procesul de reflectarea alegerilor:- dreptul de a răspândi materiale ce reprezintăagitaţie electorală (art.47 alin.(1), Codul electoral);- dreptul de a realiza dezbateri electorale (art.64alin.(5), Codul electoral);- dreptul de a difuza rezultatele chestionarelorsociologice (art.64 alin.(3), Codul electoral);- dreptul de a stabili preţul pentru publicitateaelectorală (art.47 alin.(6), Codul electoral);- dreptul de a produce spoturi publicitare pentruconcurenţii electorali.
 13. 13. Particularităţile agitaţiei electorale în presa scrisăSpre deosebire de agitaţia prin intermediul mijloacelor audiovizualului,legislaţia naţională nu stabileşte multe cerinţe şi limitări faţă depublicitatea electorală în presa scrisă. Codul Electoral prevede cafiecare material publicitar scris să includă denumirea concurentuluielectoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografieicare l-a tipărit (art.47, alin.(5)).Regulamentul privind reflectarea în mijloacele de informare în masădin Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile localegenerale din 2007 cere ca fiecare material al concurenţilor electoralipublicat în presa scrisă să fie plasat la o rubrică specială cu denumirea„Electorala 2007”, iar materialul publicitar urmează să fie însoţit denota „achitat din fondul electoral” al concurentului respectiv (p.12,Regulament).„Mijloacele de informare în masă finanţate de la bugetpublică gratuit declaraţiile şi materialele prezentate de consiliileelectorale, programele preelectorale ale concurenţilor electorali şialte materiale referitoare la alegeri, inclusiv cele ce ţin de educaţiacivică şi de informarea alegătorilor despre alegeri” (art.35 alin.(7),Codul electoral).

×