Publicatie201002 100914154223-phpapp02

336 views

Published on

Nieuwsbr

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Publicatie201002 100914154223-phpapp02

  1. 1. The Spanish Timbrado Society Nieuwsbrief Herfsteditie 2010 JAARGANG 6, NR: 2 Van de voorzitter realiseren van het succes. Interessante informatie: Wat heeft dit met zangkana- Bijeenkomsten 2010-2011. ries te maken? Nou, alles! We hebben weer een jaar  9 OKTOBER 2010 TIMBRADO CLUB DAG TIMBRADO SOCIETY hard gewerkt om een suc- ONDERWERP: OPKOOIEN EN VOORBEREIDING cesvolle kweek te hebben VOOR DE WEDSTRIJDEN, maar als blijkt dat wij foutjes RIJNDIJK 11 TE UTRECHT gemaakt hebben in de selec- AANVANG 10.30 UURDe vakantie zit er weer op en tie, de voeding, de verlichting etc. en de resultaten zijn  16 OKTOBER 2010 SPANISH TIMBRADO SOCIETY BIJEENKOMST INde drukte van het werk eistweer alle aandacht op. Col- tegen vallend, dan kijken we BELGIElega‟s die alles vandaag met een scheef oog naar de  13 NOVEMBER 2010 TECHNISCHE MIDDAG TIMBRADO SOCIETY.klaar willen hebben en mana- vogels. RIJNDIJK 11 TE UTRECHTgers die targets moeten ha- Ook straks bij de wedstrijden AANVANG 13.00 UURlen en projecten af willenronden en jou daar bij nodig zien we dat weer. Ook dan  11 DECEMBER 2010 WEDSTRIJD IN UTRECHThebben. Rennen, vliegen, zullen we weer foutjes ma- TEVENS STUDIEDAG.vergaderen, stukken schrij- ken. In de training, de ver-ven etc. etc. lichting, de aandacht die we  5, 6, 7, 8 JANUARI 2011 INTERNATIONALE TIMBRADO KAMPIOENSCHAP aan ze geven etc. Dan ko- PEN, GEORGANISEERD DOOR DE TIMBRADOSoms heb je succes en soms men ze op tafel bij de keur- SOCIETY IN BELGIE. OPEN KEURINGEN MET OPgaat het fout. Gek genoeg is meester en dan blijkt dat ze ZATERDAG KWEKERSDAGhet zo dat als het fout gaat het niet naar tevredenheiddat men dan de neiging heeft zingen. Weer kijken we met  13-16 JANUARI 2011 VOGEL 2011 NBVV—INBRENGEN 9 JANUARIanderen de schuld daarvan een scheef oog naar de vo-te geven en als het succes- gels. Heb ik mijn punt ge-vol is dat men dan breed maakt? Ik wens u een gezel-gaat staan om de “credits” te lig en succesvol wedstrijdsei-ontvangen. “Goh. Wat ben ik zoen toe.goed!” straalt er dan van af.Een enkeling geeft zijn col- Theo Beerenfenger sr In dit nummer:lega‟s ook wat eer voor het VAN DE VOORZITTER. 1Het nieuwe trainen…….— door E. van StaverdenAl enkele jaren horen we niseerden we de international het trainingsschema wel dro-links en rechts de slogan: Timbrado championship. Op men. We trekken er zo‟n 5 we- HET NIEUWE TRAINEN 1„het nieuwe rijden’. Iedereen deze zaterdag 9 januari heb- ken voor uit om allereerst dedie je spreekt zegt het beste ben we kennisoverdracht uit mannen aan hun kleinere kooi-te kunnen autorijden. “Die Spanje gekregen van de tjes te laten wennen. Stapje VERVOLG HET NIEUWE TRAI- 2andere chauffeur, die deed heren keurmeesters Candi- voor stapje komen ze solo in NENzoiets stoms”. Toch? Met de do Lorenzo Vidal en Jose het schemer terecht, en wordtterm „het nieuwe rijden‟ wordt Luis Moriel Vazquez. er verwacht dat ze op comman-er van de ervaren chauffeur DE AFSLUITING VAN HET JAAR do (door ze in het volle licht te 3 IN JUNI: IMPERSSIE .gevraagd om bewuster met Dhr Moriel heeft ons laten zetten) gaan zingen. Op zichhet verkeer om te gaan. Zui- kennismaken met het nieuwe niks mis mee. Immers, het isniger aan te rijden. Laat de trainen. Nu de wedstrijden er een bewezen feit dat het werkt. NIEUWS VAN HET WEDSTRIJD-auto maar uit rollen, anticipe- 4 weer aankomen is er weer FRONTren, eerder opschakelen. Het de nodige gespreksstof over “Stel je voor dat je zelf langereschijnt veel te sparen, maar het trainen. Ik wil jullie daar- tijd in het donker / schemer zit, UIT DE STANDAARDlukt het daadwerkelijk om de om graag nog een keer mee en je komt van de ene op de 5„ervaren‟ chauffeurs te veran- terug nemen in de tijd, en wel andere seconde in het volle MONUMENT VOOR SURIderen? naar 9 januari, clubgebouw licht terecht. Laat je jezelf dan STS te Utrecht. van je beste kant zien?” EenBegin dit jaar, om precies te kritische vraag van dhr. Moriel WINTERVOEDING 6zijn op 7, 8 en 9 januari orga- vervolg op pagina 2 De „ervaren‟ kwekers kunnen
  2. 2. Jaargang 6, nr: 2 Het nieuwe trainen…… door E. van Staverden (vervolg pag. 1) komt op ons af. “De vogels De eerste 5 dagen wordt de gaan rechtop staan, en gaan man (om de dag) een poos- luidkeels hun lied brengen je in de zangkooi gezet, om met de meeste energie welke te wennen. Vanaf dag 6 ze hebben. Ze ontploffen als gaat er gewerkt worden. Wie het ware. En hier gaat het gaat er voor de enkeling (je mis”. allerbeste vogel) en waar- mee kan je een stam bou- Dhr. Moriel bedoelt ermee te wen? zeggen, de overgang is veel te groot. “Eigenlijk gaat dit Deze 5 dagen zijn drukke moment nog veel verder te- dagen. Immers, zingen wil- rug naar de training van de len de mannen wel. Het vogels, of zelfs nog de perio- trainen kost de kweker tijd. de daarvoor. De laatste jaren Tijd, die zich op de wedstrijd hebben diverse kwekers in terugverdient in een inge- “DE MANNEN Spanje hun Timbrado‟s op vuld keurbriefje. Daarbij zal WORDEN NOOIT een nieuwe manier getraind.” de kwaliteit van de zang ook hoger zijn. Immers, de man BLOOTGESTELD AAN De vogels blijven na hun ge- ontploft niet meer van het DIRECT ZONLICHT….” boorte in de broedkooien met felle licht, en zal rustig en hun broers en zussen. Dus beheerst zijn zang brengen. 100% broer(s) en zus(sen) in “HET 1 OF 2 KEER 1 broedkooi. De mannen zul- Na de wedstrijd gaan de len na gelang de maanden mannen direct weer terug Links: J.L. Moriel Vazquez, HOREN VAN EEN vorderen zichzelf gaan bewij- naar de broedkooi. Daar rechts C. Lorenzo Vidal TOER IS VOLDOENDE zen en de competitie met hun waar hij ook uit gehaald is. broers aangaan. Deze com- De poppen worden vanaf OM DIE TE petitie maakt het lied ingeto- dat moment in een andere len niet de lengte van het lied” BEOORDELEN;WE gener. ruimte ondergebracht. Hier- aldus dhr. Moriel. Dat bete- door blijven alleen de volle kent dat er veel gevraagd BEOORDELEN NIET DE Op het moment dat het lied broers in de broedkooien. wordt van onze keurmees- LENGTE VAN HET gesloten is, zo‟n 10 dagen ters. De kwaliteit van het lied voor de wedstrijd, wordt die Wat gebeurt er nu daadwer- gaat steeds hoger en hoger, LIED” kelijk? De mannen worden en laten we bovenal de com- man uit de broedkooi ge- nooit bloot gesteld aan di- plexheid van de discontinue haald, en in de zangkooi ge- rect zonlicht. Hierdoor ont- vogels niet vergeten. plaatst. wikkelen zij hun zang op een rustige manier (zon “Een kleine tip over het zaad- Dit betekent trouwens (kort jaagt de vogels op, waar- en drinkbakje. Hoe voller het uitstapje) dat je vooraf niet door je „snelle vogels‟ krijgt. bakje, hoe tevredener we zijn. meer exact kan opgeven, met Donker daarentegen belem- Dat is een groot misverstand. hoeveel mannen je mee kan mert de ontwikkeling van de Doe genoeg zaad (liefst al- zang). Het verschil tussen leen witzaad) voor die ene doen aan een wedstrijd. Im- het licht van hun verblijf en dag in het bakje (5 gr.). Hoe mers, je weet niet hoeveel meer je erin doet, hoe meer de keurcabine kent geen mannen hun lied gesloten hij ermee gaat spelen / selec- groot verschil. Zie dit als het hebben. verschil tussen een bewolk- teren. Dat geldt ook voor het te dag, en een zonnige dag. water. Hij zal met veel water Deze zangkooi blijft in het- Dat betekent, dat ook de in het bakje gaan badderen. zelfde vertrek als de broed- kisten waar de mannen in En daarvoor komt hij niet naar kooien staan (mannen in de vervoerd worden niet geslo- de wedstrijd. Hij moet zin- zangkooien kunnen de overi- ten worden tijdens het wach- gen!” ge vogels in de broedkooien ten op de wedstrijd, of tij- dens de training. Wie is er toe aan het nieuwe niet zien). Met andere woor- trainen? den, hij blijft contact houden Betekent dit het boterbriefjeIn januari 2010 maakten we ken- met de overige vogels. voor het altijd zingen van de Erik van Staverden nis met een andere manier van mannen? Nee, helaas niet. trainen van de vogels, dan tot En nu gaat de training van Ook de keurmeester heeft dan toe gebruikelijk. start. In 10 dagen tijd wordt er hierop zijn invloed. “Het 1 of hard gewerkt aan het (op 2 keer horen van een toer is Ervaringen horen we graag! andere plaatsen) uitzetten en genoeg om deze te beoor- afluisteren. delen. Immers, we beoorde- Pagina 2
  3. 3. Jaargang 6, nr: 2 Verlichting — door T. L. Beerenfenger Dat verlichting belangrijk is der subtiele opmerkingen op waar u zelf niet zo veel vat op hoeft geen betoog in de vo- de “anders” kwekende kunnen heeft? Ja, ik wel hoor. Het gelhobby. Veel discussie op we regelmatig registreren op zingen vergaat mij soms ook. vergaderingen van vereni- vogelbeurzen en verenigings- Maar een beetje ontspanning gingen. Veel artikelen van avonden. Wat een wereld he? op zijn tijd en genieten van de kwekers en vele weten- We leren het nooit, nietwaar? leuke dingen in het leven zorgt schappelijke artikelen laten voor verlichting en geeft weer ons de waarde zien van een Een welkome uitzondering- een positieve injectie waar- EEN OUD CHINEES doordacht plan bij het beoe- Nee, ik heb het niet tegen u. U door het er allemaal weer wat SPREEKWOORD ZEGT: fenen van de vogelhobby. bent gelukkig een welkome mooier uit gaat zien. uitzondering. Ik natuurlijk ook. “ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL De ideale methode Wij maken ons hier niet druk Vermoeide vogels MENINGEN.” Sommigen hebben hele beli- over. Toch? … Dat kan wel Gisterenavond om een uur of chtingschema‟s al dan niet zijn. Maar sluipt het er niet heel half elf kwam mijn vrouw mij afgestemd op de maan of de erg stiekem in? Eerst met een vragen of het echt de bedoe-“AAN DE KEURMEESTER KAN sterren. Hele rekenmethodie- lolletje en daarna met argu- ling was dat de vogels nog ken passeren de revue voor- menten onderbouwend nemen licht hadden en volop zaten teHET NIET LIGGEN…., WANT dat we aan het broeden slaan. we afstand van de anders den- zingen. Ik schrok me natuur- DAT WAS ONZE EIGEN Kwekers zweren bij hoog en kenden. Jammer, toch? lijk weer een hoedje en stoof bij laag dat zij de ideale me- naar beneden waar de tijdklok HARRY.” thode hebben ontdekt. Ande- Was ik hoopvol weer aan bleek te staan en de ren zal het een zorg zijn. Het Maar goed. We hadden het gehele nacht door bleef bran- lijkt soms het kerkelijk of poli- over verlichting. Enkele jaren den. Ik heb geen idee hoe “HET BELEVEN VAN DE tiek erf wel. Een oud Chinees geleden was ik hoopvol ge- lang dit al zo is en kan me niet spreekwoord zegt: “Zoveel stemd over de zangprestaties meer herinneren wanneer ik HOBBY MOET NIET mensen, zoveel meningen.” van mijn Timbrado‟s op de het licht heb aangezet om de GESTOELD ZIJN OP HET lokale wedstrijd. Het verbaas- vogels te voederen en daarna Er is nog niets veranderd.. de mij daarentegen enorm dat niet meer heb uitgezet. Extra BEHALEN VAN BETERE Ook niet van de laatste tijd is ze op de tafel van de keur- rui en vermoeide vogels zijnPRESTATIES MET DEZE DIEREN het demoniseren van anders meester niet gezongen had- het resultaat. Ja, geen won- denkenden in de maatschappij den. Aan de keurmeester kon der. Als je ‟s nachts geen oog DAN DIE VAN EEN ANDER en ook dit wordt in de kwe- het niet liggen want dat was meer dicht doet dan ben je na MAAR DOOR HET ELEMENT kerswereld niet geschuwd. In onze eigen Harry en aan mij enkele nachten ook een ge- de politiek is momenteel Geert lag het ook niet (dacht ik) dus broken mens. Je moet daar- GENIETEN.” Wilders het kop van jut. Oud was het de organisatie die om goed voor jezelf zorgen en politici weten het (natuurlijk) onder de loep genomen werd. het is ook zaak goed te zijn altijd beter en menen ook de voor de dieren / vogels welke inhoudelijke discussie tot In Hun snaveltje niet open we onder onze hoede geno- detail te kennen. En, jawel. In Bij navraag bleek inderdaad men hebben. Wat voor “soort” de kerk hebben we ook dissi- dat de vogels hun snaveltje het ook is. denten die met de geloofsge- niet open deden tijdens de noten een oranjefeestje ma- keuring en dat de verzorging Geniet van onze zangertjes- ken en daarmee in het ver- door de organisatie goed te Het beleven van de hobby domhoekje terecht komen. noemen was. Nader onder- moet niet gestoeld zijn op het Ach. Als we terug denken aan zoek leerde mij dat ik het licht behalen van betere prestaties Luther en Calvijn dan is er nog van mijn trainingsruimte op met deze dieren dan die van niets veranderd. een schakelklok had staan en een ander maar door het ele- dat ik op deze schakelklok ment genieten. Genieten van In de vogelwereld weer mijn andere schakelklok de relatie met onze zangertjes, Maar wat mij toch enigszins had gezet. Kortom de verlich- of ze nu geel, groen of paars verbaasde dat is dat het in de ting ging als een carrousel aan zijn. Classico‟s of dis-continue. vogelwereld al niet anders is. en uit op tijden die niemand Of ze nu van Jan of van PietDe training van de vogels, zo De kwekers van tropen ten van tevoren kon bedenken. zijn. En, weet je. Als ze danbelangrijk….De zangkast staat opzichte van de kromsnavels- Resultaat: Vogels die uit hun een grandioze prestatie leve-al weer klaar om de wedstrijd- kwekers. De kleurkanariekwe- doen zijn en niet meer weten ren door de sterren van detraining aan te vangen. kers ten opzichte van de zang- wanneer ze wel of niet moeten hemel te zingen dan mogen kanariekwekers. De watersla- zingen. we er blij mee zijn als dat hetInformatie hierover op 9 okto- gerkwekers ten opzichten van resultaat is van een goedeber. Technische middag op 13 de Timbradokwekers en om Het zingen vergaat mij zorg en een vogel die lekker innovember. Aanvang 13.00 uur. maar even dicht bij huis te Herkent u dat? Het uit uw doen zijn vel zit.Rijndijk 11 te Utrecht. blijven, de dis-continue kwe- zijn als de situaties van het kers ten opzichte van de clas- dagelijkse leven verstoord sico kwekers. Subtiele en min- worden door omstandigheden Vervolg op pagina 5. Pagina 3
  4. 4. NieuwsbriefImpressies van de jaarafsluiting in Utrecht 2010Op 5 Juni sloten we het jaar afmet de BBQ in Western sferen.Cowboyhoeden, de paarden erbij en een work-shop schieten uit de heup. De workshop line-dancing van Dick Adriaansen maakte het hele-maal af. Een zonovergoten dag en goedesteaks op de BBQ, alle ingrediënten om erweer een leuke bijeenkomst van te maken! Pagina 4
  5. 5. NieuwsbriefVerlichting Vereniging of internet door E. van Staverden gaat het volgens mij helemaalVervolg van pagina 3 We kunnen er niet meer om goed komen. Dan zijn we met heen. Het digitale tijdperk is zijn allen “kampioen”. EenEen levensvoorwaarde al in de 80-er jaren losgebro- utopie?En wat als ze het nu even min- ken en menigeen heeft 1 ofder doen? Afrekenen op niet Ik wens u heel veel plezier meerdere computers in huis.gehaalde doelstellingen? Nee, met uw hobby en in de bele- Of zelfs, al een internetver-dus. Dat is een cultuur waar ik ving ervan in uw dagelijks binding op de gsm. U ook? Hyves, Facebook, LinkedIn, wieenorm veel moeite mee heb en leven. kent het niet. Weer kijkend naarwaar ik liever een ander licht Als ik naar mijn eigen situatie mezelf, er gaat inderdaad veelop laat schijnen. Als we het O, ja. Kijk uw verlichting eens kijk betrap ik mij er op met 1 tijd in zitten om mijn contacten tetoch over licht hebben. Het is goed na! pc in de woonkamer (om tv onderhouden.in de zangkanariehobby zaak mee te kijken en op te ne-dat we goed letten op de tijd- men), 3 laptops (zitten een Inmiddels heeft ook het vereni-klokken en de tijden welke we paar hele oude bij) en een gingswerk zijn intrek op hetdaarop instellen omdat licht gsm / blackbarry. Dan laat ik World Wide Web gevonden. Een de andere gsm‟s nog maarvan vitaal belang is om devogels in conditie te houden. Verandering buiten beschouwing. paar voorbeelden hiervan zijn Vogelcafe en Birdweb. Snel evenHet is zelfs een levensvoor- STS Liga In ons land is een grote groei jezelf inschrijven (gratis) en jewaarde. Zonder licht zal elke kan elke vraag stellen. De ant-plant sterven maar ook elk dier aan organisaties welke rijke- Zend u ook dit jaar weer woorden komen als een snel-en zelfs uiteindelijk de mens. lijk profiteren van de vele RSI treinvaart op je af. Ideaal toch? klachten of zich richten op uw resultaten in voor de Waarom zou je dus nog naarZorg voor die ander ergonomie. Waarom? Veel een vereniging toegaan. ElkeGoede zorg voor onze zangka- STS LIGA? Van elke mensen zitten voor hun werk keer weer in die auto. De bijeen-naries zal er voor zorgen dat (en privé) achter de beeld- wedstrijd waar u aan komsten passen toch eigenlijkze zich goed voelen en dat ze buis. Deze onnatuurlijke hou- niet in je drukke agenda en oh ja,hun zang optimaal ten gehore ding, waarbij we diep gecon- meedoet stuurt u het centreerd zitten leveren ons het kost ook nog eens geld. Ietskunnen brengen. Ons verzor- waar menig penningmeester zichgend oog voor hun leefomge- resultaat in van 5 beste lichamelijke klachten op. elk jaar weer volop op moet rich-ving zal hen in goede conditie ten om die paar Euro‟s te mogenbrengen. We moeten goed vogels. Ja, u leest het Ook anno 2010 kampen vele verenigingen met een drasti- ontvangen.opletten wat er mis gaat in hun goed! In Mei is ertoeomgeving en kijken waar ze sche terugloop van haar le- Ik noem een paar overdenkin-last van hebben. Zorg voor die besloten voortaan de vijf den. Het organiseren van gen:ander in plaats van egocen- een activiteit kent vrijweltrisch bezig zijn. Dat geeft uit- beste vogels van 1 kweker geen (enthousiaste) deelne-  Is het internet sociaal?eindelijk goede eindresultaten mers meer. Resultaat? Meer te registreren voor de en meer verenigingen ver-en bevrediging in de hobby  Eet en drink je op internetmaar ook in het leven. Of we dwijnen. LIGA, en dan over drie ook zo gezellig met je medenu kampioen worden of niet. hobbyisten? wedstrijden. Ik bedoel hier niet mee aanElkaar opzoeken te geven dat de hobby‟s ter- Wie weet wint u dan dit rein aan het verliezen zijn.  Digitaal broederschap?Wat we op het kerkelijk en ophet politieke erf zien dat op- Okay, je ziet door de jareneens ogenschijnlijk ver van jaar de wisselbeker met de heen wel glorieuze jaren, en  Emotie al schrijvend onder wat mindere jaren, maar de woorden brengen?elkaar afstaande groeperingen grote oren….elkaar opzoeken en in gesprek hobby‟s blijven bestaan.komen om te onderzoeken wat Maar waarom verliezen de  Wie o wie spreekt de waar- De liga is bedoeld om verenigingen dan haar leden, heid met een schuilnaam?hen dichter bij elkaar kan bren-gen. Wat we ook zien dat is kwekers te stimuleren om en komt haar bestaansrechtdat de oppositie dan weer in het gedrang?  Een gezicht spreekt boekde-loopt te stoken om hun eigen met tenminste drie len… Met de opkomst van het digi-doelstellingen binnen te kun- wedstrijden mee te doen tale tijdperk heeft zich ook Als ik zou vragen, vul maar aan,nen halen. Ja, wat staat de het social network een plek dan zullen er nog diverse puntenhobby dicht bij de kern van ons en wel op verschillende gevonden op het internet. bijkomen. Ik kom weer terug bijbestaan, nietwaar? niveaus; de liga winnaar de stelling „Vereniging of intern-Met zijn allen kampioen et‟. Het internet kan nooit het heeft het hoogste aantal verenigingswerk overnemen.Er zijn misschien nog wat hob-bels te nemen maar als we punten uit drie wedstrijdengoed kijken met welk licht we Helpt u hier (ook) aan mee?onze hobby “belichten” dan behaald. Het reglement: www.timbrado.nl Pagina 5
  6. 6. Nieuwsbrief De Nieuwsbrief wordt in principe alléén via e-mail verzonden.THE SPANISH TIMBRADO SOCIETYOpmaak nieuwsbrief: Van het bestuur:E. EwegRedactieadres: Voor actuele informatie over de Society: Zie onzeKrakeendstraat 13 website. Daar vindt u de namen en (e-mail) adressen2492 NP Den Haag van de Spanish Timbrado kwekers die bij ons lid zijn geworden. Bij ons kan ieder- een lid worden ongeacht bij welke C.O.M. erkende bond aangesloten! De Society isTelefoon: (070) 444 52 40 erkend als doelgroep in de NBvV. De contributie bedraagt € 10,- per jaar (géén in-(na 18.00 uur a.u.b.)E-mail: info@timbrado.nl schrijfgeld). Storten op Rabobanknummer: 1283.42.242 t.n.v. The Spanish Timbrado Society te Zwaagdijk. Maakt u komende maand de contributie over voor 2011? Bezoek onze website : www.timbrado.nl Van de bestuurstafel —Het bestuur van de STS-NL kwam in Mei bij elkaar. Het doel van In 2010 hebben H. Smit en T. van Straalen overigens aange-de Society is om de Timbrado te promoten en kennis te versprei- geven nog drie jaar aan te willen blijven als bestuurslid.den. In de Society is ruimte voor iedereen, onafhankelijk van demanier waarop de hobby beleefd wordt, volierekweker of serieuswedstrijd kweker en van de persoonlijke zangvoorkeur.De Society viert in 2011 haar eerste 10-jarig jubilieum. Het isdan op 6 oktober precies 10 jaar geleden dat de Society als ve-reniging ingeschreven werd bij de Kamer van Koophandel. Datbetekent dat 2011 dus een jubilieumjaar wordt! Wie ideeen heeftover de viering van dit jubileum, kan deze indienen bij Thijs vanStraalen. De Society werkt, zoals elk bestuur met een roostervan aftreden. Na 10 jaar bestuursvoorzitter te zijn geweest, heeftTheo Beerenfenger aangegeven dat het zo langzamerhand tijdwordt om het bestuurshamertje over te geven. Het plan is datTheo komend jaar, tijdens de jubileumviering de bestuurshamerovergeeft. Kandidaten voor het bestuur worden van harte uitge-nodigd om zich te melden.Het bestuur is inmiddels alweer bezig met de voorbereidingenvoor de wedstrijd in december, en bereid de jaarplanning voor WEDSTRIJD: WANTEDvan 2011. De continuïteit van de Society is een vast agendapuntvan de bestuursvergadering. De versterking van de regio‟s door In de vorige nieuwsbrief stond een foto van een van ons.meer deelname aan de districtswedstrijden is iets wat door de Welke kweker stond daar afgebeeld? Verschillende men-bestuursleden als belangrijk wordt beschouwd. Meer informatie sen hadden het goed gezien: het was: Thijs van Straalen.over de besluitvorming m.b.t. de Liga vindt u elders in de Onder de goede inzenders werd op 5 juni een fles wijnnieuwsbrief. Wilt u meedenken of meepraten over uw Society, ofmeedoen met de organsatie van activiteiten, meldt u dan bij het verloot. En Thijs had zichzelf herkend in de foto. De uit-bestuur. eindelijke winnaar was…. Thijs van Straalen. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen! Wie is deze Timbrado kweker? Goede antwoorden inzenden voor 8 oktober OPROEP: info@timbrado.nl En wellicht wint u een lekkere fles wijn!DE WEBSITE VAN DE TIMBRADO SOCIETY ZOEKT EEN NIEUWEBEHEERDER! NA 10 JAAR HEEFT THEO BEERENFENGER AAN- GEGEVEN DE SOCIETY WEBSITE TE WILLEN OVERDRAGEN. WIE PAKT DE UITDAGING OP? MELD JE EVEN BIJ HET BESTUUR VAN DE SOCIETY www.timbrado.nl

×