Vaimela Esitlus

2,048 views

Published on

Published in: Technology, Business
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vaimela Esitlus

  1. 1. Kaasaegsed õppe- ja õppimismeetodid E-õppe võimalustest Koolitaja: Varje Tipp Väimela 19.märts 2008
  2. 2. Millest tuleb juttu? <ul><li>TAUST </li></ul><ul><li>VAJADUSED </li></ul><ul><li>VÕIMALUSED </li></ul><ul><li>PRAKTIKA </li></ul>
  3. 3. E-õppe - MIS SEE ON? <ul><li>E-õpe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv õppetegevus, mis leiab aset nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi või ametlikku õppetundi. E-õppe läbiviimiseks kasutatakse IKT vahendeid (arvuti, projektor jne), internetti, digitaalseid õppematerjale, kaugkoolituskeskkondi jms eesmärgiga tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust tänu paremale juurdepääsule informatsioonile ja teenustele, paindlikumatele õppeviisidele, tõhusamale koostööle õppijate vahel ja uutele õpetamismeetoditele. </li></ul><ul><li>E-õpe ehk INNOVATSIOON ÕPPEPROTSESSIS </li></ul>
  4. 4. Arengukava elluviimisel kohustused <ul><li>Haridus-ja teadusministeerium l oob arengukava eesmärkide saavutamiseks vajaliku õigusliku keskkonna ja planeerib iga-aastase eelarve. </li></ul><ul><li>Tiigrihüppe Sihtasutus koordineerib arengukava rakendamist ja teeb koostööd kõigi osapooltega,et saavutada arengukava eesmärgid. Arengukava rakendumise käigu jälgimiseks ja hindamiseks viib läbi seireprojekte. </li></ul><ul><li>Koolide omanike ülesanne on tagada koolide IKT infrastruktuuri ja selle kättesaadavuse vajalik tase , samuti vastutab kooli omanik IKT kindlustuse ja infotehnoloogilise toe eest. </li></ul><ul><li>Kooli ülesanne on tagada õppetöö korraldus viisil, mis võimaldab, toetab ja motiveerib õpilaste ja õpetajate osalemist e-õppes , sh oma kooli piire ületavas õppetöös. </li></ul>
  5. 5. ÕPPIV TIIGER <ul><li>ÕPPIVA TIIGRI ARENGUKAVA http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4148 </li></ul><ul><ul><li>Õppiv Tiiger p rioriteedid : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>e-õppe sisu tootmine ja teenuste pakkumine; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e-õppeks vajalike pädevuste saavutamine ja kogemuste omandamine; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e-õppe korraldus; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT infrastruktuuri jätkusuutliku arengu tagamine; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>õppurite vajaduste selgitamiseks uuringute ja analüüside läbiviimine ning tulemuste rakendamine. </li></ul></ul></ul>
  6. 6. E -õppe sisu tootmine ja teenuste pakkumine <ul><li>Konkursid </li></ul><ul><ul><li>HotPotatoes </li></ul></ul><ul><ul><li>eXeLearning </li></ul></ul><ul><ul><li>LeMill </li></ul></ul><ul><li>EeNeti teenuste pakkumine </li></ul><ul><ul><li>HAVIKE (uus teenus) http://havike.eenet.ee </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-õppe keskkond Moodle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MediaWiki </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Joomla </li></ul></ul></ul>
  7. 7. E -õppeks vajalike pädevuste saavutamine ja kogemuste omandamine <ul><li>Õpetajate haridustehnoloogilised pädevused </li></ul><ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/tutvustus/eelteadmised/padevused.pdf/download </li></ul></ul><ul><li>Õpetaja ePortfoolio </li></ul><ul><ul><li>OPAH http://eportfoolio.opetaja.ee </li></ul></ul>
  8. 8. E-õppe koolitused <ul><li>DigiTiiger </li></ul><ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/digitiiger </li></ul></ul><ul><li>Projektipaun </li></ul><ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/projektipaun </li></ul></ul><ul><li>DigiDirektor </li></ul><ul><li>AnimaTiiger </li></ul><ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/animatiiger </li></ul></ul><ul><li>eTwinningu projektiga seotud koolitused </li></ul><ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/etwinning </li></ul></ul><ul><ul><li>http://sopruskoolid.blogspot.com </li></ul></ul><ul><li>Tiigrihüppe SA toetab 50% • õpetajatele ja koolijuhtidele suunatud täiendkoolitusprojekte, mis arvestavad kohalikke võimalusi ja vastavad täpselt kooli vajadustele . </li></ul>
  9. 9. E-õppe võimalused <ul><li>E-õppe võimalused – õppimisvorm, mis on sõltumatu ruumist ja ajast </li></ul><ul><ul><li>Näide: õppimisvõimalus ajaveebis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://ajaveebikursus.blogspot.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Näide: ajaveeb koostöös õppimiseks </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://meiekask.blogspot.com </li></ul></ul></ul><ul><li>Kombineeritud õpe – õppimisvorm, mis võimaldab kokkusaamisi ja e-toel õppimist. </li></ul><ul><ul><li>Koduõpe </li></ul></ul><ul><ul><li>Mingil põhjusel koolist eemal olevad õpilased </li></ul></ul>
  10. 10. E-õppe keskkonnad <ul><li>VIKO </li></ul><ul><ul><li>http://viko.opetaja.ee </li></ul></ul><ul><li>IVA </li></ul><ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/iva </li></ul></ul><ul><li>Moodle (saab Havikesest) </li></ul><ul><ul><li>http://havike.eenet.ee </li></ul></ul><ul><li>WebCT </li></ul><ul><ul><li>http://www.e-uni.ee </li></ul></ul><ul><li>Krihvel </li></ul><ul><ul><li>http://krihvel.opetaja.ee ( tiigeropetaja ) </li></ul></ul>
  11. 11. Virtuaalsed kogukonnad ehk ÕPPIVAD KOGUKONNAD <ul><li>Klassiõpetajate praktikakogukond </li></ul><ul><ul><li>http://klop.edu.ee </li></ul></ul><ul><ul><li>http://klassiopetaja.blogspot.com </li></ul></ul><ul><li>Matemaatika õpetajate praktikakogukond </li></ul><ul><ul><li>http://mott.edu.ee </li></ul></ul><ul><li>Käsitööõpetajate kogukond </li></ul><ul><li>Jt… </li></ul>
  12. 12. Tarkvara, kust leida? <ul><li>Tiigrihüppe Sihtasutuse kodulehel </li></ul><ul><ul><li>http://www.tiigrihype.ee </li></ul></ul><ul><li>Koolielu lehel </li></ul><ul><ul><li>http://www.koolielu.ee </li></ul></ul><ul><li>Internetis </li></ul><ul><ul><li>Web 2.0 keskkonnad </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SlideShare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TeachersTube </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Del.icio.us </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jpt…. </li></ul></ul></ul>
  13. 13. E-õppe arendus koolis <ul><li>E-õppe arengukava </li></ul><ul><ul><li>personal </li></ul></ul><ul><ul><li>riistvara </li></ul></ul><ul><ul><li>tarkvara </li></ul></ul><ul><li>E-õppe tugiisikute olemasolu koolis (haridustehnoloog ja IKT spetsialist) </li></ul><ul><ul><li>Näide Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumist </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://iktinfotundgag.wikispaces.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com </li></ul></ul></ul>
  14. 14. VAJALIKUD EELTINGIMUSED KOOLIS e-õppe edukaks integreerimiseks <ul><li>Ühine visioon, IKT arengukava </li></ul><ul><li>Tehnoloogia olemasolu ja ligipääs sellele; </li></ul><ul><li>Kogemustega õpetaja(d), kes kasutavad IKT vahendeid ainetundides; </li></ul><ul><li>Õpetajate valmisolek ja motiveeritus arvutite ja uute meetodite kasutamiseks, juhtkonna toetus; </li></ul><ul><li>Professionaalne areng (koolitusvõimalus); </li></ul><ul><li>Tehniline tugi; </li></ul><ul><li>Õppekava sisu ja pädevused; </li></ul><ul><li>Õpilasekeskne õpetamine; </li></ul><ul><li>Hindamine ja tagasiside; </li></ul><ul><li>Toetav poliitika. Ühiskonna ja kogukonna toetus; </li></ul><ul><li>Muud tingimused. </li></ul>
  15. 15. ÕPETAJA ROLL <ul><li>Sisult ja meetoditelt mitmekesise õpetuse kavandaja; </li></ul><ul><li>õppimise juhtija ja nõustaja; </li></ul><ul><li>valikute pakkuja; </li></ul><ul><li>oskuste vahendaja; </li></ul><ul><li>tegevuse väärtustaja, motiveerija ja hindaja; </li></ul><ul><li>EESKUJU </li></ul>
  16. 16. Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine ÕPETAJA on peamiselt õpiku , milles sisaldub nii omandatav kogemus kui ka teadmine, vahendaja ja õpilase ülesanne on see omandada ning kontrollimisel vastata.                                                                                
  17. 17. Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine Teine mudel on juba aktiivsem kui esimene, mis erineb esimesest õpilase aktiivsema rolli ja tagasiside poolest.                                                                                
  18. 18. Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine Kolmandas mudelis on toimunud suur muutus, koostöös nii õpilane kui õpetaja pöörduvad vahetult informatsiooniallikate poole ja loovad õpetuse. Õppimise ja õpetamise käigus saavad mõlemad osapooled uut kogemust ja teadmist.                                                                                
  19. 19. Õpetaja “kubjas” tööle sundija, käsu andja Õpilased istuvad kindlal üksteise seljataga ridades kodutööd tehakse üksinda Tohutu printimine rühmatöö Õpetaja abistaja Elavad dokumendid Koostöös luuakse teadmisi
  20. 20. Innovatsioon õppeprotsessis <ul><li>AKTIIVNE ÕPPIMINE </li></ul><ul><ul><li>Rühmatöö; </li></ul></ul><ul><ul><li>Juhtumi analüüs; </li></ul></ul><ul><ul><li>Uurimus; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ise avastamine; </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektitöö jne… </li></ul></ul><ul><li>PASSIIVNE ÕPPIMINE </li></ul><ul><ul><li>Loeng, </li></ul></ul><ul><ul><li>seletus,; </li></ul></ul><ul><ul><li>Juhendamine; </li></ul></ul><ul><ul><li>Iseseisev töö juhendi alusel jne… </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiivõppemeetodid http://www.hot.ee/arvutiainekava/oppetegevus.html </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiivõppe meetodite sidumine uute vahenditega ; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajaveebid õppeprotsessis (UUS MEEDIA kasutamine) </li></ul></ul></ul>
  21. 21. Uued pedagoogilised lähenemised ja e-õpe <ul><li>Sotsiaalne õppimine ehk koostöös õppimine </li></ul><ul><ul><li>Web 2.0 vahendid toetavad koostöös õppimist </li></ul></ul><ul><li>Mõtestatud õppimine (Bloomi taksonoomia) </li></ul><ul><ul><li>IKT tugi mõtestatud õppimisel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.hot.ee/taksonoomia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://tooleht.pbwiki.com </li></ul></ul></ul>
  22. 22. Innovatsioon õppeprotsessis <ul><li>Kiiresti muutuvas maailmas peaks ehk iga õpetaja endale esitama küsimuse- </li></ul><ul><li>KAS MINU VÄÄRTUSED VASTAVAD MUUTUVA MAAILMA VÄÄRTUSTELE? </li></ul><ul><li>Vastus : Miks pean olema innovatiivne? </li></ul>
  23. 24. Innovatsioon õppeprotsessis <ul><li>Hindamismudel (ingl k rubric ) on üks kasutatavatest hindamisvahenditest. Hindamismudelis on kirjas põhimõtted ja reeglid, mille põhjal saab otsustada töö tulemuslikkuse ja edukuse üle. Hindamismudelid annavad õpilastele, õpetajale, lapsevanematele ja kõikidele teistele parema ettekujutuse õppetöö eesmärkidest ja oodatavast tulemusest. </li></ul>
  24. 25. Innovatsioon õppeprotsessis <ul><ul><li>Hindamismudelid ja nende kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindamismudel võimaldab täpset tagasisidet õpetajale ja efektiivsemat enesehindamist õpilasele. </li></ul></ul><ul><ul><li>HINDAMISMUDELEID on väga hea kasutada just aktiivõppe meetodite rakendamise juures. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid </li></ul></ul></ul>
  25. 26. Näide hindamismudelist
  26. 27. Praktiline osa arvutiklassis
  27. 28. Puutetahvli võimalused <ul><li>Notebook (märkmiku) kasutamine </li></ul><ul><li>Salvestaja kasutamine </li></ul><ul><li>Esitluse kasutamine </li></ul><ul><li>Puutetahvli tarkvara kasutamine </li></ul><ul><ul><li>http://koolielu.edu.ee/oppetipp/juhend/index.html </li></ul></ul><ul><ul><li>http://eoppeseminar.pbwiki.com/f/puutetahvel.pdf </li></ul></ul>
  28. 29. Web 2.0 võimalused <ul><li>Ajaveebid </li></ul><ul><ul><li>BLOGGER http://blogger.com </li></ul></ul><ul><li>Ühiskirjutamise vahendid </li></ul><ul><ul><li>ZOHO http://www.zoho.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://docs.google.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://writeboard.com </li></ul></ul><ul><li>Isiklik veebilaud </li></ul><ul><ul><li>NETVIBES http://netvibes.com </li></ul></ul><ul><li>Esitluste jagamine </li></ul><ul><ul><li>SLIDESHARE http://slideshare.net </li></ul></ul><ul><li>Sotsiaalsed järjehoidjad </li></ul><ul><ul><li>Del.icio.us http://del.icio.us </li></ul></ul>
  29. 30. Juhendid <ul><li>NetVibes </li></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/kpata/netvibes-juhend-algajale </li></ul></ul><ul><li>SlideShare </li></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/kpata/sotsiaalsed-repositooriumid </li></ul></ul><ul><li>Del.icio.us </li></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/kpata/jarjehoidja-juhend </li></ul></ul><ul><li>pbWiki </li></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/kpata/pbwiki </li></ul></ul>
  30. 31. Tänan kuulamast! Kena kevadet! kontakt : [email_address]

  ×