Urve Krause

1,335 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Urve Krause

 1. 1. Kool on õpilase jaoks Urve Krause Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
 2. 3. <ul><li>Kui laps elab kiitusega, õpib ta lugupidamist. </li></ul><ul><li>Kui laps elab lahkusega, õpib ta õiglust. </li></ul><ul><li>Kui laps elab turvalisusega, õpib ta ustavust. </li></ul><ul><li>Kui laps elab tunnustuse ja heakskiiduga, </li></ul><ul><li>õpib ta leidma maailmas armastust. </li></ul>
 3. 4. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli missioon <ul><li>Tingimuste loomine elus toime tuleva, elukestvalt õppiva, eetilise inimese kujunemiseks </li></ul>
 4. 5. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli visioon <ul><li>Pärnu Kuninga Tänava Põhikool toimib integreeritud põhikoolina, kus on loodud tingimused võimetekohase põhihariduse omandamiseks. Õpilased jätkavad õpinguid kas kutseharidussüsteemis või üldhariduslikus gümnaasiumis. Kool on kujunenud õppivaks organisatsiooniks. </li></ul>
 5. 6. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli prioriteedid <ul><ul><ul><li>Õpilase individuaalsusega arvestava õpitegevuse ja õpikeskkonna arendamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaimselt ja füüsiliselt turvalise koolikeskkonna arendamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rahvuslikke traditsioone austava koolikeskkonna arendamine- eestluse kasvatamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õppiva organisatsiooni põhimõtete arvestamine kooli arendustöös </li></ul></ul></ul>
 6. 7. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli põhiväärtused <ul><ul><ul><li>Kooli avatus ja positiivse kogemuse jagamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meeskonnatöö ja koostöö lastevanematega </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Loovuse ja uuriva tegevuse toetamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Traditsioonide austamine ja kooli ajaloo väärtustamine </li></ul></ul></ul>
 7. 8. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli eesmärgid <ul><li>Toetada õpilaste eneseanalüüsi oskuse arengut. </li></ul><ul><li>Motiveerida õpilasi sihikindlalt õppima, kasvatada aktiivset õppijat, kes oskab teha koostööd ja tulla toime iseendaga ning suhetes teistega. </li></ul><ul><li>Süvendada õpilaste oskust infot hankida ja kasutada, küsida abi. Julgustada õpilasi koostööle. </li></ul><ul><li>Toetada õpilaste kohuse-ja vastutustunde kujunemist, enesedistsipliini ja käitumiskultuuri. </li></ul><ul><li>Pöörata õppe- kasvatustöös põhitähelepanu eetilistele, sotsiaalsetele, intellektuaalsetele, esteetiliste ja ökoloogilistele väärtustele. </li></ul>
 8. 9. Kooli konseptsioon <ul><li>Millist kooli me tahame? </li></ul><ul><li>Millised on sellest lähtuvalt meie eesmärgid? </li></ul><ul><li>Millised on meie väärtused? </li></ul><ul><li>Kas ja kuidas õppe-kasvatusprotsessi korraldus toetab õppija arengut? </li></ul>
 9. 10. Õpilase toetamine <ul><li>Tugisüsteemide töö on planeeritud igast õpilasest lähtuvalt. </li></ul><ul><li>Lapsevanem on koostööpartner oma lapse arengus </li></ul><ul><li>Toimiv koostöövõrgustik, kaasatud erinevad spetsialistid. Osapooled tunnetavad koostöö vajalikkust. </li></ul><ul><li>Spetsialistide nõustamine on kättesaadav nii õpilastele kui ka lapsevanematele </li></ul>
 10. 11. Õppekava arendus <ul><li>Õppekava dünaamiline arendamine, õppekava ja õpitulemuste seoste analüüs </li></ul><ul><li>IÕK rakendamine – süvendatud huviga õpilastele, abi vajavatele õpilastele </li></ul><ul><li>Õpioskuste õpetamine </li></ul><ul><li>Osalemine olümpiaadidel on õppekava osa </li></ul><ul><li>Pedagoogide uurimuslik tegvus kitsaskohtade väljaselgitamiseks </li></ul><ul><li>Kõik huvipooled kaasatud (ÕOV, hoolekogu, lapsevanemad- rahulolu uuringud, arenguvestlused) </li></ul>
 11. 12. Mina õppimiskeskse õpetajana I <ul><li>Kuidas reageerivad õpilased Teie klassi tulles? </li></ul><ul><li>õnnelikult? </li></ul><ul><li>rahulikult? </li></ul><ul><li>turvaliselt? </li></ul><ul><li>kindlalt? </li></ul><ul><li>hirmunult? </li></ul><ul><li>tüdinult? </li></ul><ul><li>vastumeelselt? </li></ul><ul><li>ei reageerigi? </li></ul>
 12. 13. Mina õppimiskeskse õpetajana II <ul><li>Kui sageli te naeratate tunnis? </li></ul><ul><li>Kui sageli on Teie õpilastel tunnis valikuvõimalusi? </li></ul><ul><li>Kui sageli saavad õpilased klassis oma tähtsust tunnetada? </li></ul><ul><li>Kuidas õpilased saavad teada sellest, et olete nendega rahul? </li></ul><ul><li>Kuidas õpilased vastutavad oma õppimise eest? </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Mitte kõik inimesed, kes astuvad ellu, pole hirmrikkad, ei võida suuri auhindu. Oluline on hoopis, et nad märkaksid inimesi enda ümber, hooliksid kaaslastest, oskaksid, tahaksid ja julgeksid aidata abivajajaid. </li></ul>

×