Terje Jyrivete T

1,022 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,022
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Terje Jyrivete T

 1. 1. OSAPOOLTE ROLLIDEST HARIDUSVALIKUTE TEGEMISEL Terje Jürivete karjäärinõustaja Pärnu Õppenõustamiskeskus
 2. 2. OSAPOOLED <ul><li>kooli juhtkond </li></ul><ul><li>õpetajad, klassijuhataja ! </li></ul><ul><li>karjäärikoordinaator </li></ul><ul><li>karjääriinfo spetsialist </li></ul><ul><li>karjäärinõustaja </li></ul><ul><li>lapsevanem </li></ul>
 3. 3. Pärnumaa õpilaste hariduslikud valikud ja neid mõjutavad tegurid Signe Pärtel, 2005
 4. 4. Signe Pärtel, 2005
 5. 5. Signe Pärtel, 2005
 6. 6. Signe Pärtel, 2005
 7. 7. KOOLIJUHID <ul><li>Koolijuhtide käes tingimuste loomise võimalus seatud eesmärkide täitmisel </li></ul><ul><li>inimeste kasvatamisel-õpetamisel s.h. </li></ul><ul><li>karjäärikoordinaatori tööle rakendamine </li></ul><ul><li>Valdavas enamuses üldhariduskoolides puudub tegevuskava, milles kirjeldatakse erinevate osapoole rolle (koostööd) karjäärikujundamist toetavate tegevuste sihipäraseks, järjepidevaks ja tulemuslikuks läbiviimiseks. </li></ul><ul><li>Tegevuskava olemasolu kinnitab 16% õppeasutustest. </li></ul><ul><li>Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005 </li></ul>
 8. 8. Koolide enda hinnang endale <ul><li>kriitiline </li></ul><ul><li>gümnaasiumilõpetajate ettevalmistust peetakse paremaks kui põhikoolilõpetajate </li></ul><ul><li>lõpetajad vajavad senisest põhjalikumat ettevalmistust </li></ul><ul><li>suurim puudujääk – teadmised tööturust </li></ul><ul><li>80-90% üldhariduskoole pidas ebapiisavaks teadmisi tööturust </li></ul><ul><li>Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005 </li></ul>
 9. 9. Kutsekoolid üldhariduskoolidest <ul><li>48% hindab pigem puudulikuks </li></ul><ul><li>viimase kolme aasta jooksul muutunud </li></ul><ul><li>57% pigem teadlikumaks </li></ul><ul><li>Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005 </li></ul>
 10. 10. ÕPETAJAD, KLASSIJUHATAJAD <ul><li>Enamuses üldhariduskoolides toetatakse karjäärikujundamist kahel peamisel moel - klassijuhatajatundides või karjääriõppena </li></ul><ul><li>Suurimad on “käärid” tegelikkuse ja ideaali vahel karjääriteenuste osutamisel üldhariduskoolides </li></ul><ul><li>Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005 </li></ul>
 11. 11. Pärnumaa üldhariduskoolides <ul><li>Läbiv teema õppekavas, arenguvestlused, infopäevad, messide külastused, karjääripäevad, ettevõtetega koostöö jms. </li></ul><ul><li>Koostöö Pärnu Õppenõustamiskeskusega </li></ul><ul><li>Osalemine karjäärikoordinaatorite võrgustiku töös </li></ul>
 12. 12. KARJÄÄRIKOORDINAATOR <ul><li>koolide enda töötajad sageli </li></ul><ul><li>Pärnumaal kuulub võrgustikku 18 koordinaatorit </li></ul><ul><li>(18s koolis 39st üldhariduskoolist linnas ja maakonnas) </li></ul><ul><li>üldhariduskooli tasandil karjääritöö on Pärnumaal õpilaste karjääriplaneerimise süsteemi arengu peamine pidur </li></ul><ul><li>vt. www.kutsekoda.ee </li></ul><ul><li>www.onk.ee </li></ul>
 13. 13. KARJÄÄRIINFO SPETSIALIST <ul><li>töötab Pärnu Õppenõustamiskeskuse noorte infopunktis </li></ul><ul><li>Kogub, edastab ja koondab noortele mõeldud infot </li></ul><ul><li>listid koostöö tegemiseks (huvijuhid, ANKid, noorsootöötajad, karjäärinõustajad jt.) </li></ul><ul><li>kutsekoolidega on vaja arendada infoalast koostööd </li></ul>
 14. 14. KARJÄÄRINÕUSTAJA <ul><li>koostöö üldhariduskoolidega, kutse- ja kõrgkoolidega; </li></ul><ul><li>ettevõtete, asutustega </li></ul><ul><li>Pärnumaa koolid kasutavad karjäärinõustajate teenust aktiivselt – kahjuks on see juhuslik </li></ul><ul><li>teenuse tellija peaks lähtuma olemasolevast kooli karjäärialasest tegevuskavast </li></ul><ul><li>vt. www.onk.ee </li></ul><ul><li>Karjääriteenuste kasutamine üldhariduskoolides Pärnumaa näitel. Rita Luhaoja, 2007 </li></ul>
 15. 15. KÜSIMUSED ROLLIDE KANDJATELE e. MEILE KÕIGILE <ul><li>Kas PK noor on üldse valmis otsustama? Ootame liiga palju? </li></ul><ul><li>Kas üldhariduskooli tugisüsteem teeb karuteene? </li></ul><ul><li>¼ ei lõpeta tugisüsteemideta! MV andmed </li></ul><ul><li>Kas peaksime muretsema nende pärast kes ei jätka peale PK? Kui kaua ei jätka? </li></ul><ul><li>Väljalangejad – kvalifitseerimata tööjõud? </li></ul><ul><li>Kas me ei peaks aktiivselt töötama ka nendega, kelle sõna noorte jaoks maksab? </li></ul><ul><li>Isiksuse süsteemse ja järjekindla arengu huvides on vajalik eelnimetatud rollide kandjate omavaheline süsteemne toimimine. Järelikult haridusvalikud on kogu ühiskonna teema. </li></ul>
 16. 16. KUTSEKOOLI VÕIMALUSED <ul><li>Erinevate võimaluste paljusus </li></ul><ul><li>- Koostöö üldhariduskoolidega (projektid jms.) </li></ul><ul><li>Pärnumaa põhihariduseta noortele jätkamise võimalus </li></ul><ul><li>Ametiõpe ilma keskhariduse omandamiseta </li></ul><ul><li>Tasuta täiskasvanuõpet – elukestev õpe </li></ul>
 17. 17. ÜLDHARIDUSKOOLI VÕIMALUSED <ul><li>- Karjäärialase tegevuskava väljatöötamine, rakendamine </li></ul><ul><li>- Karjäärikoordinaatorite võrgustiku aktiviseerimine </li></ul><ul><li>- Eelkutseõppe võimalused 3. kooliastmes eriti tasandus- ja kasvatusraskustega noorte klassides, suure väljalangevusega gümnaasiumides </li></ul>
 18. 18. KARJÄÄRITEENUSTE OSUTAJATE VÕIMALUSED <ul><li>Teenuste arendamine </li></ul><ul><li>projektid </li></ul><ul><li>tihedam töö koolides </li></ul><ul><li>tagasiside süsteemi väljatöötamine </li></ul><ul><li>vt. www.onk.ee </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Püüdkem leida võimalusi, kuidas ühendada oma arukus, loovus ning kogemused seatud ja tähtsaks peetud eesmärkide poole liikumisel. </li></ul><ul><li>V. Peavy </li></ul>

×