Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ivmoodulkoduleheavaldamine

1,282 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ivmoodulkoduleheavaldamine

 1. 1. Veebilehe avaldamine DigiTiigri lisakursus
 2. 2. Veebilehe avaldamine <ul><li>Veebilehitseja (brauseri) kaudu </li></ul><ul><ul><li>Portaalis http://www.hot.ee </li></ul></ul><ul><li>FTP klientprogrammi abil </li></ul><ul><ul><li>FTP klientprogramm CoreFTP, WS_FTP, vm </li></ul></ul>DigiTiigri lisakursus
 3. 3. Veebilehe ülespanek veebilehitseja akna kaudu <ul><li>Portaal http://www.hot.ee </li></ul><ul><li>Avage veebilehitseja (Internet Explorer, Mozilla vm), sisestage aadressireale http://www.hot.ee </li></ul><ul><li>Sisenege postkasti oma kasutajatunnuse ja salasõnaga </li></ul><ul><li>Klõpsake lingil Koduleht </li></ul><ul><li>Lisage oma kodulehekülje kaustad ja failid </li></ul><ul><li>Kodulehekülje vaatamiseks sisestage Internetis aadressireale http://www.hot.ee/[kasutajatunnus] </li></ul><ul><li>Vaadakem sammhaaval… </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 4. 4. Veebilehe ülespanek <ul><li>Portaali s isenemine </li></ul><ul><li>Ava ge veebilehitseja (IE, Mozilla vm) , sisesta ge aadressireale http://www.hot.ee </li></ul><ul><li>Sisene ge postkasti – </li></ul><ul><li>klõpsa ke nupul Logi sisse </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 5. 5. Veebilehe ülespanek <ul><li>Sisesta ge kasutajatunnus ja salasõna ning klõpsa ke nupul Sisene </li></ul><ul><li>Klõpsa lingil Koduleht </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 6. 6. Veebilehe ülespanek <ul><li>Materjalide lisamine kodulehekülje kausta </li></ul><ul><li>Kaustade loomine sõltub kodulehekülje loomise vahendist! </li></ul><ul><li>N äite k s : </li></ul><ul><li>failid: index.html, Installeerimine.html, Alustamine_lopetamine.html, Tekst.html , Tabel.html, Pildid.html, Lingid.html, Seaded.html , PH02039U.jpg </li></ul><ul><li>k austad: Alustamine_lopetamine, Tekst, Tabel, Pildid, Lingid, Seaded </li></ul><ul><li>Esmalt lisa ge kõik failid </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 7. 7. Failide lisamine <ul><li>Klõpsa ke lingil </li></ul><ul><li>Lisa fail </li></ul><ul><li>Klõpsa ke nupul </li></ul><ul><li>Browse </li></ul><ul><li>Avanevas aknas otsi ge arvutist fail ja te hke sellel hiirega topeltklõps </li></ul><ul><li>Klõpsa ke taas </li></ul><ul><li>Lisa fail </li></ul><ul><li>Nii toimi ge kõikide failidega </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 8. 8. Kausta loomine <ul><li>Kausta Alustamine_lopetamine_files (näiteks) loomine </li></ul><ul><li>Sisesta ge lahtrisse Lisa uus kaust täpne kausta nimi Alustamine_lopetamine_files </li></ul><ul><li>Klõpsa ke nupul Lisa </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 9. 9. Kausta loomine <ul><li>Ava ge kaust Alustamine_lopetamine_files klõp s ates kausta nimel </li></ul><ul><li>Laadige kausta Alustamine_lopetamine_files kõik failid </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 10. 10. Loodud kodulehekülje vaatamine <ul><li>Oma kodulehekülje vaatamiseks: </li></ul><ul><li>Avage veebilehitseja (IE, Mozilla vm) </li></ul><ul><li>Sisestage aadressireale oma kodulehekülje aadress </li></ul><ul><li>Antud näites on selleks </li></ul><ul><li>http://www.hot.ee/kodulehe kyljeavaldamine / </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 11. 11. Kodulehekülg http://www.hot.ee/kodulehekyljeavaldamine/ DigiTiigri lisakursus
 12. 12. FTP klientprogrammi installeerimine oma arvutisse <ul><li>Kasutame vabavara CoreFTP, WS_FTP, vm </li></ul><ul><li>Avage veebilehitseja </li></ul><ul><li>Sisestage aadressireale </li></ul><ul><li>http://www.coreftp.com/download.html </li></ul><ul><li>Klõpsake lingil Download.com </li></ul><ul><li>Avanenud aknas klõpsake lingil Download Now </li></ul><ul><li>Programmi salvestamiseks arvutisse klõpsake avanenud dialoogaknas nupul Save </li></ul><ul><li>Määrake allalaaditava faili asukoht arvutis </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 13. 13. FTP klientprogrammi installeerimise näide <ul><li>Tehke hiire topeltklõps FTP klientprogrammi ( CoreFTP ) ikoonil, avaneb installeerimisaken </li></ul><ul><li>Klõpsake nupul Next > kuni arvuti on programmi installeerinud. </li></ul><ul><li>Klõpsake avanenud aknas nupul Finish </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 14. 14. Veebilehe ülespanek FTP klientprogrammi abil <ul><li>Avage FTP programm </li></ul><ul><li>Sisestage oma kasutajatunnus ja salasõna </li></ul><ul><li>Laadige üles oma kodulehekülje kaustad ja failid </li></ul><ul><li>Kodulehekülje vaatamiseks sisestage veebilehitseja aadressireale oma kodulehekülje aadress: http://www.zone.ee/[kasutajatunnus] </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 15. 15. Kodulehekülje ülespanek internetti (sammhaaval) <ul><li>Avage hiire topeltklõpsuga töölauale loodud ikoon </li></ul><ul><li>FTP kliendiprogrammi CoreFTP käivitamiseks </li></ul><ul><li>Avanevas programmiaknas täitke lahtrid </li></ul><ul><ul><li>Site Name – zone </li></ul></ul><ul><ul><li>Host / IP / URL – www.zone.ee </li></ul></ul><ul><ul><li>Username – kasutajanimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Password – salasõna </li></ul></ul><ul><li>Klõpsake nupul Connect </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 16. 16. Kodulehekülje ülespanek internetti DigiTiigri lisakursus Programmi vasakule tööalale leidke kodulehekülje kaustad ja failid Programm loob ühenduse üleslaetava kodulehekülje asukohaga, mis kuvatakse programmiaknas paremale tööalale
 17. 17. Kodulehekülje ülespanek internetti <ul><li>Märgistage vasakul tööalal olevad kaustad ning failid ja lohistage kõik koos paremale tööalale. Nii kopeeritakse kõik veebileheküljeks vajalik interneti kliendiserverisse. </li></ul>DigiTiigri lisakursus <ul><li>Sulgege </li></ul><ul><li>CoreFTP </li></ul><ul><li>programm </li></ul>
 18. 18. Loodud kodulehekülje vaatamine <ul><li>Oma kodulehekülje vaatamiseks </li></ul><ul><li>Avage veebilehitseja </li></ul><ul><li>Sisestage aadressireale oma kodulehekülje aadress </li></ul><ul><li>Antud näites on selleks </li></ul><ul><li>http://www.zone.ee/kodulehekyljeavaldam / </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 19. 19. Kodulehekülg http://www.zone.ee/kodulehekyljeavaldam/ DigiTiigri lisakursus
 20. 20. Praktiline töö <ul><li>Alamlehekülje, näiteks Lisamaterjalid , loomine . Alamleheküljelt linkide loomine kursuslase varasematele veebilehtedele </li></ul><ul><li>Esilehe küljelt alamleheküljele viitamine ( nt Lisamaterjalid ) </li></ul><ul><li>Kodulehekülje avaldamine internetis </li></ul>DigiTiigri lisakursus
 21. 21. Kokkuvõte <ul><li>Valminud õppematerjalide esitlus ja analüüs </li></ul><ul><li>Arutelu </li></ul><ul><ul><li>kuidas saab omandatud teadmisi ja oskusi õppetöös rakendada? </li></ul></ul><ul><li>Kursuse tagasiside </li></ul>DigiTiigri lisakursus

×