Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hede Martsenkov

739 views

Published on

Published in: Business, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hede Martsenkov

 1. 1. Hariduskonverents 2008 <ul><li>Kaugemalt </li></ul><ul><li>näeb lähemale </li></ul>
 2. 2. Hariduse eesmärk: <ul><li>luua igaühele eeldused pidevõppeks </li></ul><ul><li>Haridusseadus §2 lg3 p 3 </li></ul>
 3. 3. Maakond- erinevate huvide ristumispaik <ul><li>Maavalitsus: </li></ul><ul><li>Võtmeküsimus- asjakohane teave. Andmete kogumine, töötlemine, analüüsimine, levitamine </li></ul><ul><li>Riiklik järelevalve </li></ul><ul><li>Eesrindlike kogemuste tutvustamine </li></ul><ul><li>Koostöövõrgustike kujundamine </li></ul><ul><li>Tulevikustsenaariumide prognoosimine </li></ul>
 4. 4. Iga laps on väärtus
 5. 5. Prognoos põhihariduse osas
 6. 6. Süvenev kooliränne
 7. 7. Väljalangevus põhikoolist
 8. 8. Õppekava on raske 1
 9. 9. Õppekava on raske 2
 10. 10. Õppekava on raske 3
 11. 11. Õppekava on raske 4
 12. 12. Poiste vähenev õpimotivatsiooon 1 <ul><ul><ul><li>Poisid moodustavad: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>85 % puudulike veerandihinnetega õpilastest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>75% klassikursuse kordajatest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>74% põhihariduseta koolist lahkujatest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>67% HEV õpilastest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>76% koduõppel olevatest õpilastest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>90% kohanemishäiretega õpilastest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>80% alaealistest õigusrikkujatest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aga ka 58% aineolümpiaadide võitjatest </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Poiste vähenev õpimotivatsioon 2 <ul><li>Poisid Tüdrukud </li></ul><ul><li>Põhikoolis 52% 48% </li></ul><ul><li>Gümnaasiumis 40% 60% </li></ul><ul><li>Kutsekoolis 55% 4 5% </li></ul>
 14. 14. Tugisüsteemid 1
 15. 15. Tugisüsteemid 2
 16. 16. Tugisüsteemid 3
 17. 17. Tugisüsteemid 4
 18. 18. Pedagoogiline kaader
 19. 19. Põhikoolilõpetajate valikud 1
 20. 20. Põhikoolilõpetajate valikud 2
 21. 21. Põhikoolilõpetajate valikud 3
 22. 22. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse populaarsus kasvab
 23. 23. Märksõnad <ul><li>Koolivõrk </li></ul><ul><li>Kaasav haridus </li></ul><ul><li>Valmisolek pidevõppeks </li></ul><ul><li>Tugisüsteemid ja nõustamisteenused </li></ul>
 24. 24. Lõpetuseks <ul><li>Maailm hargneb ja haruneb, kuni paistab, et ükski haru ei saa enam teisest aru. </li></ul><ul><li>Doris Kareva </li></ul><ul><li>Arukat harutamist/arutamist! </li></ul>
 25. 25. Tänan tähelepanu eest! <ul><li>Hede Martšenkov </li></ul><ul><li>Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×