Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTwinningu tutvustus

961 views

Published on

Mis on eTwinning? saab lühikese ülevaate sellelt slaidilt.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eTwinningu tutvustus

 1. 1. Sõpruskoolid Euroopas
 2. 2. Mis on eTwinning <ul><li>Pikaajaline projekt </li></ul><ul><li>Osalevad vähemalt 2 kooli vähemalt kahest Euroopa riigist </li></ul><ul><li>Koostöös kasutatakse IKT vahendeid mõne pedagoogilise probleemi lahendamiseks </li></ul>
 3. 3. Töö võib toimuda mitmel tasandil <ul><li>Üksikute õpetajate vahel </li></ul><ul><li>Erinevate ainete õpetajate meeskondade vahel </li></ul><ul><li>Raamatukoguhoidjate vahel </li></ul><ul><li>Koolidirektorite vahel </li></ul>
 4. 4. Projekti eesmärgiks on <ul><li>Võimalikult pikaajaline koostöö, mis hõlmab erinevate õppeainete, õppekavade ja ka personali pedagoogilist arengut </li></ul>
 5. 5. Mida saab teha eTwinning projekti kaudu? <ul><li>Motiveerida oma õpilasi, teha koos nendega midagi uut, uuenduslikku ja põnevat </li></ul><ul><li>Õppida tundma erinevaid kultuure </li></ul><ul><li>Huvituda Euroopa tsivilisatsioonist </li></ul><ul><li>Kasutada efektiivselt IKT vahendeid suhtlemiseks, info kogumiseks, esitlemiseks, jne. </li></ul>
 6. 6. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Õppida tundma ja võrdlema Euroopa maade haridussüsteeme </li></ul><ul><li>Tutvuda teiste Euroopa õpetajatega ning vahetada nendega ideid ja kogemusi </li></ul><ul><li>Praktiseerida rahvusvahelist koostööd ning teadvustada oma kooli teistele Euroopa koolidele </li></ul><ul><li>Arendada võõrkeeleoskust </li></ul><ul><li>Arendada uusi õpetamismeetodid </li></ul>
 7. 7. Mille poolest erineb eTwinning teistest programmidest? <ul><li>Pakub portaali kaudu igakülgset tuge partnerlusprojektide loomiseks </li></ul><ul><li>Aitab leida partnereid </li></ul><ul><li>Motiveerib projekti kulgu mitmete konkursside kaudu </li></ul><ul><li>Aitab õpetajaid, kes ei ole tugevad võõrkeeles </li></ul>
 8. 8. Mille poolest erineb eTwinning teistest programmidest? <ul><li>Pakub erinevaid ideid- õnnestunud projektid (nn Best Practice), vajalikud töövahendid suhtlemiseks ja projekti läbiviimiseks </li></ul><ul><li>Metoodilised näpunäited </li></ul><ul><li>Jututoad keskse kasutajatoe inimestega </li></ul><ul><li>Rahvuslik kasutajatugi emakeeles </li></ul>
 9. 9. www . etwinning . net ! Valige eesti keel
 10. 10. eTwinning kaart
 11. 11. eTwinning registreerumine
 12. 12. Töölaud <ul><li>Töölaud on privaatne töötsoon igale registreerunud koolile </li></ul>
 13. 13. eTwinningu partneri leidmine
 14. 14. <ul><li>Projekti õnnestumiseks on vajalik hea koostööpartneri leidmine </li></ul><ul><li>Partneri leidmiseks on eTwinningu keskkonnas mitmeid võimalusi </li></ul>
 15. 15. Partneri otsinguks sisenege oma privaatsesse tööruumi <ul><li>Sisestage oma kasutajanimi ja parool </li></ul><ul><li>Klõpsake nupul </li></ul>
 16. 16. Partnerotsinguks võite kasutada Foorumit
 17. 18. Kui olete sisse logitud, siis saab kasutada partnerotsingut klõpsates ikoonil
 18. 19. Otsingumootor pakub automaatselt sobivate partnerite nimekirja
 19. 20. Otsingukriteeriume saab kitsendada täpsustades riiki, kooli profiili, keelt, teemasid või õppeaineid.
 20. 21. Otsingukriteeriume saab veelgi kitsendada kui klõpsate ikoonil Täpsem otsing
 21. 23. Potentsiaalsed partnerid saab lisada Minu Kandidaatide nimekirja klõpsates sobiva kooli järel Tegevuste veerus olevale ikoonile
 22. 24. Kandidaatide nimekirja saate vaadata klõpsates ikoonil Minu kandidaadid
 23. 25. Millest alustada? <ul><li>Leidke huvitav teema </li></ul><ul><li>Motiveerige oma kooli personali </li></ul><ul><li>Haarake projekti ka koolijuht </li></ul><ul><li>Valige koostööpartner </li></ul><ul><li>Kontrollige üle arvutikasutamise võimalused oma koolis ja ka partnerkoolis </li></ul><ul><li>Töötage välja ajakava </li></ul><ul><li>Valmistage ette oma tegevuse üldine raamistik </li></ul><ul><li>Saatke projekti kirjeldus oma partnerile </li></ul>
 24. 26. Partnerluse registreerimine <ul><li>Kui olete partnerkooliga projektis kokku leppinud, tuleb ühel osapoolel partnerlus registreerida </li></ul><ul><li>Avage lehekülg Minu kandidaadid ja klõpsake mestimisnupul Alusta mestimist </li></ul>
 25. 27. Partnerluse loomine
 26. 28. Esita projektiidee kinnitamiseks – täida ankeet (täita tuleb kõik väljad)
 27. 29. Kinnitus mõlema riigi rahvusliku kasutajatoe poolt
 28. 30. Koostöö <ul><li>Tegevus toimub ühtses </li></ul><ul><li>suhtlemisruumis </li></ul><ul><ul><li> portaalis, </li></ul></ul><ul><ul><li>mida nimetatakse Virtuaalseks mestimisruumiks. </li></ul></ul>
 29. 31. Virtuaal ne mestimisruum <ul><li>Virtuaalne mestimisruum on foorum , mis on mõeldud eTwinning-partner ite jaoks suhtluseks ja koostööks. </li></ul><ul><li>Kõigist, kes on registreerinud kehtiva partnerluse , saab automaatselt Virtuaalse mestimisruumi liige. </li></ul><ul><li>Kõik koolid pääse v a d eTwinning-töölaualt oma privaatsesse Virtuaalsesse mestimisruumi . </li></ul><ul><li>Partnerluse registreerinud õpetajad on automaatselt administraatorid ning võivad toimetada ja muuta oma Virtuaalset m estimisruumi. </li></ul><ul><li>Teised kutsutud Virtuaalse mestimisruumi liikmed võivad pääseda ligi ja osaleda ettevõtmistes, kuid partnerluse sisu saavad toimetada üksnes administraatorid . </li></ul>
 30. 32. Tööriistad projekti läbiviimiseks <ul><li>Virtuaalse mestimisruumi s suheldes saab kasutada </li></ul><ul><li>v estlusring i </li></ul><ul><li>f oorum it </li></ul><ul><li>p ostkast i </li></ul><ul><li>t eadete tahvel it </li></ul><ul><li>tegevusraportit </li></ul>
 31. 33. Profiil <ul><li>Isiklike andmete sisestamine ja muutmine </li></ul><ul><li>Kooli andmete muutmine </li></ul>
 32. 34. Minu tiim <ul><li>Andmed liikmete kohta </li></ul><ul><li>Liikmete lisamine </li></ul><ul><li>Liikmete kustutamine </li></ul><ul><li>Kasutajate õiguste muutmine </li></ul>Kasutaja andmete vaatamiseks tuleb klõpsa ta ikoonil
 33. 35. Kasutaja andmed Igal Virtuaalse mestimisruumi liikmel on oma personaalne lehekülg, mis on nähtav ka teistele osalejatele.
 34. 36. Foorum F oorum võimaldab suhelda teiste Virtuaalse mestimisruumi liikmetega . Foorum on rajatud diskussiooniteemadele ja vastustele . Kõik Mestimisruumi kasutajad saavad luua uu t teema t või vasta ta olemasolevatele. Saab kustutada oma sõnumeid. Leheküljel k uvatakse teema, autor, kuupäev ja vastuste arv. Selleks, et aidata kaasa partneritevahelisele suhtlusele, ilmuvad sõnumid ja vastused kindlatel teemadel üksteise järel nii, et kasutajad võivad näha, kuidas on diskussioon arenenud.
 35. 37. Vestlusring Vestlusring võimaldab reaalajas suhelda Virtuaalse mestimisruumi liikmetel ehk kõigil antud projektis osalejatel.
 36. 38. Kalender Kalender isse saab kirja panna olulised partnerlusega seotud üritused. Klõpsates kuupäevale saab sorteerida üritusi pealkirja, sisu, toimumisaja ja -koha järgi.
 37. 39. Teadetetahvel Teadetetahvli t kasutades saab edastada uudiseid, mis puudutavad partnereid. Uudiseid on õigus lisada, toimetada või kustutada autoril või administraatoril . Värskeimad uudised paiknevad kõige ees.
 38. 40. Postkast (administraator) Postkast hõlbustab Virtuaalse mestimisruumi liikmete vahelist e-kirjade vahetamist. ADMINISTRAATORIL on kaks postkasti. Üks postkast on eTwinning töölaual ja teine on Virtuaalses mestimiusruumis
 39. 41. Postkast Virtuaalses mestimiusruumis olevat Postkasti saab kasutada kirjavahetuseks ainult projektis osalejate vahel.
 40. 42. Tegevusraport Tegevusraportis saavad administraatorid välja tuua projekti käigus toimunud tegevused. Siia saab luua vahekokkuvõtteid .
 41. 43. Seaded <ul><li>A dministraatori Seadete leheküljel saab </li></ul><ul><li>lisada kaustu, </li></ul><ul><li>lehekülgi, </li></ul><ul><li>foorumeid ning </li></ul><ul><li>failide ( kuni 5 Mb ) . </li></ul><ul><li>muutma kasutaja andmeid, </li></ul><ul><li>Virtuaalse mestimisruumi </li></ul><ul><li>pealkirju ning kirjeldusi , </li></ul><ul><li>luua Veebilehekülgi, </li></ul><ul><li>mis koosnevad pealkirjadest, </li></ul><ul><li>kirjeldustest, </li></ul><ul><li>põhisisust ning pildist </li></ul>
 42. 44. Seaded <ul><li>Seaded partnerluse liikmete töölaual võimaldab </li></ul><ul><li>muuta liikmel oma andmeid </li></ul><ul><li>luua veebilehekülge </li></ul>
 43. 45. Teised veebipõhised vahendid <ul><li>Ajaveeb e Blog </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Podcast </li></ul><ul><li>Exe Learning </li></ul><ul><li>MagazineFactory </li></ul><ul><li>Skype jpt </li></ul>
 44. 46. Rühmatöö: Projektiidee genereerimine <ul><li>Teema </li></ul><ul><li>Eesmärk </li></ul><ul><li>Projekti lühikirjeldus (kes on seotud, mis aine õpetajad, mis riigist) </li></ul><ul><li>Vanuserühm </li></ul><ul><li>Projekti suhtlemise keel </li></ul>
 45. 47. Rühmatöö: Projektiidee genereerimine <ul><li>Pedagoogilised eesmärgid </li></ul><ul><li>Õpilased ja nende tegevus projektis </li></ul><ul><li>Protsess </li></ul><ul><li>Kestvus </li></ul><ul><li>Kasutatavad e-vahendid </li></ul><ul><li>Kokkuvõtted projektist </li></ul>
 46. 48. Rühmatöö: Projektiidee genereerimine <ul><li>Näidisprojekte leiate aadressilt: </li></ul><ul><li>http://www.etwinning.net/ww/et/pub/etwinning/ideas_and_practice/project_kits.htm </li></ul><ul><li>Eesti koolide partnelusprojektide kirjeldused </li></ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/etwinning/sopruskoolid/partnerlusprojektid </li></ul>
 47. 49. Projektiidee sisestamine <ul><li>Kõigil Teil, kes te olete registreerunud eTwinningu projekti on võimalus oma projektiidee sisestada aadressile (100 sõna): </li></ul><ul><li>http://www.eformular.com/eloalle/idee.html </li></ul>
 48. 50. TÄNAN KUULAMAST! Head twinnimist 

×