Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Varkens Vandaag 5 sept 2011

1,540 views

Published on

Presentatie over Stichting Varkens Vandaag op 5 september 2011 in Boekel.

 • Be the first to comment

Presentatie Varkens Vandaag 5 sept 2011

 1. 1. Varkens VandaagHet echte verhaal
 2. 2. VoorstellenJan VogelsStichting Varkens Vandaag Communicatiedeskundige:Dagelijks bestuur:Voorzitter: Ingrid van der SterrenRob van Schie Bestuursadviseurs / OndersteuningSecretariaat:Mirjam Goedkoop Michel van de Bergh Richard DonkersPenningmeester: Huub FransenWouter van Herten Jan van VurenOverige Bestuursleden:Gertjan van den ElsenMark van DijkJos HoevenJan Vogels
 3. 3. Not in my backyard
 4. 4. Aanleiding∗ Negatieve berichtgeving in de regionale media.∗ Groepje varkensboeren komt maandelijks bijeen.∗ “Is het werkelijk zo verkeerd in de varkenshouderij?”∗ Consument heeft recht op het echte verhaal∗ Varkenshouderij kan beeldbepaling niet meer aan een ander overlaten.
 5. 5. Onze emoties, frustraties en onbegrip
 6. 6. Onze Reactie∗ Ingezonden brieven∗ Discussie met redacties
 7. 7. Gevolg∗ Geen toenadering / standpunten verharden
 8. 8. Conclusie∗ Er moet een landelijk communicatiepunt komen∗ De varkenshouder alleen kan het niet∗ Onze tegenpartijen zijn veel beter georganiseerd
 9. 9. Gevolg∗ Met PVE, (Z)LTO, NVV aan tafel en idee gepresenteerd
 10. 10. Reactie∗ De boer die moet het zelf doen Geen landelijk communicatiepunt* Opzetten van meldpunt voor onjuiste berichtgeving varkenshouderij www.pve.nl/meldpunt* Reactie maar nog steeds geen actie
 11. 11. Onze actie∗ Regionaal initiatief voor Zuid-Oost Nederland∗ Er zijn wel redelijk wat initiatieven, maar worden niet voldoende via de media gecommuniceerd.∗ Varkenshouders en periferie gaan gezamenlijk zorgen voor professionele communicatie over onze sector in de media.∗ Opzet uitgewerkt met hulp van : Huub Fransen, Michel van de Bergh, Richard Donkers, Jan van Vuren, Ingrid van der Sterren
 12. 12. Ons doel van de avond?∗ De consument heeft recht op het echte verhaal∗ We willen ons plan uitleggen∗ We willen uw steun voor ons plan∗ We kunnen alleen samen het echte verhaal onder de aandacht van de burger brengen
 13. 13. We kunnen de schuld niet langer bij de media neerleggen.Er is genoeg moois te vertellen… en dat gaan we doen!
 14. 14. Please in my backyard
 15. 15. Varkens VandaagHet echte verhaal
 16. 16. Voorstellen
 17. 17. De varkenshouderij is een positieve sector!
 18. 18. Met veel sympathieke hardwerkende ondernemers die fors investeren in dierwelzijn, innovatie en milieu
 19. 19. Als leverancier van gezonde enbetaalbare voeding en tal van andere producten
 20. 20. Met heel veel en heel trouwe klanten
 21. 21. Belangrijk voor deeconomie en werkgelegenheid
 22. 22. Wereldwijd koploper in varkenshouderij
 23. 23. Dat en nog veel meer willen wegraag vertellen via massamedia
 24. 24. Medianieuws is maakbaar∗ Nieuws signaleer je zelf;∗ Nieuws maak je zelf;∗ Nieuws moet je zelf onder de aandacht brengen van de juiste media;∗ Nieuws heeft nieuws tot gevolg;∗ Relaties aan te gaan en op te bouwen met nieuwsmakers.
 25. 25. Engelse Rood Fruit Telers
 26. 26. Nederlandse Varkenshoudershebben ook de aandacht van de media
 27. 27. Lopende projecten∗ Beter Leven Stal van Edwin en Elly Michiels;∗ Duurzame varkenshouderijen in Dagblad Trouw;∗ Varkensrace in Schijndel;∗ Publieks open dag in Nederweert;∗ Varkenshouderij vroeger en nu bij Omroep Maxx;∗ Varkenssignalen en dierenorganisaties
 28. 28. SteunVarkens Vandaag
 29. 29. Wat wil ik vertellen?∗ Voorstellen∗ Dus………∗ Doel Varkens Vandaag∗ Werkwijze en voorbeelden∗ Sterrenplan∗ Inschrijving
 30. 30. Voorstellen∗ Rob van Schie∗ 1965, Heeswijk∗ Trouw Nutrition∗ Voorzitter Varkens Vandaag
 31. 31. Dus………………..∗ Niet verdedigen maar zelf actief nieuws onder de aandacht van de media brengen∗ We doen al veel∗ Laten het niet zien∗ Communiceren∗ Trost zijn∗ Zelf regie voeren∗ Niet alleen maar samen∗ Allemaal verantwoordelijk
 32. 32. Doel∗ Sterker en positiever imago ontwikkelen van de Nederlandse varkenshouderij bij consument en maatschappij∗ Door het actief communiceren naar de burger over bestaande en of nieuwe activiteiten∗ Door middel van het burger-begrijpelijk maken van activiteiten
 33. 33. Hoe werkt het∗ Varkens Vandaag selecteert en heeft functie als adoptie bureau∗ Varkens Vandaag heeft functie als communicatie advies bureau∗ Projecten worden aangemeld door varkenshouders en bedrijven∗ Bedrijven adopteren projecten∗ Via deze projecten bereiken we de burger (rechtstreeks of via de media)∗ We zorgen er voor dat de projecten interessant zijn voor burger en media∗ Varkens Vandaag zorgt voor communicatie kennis en media netwerk
 34. 34. Voorbeeld 1:1. Studie club wil burgers bereiken en vraagt hulp bij Varkens Vandaag bij het opzetten van het project2. Dierenartsenpraktijk adopteert het project3. Project: met de dierenarts de boer op4. Gezamenlijk met Varkens Vandaag persbericht gemaakt, verspreid en pers benaderd.5. Verhaal is begrijpelijk voor burger en interessant voor de media6. Resultaat met 50 burgers + pers in de stal 100.000 regionale lezers bereikt.
 35. 35. voordelen∗ Kunnen ons verhaal vertellen en uitdragen∗ Bereiken veel mensen∗ Bedrijf profileert zich∗ Bedrijven kunnen hun ideeën kwijt∗ Beperkte afgebakende hoeveelheid werk∗ Veel handen maken licht werk∗ Afgestemd op de burger (heeft geen vakkennis)∗ Varkens Vandaag informeert de pers∗ Activiteit is geschikt om over te publiceren∗ Meer varkenshouders en toeleveranciers raken betrokken en bewust bij een beter imago van de sector
 36. 36. Voorbeeld 2:∗ Open dag gepland tijdens Weekend van het Varken∗ Idee om dit nog aantrekkelijker voor burgers te maken∗ Adoptie door Mengvoederbedrijf i.s.m. varkenshouder en communicatie bureau van Varkens Vandaag 2 daagse activiteit met schnitzel en friet (sponsoring slachterij).∗ Burgers uitgenodigd∗ Persbericht media∗ Aandacht in regionale kranten en regionale omroep
 37. 37. Wat doet Varkens Vandaag?∗ Brengt bedenkers en aanbieders bij elkaar (adoptie bureau)∗ Zorgt voor voldoende gespreide projecten (planning)∗ Geeft professioneel advies over hoe te communiceren naar de burger∗ Helpt met zinvolle kloppende informatie voor de media∗ Brengt partijen bij elkaar∗ Ondersteunt initiatieven∗ Geeft hulp bij vragen over communicatie
 38. 38. Waarom moet de periferie projecten adopteren ∗ Veel handen maken licht werk ∗ Verschillende afzenders en invalshoeken ∗ Goed voor de ideeën ∗ Periferie heeft er belang bij (goed voor continuïteit) ∗ Kunnen veel dingen oppakken NB Varkens Vandaag ondersteunt initieert de communicatie niet de uitvoering
 39. 39. Hoe kunt u meedoen?1. Allen, maar met name de varkenshouder: projecten aandragen2. Met name periferie: projecten adopteren3. Met name periferie: projecten aandragen EN adopteren4. Financieel Varkens Vandaag ondersteunen5. Inschrijven als vrienden van Varkens VandaagWie steunt wordt ondersteund!
 40. 40. Wat krijgt u terug voor de adoptie?∗ Een sector met een beter imago∗ U wordt vermeld binnen Varkens Vandaag (website, jaarvergadering enz.)∗ Podium voor uw bedrijf∗ U profileert zich binnen de sector en de maatschappij∗ Ontvang hulp van communicatie bureau∗ Vermelding in ons jaarverslag, op onze website en inzichtelijk voor onze sector∗ Uitnodiging voor jaarlijkse thema- en netwerkavond∗ Wie steunt, wordt ondersteund∗ Goodwill / naamsbekendheid
 41. 41. Kost adoptie geld? U regelt, organiseert en bent verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van het projectWij adviseren en communiceren de projecten naar consument en maatschappij
 42. 42. Waar worden kosten VarkensVandaag van betaald? Wij hebben financiële hulpmiddelen nodig zonder €€€ gaat het niet lukken!!∗ Bijdrage periferie, varkenshouders en overigen.∗ Subsidies, fondsen, PR gelden sector.
 43. 43. Financieel ondersteunen?Periferie en varkenshouders∗ Bijdrage wordt uitgedrukt in sterren∗ Voor iedere €250,- ontvangt u 1 ster∗ U bepaalt zelf hoeveel sterren u doneert∗ Onze richtlijn: voor elke twee medewerker een ster∗ Vermelding in ons jaarverslag, op onze website en inzichtelijk voor onze sector∗ Uitnodiging voor jaarlijkse thema- en netwerkavond∗ Wie steunt wordt ondersteundVrienden van∗ Bijdrage wordt uitgedrukt in krulstaarten∗ Voor iedere €100,- ontvangt u 1 krulstaart∗ Vermelding in het jaarverslag
 44. 44. Kortom∗ Projecten aandragen∗ Projecten adopteren∗ Sterren kopen∗ Wordt ‘Vriend van’
 45. 45. Ik daag u uit:∗ Varkenshouders meldt projecten aan∗ Periferie adopteer projecten∗ Allen ondersteun Varkens Vandaag en steun financieel
 46. 46. Hoe schrijft u in?Vul de formulieren in en lever ze in

×