Tudásrégió Stratégia Pest Megyében - Varga Csaba

410 views

Published on

Tudásrégió Stratégia Pest Megyében - Varga Csaba

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tudásrégió Stratégia Pest Megyében - Varga Csaba

 1. 1. Tudásrégió Stratégia Pest Megyében Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. www.inco.hu [email_address]
 2. 2. Az információs társadalom fogalma négy tételben
 3. 3. 1. Információs és kommunikációs technológia <ul><li>1.1. Komputerizáció </li></ul><ul><li>1.2. Digitalizálás </li></ul><ul><li>1.3. Interaktivitás </li></ul><ul><li>1.4. Interoperativitás </li></ul><ul><li>1.5. Globális Internet </li></ul><ul><li>1.6. Mobil hálózatok, mobil Internet </li></ul><ul><li>1.7. Komplex hálózatok </li></ul><ul><li>1.8. Embert helyettesítő robotok </li></ul><ul><li>1.9. Új technológiák </li></ul>
 4. 4. 2. Tudásalapú gazdaság 2.1. Hagyományos ipar informatizálása 2.2. Információs iparágak 2.3. Oktatásipar, tudásipar 2.4. Médiaipar, művészeti ipar 2.5. Kommunikációs iparágak 2.6. Intelligens parkok
 5. 5. 2. Tudásalapú gazdaság <ul><li>2.7. e- G azdaság, e- K ereskedelem </li></ul><ul><li>2.8. Információs közmű szolgáltatások </li></ul><ul><li>2.9. Távegészségügy </li></ul><ul><li>2.10. Kutatás+fejlesztés </li></ul><ul><li>2.11. Intelligens közlekedés </li></ul>
 6. 6. 3. Információs társadalom <ul><li>3.1. Homo informaticus (tudáspolgár) </li></ul><ul><li>3.2. Új világszerkezet </li></ul><ul><li>3.3. Új társadalomszerkezet </li></ul><ul><li>3.4. Intelligens ország és kormányzás </li></ul><ul><li>3.5. Intelligens régió és megye </li></ul>
 7. 7. 3. Információs társadalom <ul><li>3.6. e- K özigazgatás </li></ul><ul><li>3.7. Digitális ház, család </li></ul><ul><li>3.8. E - demokrácia, virtuális agóra </li></ul><ul><li>3. 9 . Virtuális világ ok </li></ul><ul><li>3. 10 . Távmunka , e-work </li></ul>
 8. 8. 4. Információs kor értékei, e-content <ul><li>4.1 . Új írásbeliség, képi világ </li></ul><ul><li>4.2. Új racionalitás, új transzcendencia </li></ul><ul><li>4.3. Új szabadság, új felelősség </li></ul><ul><li>4.4. Innováció, kreativitás, döntésképesség </li></ul><ul><li>4.5. Hagyomány és modernitás </li></ul><ul><li>4.6. Univerzalizmus és lokalitás </li></ul>
 9. 9. 4. Információs kor értékei, e-content <ul><li>4.7. Új individualizmus, új civil polgár </li></ul><ul><li>4.8. Fenntartható fejlődés, ökológia </li></ul><ul><li>4.9. Kultúraközpontú nemzet </li></ul><ul><li>4.10. Multikulturalizmus </li></ul><ul><li>4.11. Tartalomipar, e-content </li></ul>
 10. 10. Az intelligens régió <ul><li>A z információs vagy tudástársadalom programjának regionális megvalósítása, </li></ul><ul><li>a tudásalapú gazdaság és társadalom rendszerszerű, koncentrált kiépülése egy-egy megyében vagy régióban, avagy az intelligens életfeltételek intenzív és kreatív megteremtése, a hálózati e-gazdaság dominánssá válása, áttérés a digitális közigazgatásra és az értékőrző, </li></ul><ul><li>az értékteremtő tartalom-szolgáltatások elterjedése. </li></ul>
 11. 11. e-Europe Akcióterv <ul><li>1. Olcsóbb, gyorsabb és b iztonságosabb internet </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>a. Olcsóbb és gyorsabb internet hozzáférés </li></ul><ul><li>b. Gyors internet a kutatóknak és diákoknak </li></ul><ul><li>c. Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák </li></ul>
 12. 12. e-Europe Akcióterv <ul><li>2. Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>a. Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba </li></ul><ul><li>b. Munka a tudásalapú gazdaságban </li></ul><ul><li>c. Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban </li></ul>
 13. 13. e-Europe Akcióterv <ul><li>3. Az internet használatának ösztönzése </li></ul><ul><li>a. Az e-kereskedelem elősegítése </li></ul><ul><li>b. Elektronikus közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz </li></ul><ul><li>c. Távegészségügy </li></ul><ul><li>d. Digitális tartalom a globális hálózatoknak </li></ul><ul><li>e. Intelligens közlekedési rendszerek </li></ul>
 14. 14. Az információs társadalom kiépítésének ütemezése a következő tizenöt évben Magyarországon Forrás: A Stratégiakutató Intézet b ecslés e, 2000. július
 15. 15. 100 70 80 50 50 30   n.a. – Önkormányzatok Honlappal rendelkezők Elektronikus ügyintézés 75 50 10   – A kormányzat és hivatalai Elektronikus ügyintézés   100 75 100   100 50 100   90 40 90   60 20 – Vállalkozások Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet   80 50 90   70 35 60   50 20 30   18 2 – Családok Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet Elérendő arány (százalék) Jelenleg 2005-ig 2010-ig 2015-ig Érintett csoportok, kritériumok
 16. 16. Az intelligens régió kritériumai <ul><li>1. A tudásalapú gazdaság kialakulása és a K+F előtérbe kerülése </li></ul><ul><li>2. Az élethosszig tartó tanulás célkitűzésének megvalósulása </li></ul><ul><li>3. A regionális információs társadalom kohézió megteremtése </li></ul><ul><li>4. A tudáspolgári életforma elterjedése </li></ul><ul><li>5. Virtuális önkormányzás a régióban </li></ul><ul><li>6. A közigazgatás átalakulása e- k özigazgatássá </li></ul>
 17. 17. Az intelligens régió kritériumai <ul><li>7. A globális technológiai forradalom és az új információk folyamatos adaptálása </li></ul><ul><li>8. A lakosság intenzív felkészítése az információs korszakra </li></ul><ul><li>9. Új területfejlesztési stratégia kialakulása </li></ul><ul><li>10. Regionális és megyei prioritások kikristályosodása </li></ul><ul><li>11. Közép-Magyarország esélye az Európai Uniós régióvá válásra </li></ul><ul><li>12. A regionális politikai-közigazgatási elit személyes felkészültsége a korszakváltásra </li></ul>
 18. 18. Hazai intelligens régiók, megyék <ul><li>Elkészült : </li></ul><ul><li>Tudásrégió (funkcionális régió) </li></ul><ul><li>Dél-Alföld </li></ul><ul><li>Nyugat-Dunántúl </li></ul><ul><li>Közép-Magyarország </li></ul><ul><li>Közép-Dunántúl </li></ul><ul><li>Somogy megye, Fejér megye </li></ul><ul><li>Készül : </li></ul><ul><li>Szabolcs-Szatmár-Bereg megye </li></ul><ul><li>Baranya megye </li></ul><ul><li>Stb. </li></ul>
 19. 19. Tudásrégió projekt Pest és Bács-Kiskun megyében <ul><li>   Szélessávú, interaktív hálózat építése, működtetése </li></ul><ul><li>   Digitális önkormányzás, elektronikus közigazgatás </li></ul><ul><li>   Tudásalapú gazdaság, technológiafejlesztési övezetek </li></ul><ul><li>   Távoktatási központok, virtuális egyetemek </li></ul>
 20. 20. Tudásrégió projekt Pest és Bács-Kiskun megyében <ul><li>   Távegészségügyi projektek </li></ul><ul><li>   Intelligens falvak, városok </li></ul><ul><li>   Teleházak és tudásházak rendszere </li></ul><ul><li>   Interaktív médiák és új szolgáltatásaik (internetes televízió) </li></ul><ul><li>   Tartalomszolgáltatási projektek (Tudás-völgy) </li></ul>
 21. 21. A Tudásrégió projekt tervezett irányítása <ul><li>        Térségi Fejlesztési Tanács létre hozása (1999. évi XCII. Törvény) </li></ul><ul><li>        Együttműködés a regionális és a megyei területfejlesztési tanácsokkal </li></ul><ul><li>        Tudásrégió Projekt Iroda alakulása </li></ul><ul><li>        Szakmai kontroll, irányítás: Stratégiakutató Intézet Kht </li></ul><ul><li>        Megyei konzultatív (szakértői) bizottságok </li></ul><ul><li>        Gazdasági társulások (pl. konzorciumok , klaszterek ) a részprojektek gazdái </li></ul><ul><li>        Társadalmi társulások (pl. egyesületek) a részprojektek települési, kistérségi összefogásának megszervezésére </li></ul><ul><li>         Takarékszövetkezeti és más pénzügyi konzorcium </li></ul>
 22. 22. A V irtuális megye program elemei <ul><li>  1. „kábelhálózat” </li></ul><ul><li>(szélessávú, gyors, optikai alapú, infokommunikációs hálózat) </li></ul><ul><li>  2. „hardver eszközök” </li></ul><ul><li>(az önkormányzatok felszerelése hardver eszközökkel) </li></ul><ul><li>  3. „szoftvercsomag” </li></ul><ul><li>(szoftvercsomag az e-közigazgatás minden funkciójához) </li></ul><ul><li>  4. „oktatás” </li></ul><ul><li>(az önkormányzatok képviselőinek és a hivatalok apparátusainak felkészítése) </li></ul>
 23. 23. A Tudás -völgy projekt alapelemei <ul><li>1. A Tudás-völgy építészeti-szervezeti központja Budaörsön </li></ul><ul><li>2. Integrált portálhálózat (e-mo) </li></ul><ul><li>3. Első Magyar Tudásáruház </li></ul><ul><li>4. Felsőoktatási távoktatási központ </li></ul><ul><li>5. A Tudás-völgy virtuális elemei </li></ul>
 24. 24. A Tudásrégió pro gram tervei 2001- 2002- re <ul><li>Száz település bekötése az infokommunikációs hálózatba </li></ul><ul><li>Az e-közigazgatás bevezetése 15-20 településen </li></ul><ul><li>Megyei információs és e-gazdasági portál elkészítése </li></ul><ul><li>Az INCOPARK program elindítása három helyszínen </li></ul><ul><li>Három intelligens kistérségi program megvalósítása </li></ul><ul><li>Öt-hét tudásház megnyitása </li></ul><ul><li>Két távoktatási központ kialakítása </li></ul><ul><li>A Pest megyei internetes televízió kísérleti adásának elkezdése </li></ul><ul><li>A Tudás-völgy program tartalomszolgáltatásainak indítása </li></ul>
 25. 25. Európai fenntartható területfejlesztési irányelvek ( St rasbourg-Hannover, 2000 ) <ul><li>“ Jelenleg az információs társadalom kibontakozása a legjelentősebb jelenség, amely átformálja a társadalmat és annak területi szerkezetét. Minden régióra kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy az információhoz való hozzáférést ne korlátozzák fizikai vagy egyéb megszorítások. Fejleszteni kell a távközlési hálózatokat. A díjszabás ne legyen megfizethetetlen. Ösztönözni kell az információszolgáltatók és potenciális felhasználók - mint például a technológiai parkok, technológiaátadó intézetek, kutató és oktató központok - közötti országos és regionális interfészeket és on-line regionális adatbázisok kialakítását, amelyek például a termékek, szakképzettség és turizmus területét ölelik föl. Az ösztönzés célja, hogy valamennyi régió megjelenhessen a piacon és erősítse kapcsolatait a globális gazdasággal.” </li></ul>

×