Teremtés Szünet Nélkül - Varga Csaba

766 views

Published on

Teremtés Szünet Nélkül - Varga Csaba

Published in: Business, Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teremtés Szünet Nélkül - Varga Csaba

  1. 1. Varga Csaba Teremtés, szünet nélkülNoha minden ember teremt nek született, a legtöbb ember annak sincs tudatában, hogyteremtett lény és még kevésbé annak, hogy létének lényege a teremtés. A teremtett embernormális esetben folytatja és továbbviszi a teremtést. Ha valaki úgy éli életét, hogy teremtéshelyett csak alávetettséget tapasztal, és kimondatlanul is beletör dik abba, hogy szereptelen ésreménytelen a sorsa, képtelen felismerni a teremtés lehet ségét is. A sorsrontás nem akülvilág agressziójából vagy manipulálásából következik, hanem a bels isteni én vagy aszemélyes tudat elfedettségéb l és élete megváltoztatásának folyamatos elnapolásából. Nemaz a krízis, hogy így vagy úgy foglyai vagyunk helyzetünknek és a körülmények okoztamegkötözöttségünknek, hanem az, hogy hiányzik az a bels er és tisztultsági állapot, amiazonnali döntést hozatna velünk, és akár az egész világgal szemben visszaszereznénk ateremtésképességünket.Barátom, nézzünk szembe mindazzal, amit a teremtés képessége és lehet sége számodrafelkínál. Ha eddig nem merted vállalni a teremt magatartást, most legalább nyisd ki elmédajtait és ismerkedj meg a teremtés szabadságával. Anélkül hogy a lelkedbe pillantanék, látom,hogy a félelem körbeölel, mint valami két fojtogató kéz, s a küls negatív er terek mégsugallják is beléd a semlegesnek látszó, pusztító nihilérzést. Ezek az érzések és szorongásokazonban félrevezetnek, s legfeljebb csak csendes sírásra biztatnak. Ne higgy nekik, ne fogaddel ket, ne menekülj, ne csapd be magad! Se a belülr l, se a kívülr l érkez félelmek,reménytelenségek nem Téged mutatnak. Te nem az ijedelem, nem a kétségbeesés, nem areménytelenség vagy. Mosd le magadról a küls -bels világ szennyét, lépj be a csendbe és –ha most nincs többre lehet séged - a szeretet reményébe. A teremt állapot visszaszerzésénekvíziójába.Teremtsd saját Teremt det, ami önmagad vagy: a felismert vagy soha nem felfedezett sajátÖnvalód, ami lényed és léted központja – s ezzel tedd lehet vé, hogy életed a teremtésselelérhesse az isteni, jézusi min séget.Teremtsd újra kapcsolatodat Teremt dön keresztül a Végs Teremt vel, mindegy, hogymelyik és milyen Istennek képzeled, engedd, hogy az isteni teremtés minden pillanatbanteremtsen Téged, és hálás szívvel fogadd a folyamatos szeretetet.Teremtsd folyamatosan – szinkronban a Végs Teremt vel – a valódi teremt szereped, ésérezd magadat mindenre képesnek, s minden jónak a valóra váltására, hiszen most mármindenki megtapasztalhatja, hogy nem a rontásra és nem a sokféle rabszolgaságra született.Teremtsd magadban és magad által a végtelen számú és dimenziójú kozmoszt, amelynekrésze vagy, amelyben folyamatosan dolgod van, és ne gondold, hogy a kozmosztól bármilyenértelemben el vagy zárva, hiszen ismeretlen rokonaid várnak rád. 1
  2. 2. Teremtsd állandóan azt az er t, bátorságot és szabadságot, hogy teremt szerepedért mindenórában mindenre képes legyél. Ne feledd, hogy halhatatlan vagy és azért születtél a földre,hogy megtanuld az isteni min ség teremtés elveit és gyakorold a teremtést.Teremtsd azt a könny mozgásképességet, amely révén – jelképesen mondva – akár akövetkez galaxisig is elgyalogolsz vagy legalább valamelyik nem szomszédos városig.Teremtsd tehát minden percben, minden hónapban, minden évben, minden életben Magad,ami azonban nem els sorban érted van, hanem a Szerelmedért, Barátaidért, mindazokért,akiket a teremtés melléd és hozzád rendelt.Teremtsd újra és újra a teremt állapotért a bels jó er idet, tiszta energiáidat, mindazt aforrást, amit a teremtéshez eleve elrendelve kaptál, és ezekb l szüntelenül adjál, ingyen ésellenszolgáltatás nélkül társaidnak és f ként az energiahiányos rászorulóknak.Teremtsd a gondolati nyitottságot és szellemi szabadságot, s minden energiát lássinformációként, minden információt tudatként, és ezért fogadj be minden ismeretlen,szokatlan, felfoghatatlan információt, amelyek tudatod teljességét is felmutatják neked.Teremtsd az új tudást és az új paradigmákat, mert önmagad, az emberiség és a bolygód iselpusztul, ha csak a régi tudás áll rendelkezésre az állapotok megértéséhez és a mai tudássalmegoldatlan világkrízisek kezeléséhez.Teremtsd állandóan újra saját feladataidat, amelyeket a kor és saját világod látszólag korlátozés leértékel, ám Neked ismerned és értened kell, hogy a feladat teremti a világot és nem akorlátozott világ teremti a kordába szorított feladatot.Teremtsd önmagad és világod álmait, szabadulj meg az álomtalan tervezés béklyóitól, s netégy korlátokat az álmok megvalósítása elé, hiszen az új kor alapvet en új álom, Te pedigezeknek az új álmoknak szabad megfogalmazója és megvalósítója vagy.Teremtsd azt a figyelmet és felismer készséget, amellyel észreveszed félelmeidet,fájdalmaidat, ürességed, s mindegyiket egyenként és együtt is öleld körbe ket szeretettel;mutasd meg nekik azt az utat, amelyen keresztül bel led eltávozhatnak.Teremtsd újra a múltad, jelened és jöv d, mert egyik sem lezárt, egyik sem végleges,mindegyik nyitott; az id tapasztalatokból tedd le mindazt, amin túlléptél, és ami mégkorlátoz, az id ben haladj azon az úton, amelyen az Önvaló vezet.Teremtsd a tested, noha Te sokkal több vagy, mint a test, ami folyamatosan újra teremthet ,ismerd fel, hogy gondolattal és tudattal a test alakítható és gyógyítható, s t, magasabbtudatállapotokhoz új testet kaphatsz. 2
  3. 3. Teremtsd az agyad, ami önmaga újrateremtésére is képes, egyaránt használd és szinkronizálda két féltekét, teremtsd az elmét, amely a gondolatokat szüli benned, és ugyanakkorkontrolláld, mert folyamatosan félre is vezethet.Teremtsd a szíved, ami egyaránt ellát fizikai és lelki szerepeket, engedd, hogy a szívb l jövszeretet szétáradjon benned, s minden konfliktus esetén kérdezd meg a szíved, hogy milyen megoldást sugall neked.Teremtsd a jó gondolatokat! Figyelj arra, hogy szinte csak jó gondolatok teremt djenekbenned, s igyekezz minden rossz gondolatot kiengedni magadból, és ennek révén véglegmegszüntetni.Teremtsd kitüntetett módon a tudatod, hogy az éber tudatállapotokból gyorsan vagyfokozatosan eljussál a magas tudatállapotokig, a valódi szuverenitáshoz. Teremtsd magadbanazt a felismerést, hogy els sorban tudat vagy és minden magas tudatállapotba eljuthatsz.Teremtsd szerelmedben, s magadban a legcsodálatosabb és legteljesebb min séget, aszerelmet, amelyet egyszerre élj meg az összetett valóság és a tudat minden szintjén, s amiegyszerre szeretet, szerelem, egyesülés, üdvözülés.Teremtsd magadban az önzetlenséget, hogy minden emberi kapcsolatban önmagad helyett aszeretett társadat szolgáld, úgy légy önzetlen, hogy ez ne kivagyiság legyen, de ne is túlzottragaszkodás. Teljesen add át magad, mert ett l leszel az, aki vagy.Teremtsd újra gyermekeid, teremts új gyermekeket, mert a gondos Teremt erre kötelez, és ateremtés az új lelkek születésének lehet vé tétele. Tekints állandóan a szívedbe, hogyösztönzést kapj gyermekeid lelki, szellemi, tudati és spirituális nevelésére is.Teremtsd magadban a teljes elkötelezettséget a másik emberért, függetlenül attól, hogymagadon gyakran tapasztaltad, milyen sok embernek és milyen változatosan ártottál. Lassanvagy hirtelen juss el abba az állapotba, hogy az emberek szolgálatára adod magad.Teremtsd újra folyamatosan a magyarságot, érzelmi identitásként, szellemi állapotként éskollektív tudatállapotként. Tégy meg mindent azért, hogy ez az univerzális min ségszétáradhasson a világban és szolgálja az emberiség most következ tudatemelését is.Teremtsd szüntelenül bolygónk világtársadalmát, amely nem ismeretlen és nem ellenségeslények tarka sokasága, hiszen minden ember Te vagy és minden ember ugyanúgy szeretetre,megbecsülésre és megmentésre vár, mint tenmagad. 3
  4. 4. Teremtsd újra a gazdaságot, amely a világ életben tartásáért felel, de ez a gazdaság nem arablópiac és nem önz t kecsoportjainak gazdasága, hanem a világtársadalom természetetvéd , társadalmat ellátó, spirituális alapú gazdálkodása.Teremtsd újra az embert szolgáló közpolitikát és a közösségi döntések szakrálisdemokráciáját, amely nem az uralkodó csoportok rideg, önz , kíméletlen hatalomgyakorlása,és vedd tudomásul, hogy gyökeresen új megoldásokkal a mai világ vitathatatlan éselkerülhetetlen válsága megoldható.Teremtsd újra a világ kollektív tudatát, tudatosságát, és részben teremts új tudatosságot, hogybolygónk szeretetre és együttm ködésre képes és alkalmas globális és lokális társadalmamegmentse önmagát és veszélyeztetett világát, egyúttal megvédje él bolygóját is.Teremtsd meg magadban és a vajúdó világban az Egység álmát, de az álma mellett az egységtényleges lehet ségét, és sorsod tudatosan úgy kormányozd, hogy már kibírod amegpróbáltatásokat, elfogadod gyengeségedet és tévedéseidet, s ezzel utat nyithatsz és nyissális az Egységállapotban való létezéshez.Teremtsd közben magadban a szeretetet, amivel ölelni tudsz. És ölelj! 4

×