Információs társadalom, tudásalapú gazdaság - Varga Csaba

766 views

Published on

Információs társadalom, tudásalapú gazdaság - Varga Csaba

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Információs társadalom, tudásalapú gazdaság - Varga Csaba

 1. 1. Információs társadalom, tudásalapú gazdaság, Készítette: Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19. Tel: (26) 356-044, Fax: (26) 389-088 "Széchenyi Terv"
 2. 2. Az információs társadalom integrált fogalma 1.Információs és kommunikációs technológia 1.1. Komputerizáció 1.2. Digitalizálás 1.3. Interaktivitás 1.4. Interoperativitás
 3. 3. Az információs társadalom integrált fogalma 1. Információs és kommunikációs technológia 1.5. Globális internet 1.6. Mobil hálózatok, mobil internet 1.7. Komplex hálózatok 1.8. Embert helyettesítő robotok 1.9. Új t echnológiák
 4. 4. Az információs társadalom integrált fogalma 2. Tudásalapú gazdaság 2.1. Hagyományos ipar informatizálása 2.2. Információs iparágak 2.3. Oktatásipar, tudásipar 2.4. Médiaipar, művészeti ipar 2.5. Kommunikációs ipar
 5. 5. Az információs társadalom integrált fogalma 2. Tudásalapú gazdaság 2.6. Intelligens parkok 2.7. e-gazdaság, e-kereskedelem 2.8. Információs közmű szolgáltatások 2.9. Távegészségügy 2.10. Kutatás + fejlesztés 2.11. Intelligens közlekedés
 6. 6. Az információs társadalom integrált fogalma 3.Információs társadalom 3.1. Homo informaticus, tudáspolgár 3.2. Új világszerkezet 3.3. Új társadalomszerkezet 3.4. Intelligens ország és kormányzás 3.5. Intelligens régió és megye
 7. 7. Az információs társadalom integrált fogalma 3.Információs társadalom 3.6. e-közigazgatás 3.7. Digitális ház, család 3.8. e-demokrácia, virtuális agóra 3.9. Virtuális világok 3.10. Távmunka, e-work
 8. 8. Az információs társadalom integrált fogalma 4. Információs kor értékei, e-content 4.1. Új írásbeliség, képi világ 4.2. Új racionalitás, új transzcendencia 4.3. Új szabadság, új felelősség 4.4. Innováció, kreativitás, döntésképesség 4.5. Hagyomány és modernitás
 9. 9. Az információs társadalom integrált fogalma 4. Információs kor értékei, e-content 4.6. Univerzalizmus és lokalitás 4.7. Új individualizmus, új civil polgár 4.8. Fenntartható fejlődés, ökológia 4.9. Kultúraközpontú nemzet 4.10. Multikulturalizmus 4.11. Tartalomipar, e-content
 10. 10. Többdimenziós valóságkép megérthető, befolyásolható, önépítő felfoghatatlan, befolyásolhatatlan, önpusztító Tudástársadalom: A világ kreatív (tudáslényegű) formálhatósága Új aranykor: Kreatív, dinamikus, utópikus világépítés Végső pokol: ökológiai, civilizációs, kulturális katasztrófa
 11. 11. Az elméleti feladat Globalizáció és közvetítő rendszer elmélet Kozmosz és planéta-elmélet Ember és tudatelmélet Lokalizáció és közvetítő rendszer elmélet INFORMÁCIÓS KOR ELMÉLET Tudástársadalom elmélet Múlt és jövő-elmélet Valláselmélet, Új istenkép Tudás- elmélet Információ és innováció elmélet
 12. 12. A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei <ul><li>Transzcendens </li></ul><ul><ul><li>Transzcendens “világ” </li></ul></ul><ul><li>(isteni szellem “világa”) </li></ul><ul><ul><li>Világegyetem </li></ul></ul><ul><li>(einsteini téridő “rendszer”) </li></ul><ul><ul><li>Tejút galaxis </li></ul></ul>Kozmikus Planetáris <ul><ul><li>Naprendszer </li></ul></ul><ul><ul><li>Föld bolygó </li></ul></ul>
 13. 13. A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei <ul><li>Globális </li></ul><ul><li>Korlátozottan globális (a fejlett világ) </li></ul><ul><li>Globális-szigetek (pl: Ausztrália, Dél-Afrika) </li></ul><ul><li>Kontinentális (pl: Európa, Ázsia. Észak-Amerika) </li></ul><ul><li>Globálisból egyelőre kimaradtak (pl: harmadik világ alsó fele) </li></ul>
 14. 14. A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei <ul><li>Közvetítő rendszer (államcsoportok és államok) </li></ul><ul><ul><li>Rész-kontinentális (pl.Közép-Európa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Szubregionális (pl. EU- régiók) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nemzeti </li></ul></ul><ul><ul><li>Állami </li></ul></ul>
 15. 15. A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei Lokális Emberi <ul><li>Régió (államon belül) </li></ul><ul><li>Kistérség (településcsoport) </li></ul><ul><li>Település (város, falu) </li></ul><ul><li>Családok </li></ul><ul><li>Egyéni szellemek </li></ul><ul><li>Egyéni szellemnélküliek </li></ul>
 16. 16. Identitás mező (mikro-társadalmi kozmosz) Igazi énmező (isteni én) Kollektív tudat mező (+társadalmi tudattalan) Pléroma (Tiszta Fény tartománya) Szellemi mező (mentáltest) + személyes tudattalan Életerő mező (asztrál test + étertest) Személyes fizikai mező Fizikai világ mező (természet és épített kör- nyezet) Társadalmi mező Új ember- kép (az ember külső és belső mezői )
 17. 17. Az információs kor globális értelemadásai Bill Gates, stb. Technoutópia, információs szupersztráda Technológia- és innováció-elméletek A világ működtethető techno-rendszer Technológiai értelemadás Jean Baudrillard, stb. A gondolkodás végleges bizonytalansága (nincs utópia) A vég immanenciája, paroxizmus A vég előtti legeslegutolsó pillanat Negatív értelemadás 2. Daniel C. Korten, stb. Elég volt a gazdasági és politikai erőfölényekből Konfliktus-elméletek a világellen-tétekről A gonosz globális világ gonosz cselekedetei Negatív értelemadás 1. Nincs képviselője Nincs jövőképe, de nincs veszélyképe sem Egyetlen értelemadás sem érvényes A planetáris valóságvilág önfejlődése Nincs értelemadás Emblematikus képviselői Domináns jövőképe Elmélete, filozófiája Valóságképe, kiindulópontja
 18. 18. Az információs kor globális értelemadásai M. Castells, Nico Stehr, K.S. Cook Tudás-társadalom paradigma Hálózati társadalom, tudástársadalom elméletei Globális tudásalapú kor Pozitív értelemadás 4. Yoneji Masuda, Timothy Leary, stb. Virtuális valóság, kreatív világ, cyberjövő Információs közösség, közvetlen demokrácia Cybervalóság és cyberpunk Pozitív értelemadás 3. Jean-Francois Lyotard, J. Derrida A szubjektum és a beszéd/szöveg halála Posztmodern (és posztmodern utáni) elméletek Szembefordulás a metafizikával és a modernnel Pozitív értelemadás 2. Karl Rahner, B. Ramana Maharsi Isten feltámad, transzcendens szubjektum Transzcenden-tális értelemadások Az isteni valóság, a metafizikai világ létezik Pozitív értelemadás 1. Emblematikus képviselői Domináns jövőképe Elmélete, filozófiája Valóságképe, kiindulópontja
 19. 19. Az információs kor globális értelemadásai H. Daly, Ulrich Beck, Helmut Creutz, stb. Környezet- és emberbarát társadalom Fenntartható gazdaság és társadalom Vissza korábbi korok életformáihoz Előjel nélküli értelemadás 3. Stanislaw Grof, Peter Russell, stb. Új tudatosságok Egyesített ember- és tudatelméletek Transzperszo-nális valóság Előjel nélküli értelemadás 2. Stephen W. Hawking, Fritjof Capra Táguló világegyetem, görbülő téridő A fizika egyesített elmélete Négydimenziós tér (téridő) Előjel nélküli értelemadás 1. Emblematikus képviselői Domináns jövőképe Elmélete, filozófiája Valóságképe, kiindulópontja
 20. 20. A globális információs kor metaforgatókönyvei  Negatív forgatókönyvek: 1. A fejlett világ átmeneti világuralma 2. A fejletlen és fejlett világok közötti konfliktusok 3. A fejlett világ magas szintű izolációja 4. Globális pénzipar totális csődje
 21. 21. A globális információs kor metaforgatókönyvei  Pozitív forgatókönyvek: 1. A házasság: pénzipar + információs társadalom 2. Részleges fenntartható fejlődés segítése 3. A fejlett világ új “globális” információs modellje 4. A földi civilizáció új kultúra-modellje
 22. 22. A globális információs kor metaforgatókönyvei  A pozitív forgatókönyvek változatai, lépcsői: 1. Információs-kommunikációs technológiák forradalmai 2. Az információ-gazdagok hálózati társadalma 3. A fejlett északi tudástársadalmak 4. Az új globális kultúratársadalom
 23. 23. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  ELSŐ ALTERNATÍVA: az információs kor ellenőrizetlenül végigsöpör
 24. 24. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  MÁSODIK ALTERNATÍVA: az információs kor Magyarországot kiselejtezi (kimaradunk a globalizációból)
 25. 25. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  HARMADIK ALTERNATÍVA: az információs kor elől (amennyire tudunk) elzárkózunk
 26. 26. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  NEGYEDIK ALTERNATÍVA: az információs kort nyögve-nyelősen (központilag) kontrolláljuk
 27. 27. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  ÖTÖDIK ALTERNATÍVA: az információs kort (amennyire lehet) saját stratégiánk szerint alakítjuk a Kárpát-medencében  NINCS ESÉLY A KÍVÜL MARADÁSRA!!
 28. 28. 1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet <ul><li>Olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés </li></ul><ul><li>Gyors Internet a kutatóknak és diákoknak </li></ul><ul><li>Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák </li></ul>e -Europe akcióterv
 29. 29. 2. Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe <ul><li>Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba </li></ul><ul><li>Munka a tudás-alapú gazdaságban </li></ul><ul><li>Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban </li></ul>e -Europe akcióterv
 30. 30. 3. Az Internet használatának ösztönzése <ul><li>Az e -kereskedelem elősegítése </li></ul><ul><li>Elektronikus közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz </li></ul>e -Europe akcióterv
 31. 31. 3. Az Internet használatának ösztönzése <ul><li>Távegészségügy </li></ul><ul><li>Digitális tartalom a globális hálózatoknak </li></ul><ul><li>Intelligens közlekedési rendszerek </li></ul>e -Europe akcióterv
 32. 32. Az új gazdaság fogalmai Tudásalapú gazdaság Információs és kommunikációs gazdaság e-gazdaság e-kereskedelem Internet gazdaság
 33. 33. e -gazdaság: az intelligens régiókra épülő magyar gazdaság tudásalapú hálózati gazdasága  a magyar e -gazdaság szubregionális része a globális -mindenekelőtt az európai-tudásalapú hálózati gazdaságnak. e -GAZDASÁG
 34. 34. <ul><li>Ma a gazdasági növekedés és a termelékenység legfontosabb mozgatóereje a tudás, amely elsősorban a technológiában, s az emberi lényben pedig mint szellemi tőke testesül meg. </li></ul><ul><li>A „tudásalapú gazdaság” kifejezés a tudás és a technológia gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának felismeréséből és elismeréséből született meg. </li></ul><ul><li>Az OECD gazdaságokban a jólét, a teljesítmény és a foglalkoztatottság növekedését a tudásintenzitás és a magas technológia dinamikus fejlődése határozza meg. </li></ul>A tudásalapú gazdaság az OECD szerint
 35. 35. <ul><li>Az OECD gazdaságok közvetlenül a termelésben, a tudás és az információ felhasználásán és elosztásán alapulnak </li></ul><ul><li>A gazdasági teljesítmények szempontjából alapvetően fontos a tudásba történő befektetés, valamint az ismeretek elosztása a hivatalos és nem hivatalos csatornákon (a megszülető információs társadalomban a számítógép- és távközlési hálózatokon keresztül). </li></ul>A tudásalapú gazdaság az OECD szerint
 36. 36. <ul><li>A tudásteremtés, tudásátadás és tudásközvetítés, a technológiaáramlás fontossága megköveteli a tudáshálózatok, valamint a „nemzeti innovációs rendszerek”, mint gazdasági meghatározók jobb megértését. </li></ul><ul><li>A modern tudásalapú gazdaságokat a magas műszaki beruházások, a magas színvonalú gyáripar, az információs technológiák magas arányú felhasználása, a folyamatos tanulás igényével az egyre magasabban képzett munkaerő és az ehhez kapcsolódó termelékenységi eredmények jellemzik. </li></ul>A tudásalapú gazdaság az OECD szerint
 37. 37. Az e-Gazdaság forgalma az Európai Unió országaiban és országcsoportjaiban (különböző becslések – millió USD-ben 64360 44300 96 65 EU összesen 27031 7300 6 26 Egyéb EU 12872 11000 9 26 Egyesült Kir. 1500 1 0 Spanyolország 2 Hollandia 3900 1 0 Olaszország 16090 9700 73 0 Németország 8367 6100 4 0 Franciaország 4800 13 Benelux 2001-2002 200-2001 1996-1997 1995-1996
 38. 38. Az e-Gazdaság legfontosabb magyarországi mutatói * Becslés Forrás: Carnation Consulting Nincs becslés 2300 15,8 387,2 1711 2002* 112000 1380 7,1 219,6 778 2001* 41100 730 2,4 135,3 243 2000* 10000 290 0,9 81,4 84 1999 n.a. n.a. 0 24,7 24 1998 Online-bank használók száma Online reklámipar forgalma (mFt) B2B webes alkalmazások forgalma (mFt) Vállalatközi elektr. ker-i forg. (mFt) Fogyasztói elektr. ker-i forg. (mFt)
 39. 39. Az információs társadalom kiépítésének ütemezése a következő Magyarországon Forrás: A Stratégiakutató Intézet b ecslés e, 2000. július tizenöt évben
 40. 40. 100 70 80 50 50 30   n.a. – Önkormányzatok Honlappal rendelkezők Elektronikus ügyintézés 75 50 10   – A kormányzat és hivatalai Elektronikus ügyintézés   100 75 100   100 50 100   90 40 90   60 20 – Vállalkozások Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet   80 50 90   70 35 60   50 20 30   18 2 – Családok Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet Elérendő arány (százalék) Jelenleg 2005-ig 2010-ig 2 015-ig Érintett csoportok, kritériumok
 41. 41. Az Internet-használók számának közelmúltbeli és várható alakulása Magyarországon (becslések)
 42. 42. Forrás: *Figyelő, 2000. május 18-24. **Stratégiakutató Intézet Kht. 2000. július 1179000 778000 513000 329000 112250 ÖSSZESEN 60000 20000 9000 - - Más módon (mobil-telefon, kábeltele-vízió) 370000 210000 125000 57000 11250 Egyéni 240000 130000 70000 25000 6000 Cégek 19000 11000 9000 7000 5000 Kormányzat 200000 140000 100000 60000 0 Sulinet (általános és középiskola) 290000 240000 200000 180000 90000 Egyetem, főiskola 2001** 2000** 1999* 1998* 1997* Használat módja
 43. 43. Tudásszerkezet Magyarországon Szuperelit (magaskultúra tulajdonosok) Európai követelmény Jelenleg Max. 3% Min. 10% Elit (diplomások és értelmiség, információ gazdagok) Max. 8-10% Min. 30%
 44. 44. Tudásszerkezet Magyarországon Középrétegek (középfokú és nyolc általános) Európai követelmény Jelenleg Max. 50-60% Min. 45% Iskolázatlanok, fél analfabéták, analfabéták (információ szegények, kommunikációból kizáródtak) Min. 30-35% Max. 15-20%
 45. 45. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>1. Nemzeti információs hozzáférési stratégia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(intelligens, szélessávú információs-kommunikációs hálózatok) </li></ul></ul></ul>
 46. 46. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>2. A kormányzat információmodellje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(nyitott kormányzás és elektronikus önkormányzás; digitális állam; az információs korszak jogrendje) </li></ul></ul></ul>
 47. 47. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>3. Tudásalapú gazdaság programja </li></ul></ul></ul><ul><li>(a tudásalapú gazdaság térhódítása és dominanciája Magyarországon) </li></ul>
 48. 48. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>4. Az információs korszak munkavilága </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(az új munkaszervezetek, új munkatípusok és táv-munkamódok, foglalkoztatási modellek koncepciója) </li></ul></ul></ul>
 49. 49. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>5. A magyar tudástársadalom koncepciója </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(az alap, közép felső és felnőttoktatás mennyiségi és minőségi fejlesztésének stratégiája) </li></ul></ul></ul>
 50. 50. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>6. A távszolgáltatások programja ( a levelezéstől a távegészségügyig, a közlekedéstől a banki szolgáltatásig, a távmunkától a távoktatásig) </li></ul></ul></ul>
 51. 51. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>7. Az információhoz jutás stratégiája (az információs polgár egyéni, családi, kisközösségi programjai, kezdve a digitális családi háztól a családi tartalomszolgáltatásig) </li></ul></ul></ul>
 52. 52. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>8. Elektronikus demokrácia előkészítése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(a demokrácia új modellje, a közvetlen demokrácia fejlődése, például az on-line választási rendszer, a virtuális képviselők hálózatai, stb.) </li></ul></ul></ul>
 53. 53. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>9. A nemzeti kommunikációs stratégia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(a globális kommunikációs rendszerben a magyar hírközlési, távközlési program és a médiastratégia </li></ul></ul></ul>
 54. 54. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>10. Regionális információs társadalmak terve </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(a magyar regionális információs társadalom projektek koncepcionális megvalósítása) </li></ul></ul></ul>
 55. 55. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>11. Átfogó tartalomipari program </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(új tudás előállítása, a kulturális hagyomány-átadás, a magyar kontentipar /tudásipar/) </li></ul></ul></ul>
 56. 56. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>12. Közép-európai cybertér koncepciója </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(magyar program a kárpát-medencei cyber társadalom megtervezésére és megvalósítására) </li></ul></ul></ul>
 57. 57. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája <ul><ul><ul><li>+1. Az információs társadalom irányítása, intézményei és működési elvei </li></ul></ul></ul>
 58. 58. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban <ul><li>Intelligens város: minden lakásba és irodába telefon-, kábeltelevíziós-, vagy mobilalapú Internet kapcsolat </li></ul><ul><li>Intelligens régió: pénzügyi, befektetési központ </li></ul>
 59. 59. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban <ul><li>Intelligens kistérség: tudomány”város” (magyar vagy közép-európai kutató és fejlesztő központok) </li></ul><ul><li>Technológiafejlesztési övezet: szellemi tőke parkok (tudomány parkok, innovációs parkok, jövőparkok) </li></ul>
 60. 60. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban <ul><li>Intelligens város: közép-európai egyetemi központ (öt-hét nyelven oktató virtuális egyetemek) </li></ul><ul><li>Intelligens kistérség: életmódpark (komplex gazdasági-társadalmi fejlesztés) </li></ul>
 61. 61. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban <ul><li>Intelligens település: regionális médiaközpont (médiaparkok, filmgyárak, digitális televíziók, tudáscsatornák) </li></ul><ul><li>Intelligens régió: információs gazdaság központja (szoftveripar, elektronikai cégek) </li></ul>
 62. 62. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban <ul><li>Intelligens város: biotechnológiai központ </li></ul><ul><li>Intelligens régió: logisztikai csomópont </li></ul>Intelligens régió: TUDÁSRÉGIÓ
 63. 63. Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március
 64. 64. Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március
 65. 65. Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március
 66. 66. Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március
 67. 67. Tudásrégió projekt Pest és Bács-Kiskun megyében regionális információs társadalom projekt vidékfejlesztés az ezredfordulón Információ: Tel: 26-356-044, 26-389-088; E-mail:strategia@elender.hu
 68. 68. A Tudásrégió projekt elemei <ul><li>Digitális önkormányzás </li></ul><ul><li>Szélessávú, interaktív hálózat építése </li></ul><ul><li>Technológia fejlesztési övezet </li></ul><ul><li>és tudásalapú gazdaság </li></ul>
 69. 69. A Tudásrégió projekt elemei <ul><li>Távoktatási központok </li></ul><ul><li>Távegészségügyi fejlesztések </li></ul><ul><li>Intelligens falvak, városok </li></ul>
 70. 70. A Tudásrégió projekt elemei <ul><li>Teleházak, tudásházak </li></ul><ul><li>Interaktív rádiók, televíziók, tudáscsatornák </li></ul><ul><li>Tartalomszolgáltatási programok </li></ul>
 71. 71. A projektek típusai 1. Két megyét átfogó 2. Egy-egy megyére kiterjedő 3. Egy-egy megyében pilot projektek A Tudásrégió projekt partnerei Finn, svéd, osztrák, német információs társadalom projektek (RISI-projektek)
 72. 72. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Megyei projektek Témák Települések, kistérségek Megyei információs, kommunikációs projekt (Megyei Közgyűlés) Minden településen, ahol önkormányzat van (virtuális megye) Megyei távoktatási (és távmunka) projekt Fót (Tudásfolyó projekt) Budaörs stb.
 73. 73. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Megyei projektek Témák Települések, kistérségek Megyei távegészségügyi projekt Budaörstől Solymárig Ócsa és térsége Tudásfolyó projekt Budakeszi, Nagykovácsi Technológia fejlesztési övezet projekt (tudomány park) Budaörs Fót, Szada
 74. 74. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Kistérségi projektek Települések Projektek Budakeszi, Nagykovácsi, Solymár Távoktatási központ 1. Teleházak Egészségügyi információrendszer Technológiai övezet Vác és Kistérsége Interaktív rádió, Technológiai övezet
 75. 75. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Kistérségi projektek Települések Projektek Fót, Veresegyház, Erdőkertes Távoktatási központ Digitális galéria Intelligens falu Fóton, Erdőkertesen Missziós egészségház, Tudásház Gödöllő és Kistérsége Intelligens város Technológiai övezet
 76. 76. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Kistérségi projektek Települések Projektek Gyömrő és Kistérsége Intelligens falu és kistérség, Technológiai övezet Monor, Ócsa és Kistérsége Interaktív televízió, Térségi információs forrásközpont Ócsán, Térségfejlesztés
 77. 77. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Interaktív kábelhálózat Pest megye (Novotron Kft.) épül Digitális ön- kormányzás Pest megye (SZÜV+Elender) Öt településen
 78. 78. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Technológiai övezet Pest megye (INNOTECH) elindult Tudásházak Fót,Gyömrő, Tök,Ócsa,stb. Fóton megnyilt INCOPARK
 79. 79. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Felnőttoktatási távoktatás konzorcium Fót Projektterv készen Felsőoktatási távoktatási konzorcium Budaörs Projektterv készen Önkormányzat megszavazta
 80. 80. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Intelligens falurész építés Tök, Fót Intelligens falvak,városok fejlesztése Gödöllő, Fót, Gyömrő, Tök, stb. Fóton, Gyömrőn elindult Új családi házas telepek
 81. 81. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés e-kereskede- lem Pest megye (Trebag Kft.) Távegészség- ügyi projekt Érd, Kistarcsa, Budakeszi, Veresegyháza Projektterv készen Projekt kész
 82. 82. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Interaktív kábelhálózat Bács-Kiskun megye Projektterv készül Digitális ön- kormányzás Bács-Kiskun megye (SZÜV, stb.) Projekt előkészítés
 83. 83. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Technológiai övezet Bács-Kiskun megye Tudásházak Öt-hat településen Projekt előkészítés Megyei tudásház épül
 84. 84. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Intelligens falvak,városok fejlesztése Két-három település Projekt előkészítés Felsőoktatási távoktatási konzorcium Kecskemét Projektterv félig készen Virtuális egyetem
 85. 85. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés e-kereskede- lem Bács-Kiskun megye Távegészség- ügyi projekt Bács-Kiskun megye Projektterv félig készen
 86. 86. <ul><li>A Tudás-völgy építészeti-szervezeti központja </li></ul><ul><li>Interaktív fejlesztési adatbázis </li></ul><ul><li>Első Magyar Szellemi Tőke Társaság </li></ul><ul><li>Kreatív Média Központ </li></ul><ul><li>A Tudás-völgy virtuális elemei </li></ul>A Tudás-völgy projekt alapelemei
 87. 87. Mit hoz az információs kor? Felszabaduló lokalitás Alávetett lokalitás Egyén újjászületése Individuum halála Isten feltámadása Isten halála Információs globalitás Nem teljes gazdasági és politikai globalitás Közlekedés a fizikai és szellemi univerzumban Kilépés a (fizikai) univerzumba Történelem folytatása Történelem vége Információs kor Újkapitalizmus
 88. 88. Mit hoz az információs kor? Visszatérés az elutasított korokhoz Az antik és a modern kor elutasítása Tudásalapú gazdaság Pénzipari gazdaság Innovációs szupertechnológia Ipari csúcstechnológia Digitális kormányzás Klasszikus kormányzási modell Hálózati demokrácia A demokrácia-típus kifáradása Tudásalapú társadalom Hatalomalapú társadalom Információs kor Újkapitalizmus
 89. 89. A SZÉCHENYI TERV két legfontosabb alapelve <ul><li>Új típusú gazdaságfejlesztési modell (kettő-hét évre szól, finanszírozása 50-50 %-ban állami és magánszféra) </li></ul><ul><li>Nyitott tervezés (a legtöbb javaslat az információs társadalom és gazdaság fejlesztéséhez érkezett) </li></ul>
 90. 90. Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 1. Új emberstratégia 2. Új információ és tudás program 3. Új keresztény (ökumenikus) stratégia
 91. 91. Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 4. Új kozmosz vízió és program 5. Új civilizációs alternatíva 6. Új globalitás és lokalitás (globlokál) alternatíva
 92. 92. Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 7. Új civil társadalom (tudásalapú társadalom) stratégia 8. Új technológia és innovációs stratégia 9. Új tradicionális (és nemzeti) program
 93. 93. Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 10. Új tudásosztály alternatíva 11. Új (környezetbarát és tudásalapú) gazdaságstratégia 12. Új poszt-posztmodern program
 94. 94. A Széchenyi Terv januárban megjelenő mintegy hetven pályázata közül néhány:
 95. 95. 1. Vállalkozáserősítő program <ul><li>A mikro-, kis- és középvállalkozások általános üzleti, működési feltételeinek javítását célzó alprogram </li></ul><ul><li>A kis- és középvállalkozások technológiai innovációját támogató alprogram </li></ul><ul><li>A kis- és középvállalkozások külpiaci aktivitását segítő alprogram </li></ul><ul><li>Ágazat-, szakma- és rétegspecifikus alprogramok </li></ul>
 96. 96. 1. Vállalkozáserősítő program <ul><li>Az integrátori beszállítói alprogram </li></ul><ul><li>A kis- és középvállalkozások információs gazdaságban való bekapcsolódását segítő alprogram </li></ul><ul><li>Az információtechnológia kezdő vállalkozások támogatását célzó alprogram </li></ul><ul><li>A szolgáltató közigazgatás kialakítása </li></ul>
 97. 97. 2. Turizmusfejlesztési program <ul><li>Konferenciaturizmus fejlesztési alprogram </li></ul><ul><li>Turisztikai tematikus parkok fejlesztési alprogram </li></ul><ul><li>Turisztikai információs rendszerek fejlesztési alprogram </li></ul>
 98. 98. 3. Regionális Gazdaságépítési Program <ul><li>A regionális innovációs rendszerek fejlesztését célzó alprogram </li></ul><ul><li>A regionális klaszterek létrehozását segítő alprogram </li></ul><ul><li>A térségi elektronikus piacok fejlesztését támogató alprogram </li></ul>
 99. 99. 3. Regionális Gazdaságépítési Program <ul><li>A kistérségi gazdaságfejlesztési mintaprogramok alprogram </li></ul><ul><li>A kiemelkedő magyar termékek (hungarikumok) fejlesztését és piacra jutását segítő alprogram </li></ul>

×