Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vantaan Rotaryklubin toimintakertomus 2015 2016

3,603 views

Published on

Vantaan Rotaryklubin toimintakertomus kaudelta 2015-2016 kertoo selkeästi ja havainnollisesti, mitä kaikkea klubimme vuoden aikana sai hyvää aikaan, yhteisöille ja jäsenille.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vantaan Rotaryklubin toimintakertomus 2015 2016

 1. 1.  1 Vantaan Rotaryklubi ry Vanda Rotaryklubb rf Toimintakertomus 2015 ­ 2016
 2. 2.  2 Teksti: presidentti Jukka Ahokas ja klubin hallitus Kuvat: Vantaan Rotaryklubin digiarkisto, kuvaajina klubin jäsenet Etukuva: Vantaan Rotaryklubin avustuksella toteutettu Vantaanjoen tilan  seurantaportaali Tämän sivun kuvat: Klubin vierailu Tansaniassa ja Yhteisvastuukeräys Tikkurilan  asemasillalla
 3. 3.  3 PPrreessiiddeennttiinn kkaattssaauuss 22001155 --22001166 Rotarykausi 2015-2016 oli tapahtumarikas.  Kautta sävyttivät erilaiset vierailut.  Mielenpainuvampana oli klubin retki  Tansaniaan. Tämä tehtiin Liike ry:n Ari Koivun  johdolla. Matkalla oli myös mukana Vantaan  Myyrmäki ja Vantaa Airport klubin edustajia ja  matka oli näin Vantaan klubien yhteismatka.  Kaksiviikkoinen matka oli tapahtumarikas ja  sen aikana osallistujat pääsivät tekemään  hyvää konkreettisesti kunnostamalla liitutauluja  ja pulpetteja sekä rakentamalla  lentopallokenttiä.   Edellisellä kaudella aloitettiin Vantaanjoen  kuntoa seuraava näyttötauluhanke. Tämä  saatiin kauden aikana valmiiksi siten, että  kesän 2016 aikana avataan nettiportaali  www.vantaanjoki.fi, josta voidaan seurata  Vantaanjoen tilaa neljästä eri paikasta joen  varrelta. Tätä portaalia voidaan kehittää  edelleen ja sen informaatio voidaan siirtää  tulevaisuudessa julkisella paikalla olevaan  näyttötauluun. Tämän hankkeen kantavana  ajatuksena on Vantaanjoen tilan tietoisuuden  lisääminen ja sitä kautta sen kunnon  parantaminen. Klubi osallistui hyvän tekemiseen  yhteisvastuukeräyksessä. Klubimme jäsenet  keräsivät varoja mm Tikkurilan asemasillalla.  Yhteistyö Tikkurilan lukion kanssa jatkui myös  ja klubi hankki lukion TET-tapahtumaan  luennoitsijan sekä antoi lukiolaisille kaksi  stipendiä.  Klubi myös pääsi tutustumaan vantaalaiseen  elinkeinoelämään erilaisilla vierailuilla.  Vierailimme TTS Työtehoseurassa, VV- Autossa, Vantaan Sanomissa, Vantaan  jätteenpolttolaitoksessa sekä Otaniemessä  VTT Mikes laboratoriossa.  Järjestimme Vantaa-Airport klubin kanssa  kaksi yhteiskokousta, joissa kummassakin oli  mukana merkittäviä luennoitsijoita. Erkki  Korhonen vei meidät flyygelillään Sibeliuksen  sointimaailmaan ja Helena Miranda kertoi  meille kivun haltuun otosta.  Rotaryliikkeen sääntöjä muutettiin keväällä  2016 ja näistä merkittävin käytännön muutos  oli kokousmäärien muutos. Klubien pitää  kokoontua vähintään kaksi kertaa  kuukaudessa kun tätä ennen kokoukset olivat  viikoittaisia. Tämä otettiin huomioon seuraavan  kauden suunnittelussa. Kevään aikana kartoitettiin myös  kokouspaikkoja ja hallitus päätti siirtää  kokoukset tiedekeskus Heurekaan. Uusi  kokouspaikka on parempien liikenneyhteyksien  päässä ja se tarjoaa mahdollisuuksia myös  yhteishankkeisiin. Klubimme osallistuu vaihto-oppilastoimintaan  yhdessä Vantaa Airport klubin kanssa.  Menneellä kaudella meillä oli vaihto-oppilas  Saksassa sekä saksalainen vaihto-oppilas  Vantaalla. Tämä tarjosi kummallekin  vaihdokille mieleenpainuvan kokemuksen . Lopuksi haluan kiittää kaikkia klubimme  toimihenkilöitä hyvästä ilmapiiristä ja tehdystä  työstä.  Jukka Ahokas Presidentti
 4. 4.  4 Toimihenkilöt Hallitus 2015 - 2016 Presidentti Jukka Ahokas Tuleva presidentti Minna Vatanen- Salmi Edellinen  presidentti Pertti Törmälä Varapresidentti Risto Ihalainen 1. sihteeri Urpo Vainio Rahastonhoitaja Heikki Isotalo Rotarysäätiöasiamies Visa Kiviharju Toiminnantarkastajat Björn Backman Raimo Huvila Komiteat Hallintokomitea Urpo Vainio 1. sihteeri Ossi Leppänen 2. sihteeri Unto Kovanen 3. sihteeri Pirja Rantamäki klubimestari Heikki Isotalo rahastonhoitaja Jäsenyyskomitea Risto Ihalainen pj Matti Jakonen nuorisovaihtoasiamies Pentti Hirvonen Juha Suutarinen Suhdetoimintakomitea Pertti Törmälä pj Pirjo Rantaniemi Matti Tossavainen Palveluprojektikomitea Minna Vatanen-Salmi pj Pekka Korhonen Pentti Hirvonen Airi Kansanen Rotarysäätiökomitea Visa Kiviharju pj Juha Tammivuori Erkki-Sakari Harju
 5. 5.  5 Jäsenistö Klubin jäsenmäärä kauden lopussa oli 52  jäsentä, joista kolme oli kunniajäsentä. Kauden  aikana klubistamme erosi kaksi jäsentä  henkilökohtaisten syiden ja muuton takia.  Kauden lopulla saimme yhden lisäjäsenen kun  veli Erkki Koskinen palasi klubimme jäseneksi.  PHF-arvoja hankittiin yksi ja se annettiin  edelliselle presidentille Pertti Törmälälle. Veli  Pertti ansioitui edellisenä kautena  juhlavuotemme järjestelyissä ja voidaan  sanoa, että hänen luotsaamansa klubin 50- vuotis juhlakausi oli yhtä juhlaa. Jäsenten syntymäpäivistä tiedotettiin  viikkokokouksissa ja tasavuosia juhlivat:  Raimo Huvila, Kim Zilliacus, Taisto Hintsanen,  Esa Antikainen, Esko With, Matti Jakonen, Airi  Kansanen, Erkki Laamanen ja Urpo Vainio.  Juhlat ja perhe Kaudella järjestettiin kaksi avec juhlaa,  joulujuhla sekä puutarhajuhla. Joulujuhla  pidettiin ravintola Lumissa Fur Centerissä ja  puutarhajuhla Malmgårdin kartanossa.  Puutarhajuhlaan sisältyi myös kartanon  esittely, jonka piti  Loviisan Rotareiden jäsen  kreivi Johan Creutz. Kulttuuri-illan järjesti veli  Heikki Säilä. Kävimme katsomassa Helsingin  kaupunginteatterin esityksen ’Kaktuksen  kukka’.  Vaalikokous ja vuosikokous Vuosikokouksessa edellisen kauden  presidentti esitteli tilinpäätöksen ja  toimintakertomuksen. Presidentti Jukka  Ahokas esitteli kuluvan kauden talousarvion.  Vuosikokous myönsi vastuuvapauden ja  hyväksyi budjetin.  Vaalikokouksessa valittiin seuraavan kauden  toimihenkilöt. Varapresidentiksi valittiin veli  Pekka Korhonen ja kolmossihteeriksi valittiin  veli Juha Suutarinen. Muilta osilta  virkailijaputkessa olevat siirtyivät  automaattisesti seuraavaan tehtävään. Yhteistyö Vantaan Rotaryklubien kanssa Intercity kokouksen järjestäjänä oli Vantaa  Airport Rotaryklubi. Esittelimme omalta  osaltamme klubimme toimintaa kokouksessa.  Tansanian vierailulla oli mukana myös Vantaa  Airport klubin ja Myyrmäen klubien edustajia ja  kutsuimmekin tätä retkeä Vantaan  rotaryklubien retkeksi. Vantaa Airport klubin kanssa järjestimme kaksi  yhteiskokousta. Erkki Korhonen kertoi  Sibeliuksesta ja elävöitti esitystä flyygelin  soitolla. Helena Miranda kertoi kirjailijaksi  ryhtymisestään ja kirjastaan ’Kipu haltuun’. 
 6. 6.  6 Vierailut Kauden mainittavin vierailu oli klubimme  Tansanian retki, josta on kerrottu erikseen  omassa kappaleessaan. Kehärata otettiin  käyttöön syksyllä 2015 ja veli Pekka Korhonen  järjesti meille junamatkan radalle.  Pysähdyimme asemilla ja kuulimme niiden  rakennushankkeista.  TTS Työtehoseurassa  tutustuimme aikuiskoulutukseen ja saimme  ajaa bussisimulaattorilla. Vantaan Sanomissa  seurasimme paikallislehden toimitusta. Veli  Heikki Isotalon työpaikalla VTT Mikes  Metrologia tutustuimme  mittanormaalijärjestelmän tarkkuuksiin.  Edellisellä kaudella sekä Vantaan Energia että  VV-Auto tukivat 50-vuotis juhlaamme. Keväällä  tutustuimme uusien autojen hienouksiin sekä  siihen miten jätteestä tehdään sähköä ja  lämpöä Vantaan jätteenpolttolaitoksessa.  Kuvernöörin vierailu Kuvernöörin vierailu oli alun perin tarkoitus  pitää joulukuussa 2015, mutta sairastumisen  takia tämä siirtyi keväälle 2016. Vierailun  pääsisältö muuttui tämän takia hieman ja  vierailussa kerrottiin jo enemmän  aikaansaaduista asioista kuin tulevista  suunnitelmista.  Kuvernööri Ritva Heinonen antoi neuvoja  jäsenhankinnasta ja kertoi rotarien toiminnan  nykyaikaistamisesta, johon liittyy mm  lisävapauksien antaminen klubien toimintaan.
 7. 7.  7 Vantaanjoki näyttötaulu Klubin hanke liittyi Rotareiden  Itämerihaasteeseen. Julkisella paikalla oleva  näyttötaulu antaisi ajantasaista tietoa  Vantaanjoen kunnosta. Tällä herätetään  suuren yleisön mielenkiinto joen tilaan.  Tilamuutokset ja etenkin joen tilan  huonontumiset aiheuttaisivat julkisen reaktion,  jonka seurauksena joen  ’likaajiin’ kohdistuisi  paineita tilan parantamiseksi. Klubi haki Rotarypiiriltä 3 000 € apurahaa  hanketta varten. Hankkeen  kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 6 000 €. Klubi  oli kerännyt Vantaanjoki haastehiihdolla 1 550  € ja loppusumman klubin oli tarkoitus kerätä  erilaisilla tapahtumilla. Klubi sai piiriltä 1 000 €  apurahan eli huomattavasti haettua  pienemmän summan. Veden laadun arviointia varten klubilla oli  kolme esitystä, jotka alan asiantuntijat pitivät.  Mikko Hakojärvi ja Jari Koskiaho pitivät  esitykset automaattisista veden laadun  mittauksista ja Pasi Valkama Vantaanjoen  tilasta. Näiden sekä Vantaanjoen ja Helsingin  seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa  käytyjen keskustelujen perusteella tehtiin  jokiveden laadulle sopivia luokitusehdotuksia. Presidentti Jukka Ahokas selvitti  mittaustulosten tiedonsiirron ja mittaustulosten  käsittelyn toteuttamista. Veli Matti Tossavainen  selvitti näyttötaulutekniikat.  Rahoituksen pienenemisen takia hanke  päätettiin toteuttaa aluksi nettipohjaisena.  Vantaanjoen ja Helsingin seudun  vesiensuojeluyhdistys toteuttaa  www.vantaanjoki.fi nettisivuston, jossa on  ajantasaista tietoa Vantaanjoen veden  laadusta neljästä eri kohdasta jokea. Lisäksi  siinä näkyy koko joen valuma-alue. Tämä  portaali toimii pohjana joen veden laadun  informaationäytölle ja saatujen kokemusten  avulla on helppo tarvittaessa toteuttaa  julkisella paikalla oleva näyttötaulu.
 8. 8.  8 Hyvää tekemässä Tansaniassa Vantaan Rotarit tutustuivat kouluihin Tansaniassa  ja osallistuivat myös hyvän tekemiseen tropiikkiin  suunnatulla retkellä syksyllä 2015. Retki tehtiin  suomalaisen kansalaisjärjestön, Liikunnan  Kehitysyhteistyö LiiKe:n  kanssa  (http://www.liike.fi/). Ari Koivu kyseisestä  järjestöstä järjesti monipuolisen matkaohjelman,  jossa mm. lahjoitettiin Dar Es Salaamin, Mtwaran  ja Mikindandin kouluihin liikuntavälineitä,  kunnostettiin koulutiloja, rakennettiin pallokenttiä,  purjehdittiin paikallisilla dhow-veneillä, tutustuttiin  kalastajayhteiskuntaan ja tansanialaiseen  kulttuuriin. Matkan lopuksi käytiin safareilla  katsomassa eläimiä niiden luonnollisessa  elinympäristössä.  Matkaan lähti kaikkiaan 15 rotaria ja avecia sekä  Ari matkanjohtajana. Matkan aikana vierailtiin  myös paikallisissa Rotaryklubeissa Dar Es  Salaamissa, Mtwarassa ja Arushassa. Vantaan  rotareista edustettuina olivat Vantaan  Rotaryklubin, Vantaa Airport Rotaryklubin ja  Vantaa Myyrmäki Rotaryklubin jäseniä. Urheiluvälineet innostavat tulemaan kouluun,  jolloin koulun käyntikin sujuu paremmin,  oppiminen tehostuu ja terveys kohenee. Vaikka  luokkakoot ovat mittavia, jopa 50-80 oppilaan  luokkia, on tekemisen meininki kova ja oppimisen  ilo silmiinpistävää. Ongelmana on edelleen  erityisesti tyttöjen varhainen koulun  keskeyttäminen yläluokilla, mihin asiantilaan  LiiKen projektit pyrkivät myös vastaamaan.  Yksinkertaisetkin opetusvälineet tarvitsevat  kunnostusta. Niinpä ryhdyimme toimiin.  Vantaalaisilta rautakaupoilta lahjoituksina  saatujen työvälineiden avulla maalasimme  sementistä tehtyjä liitutauluja mustiksi ja  korjasimme pulpetteja. Puu oli selvästi meidän  mäntyä vaativampaa ja kovempaa, mutta lyhyen  harjoittelun jälkeen sahaus onnistui ja paikallisesti  ostetut naulat saatiin uppoamaan kovempaankin  puuhun. 
 9. 9.  9 Jokainen matkalainen oli lahjoittanut sata euroa mm.  uusien pulpettien hankkimiseen. Näillä pulpettirahoilla  saimme uudet nykyaikaiset pulpetit yhteen  luokkahuoneeseen. Ylijäämärahat käytettiin mm.  sementin, maalin, naulojen, lapioiden sekä  lentopallopylväiden ja -verkkojen hankkimiseen. Ryhmämme pystytti kahdelle koululle lentopallokentät,  toinen Mtwara/Mikindanin Sinon yläkoululle ja toinen  Mnaidan alakoululle. Kentän paikan valinta oli  helppoa, koska koulualueet olivat hiekkamailla. Aivan  vaakasuoraa aluetta ei löytynyt, mutta  lentopallossahan vaihdetaan puolia erien välillä eli  pieni kaltevuus ei pahemmin haittaa. Urheilun ilo on  pääasia.  Vierailimme kolmessa rotaryklubissa Dar Es  Salaamissa, Mtwarassa ja Arushassa.  Dar Es  Salaamin Oyster Bay klubi ja Arushan Mount Meru  klubi olivat aktiivisia. Ne järjestivät tapahtumia, joiden  avulla kerättiin varoja esimerkiksi koulujen  kunnostukseen. Oyster Bay klubi oli kunnostanut Dar  Es Salamin Msasanin alakoululle kirjaston ja  lahjoittanut kirjoja. Lisäksi he rakensivat vesijohdon  koululle sekä aidan koulun ympärille.  Rotarien periaatteena on hyvän tekeminen. Tansanian  matka osoitti, että tätä tarvitaan. LiiKe ry:n toiminta ja  sen tukeminen Tansaniassa tarjosi hyvän  mahdollisuuden retkelle. Liikunta ja terveyskasvatus  ovat erittäin hyödyllisiä paikallisille nuorille, joista  monet kärsivät mm. malarian, tuberkuloosin, vähäisen  proteiinin ja likaisen veden aiheuttamista taudeista.  Todistimme avun menevän perille kohteisiinsa ja  näimme iloisia lapsia, jotka nauttivat uusista  urheilumahdollisuuksista. Toivomme, että osaltamme  olimme avuksi ja kehotamme myös muita klubeja  osallistumaan mieleen jäävälle hyvän tekemisen  retkelle. Lisätietoja hyväntekeväisyysretkistä saa LiiKe  ry:n toimistolta, ari.koivu@liike.fi. 
 10. 10. 10 Juhlittiin Sibeliusta Kuluvana kautena juhlittiin Sibeliuksen 150- vuotisjuhlaa kahdella esityksellä. Tero-Pekka  Henell piti erittäin mielenkiintoisen esityksen  Sibeliuksesta ja hänen musiikistaan. Henell on  ollut mm Lahden kaupunginorkesterin  intendenttinä ja yhdessä kapellimestari Osmo  Vänskän kanssa he aikaansaivat hyvin  menestyneet Sibelius levytykset. Esityksessä  selvisi mm miksi suomalaiset kapellimestarit  menestyvät maailmalla. He joutuvat  koulutuksessaan johtamaan Sibeliuksen  teoksia ja tämä osaaminen avaa ovet moniin  mahdollisuuksiin.   Erkki Korhonen kertoi flyygelin avulla  Sibeliuksen elämästä ja musiikista. Erkki  Korhonen on suorittanut Sibelius-Akatemiassa  pianodiplomin ja hän on konsertoinut laajasti.  Hän on myös ollut Suomen kansallisoopperan  pääjohtajana ja viimeksi vastannut Sibeliuksen  150-vuotisjuhlan järjestelyistä. Erkki Korhonen  esitti Sibeliuksen pianosävellyksiä ja kertoi  samalla mitä kukin osa kertoo.  Lopuksi  flyygelillä soitettu Finlandia sai kuulijat  vakaviksi ja soitto kaikui salissa niin, että lattiat  tärisivät.  Tasokkaita esityksiä viikkokokouksissa Viikkokokousten pääteemana oli  näyttötauluhankkeeseen liittyvät esitykset.  Niiden avulla saatiin tietoa veden laadusta ja  mittaustekniikasta. Tästä on tarkempi kuvaus  omassa kappaleessaan. Sibelius nousi toiseksi pääteemaksi ja nämä  esitykset olivat erittäin korkealaatuisia ja  mieleenpainuvia.  Niistäkin enemmän omassa  kappaleessaan. Muista esityksistä voidaan nostaa muutama  esimerkki. Prof Puolanne piti elävän esityksen  suolan käytöstä liharuuissa. Samoin veli Juha  Suutarinen demonstroi hyvin esimerkein  työnteon turvallisuutta. Muidenkin esitysten  aiheet ja taso olivat korkeita ja esitykset  mielenkiintoisia. Vantaalainen liike-elämä tutuksi Kauden aikana tutustuimme monipuolisesti  Vantaalaiseen liike-elämään ja kaupungin  toimintaan.  Vierailimme kaikkiaan viidessä  vantaalaisessa kohteessa ja tämän lisäksi  kuulimme esityksen Vantaan kaupungin  taloustilanteesta ja pakolaisten  vastaanottotoimista.
 11. 11. 11 Vaihto-oppilastoiminta Vaihto-oppilastoiminta tehdään yhteistyössä Vantaa Airport  Rotary klubin kanssa. Tämä kausi oli vaihdon osalta vilkas,  lähetimme vantaalaisen Adele Raunun Saksaan ja Saksasta  tuli Martin Uerlich meille vaihtoon. Olemme seuranneet  mielenkiinnolla Adelen kokemuksia hänen blogistaan.  Vaihtovuosi on ollut hänelle täynnä erilaisia elämyksiä ja  kokemuksia. Martin Uerlich kävi esittäytymässä klubissamme syksyllä  2015 ja keväällä 2016 hän kävi uudelleen kertomassa  vuodestaan Suomessa.  Martin kävi Lumon lukiota Korsossa  ja oli saanut luokkatovereistaan monta hyvää ystävää.  Suomen kieltä hän piti melkoisen vaikeana, mutta osoitti  kuitenkin puhuvansa ja ymmärtävänsä kieltämme jonkin  verran. Vaihto-oppilasaikanaan Martin on ehtinyt tutustua  Helsinkiin, jossa Temppeliaukion kirkko oli yksi kiinnostavista  käyntikohteista. Lapissakin Martin on ehtinyt matkailla ja  Pietarikin on tullut nähtyä. Kaiken kaikkiaan Martin kertoi  vaihto-oppilasaikansa Suomessa olleen tosi hieno kokemus  ja siitä hän antoi kiitoksensa niin meidän klubillemme kuin  myös kaikille niille rotaryklubeille, jotka ovat auttaneet häntä  toteuttamaan tämän matkan. Klubin näkyvyys mediassa Klubillamme on omat nettisivut sekä myös  Facebook-sivut. Kumpiakin päivitettiin lähes  reaaliajassa. Veli Matti Tossavainen huolehti  nettisivustomme rakenteesta ja päivityksestä  ja sisar Arja Oksanen päivitti Facebook  sivustoamme. Esimerkiksi Tansanian matkan  aikana muut jäsenet pystyivät seuraamaan  tekemisiämme päivittäin. Rotary Norden lehteen teimme myös artikkelin  Tansanian matkastamme. Hyvän tekeminen Klubimme osallistui kirkon  yhteisvastuukeräykseen. Keräyspaikkana oli  mm Tikkurilan aseman asemasilta.  Klubimme  keräsi kaikkiaan 1201,74 € lipaskeräyksellä ja  sen lisäksi jäsenet avustivat henkilökohtaisesti  925 €, yhteensä luovutimme kirkolle 2126,74 € Klubimme hankki kauden aikana yhden phf- arvon. Tämä hankinta kohdistettiin edellisten  vuosien tapaan Polio+ toimintaan. World Vison Finlandin kautta avustimme  kummilastamme Ushra Jemwetich Kipronaa  Keniasta 300 € summalla. Tikkurilan lukioon lahjoitimme kaksi 300 €  stipendiä ja olimme mukana järjestämässä  heidän TET tilaisuutta. Sisar Airi Kansanen ja  veli Pentti Hirvonen toimivat aktiivisesti tässä  asiassa. Tansanian matkalaiset lahjoittivat Mtwaran  kouluun Tansaniaan uusia pulpetteja 1500 €  edestä. Lisäksi matkaan osallistuneet tukivat  omilla lahjoituksillaan Liike ry:n toimintaa. Klubimme otti vastaan Myyrmäen klubin  haasteen silakkasoutuun ja tuki  joukkuettamme 360 € summalla. Silakkasoutu  liittyi Itämeri haasteeseen ja tulot käytettiin  Vantaanjoen ja Helsingin seudun  vesiensuojeluyhdistyksen toimintaan. 
 12. 12. 12 Rahastonhoitajan katsaus Tilikauden tulos oli 855,00 € alijäämäinen.  Suurin osa tästä selittyy nuorisovaihdon  toteutumisesta kauden aikana. Toimintavuoden  tuottoja oli yhteensä 52 436,80 €, joista 39  605,50 € on kerätty klubin jäseniltä vierailujen  ja eri tilaisuuksien toteuttamiseen. Suurimpana  yksittäisenä tapahtumana oli Tansanian matka.  Muita tuottoja oli yhteensä 4771,30 € (piirin  apuraha, lipaskeräys, jne).  Jäsenmaksutuottoja oli yhteensä 8000,00 €. Toimintavuoden kulut olivat yhteensä 48  572,80 €. Kuluista suurin osa syntyi vierailujen,  Tansanian matkan ja eri tilaisuuksien  toteuttamisesta, yhteensä 37 683,34 €.  Nuorisovaihdon kulut olivat 1 820,30 €. Tähän  sisältyi vaihto-oppilaan koulukulut sekä pieni  kuukausittainen käyttöraha. Rotaryjärjestöön  Iiittyviä maksuja oli yhteensä 7 116,43 €  (jäsenmaksut, PHF, piirikokous). Klubin pankkitilillä on rahaa tilikauden  päättyessä 5510,07 €. Tiilikauden alussa rahaa  oli 11 180,07 €. Suuri erotus johtuu edellisen  kauden ennakkomaksuista, jotka olivat  yhteensä 1 760,00 € ja maksamattomista  laskuista 3175,00 €.  Siirtosaamisia oli 80 €.  Heikki lsotalo
 13. 13. 13

×