Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opinnollistaminen

402 views

Published on

Opiskelijoiden arviointiin osallistumisen opinnollistaminen Vantaan ammattiopisto Variassa.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opinnollistaminen

  1. 1. Opinnollistaminen Vantaan ammattiopisto Varia Lea Koskinen ja Marika Okkonen-Volk
  2. 2.  Yhteiset tutkinnon osat ja Yhteiset valinnaiset tutkinnon osat  Esim. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: Yhteiskuntataidot(p), Työelämätaidot(p), Oman osaamisen kehittäminen(v) Linkittyy OPSiin, tottakai..
  3. 3.  Osaamisen kehittämisen lehtori on laatinut ohjeistuksen, miten opiskelijoiden osallistuminen mm. erilaisiin arviointiprosesseihin tunnistetaan ja tunnustetaan  Miten paljon osaamista kirjataan (1-3 osp), riippuu opiskelijan osallistumisesta mm.erilaiseen arviointityöhön Ohjeistus
  4. 4.  Ryhmänedustajamallin tarkoitus on osallistaa opiskelijoita yhä enemmän ja laajemmin Variassa annettavan opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen. Ryhmänedustajamalli mahdollistaa rakenteen, "työrukkasen", jonka avulla opiskelijat osallistetaan entistä enemmän esim. strategiatyö, OPS-työ(toteutussuunnitelmat), palauteen keräämiseen ja laadunhallintaan.  Opetusalajohtaja tapaa ryhmänedustajat n. kerran jaksossa Ryhmänedustajamalli
  5. 5.  Karvi  LARK  INKA  Kouluterveyskysely -> Variassa pohdinnan alla laajemmin palautteen keräämisen jatkotoimenpiteet ja niiden seuraaminen/kehittäminen Arviointeihin osallistuminen
  6. 6.  Opiskelijat haluavat vaikuttaa  Kiva, ettei aliarvioida  Kiva, että meiltä kysytään ja meitä kuullaan  Tartutaan heti toimenpiteisiin  Kiva, että nähdään toisiamme –vertaistukea  Jatkuvuus vaikuttamisessa  Tiedotus Opiskelijan kokemuksia arviointeihin osallistumisesta
  7. 7.  Miten sain tiedon osallistumisesta arviointitilaisuuksiin?  Miten koit ohjeistuksen jälkeen työskentelyn aloittamisen?  Olivatko kysymysten aiheet järkeviä tai oikeita?  Oliko tilaisuudesta hyötyä sinulle tai ryhmällesi?  Miten kehittäisit opiskelijoiden osallistumista arviointitilaisuuksiin (määrä, kesto)? Opiskelijan kokemuksia arviointeihin osallistumisesta

×