Het fitnesscentrum in beeld 2013

1,717 views

Published on

Ontwikkeling
Vanaf 1996 tot 2008 groeide het fitnessaanbod explosief tot een aantal van 1.619 fitnesscentra voor de registratiewijziging. In deze periode groeide het fitnessaanbod met maar liefst 86,1% en op jaarbasis gemiddeld met 5,4%. Na de aanpassing van de registratiewijze was het fitnessaanbod bijgesteld tot een aantal van 1.463 fitnesscentra in 2008. In de afgelopen vier jaar is het fitnessaanbod met 12,9% doorgegroeid naar een aantal van 1.652 fitnesscentra Tussen 2010 en 2011 zijn er slechts 20 fitnesscentra bijgekomen, een groei van 1,2%. Wij concluderen dan ook dat de groei aan het afvlakken is.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,717
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het fitnesscentrum in beeld 2013

 1. 1. ‘Het Fitnesscentrum’ is een gratis publicatie vanVan Spronsen & Partners horeca-adviesFitnesscentrumProfiel van de FitnesscentraHetJaargang: 2013in beeld
 2. 2. Brancheontwikkeling2Marktstructuur3Fitnessbeoefenaren5Horeca- & Fitnessfaciliteiten7Interview Peter Loots8Trends & Ontwikkelingen10InhoudsopgaveToekomstvisie1 1Even voorstellen…Van Spronsen & Partners horeca-adviesVan Spronsen & Partners horeca-advies is onderdeel van deVan Spronsen & Partners groep. Hiertoe behoren tevens devolgende onafhankelijke bedrijven: horeca-salarisadministratie, horeca-administratie en gastvrijetrainingen. Onder het motto “Anders denken, anders doen”zijn wij al 26 jaar actief binnen de horeca- en leisuremarkt enstellen wij de opdrachtgever en zijn doel centraal.Werkzaamheden van horeca-advies bestaan voornamelijkuit het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken,bedrijfsdoorlichtingen, rendementsverbeteringen, hetontwikkelen van nieuwe horecaconcepten, het opstellen vanmarketing en communicatieplannen en het geven vanmanagementondersteuning.Dit brancheonderzoek ‘Het Fitnesscentrum in Beeld’ is éénvan onderzoeken die wij gratis op onze websitewww.spronsen.com publiceren. Wij schrijven onderzoeken,zoals ‘Het Wellnesscentrum in beeld’, ‘De 1- en 2-sterrenhotels in beeld’, en ‘Het Sterrenrestaurant in beeld’.Kijk voor meer publicaties opwww.spronsen.com/nl/brancheinformatie. Kijk voor meerinformatie over onze andere afdelingen op www.salaris-spronsen.nl, www.rollemapartners.nl en www.training-spronsen.nl.
 3. 3. OntwikkelingVanaf 1996 tot 2008 groeide het fitnessaanbodexplosief tot een aantal van 1.619 fitnesscentra voorde registratiewijziging. In deze periode groeide hetfitnessaanbod met maar liefst 86,1% en op jaarbasisgemiddeld met 5,4%. Na de aanpassing van deregistratiewijze was het fitnessaanbod bijgesteld toteen aantal van 1.463 fitnesscentra in 2008. In deafgelopen vier jaar is het fitnessaanbod met 12,9%doorgegroeid naar een aantal van 1.652 fitnesscentraTussen 2010 en 2011 zijn er slechts 20 fitnesscentrabijgekomen, een groei van 1,2%. Wij concluderen danook dat de groei aan het afvlakken is.Geografische spreidingHet aantal fitnesscentra in de provincies verschilt sterkper regio. Niet in elke provincie was er in de periode2008-2011 sprake van groei van het aantalfitnessaanbieders. In drie provincies daalde het aantalvestigingen. In Friesland, Drenthe en Zeeland wassprake van een procentuele krimp van het aanbod ,met respectievelijk -4%, -2% en -5%. In de provinciesGelderland, Noord-Holland en Utrecht was deprocentuele groei van het aanbod het grootst, metrespectievelijk +19%, +17% en +17%.BrancheontwikkelingRegistratiewijzigingFitness is in het dagelijks taalgebruik een verzameltermvoor sportieve activiteiten die ervoor zorgen dat je in eenbetere algehele conditie komt. In het verleden was hetvaak onduidelijk of een sportief aanbod wel tot hetfitnessaanbod behoorde. De Kamer van Koophandel isper 1 juni 2008 overgegaan van de BIK-codering(Bedrijfsindeling van Kamers van Koophandel) naar deSBI 2008-codering (Standaard Bedrijfsindeling). Hierbijis gelet op de afbakening van fitnessactiviteiten, hetverband van fitnessbeoefening en hetvoorzieningenniveau van een fitnesscentra. Belangrijk iseen drietal typen bedrijven: fitnesscentra, aanbiedersvan kracht- en vechtsporten en sportscholen. Deaanpassing van de registratiewijze van fitnesscentradoor de KvK heeft geresulteerd in een trendbreuktussen 2007 en 2008. Het totale aanbod vanfitnesscentra valt hierdoor lager uit dan in eerdereonderzoeken en publicaties werd waargenomen.Volgens het CBS is de categorie fitnesscentra de meestduidelijke definitie: een plaats waar men op allerlei wijzesporten en activiteiten kan bedrijven, zowel individueelals in groepsverband met of zonder gebruik vanapparaten, ter bevordering van de spiermassa en delichamelijke conditie.2DichtheidNederland telt gemiddeld 9,9 fitnesscentra per100.000 inwoners. De provincies Drenthe, Zeeland enNoord-Holland hebben de hoogste dichtheid metrespectievelijk 12,8, 11 en 10,9 fitnesscentra per100.000 inwoners. De provincies Friesland, Groningenen Zuid-Holland hebben de laagste dichtheid metrespectievelijk 7,4, 8,3 en 8,9 fitnesscentra per100.000 inwoners.LedenbestandHet gemiddelde aantal leden per fitnesscentrumbedraagt in Nederland 1.604. Ook hier zijn deregionale verschillen erg groot. Het gemiddelde aantalleden per fitnesscentrum is in Zeeland het laagst met1.049 en in Utrecht is het gemiddeld aantal leden perfitnesscentrum het grootst met 1.972.Bron: CBS en Kamer van KoophandelBron: CBS en Kamer van KoophandelBron: CBS en Kamer van KoophandelP ro vinciesA antalfitnesscentrain 2008A antalfitnesscentrain 2011Inwo ners D ichtheidGemiddeldaantal ledenGroningen 45 48 579.034 8,3 1.865Friesland 50 48 647.280 7,4 1.902Drenthe 64 63 491.342 12,8 1.410Overijssel 107 119 1.134.434 10,5 1.448Gelderland 176 210 2.005.298 10,5 1.618Flevoland 45 50 391.988 12,8 1.310Utrecht 94 110 1.228.575 9 1.972Noord-Holland 251 293 2.691.426 10,9 1.569Zuid-Holland 275 313 3.527.453 8,9 1.845Zeeland 44 42 381.582 11 1.049Noord-Brabant 212 245 2.453.936 10 1.534Limburg 100 111 1.122.631 9,9 1.533Totaal 1463 1652 16.654.979 9,9 1.604
 4. 4. Marktstructuur3FitnessketensPas na het jaar 2000 kwamen de eerste grote internationale ketens in Nederland in opkomst. Inmiddels telt Nederland ruim 30 ketens. Momenteel maakt circa 20% van defitnesscentra deel uit van een keten ten opzichte van 15% in 2006. De vestigingen van de fitnessketens zijn voornamelijk terug te vinden in sterk tot zeer sterk stedelijkegebieden (gemiddeld 20% van alle fitnesscentra). In matig tot niet-stedelijke gebieden zijn voornamelijk vestigingen van zelfstandige ondernemers te vinden, hier behoortgemiddeld 7,5% van de fitnesscentra tot een keten. Ketenvestigingen hebben gemiddeld 1.200 leden in hun bestand, tegenover ruim 900 leden bij zelfstandige ondernemers.Het ledenbestand van de ketenvestigingen is dus gemiddeld 24% groter dan bij de overige commerciële centra. Opvallend is dat het inschrijfgeld bij de grotere ketens metgemiddeld € 69,= beduidend hoger ligt dan bij individuele centra (€ 30,=). In het maandbedrag is daarentegen weinig verschil te merken. De zes grootste ketens wordenhieronder besproken.Basic-FitBasic-Fit is momenteel de grootste budget fitnessketen van Nederland met ruim 78 vestigingen. Deze fitnessketen zit vooral inde sterke tot zeer sterke stedelijke gebieden. Voor € 15,95 per maand kan je bij deze keten onbeperkt gebruik maken van allefitnessfaciliteiten en met het hele gezin, om beurten, op één pas sporten.Health CityHealth City is met 63 vestigingen de één na grootste fitnessketen in ons land gericht op het luxe segment. Internationaal teltHealth City ruim 180 vestigingen verspreid over Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Italië. In 2011maakte Health City International bekend de budget fitnessketen “Fitness First” te hebben overgenomen. De 23 voormaligeFitness First vestigingen in Nederland zijn inmiddels omgetoverd onder de merknaam Health City. Voor € 62,35 per maand kanje hier onbeperkt gebruikmaken van fitnessfaciliteiten, groepslessen en sauna/ wellness.CurvesCurves is en blijft ‘s werelds grootste fitnessketens met ruim 10.000 locaties. Met 58 vestigingen zit Curves bij de top driegrootste fitnessketen in Nederland. Deze van oorsprong Amerikaanse keten biedt circuittrainingen alleen voor vrouwen. Curvesis een fitnessprogramma ontworpen voor vrouwen. Curves biedt een compleet trainingsprogramma in slechts 30 minuten. Voor€ 39,= per maand mag je onbeperkt deelnemen aan dit fitnessprogramma.Fit 4 FreeFit 4 Free is één van de snelst groeiende budget fitnessketens in Nederland. In 2008 telde Fit 4 Free nog 24 vestigingen eninmiddels zijn het 47 vestigingen. De vestigingen zijn voornamelijk te vinden in de Randstad en het zuiden van ons land. Voor€ 16,= per maand kun je bij deze keten onbeperkt gebruik maken van de fitnessfaciliteiten.Achmea Health CenterAls onderdeel van Achmea zorgverzekeringen kunnen Achmea-verzekerden hier tegen gereduceerd tarief sporten. Tevens zijnde centra ook toegankelijk voor niet Achmea-verzekerden. De health centers bieden zowel fitness als groepslessen. Inmiddelsbeschikt Achmea Health Centers over 35 vestigingen verspreid door heel Nederland. Voor Achmea-leden ligt het tarief rond de€ 45,= per maand. Voor de niet-leden is dit € 48,50 per maand.LacoLaco biedt 32 vestigingen in Nederland. Opvallend is dat de vestigingen zich niet in de Randstad bevinden maar juist hierbuiten.Het maandelijks abonnement bedraagt tussen de € 32,75 en € 42,75.
 5. 5. Marktstructuur4Budget fitnessketensEen aparte groep die zich de afgelopen jaren binnen de fitnessbranche flink heeftontwikkeld is die van de budget fitnesscentra. Hoewel de groei van het aantalfitnesscentra aan het afvlakken is, zijn het vooral de budget fitnessketens diegroeien. Het concept wordt gekenmerkt door het weglaten van wat door budgetfitnessketens wordt gezien als ‘onnodige zaken’, bijvoorbeeld een luxe horecavoorziening, gratis handdoeken, kinderopvang et cetera.Volgens het EFAA beschikten de grootste budgetketens in 2006 over 32 vestigingen.In 2008 is het aantal vestigingen gestegen naar 65. Dit is een stijging van 103%.Momenteel beschikken dezelfde vier grootste budgetketens “BasicFit’, “Fit for Free”,“Fit All Day” en “Budget Fitness” samen over 135 vestigingen. Dit is een stijging van108% ten opzichte van 2008. De gemiddelde oppervlakte per budget ketenvestigingis circa 1.400m2 en het gemiddeld aantal leden per centrum is 2.380 leden. Tenopzichte van de reguliere fitnesscentra benutten budgetcentra het aantal vierkantemeters per lid en het gemiddeld aantal werknemers veel efficiënter, waardoor decontributiegelden lager kunnen liggen.De gemiddelde contributiegelden in de budgetcentra liggen tussen de € 9,95 en€ 20,- per maand in de budgetcentra. De contributie voor leden van de regulierecentra ligt gemiddeld rond de € 44,- per maand. Uit onderzoek blijkt dat de prijs éénvan de belangrijkste motieven is voor mensen om niet te gaan fitnessen. Dezebudgetcentra met hun lage contributie maken het een stuk aantrekkelijker voormensen om lid te worden, vooral in deze economische magere tijden.Samenwerking met zorgverzekeraarsFitnesscentra worden steeds meer gezien als partner op het gebied vangezondheidszorg. In 2010 heeft OHRA als eerste zorgverzekeraar in Nederland eenvergoeding opgenomen in een collectieve zorgverzekering voor fitness. Met ingangvan 2011 werd een zogenaamde ‘beweegkuur’ opgenomen in de basisverzekeringvan verzekeraars. Deze ‘beweegkuur’ is in eerste instantie bedoeld om diabetes enobesitas aan te pakken, maar tegenwoordig vooral bedoeld om een gezonde leefstijlte bevorderen. Ook vanuit het oogpunt van de vergrijzing en toenemendegezondheidsproblemen is dit een goede preventieve maatregel. Momenteel bieden16 van de 21 grootste zorgverzekeraars een fitness stimulerende aanbieding in devorm van bijvoorbeeld korting op de contributie. Overeenkomsten worden geslotenmet erkende fitnesscentra en health clubs die aangesloten zijn bij o.a. NationaalGezondheidsplan en de brancheorganisatie Fit!Vak. Momenteel zijn er 735fitnesscentra gecertificeerd met het keurmerk Fitness Basis of Fitness Totaal tenopzichte van 214 in 2004.BedrijfsfitnessIn 2008 werd door twee van de drie fitnesscentra bedrijfsfitness aangeboden. Onderbedrijfsfitness vallen de activiteiten die een bedrijf ten behoeve van zijn werknemersorganiseert ten einde de gezondheid van de werknemers te bevorderen. Steeds meerbedrijven nemen dit ook op in hun secundaire arbeidsvoorwaarden. De belangrijkstesuccesfactor van bedrijfsfitness is vooral de lichamelijke fitheid van werknemers. Ditleidt tot een betere mentale en fysieke gezondheidstoestand zowel lichamelijk alspsychisch, welke weer gekoppeld kan worden aan het voorkomen van ziekten.Bedrijfsfitness heeft dus niet alleen voordelen voor de werknemers, maar ook voorhet bedrijf, bijvoorbeeld lager ziekteverzuim, meer voldoening en een hogereproductiviteit. Net als bij de zorgverzekeraars worden ook hier overeenkomstengesloten met fitnesscentra. Voorbeelden hiervan zijn High Five Health Promotion enhet SVB netwerk. Voor bedrijven is dit financieel aantrekkelijk omdat sinds enige tijdde bedrijfsfitness in de werkkostenregeling kan worden ondergebracht.
 6. 6. Fitnessbeoefenaren5FitnessdeelnemersFitness is in de afgelopen twee decennia ontwikkeld tot een populaire sport inNederland. Na zwemmen en wielrennen is fitness de derde meest beoefende sportonder de bevolking zo blijkt uit het onderzoek “Trendrapport Fitnessbranche 2012”.Maar liefst 20% van de bevolking van 4 jaar en ouder geeft aan één of meerderemalen in 2011 fitness te hebben beoefend (OBiN 2007 – 2011). Dit houdt in dat ruim3,2 miljoen personen minimaal één keer per jaar aan fitnessactiviteiten hebbendeelgenomen. Ook blijkt dat fitness de meest beoefende hoofdsport was onder devolwassen bevolking in Nederland. Op basis van het aantal fitnesscentra (1.652) enhet gemiddelde aantal leden per fitnesscentrum (1.604) telt Nederland in 2011 ruim2,6 miljoen fitnessbeoefenaren die lid zijn van een fitnesscentrum. Dit is circa 16%van de bevolking ten opzichte van 9% in 2008.BezoekersprofielVolgens het rapport “OBiN 2010” van het SCP is fitness vooral populair onder deleeftijdsgroep 26-55 jaar, waar 57% aan fitness doet. Het percentage 55-plussersdie aan fitness doen, is tussen 2006 en 2010 gestegen van 16% naar 26%. Deleeftijdsgroep 12-25 jaar is met 17% ondervertegenwoordigd.De verdeling man-vrouw is onevenredig. Mannen hebben een fitnessparticipatie van16% tegenover 23% bij de vrouwen. Mannen zijn vaker alleen lid van eensportvereniging en vrouwen juist vaker van het fitnesscentrum. Vrouwen doen vakeralleen cardiofitness en mannen vaker alleen krachttraining.Ook blijkt dat opleidingsniveau en inkomensniveau, en het beoefenen van sport sterkmet elkaar samenhangen: hoe hoger de opleiding en het inkomen, hoe groter dekans dat mensen aan sport deelnemen. In de fitnesssector zien wij de laatste 5 jaarechter het aandeel laag opgeleiden toenemen.De fitnessbeoefenaren kunnen onderverdeeld worden naar drie type gebruikers. Ditzijn particulieren, bedrijven en mensen met een medische noodzaak. Particulierendoen het vooral voor de gezondheid en fitheid. In de bedrijfssector gaat het omgezonde werknemers, die beter presteren en een lager ziekteverzuim hebben.Professionals uit de eerstelijns zorg verwijzen patiënten met bijvoorbeeld obesitas ofprediabetes steeds vaker door naar de fitnesscentrum met als doel om de levensstijlte verbeteren door gezonder te eten en meer te bewegen.
 7. 7. FitnessbeoefenarenBezoekfrequentieCirca 75% van de bezoekers komt minimaal één keer per week trainen, 26% van debezoekers gemiddeld twee keer per week en 23% zelfs gemiddeld drie keer perweek. De avonduren (vanaf 18.00 uur) van maandag tot donderdag zijn het drukstbezocht. Tevens is er een piek om 9.00 uur op doordeweekse dagen. Veelfitnesscentra bieden lagere tarieven tijdens de daluren. Daluren voor fitnesscentragelden op maandag tot vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. In de ochtend makenvooral vrouwen gebruik van de faciliteiten. De gemiddelde verblijfsduur in eenfitnesscentra is circa 1,5 uur per bezoek.Oktober tot en met april zijn de topmaanden waarbij de fitnesscentra het drukstworden bezocht. Sportieve voornemens in januari zijn voor veel mensen reden omnaar het fitnesscentrum te gaan. De zomermaanden zijn vaak ook de minderemaanden vanwege het weer en de vakanties. Het huidige verloop onder de leden isgroot, mede als gevolg van de toenemende concurrentie in de branche, maar vaakook door het gebrek aan discipline.FitnessmotievenUit onderzoek van het Mulier Instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt datzowel bij fitness (88%) als bij andere sportverenigingen (64%) gezondheid, fitheid enlichaamsbeweging het belangrijkste motief is om te sporten. Opvallend is dat bijfitness veel sterker gezondheids-gerelateerde aspecten als een “strak lichaam” of“afvallen” worden genoemd en minder vaak motieven als plezierbeleving of socialecontacten. De belangrijkste reden om niet te fitnessen of weer te stoppen is dat menhet niet leuk genoeg vindt voor het geld dat men er voor moet betalen, zo blijkt uit hetonderzoek SportMonitor 2008.KoopmoeitebereidheidFitnesscentra zijn vaak dicht bij huis en goed bereikbaar. De gemiddelde afstandnaar de fitnesscentra is minder dan 4 kilometer en bijna de helft van alle bezoekerswoont binnen een straal van twee kilometer. 40% van de bezoekers van hetfitnesscentra heeft een reisafstand van minder dan 5 minuten, 39% van debezoekers heeft een reisafstand van hooguit 10 minuten en 19% van de bezoekerstussen 11-20 minuten. Slecht 3% van de bezoekers is bereid langer te reizen dan 20minuten. De auto is het populairste vervoersmiddel naar het fitnesscentrum.Inspannen doet men immers in het fitnesscentrum en niet op de weg daar naartoe.6
 8. 8. Horeca- & FitnessfaciliteitenHoreca aanbodIn 64% van de fitnesscentra is een traditionelebar/kantine aanwezig. In 40% van de fitnesscentrais er een koffie- /theeautomaat aanwezig en 24%heeft alleen een frisdrankenautomaat. Bij 7% van defitnesscentra is er zelfs een restaurant aanwezig.Circa 15% van de sporters maakt veelvuldig gebruikvan de horecavoorziening in het fitnesscentrum.41% van de fitnessers geeft aan hier nooit gebruikvan te maken. Naast de contributiegelden bedraagtde horecaopbrengsten circa 5-15% van detotaalomzet. De gemiddelde omzet van eenfitnesscentrum is ruim € 400.000,- waarvan€ 20.000,- tot € 60.000,- uit horecaopbrengsten. Dehoreca-omzet wordt voor een fitnesscentra welsteeds interessanter, maar het blijft een uitdagingom deze rendabel te maken.FitnessactiviteitenBedrijfsfitness, vrije gewichten en afslankprogramma’sbehoren allemaal tot de activiteiten die door de meestefitnesscentra worden aangeboden. Daarnaast biedenfitnesscentra vaak ook groepsactiviteiten aan in allerleivormen of formules. Ruim 91% van de fitnesscentrabiedt groepsfitness aan. Iets meer dan de helft van defitnesscentra (55%) doet dit volgens een formule zoalsLes Mills, Bodypump of Club Joy. 83% van defitnesscentra biedt groepsactiviteiten aan die nietbinnen een formule vallen. De spinninglessen,seniorenfitness, steps en aerobics blijven de populairstegroepsactiviteiten binnen de fitnesscentra. Volgens hettrendrapport “fitnessbranche 2012” combineren bijnazes op de tien fitnessers kracht- en cardiotraining. Ruimeen derde doet alleen cardiotraining en één op detwintig richt zich alleen op krachttraining. Een kwart vande fitnessers combineert individueel training metgroepsactiviteiten en nog eens een kwart doetuitsluitend groepsactiviteiten.FitnessfaciliteitenRuim 90% van de fitnesscentra bieden kracht- encardiotoestellen aan. Daarnaast zijn despinningfietsen bijna niet weg te denken in dehedendaagse fitnesscentra. Toch heeft maar 51% vande fitnesscentra spinningfietsen. Naast de faciliteitenin de vorm van fitnesstoestellen, zijn er ookverschillende sport- en andere bedrijfsruimtesaanwezig. Circa 86% van de fitnesscentra beschikkenover een dansruimte voor bijvoorbeeldaerobicslessen. Met name de grotere fitnesscentrahebben onder andere zwembaden, squashbanen,teamsporthallen en indoor tennisbanen. Naast deeerder genoemde fitnessfaciliteiten blijken debeautyfaciliteiten redelijk aantrekkelijk te zijn in defitnesscentra. 59% van de fitnesscentra beschikt overzonnebanken. 47% heeft sauna’s en 42% beschiktover behandelkamers.7
 9. 9. Interview Peter LootsAchmea Health CenterAchmea Health Center in Tilburg is een fitnessketen met 35 vestigingen in Nederland. Hetfitnesscentrum heeft een ruim opgezette fitnessruimte voorzien van de meest moderneapparatuur en beschikt ook over luxe spa faciliteiten. Ook na het sporten kunnen ledenlekker nagenieten in de gezellige bar en lounge gedeelte. Peter Loots (clubmanager vanAchmea Health Center Tilburg) geeft in een interview zijn idee weer achter het concept enzijn visie op de ontwikkelingen in de fitnessbrancheHoe zou u het concept kunnen omschrijven?“Achmea Health Centers is een landelijke fitnessketen met meer dan 35 vestigingen inNederland. Achmea Health Centers is een 100% dochteronderneming vanzorgverzekeraar Achmea Zorg en is ook het verlengstuk van het zorgsegment voorzorgverzekeringen. Het idee achter Achmea Zorg is om naast de beste zorg aan tebieden, ook een gezonde leefstijl te stimuleren door fitnessmogelijkheden te faciliteren. Insamenwerking met andere zorgaanbieders probeert Achmea een bijdrage te leveren aaneen gezonde en energieke levensstijl van de zorgverzekerden. Dit doen zij door kortingenen speciale vergoedingen te verstrekken aan de verzekeringsnemers. De Health Centerszijn dus toegankelijk voor zowel Achmea als niet-Achmea zorgverzekerden. Op dezemanier probeert Achmea het sporten extra aantrekkelijk te maken. Ook mensen metspeciale klachten zoals spier-/ gewrichtsproblemen en of overgewicht kunnen vanuit hunzorgverzekering bij ons terecht. Eigenlijk het hele plaatje van de zorg.”Wat is de visie en strategie van Achmea Health Centers?“De missie en visie van Achmea Health Centers is om mensen te inspireren om metregelmaat te bewegen, mentaal te ontspannen en verantwoord te eten. Wij zijn ook vanmening dat dit de basis is voor een gelukkig en gezond leven. Dit doen wij door samenmet onze leden doelen te stellen en te bereiken. Vanuit deze gedachte ondersteunen enbegeleiden wij mensen persoonlijk bij hun oefeningen. Natuurlijk bereikt iedereen dit hetbeste op zijn eigen manier. De één heeft natuurlijk meer of minder motivatie nodig dan deander. Maar persoonlijke aandacht is er wel bijna altijd. Met onze doelgerichte pakkettenkunnen leden ook zelf bepalen waar en wanneer ze sporten. Vandaar ook ons motto:“Beweeg je vrijer.”Is Achmea Health Center lid van een branchevereniging en wat is het voordeel hiervan?“Achmea Health Centers is aangesloten bij de Fit!vak, de Nederlandsebrancheorganisatie voor erkende sport- en bewegingscentra. De Fit!vak bevordert deontwikkeling, de kwaliteit en de maatschappelijke positie van fitnesscentra. Zij zorgenervoor dat kennis, informatie en expertise toegankelijk wordt voor diverse gebruikers.Voor fitnesscentra is dit wel een belangrijke garantie voor zekerheid en kwaliteit. Onzecenters zijn ook voorzien van een erkend keurmerk van de stichting LandelijkeErkennings Regeling Fitness (LERF). Dit is een onafhankelijke stichting die alle keuringenin de fitnessbranche in Nederland regelt.“Het keurmerk houdt in dat fitnesscentra moeten voldoen aan bepaaldekwaliteitseisen op het gebied van fitnessapparatuur, de dienstverlening, humanresource en nog veel meer. Lid worden bij een branchevereniging heeft wel degelijkz’n voordelen. Zo garanderen wij onze leden van een veilige en hygiënischesportomgeving, verantwoorde en effectieve trainingsprogramma’s en adviezen. Wijgebruiken daarom ook alleen gecertificeerde en gediplomeerde sportinstructeurs.Medewerkers die weten hoe het lichaam werkt, een trainingsprogramma kunnenopstellen en voedingsadvies kunnen geven. Goed en professionele instructeurszijn voor ons zeer belangrijk, want zij moeten uiteindelijk onze visie uitdragen aanonze leden.”Welk strategie gebuikt Achmea Health Center om haar leden te behouden?“Bij ons is het mogelijk je eigen sportpakket samen te stellen afhankelijk van jeeigen trainingsbehoeften. Of je nou wilt afvallen, spieren kweken of gewoon fit wiltblijven, voor elke trainingsbehoefte hebben we wel een speciaaltrainingsprogramma. Daarom wordt altijd een intakegesprek gevoerd met eennieuw lid. Samen gaan we kijken wat de persoonlijke doelen en wensen zijn. Erwordt een speciaal trainingsprogramma aangeboden. Ook een voedingsschemadat wordt samengesteld door een diëtist behoort tot de mogelijkheden, evenalsintensieve begeleiding door je eigen coach. Je merkt dat dit mensen aanspreekt enzodoende ook langer bij je sportcenter blijven. Dit is echt een effectieve manier omje leden te behouden.”“Ook onze fitnessfaciliteiten zijn voor onze leden een reden om hier te trainen.Leden hebben hier de beschikking over fitness- en cardioapparatuur. Ze kunnenmeedoen moet leuke groepslessen. En na de training, kunnen ze nagenieten in hetzwembad, de whirlpool of de sauna. Wij zijn dus niet alleen een fitnesscenter, maarook een wellnesscenter met health en spa faciliteiten.”8Foto afkomstig van http://www.achmeahealthcenters.nl/vestigingen/sportschool-tilburg/
 10. 10. Interview Peter Loots9“Het is vooral onze persoonlijk benadering. Mensen vinden dit erg prettig en dat hoor jeook vaker van onze leden. Het is hier persoonlijker en gezelliger. Persoonlijk in de zin datwe ook mensen zullen opbellen als ze een tijdje niet meer zijn geweest. Ledenaanmoedigen en stimuleren tijdens hun trainingen. Sommige mensen hebben gewooneen duwtje in de rug nodig. Leden komen en gaan. Mensen die van de budgetfitnessafkomen of die juist overstappen naar de basicfitness. Maar uiteindelijk zie je dezelfdegezichten terug.”Hoe zal de concurrentie zich ontwikkelen de komende jaren?“Wat je dus inderdaad ziet, is dat er tegenwoordig veel budgetfitnesscentra zijnbijgekomen. Onbeperkt fitness voor een vast laag bedrag. Daar heb je natuurlijk veelminder begeleiding en persoonlijke aandacht. Maar daar maak ik me niet zoveel zorgenom. Wij richten ons op een ander soort doelgroep. Onze leden zitten in deleeftijdscategorie van 30 jaar tot 55-plussers, Achmea en niet Achmea-zorgverzekerden.Achmea Zorg heeft ruim vijf miljoen zorgverzekerden. Als bij wijze 10% hiervan gaanfitnessen, dan heb je al een behoorlijke groep. Ze krijgen vanuit hun zorgverzekeringkortingen en vergoedingen, dit maakt het voor hun aantrekkelijker om bij ons tefitnessen.”“Het gaat vooral om de locatie. Wij zitten hier in Tilburg midden in de centrum. Qua huurzitten wij al op zo’n half miljoen per jaar. Maar we zitten dan ook op een toplocatie. Wezijn een grote fitnessketen met genoeg leden en kunnen dat ons veroorloven. Maar ik kanme voorstellen dat sommige fitnesscentra moeite zullen hebben met dezehuisvestingskosten. Ik denk dat kleine buurtfitnesscentra met lagere huurkosten hetwaarschijnlijk wel zullen redden.”Wat is uw visie en verwachting voor de toekomst?“Gezien de ontwikkelingen zal het vooral moeilijk worden voor nieuwe fitnesscentra.Met name kleine fitnesscentra met beperkte middelen. Er zullen wel steeds meerbudget- en basicfitnesscentra bij komen. Ik denk dat in de komende jaren eentweedeling zal ontstaan. Enerzijds van fitnesscentra die zich vooral richten opbasisfitness. Bij dit soort centra zal de focus voornamelijk liggen op het aanbiedenvan fitnessruimte en apparatuur en in veel mindere mate op persoonlijkebegeleiding. Ik denk dat dit vooral veel jonge mensen aanspreekt. Anderzijds zie jedat fitnesscentra zich ontwikkelen tot een compleet leisure center, waar je naastsporten ook heerlijk kan ontspannen in een wellnesscenter compleet met zwembad,sauna en stoombaden. Je komt hier dus niet alleen om te sporten, maar ook echtom tot rust te komen.”“Ik denk ook dat er veel meer samenwerking gaat ontstaan tussen fitnesscentra enzorgverzekeraars. Tegenwoordig zijn mensen zich meer bewust van een gezondeleefstijl. Zowel zorgverzekeraars als fitnesscentra spelen hier goed op in. Ook desamenwerking tussen fitnesscentra en bedrijven was een tijdje in opkomst. Alleenmerk ik dat dit de laatste tijd wat minder is geworden. Werkgevers hebben meer dehand op de knip in deze tijden. Ik denk daarom ook dat dit in de komende jaren ietszal teruglopen.”“Maar inderdaad, aan de professionaliseringslag die veel fitnesscentra nu maken,merk je dat de fitnesssector een volwassen branche aan het worden is.”Foto’s afkomstig van http://www.achmeahealthcenters.nl/vestigingen/sportschool-tilburg/
 11. 11. Trends & OntwikkelingenBootcamp clubsBootcamp Training is begin deze eeuw ontstaanin de Verenigde Staten, een sportmethodiekgebaseerd op de trainingsroutine van hetAmerikaanse leger. Gecertificeerde trainersonderwerpen hun sporters in groepsverband aaneen intensief cardiovasculair enspierversterkende full body workout. Hardlopen,intervaltraining en fitnessoefeningen in de natuur.Conditie, kracht, souplesse en explosiviteit. Endat zonder toestellen. Bootcamp Training is ervoor alle (fitness)niveaus.F4F appDe grote sportschoolketen Fit For Free heeft eenapp voor zijn leden uitgebracht. Met Fit For Freekun je groepslessen reserveren, detrainingswijzer en je persoonlijke trainingsschemazien en handige sportinstructies bekijken. Desportinstructies in de app beschrijven op welkemanier je een spier het beste kunt trainen. Jekiest een spier en krijgt direct een overzicht metoefeningen en bijbehorende foto’s en instructies.Groene sportstroomSinds kort kan je ook je eigen energieopwekken in de sportschool. SportsArtNederland heeft een energieopwekkendcardio-apparaat ontwikkeld datsportenergie kan omzetten naarbruikbare stroom. De groene stroom diewordt opgewekt, wordt volledig gebruiktin het fitnesscentrum. Eén Go Greenfitnessapparaat kan, bij een gemiddeldgebruik van 10 uur per dag, circa 2.000Watt per dag opleveren. Momenteelhebben slechts 5 fitnesscentra dezeapparaten. Dat zijn Koster in Delft,Rhytm Sports in Den Haag, Flexifitnessin Ermelo en Sport &Gezondheidscentrum Gunther’s FamilyFit in Culemborg en SporthuyschAmsterdam.10Functionele /Core trainingFunctioneel en Core training is een opkomendetrend waar de oefeningen niet alleen zorgen vooreen betere vorm en een gezondere levensstijl,maar ook voor het makkelijker maken van dedagelijkse werkzaamheden. Je combineertkrachttraining met balans, coördinatie enuithoudingsvermogen. Voorbeelden vanfunctionele en Core training zijn oefeningen mettrainingsmiddelen zoals kabels, elastieken,dumbells en gymbal. Maar je kunt bepaaldeoefeningen ook prima zonder hulpattributendoen. Deze training kan een bijdrage leverenaan de eisen van de activiteiten in het dagelijksleven en voor de prestaties van verschillendesporten.Embedded fitnessEmbedded Fitness in Eindhoven is eenbedrijf dat een nieuw innovatiefbewegingsconcept heeftgeïntroduceerd. E-fitness is eencombinatie van sporten en gamen. Doorbeweging aan te bieden in de omgevingvan een computergame met levels enscores, vinden kinderen (envolwassenen!) het extra leuk om mee tedoen. E-fitness is daardoor een goedemanier om de conditie, oog-handcoördinatie en evenwicht te verbeteren.Het concept is geschikt voor kinderenmet sociaal-motorische problematiek,voor revalidatie, maar ook voor mensenmet fysieke beperkingen.
 12. 12. ToekomstvisieHoud de klant vastHet verloop is bij de meeste fitnesscentra nog hoog. Veel leden haken al snel weer afomdat de motivatie ontbreekt en men het eigenlijk gewoon niet leuk genoeg vindt. Ineen minder snel groeiende markt zullen fitnesscentra in de nabije toekomst meeraandacht moeten gaan schenken aan klantbehoud. Uit onderzoek blijkt dat aspectenals een intakegesprek, goede en frequente begeleiding en training door bekwameinstructeurs helpt. Alles draait om persoonlijk contact om loyaliteit te creëren. Eenkaartje of e-mailtje als je te lang niet bent geweest, een verjaardagskaart, wat extraaandacht bij het inchecken of een berichtje over je fysieke vorderingen in relatie totde gestelde doelen. Dat alles kan via apps, internet of gewoon via ‘oude’ technieken.Budgetcentra zullen dit zoveel mogelijk automatiseren. Maar hier telt de menselijkemaat ook. Begroet gasten die bijvoorbeeld inchecken via social media middels eenberichtje. Ontwikkel software hiervoor en blijf inzetten op innovaties om de klant opdeze manier te blijven boeien. Blijft vooruitlopen op consumentensoftware op datgebied. Voor de komende jaren zal de nadruk voornamelijk liggen op de beleving enwensen van de leden. Daar moet op worden ingezet.Kansen: Fit for kids & Vitale oldiesHoewel de ontwikkelingen in de fitnessbranche wijzen in de richting van eenmarktverzadiging, liggen er nog veel kansen voor fitnesscentra. Het bereiken vaneen verzadigingspunt hoeft niet te betekenen dat ook de fitnessdeelname zijn topheeft bereikt. Een enorme kans biedt het lager onderwijs. Jonge kinderen kampensteeds meer met overgewicht en slechte motoriek door te weinig beweging. In hetlager onderwijs is lichamelijke opvoeding een sluitpost en de daluren in fitnesscentrazijn overdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Juist nu ook de politiek zich met dit onderwerpgaat bezighouden, is dit een uitgelezen kans voor de branche. Ontwikkelprogramma’s voor lagere scholen en ga in overleg met de overheid en dezorgverzekeraars voor financiering van dergelijke programma’s. De branche heeft deexpertise, zorgt dat kinderen gezonder worden en benut de capaciteit beter. Eenenorme kans voor de toekomst.De tweede grote kans is de vergrijzing. De groep 55+ heeft weliswaar een stijgendemaar nog steeds een lage participatie. Verdiep u in deze doelgroep, inventariseerhun behoeften en wensen en maak programma’s speciaal voor hen. Mogelijk doorspeciale uren of trainers die de taal van de doelgroep beter spreken en hun beterbegrijpen. Ook hier geldt en waarschijnlijk nog meer dat aandacht een belangrijkaspect is om deze groepen te binden en te boeien.Marktverzadiging / volwassenheidDe cijfers wijzen erop dat de fitnessbranche bijna zijn hoogtepunt heeft bereikt. Metname de afvlakking van de groei in de afgelopen vijf jaar duidt erop dat defitnessbranche in haar volwassenheidsfase zit. De professionalisering, de toenamevan het aantal gecertificeerde fitnesscentra en een sterke branchevereniging zijneveneens kenmerken voor een volwassen branche.De verwachting is dat er in 2020 3 miljoen leden aangesloten zijn bij eenfitnesscentrum. Dat betekent ongeveer een participatie van 20% van de Nederlandsebevolking. Veel zal afhangen in welke mate men er in zal slagen de deelname van deouderen (55 +) in deze periode te laten stijgen. Deze groep wordt immers in omvangsteeds belangrijker.Het aantal fitnesscentra zal ondanks de afvlakking de komende jaren licht toenementot zo’n 1.700 bedrijven. De verwachting is dat de groei voornamelijk zal plaatsvindenin de stedelijke gebieden in de vorm van basis- en budgetfitness.Verschuiving van driedeling naar tweedelingVan de huidige driedeling zien we momenteel de verschuiving naar een tweedeling.De basis- en budgetcentra zullen naar verwachting de rol en functionaliteiten vanreguliere centra overnemen. Deze centra zullen zich echter wel blijven presenterenals budgetcentra. De reguliere centra zullen daarentegen doorontwikkelen richting demultifunctionele centra door de vervaging tussen fitness en wellness. Het aantalmultifunctionele centra zal licht gaan stijgen. In de afgelopen jaren zijn vooral defitnessketens flink ontwikkeld. Naar verwachting zal het aantal ketenvestigingen in detoekomst verder toenemen tot een aantal van circa 600 in 2015. Deze fitnessketenszullen zich voornamelijk richten op basis-, budget- en bedrijfsfitness gezien de vraagnaar goedkoop fitnessen en de stimulans vanuit het bedrijfsleven.SamenwerkingDe samenwerking tussen de zorgverzekeraars, het bedrijfsleven en fitnesscentra isin de afgelopen jaren volop in gang gezet. De meeste zorgverzekeraars hebben danook een aanvullend pakket met vergoeding op gebied van sportzorg bij erkendefitnesscentra. Ook vanuit het bedrijfsleven is de toenemende aandacht gevestigd opgezonde en fitte werknemers. Fitnesscentra worden hiermee steeds meer erkend alspartner op gebied van gezondheidzorg. Momenteel zijn er 735 fitnesscentra diegecertificeerd zijn volgens het keurmerk Fitness Basis of Fitness Totaal. Deverwachting is dat steeds meer fitnesscentra deze professionaliseringslag zullenmaken. Daarnaast zullen zij vaker inspelen op ziektepreventie en overgewicht ensteeds meer dieet- en afslankprogramma’s aanbieden.11
 13. 13. Bronnenlijst:Trendrapport fitnessbranche 2012, P. Hover,S. Hakkers, K. Breedveld, Mulier Instituut,2012Rabobank Cijfers en Trends, 2012OBiN 2010” van het Sociaal en CultureelPlanbureauDe fitnessbranche in beeld 2008, JoLucassen/Marieke van Schendel, W.J.H.Mulier Instituut/ARKO SportsMediaNieuwegein 2008Rapportage Sport 2008, Sociaal en CultureelPlanbureauFitnessbeoefenaars onder de loep, TimesJongert c.s., Sportgericht nr. 4-5, 2007“Ontspannen door inspannen” – 2007, NRIT“IHRSA Global Report 2005” - IHRSANationale Atlas Volksgezondheid, www.rivm.nlwww.fitvak.comwww.efaa.nlwww.cbs.nlwww.kvk.nlwww.ihrsa.comwww.basicfit.nlwww.healthcity.nlwww.achmeahealthcenters.nlwww.curves.nlwww.laco.euwww.sportcity.nlwww.acsm.orgwww.fitnessmonitor.nlBekijk ook onze andere publicaties op www.spronsen.comDit branceonderzoek is samengesteld door Guido Verschoor. Voor meer informatie en/ofreacties of vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Guido Verschoor,adviseur Van Spronsen & Partners horeca-advies, tel. 071 541 88 67 of e-mail:guidoverschoor@spronsen.com.

×