Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‘Het Fitnesscentrum’ is een gratis publicatie van VanSpronsen & Partners horeca-adviesFitnesscentrumProfiel van de Fitness...
Brancheontwikkeling2Soorten fitnesscentra4Budget fitnesscentra5Sterke spelers6Interview7Consument8InhoudsopgaveHoreca & Fi...
22% van de bevolking beoefent de fitnesssportFitness wordt door de meeste gangbare metingenals zeer populaire sport in Ned...
Brancheontwikkeling3Kwart totale sportbestedingen aan fitnessUit onderzoek van de Nationale Fitness Monitor uit2008 blijkt...
DriedelingHet rapport “De fitnessbranche in beeld – 2008” van de Nationale Fitness Monitor (NFM) geeft een driedeling weer...
Een aparte groep die zich binnen de fitnessbranche aan het ontwikkelen is, zijn de budget fitnesscentra. In dit onderdeel ...
Sterke spelers6KetenvormingPas na het jaar 2000 kwamen de eerste grote internationale ketens in Nederland in opkomst. Inmi...
Interview Rutger Fahrner (SportLagune)7SportlaguneGrand café ‘Oost4’ gevestigd bij de SportLagune in Heerhugowaard is een ...
ConsumentKenmerken fitness gebruikerVolgens het rapport “Ontspannen doorinspannen” van het NRIT uit 2007heeft de grootste ...
Consument9Cardio is favoriete activiteitDe meest favoriete activiteit is met 68%cardio fitness, gevolgd door krachttrainin...
Horeca & Fitness10Horeca aanbodIn 39% van de fitnesscentra is alleen een traditionele bar/kantine aanwezig en15% heeft all...
Vrouwen zijn met 54% van het totaal aantal fitnessers licht in de meerderheid. Cardio en krachttraining zijn de twee meest...
Buitenland12Op basis van gegevens van de IHRSA uit 2005 bekijken we in dit onderdeelde fitnessbranche van andere delen van...
Trends & OntwikkelingenAnti-gravity yogaDe nieuwste trend in Amerika is anti-gravity yoga, waarbij dedeelnemers in een doe...
Toekomstvisie14Stijging fitnesscentra zet doorGezien de aanwezige en toenemende aandacht voor een gezond levenspatroon, ve...
Bronnenlijst:“Ontspannen door inspannen” – 2007,NRIT“IHRSA Global Report 2005” - IHRSADe fitnessbranche in beeld 2008, JoL...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het fitnesscentrum in beeld 2009

1,271 views

Published on

Aantal fitnesscentra vanaf 1999 met 65% gestegen
Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel zijn er eind 2008 1.670 fitnesscentra (sportscholen worden hierin niet meegenomen) in ons land actief. Het aantal fitnesscentra is vooral de laatste jaren explosief gestegen (zie de grafiek). Ten opzichte van 2003 is het aantal fitnesscentra met bijna 46% toegenomen van 1.146 naar 1.670. Ten opzichte van 1999 is dit aantal zelfs met 65% gestegen. Over de afgelopen tien jaar betekent dit een gemiddelde jaarlijkse stijging van 5,8%.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het fitnesscentrum in beeld 2009

 1. 1. ‘Het Fitnesscentrum’ is een gratis publicatie van VanSpronsen & Partners horeca-adviesFitnesscentrumProfiel van de FitnesscentraHetJaargang: 2009in beeld
 2. 2. Brancheontwikkeling2Soorten fitnesscentra4Budget fitnesscentra5Sterke spelers6Interview7Consument8InhoudsopgaveHoreca & Fitness10Buitenland12Trends & ontwikkelingen13Toekomstvisie14
 3. 3. 22% van de bevolking beoefent de fitnesssportFitness wordt door de meeste gangbare metingenals zeer populaire sport in Nederland gezien. Opbasis van het aantal fitnesscentra (KvK) en hetgemiddeld aantal leden per fitnesscentrum (955)telt Nederland bijna 1,6 miljoen fitnessers die lidzijn van een fitnesscentrum (circa 9% van debevolking).Echter, Nederland telt in totaal ruim 3 miljoenmensen tussen 6 en 79 jaar, die zowel thuis, in eenfitnesscentrum of op een andere locatie minimaaléén keer per jaar de fitnesssport beoefenen. Ditblijkt uit de meest recente meting van het SCP(Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek) uit2007. Dit komt neer op circa 22% van de bevolking.In 2003 was dit nog 17% van de bevolking en in1999 13% van de bevolking.Volgens de Nationale Atlas Volksgezondheid 2008van het RIVM (zie kaartje) heeft Amsterdam hethoogste percentage huishoudens waar één ofmeerdere personen aan fitness doet, maar liefst in33% van de huishoudens wordt deze sportbeoefent. Schiermonnikoog heeft met 3% hetlaagste percentage huishoudens waar deze sportwordt beoefend. Fitness wordt veelal beoefent in deRandstad en het zuidoosten van Nederland. In hetnoorden en zuidwesten van ons land wordt hetminst aan fitness gedaan.BrancheontwikkelingAantal fitnesscentra vanaf 1999 met 65% gestegenVolgens gegevens van de Kamer van Koophandel zijner eind 2008 1.670 fitnesscentra (sportscholenworden hierin niet meegenomen) in ons land actief.Het aantal fitnesscentra is vooral de laatste jarenexplosief gestegen (zie grafiek). Ten opzichte van2003 is het aantal fitnesscentra met bijna 46%toegenomen van 1.146 naar 1.670. Ten opzichte van1999 is dit aantal zelfs met 65% gestegen. Over deafgelopen tien jaar betekent dit een gemiddeldejaarlijkse stijging van 5,8%.Gemiddeld 10 fitnesscentra per 100.000 inwonersEr zijn in ons land gemiddeld 10 fitnesscentra per100.000 inwoners. De provincie Flevoland heeft dehoogste dichtheid met gemiddeld 16 fitnesscentraper 100.000 inwoners in 2008. Friesland beschiktover de laagste dichtheid met minder dan achtfitnesscentra per 100.000 inwoners. In dezeprovincie is theoretisch gezien dus nog ruimte voorextra fitnesscentra. Bron: CBS en Kamer van KoophandelBron: De fitnessbranche in beeld 2008 – Jo Lucassen/ Mariekevan Schendel – W.J.H. Mulier Instituut/ARKO SportsMediaNieuwegein 2008Ontwikkeling aantal fitnesscentra8001.0001.2001.4001.6001.8001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Ontwikkeling aantal fitnesscentraEind 2008Provincie Fitnesscentra Inwoners dichtheid/100.000 inwFlevoland 61 378.688 16,1Drenthe 77 488.135 15,8Zeeland 47 380.585 12,3Overijssel 130 1.119.994 11,6Noord-Holland 275 2.626.163 10,5Noord-Brabant 251 2.424.827 10,4Gelderland 197 1.983.869 9,9Limburg 106 1.123.705 9,4Zuid-Holland 325 3.461.435 9,4Groningen 51 573.459 8,9Utrecht 100 1.201.350 8,3Friesland 50 643.189 7,8Nederland 1.670 16.405.399 10,22
 4. 4. Brancheontwikkeling3Kwart totale sportbestedingen aan fitnessUit onderzoek van de Nationale Fitness Monitor uit2008 blijkt dat een fitnesscentrum beschikt over eenledenbestand van gemiddeld 955 personen. Degemiddelde oppervlakte van een fitnesscentrum wasin 2007 900m². Het merendeel van de fitnesscentra isgevestigd in een woonwijk en is gemiddeld 62 uur perweek geopend. De maandcontributie ligt gemiddeld op€ 43,=, wat jaarlijks per centrum €410.000,= oplevertaan contributiegelden uitgaande van tien maandenbetalende klanten per jaar (dit om overschatting tevoorkomen). De totale branche zet jaarlijks bijna 837miljoen euro om op basis van contributiegelden. Dit iscirca 25% van wat er in Nederland aan sport-beoefening wordt uitgegeven. De grafiek hiernaasttoont de omzetontwikkeling tussen 1999 en 2006.Hierin is te zien dat de groei van de omzet ten opzichtevan 1999 is gedaald. Echter, deze groeicijfersverschillen sterk per jaar, er is dus geen duidelijke lijnin te ontdekken.Opvallend is dat kleinere centra (<250 m²) een hogereomzet (op basis van contributiegelden) per vierkantemeter behalen (gemiddeld € 491,= per m²) dan degrote centra (2.000-5.000m²), die gemiddeld € 337,=per m² omzetten. Hieruit blijkt dat het aantal leden pervierkante meter hoger ligt bij de kleinere centra dan bijde grote centra. Met € 515,= per vierkante meterbehalen de fitnesscentra van 500 tot 1.000m² dehoogste omzet.Derde plaats voor fitnessVolgens de “Rapportage Sport 2008” van hetSCP was zwemmen in 2007 de meest populairesport in ons land. Maar liefst 36% van debevolking van 6 tot 79 jaar geeft aan één ofmeerdere malen in dat jaar te hebbengezwommen. Fitness staat op een derde plaats,na wielrennen/fietsen, met een percentage van22%.Omzetontwikkeling fitnesscentra (indexcijfers 1999=100)90929496981001021041061999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Omzet (index)Bron: SCP Rapportage Sport 2008Bron: De fitnessbranche in beeld 2008 – Jo Lucassen/ Mariekevan Schendel – W.J.H. Mulier Instituur/ARKO SportsMediaNieuwegein 2008Oppervlakte Omzet per m²< 250m² 491€250 - 500 m² 491€500 - 1.000 m² 515€1.000 - 2.000 m² 477€2.000 - 5.000 m² 337€Sport Percentage bevolkingZwemmen 36%Wielrennen/fietsen 23%Fitness/aerobics 22%Hardlopen/joggen/trimmen 18%Wandelsport 15%Bron: De fitnessbranche in beeld 2008 – Jo Lucassen/ Mariekevan Schendel – W.J.H. Mulier Instituur/ARKO SportsMediaNieuwegein 2008
 5. 5. DriedelingHet rapport “De fitnessbranche in beeld – 2008” van de Nationale Fitness Monitor (NFM) geeft een driedeling weer van defitnessbranche, bestaande uit de reguliere centra, basis fitnesscentra en multifunctionele centra. Deze indeling is gebaseerd op hettype en aantal faciliteiten dat een fitnesscentrum biedt.Soorten fitnesscentraBasisfitnessOngeveer een kwart van alle centra (400 centra) behoort tot de basis fitnesscentra. Dezecentra zijn niet per definitie kleinschalig, maar hebben geen welness en bieden vaakslechts één type faciliteit aan. Het ledenbestand van dit type fitnesscentrum is metgemiddeld 330 leden het kleinst van de drie typen centra. De gemiddelde oppervlakte vaneen basisfitness centrum is 313m². Dit komt neer op ruim één lid per vierkante meter.Naar verdeling van de NFM behoort ruim 13% van de leden tot de jeugd, 63% tot devolwassenen en behoort 23% tot de senioren. De gemiddelde contributie per maand vooreen basis fitnesscentrum ligt rond de € 40,=. Dit is iets goedkoper dan bij de overige typecentra. Veel zelfstandige centra behoren tot dit type fitnesscentrum.Multifunctionele fitnessOngeveer één op de vijf centra (ruim 300 centra) behoort tot de multifunctionele sport- enfitnesscentra. Vaak wordt bij dit type centrum een combinatie gemaakt van wellness enfitness. Gemiddeld heeft dit type centrum ruim 1.600 leden in het ledenbestand en eenoppervlakte van 1.425m². Dit komt neer op ruim één lid per vierkante meter. Decontributie die maandelijks wordt betaald bedraagt gemiddeld € 44,=, wat overeen komtmet de reguliere centra. Naar verdeling van de NFM behoort 16% van de leden tot dejeugd, 62% tot volwassenen en behoort 13% tot senioren. De Orange Wellnessclub is eenvoorbeeld van een multifunctioneel centrum. Dit centrum biedt faciliteiten voor fitness,sauna, beauty, health en beschikt over een lounge bar en restaurant.Reguliere centraRuim 950 fitnesscentra (57%) behoren tot de reguliere centra. Zij beschikken over eenzaal voor groepssport, verschillende soorten fitnessapparatuur en bieden enkelewellnessfaciliteiten zoals een sauna of zonnebank. Het ledenaantal van deze fitnesscentraligt met gemiddeld 1.000 leden beduidend hoger dan bij de basis fitnesscentra. Degemiddelde oppervlakte van een regulier fitnesscentrum is 925m². Dit komt neer op ruiméén lid per vierkante meter. Gemiddeld wordt maandelijks door deze leden een bedragvan € 44,= aan contributie betaald. Naar verdeling van de NFM behoort 14% van de ledentot de jeugd, 64% tot de volwassenen en behoort 22% tot de senioren. Voorbeeld vanreguliere centra zijn de centra van SportCity.4Foto’s afkomstig van www.orangewellnessclub.nlFoto’s afkomstig van http://leiden-steenschuur.sportcity.nlFoto’s afkomstig van www.funfit.nl
 6. 6. Een aparte groep die zich binnen de fitnessbranche aan het ontwikkelen is, zijn de budget fitnesscentra. In dit onderdeel worden de budget ketens uitgelicht envergeleken met de reguliere fitnessketens. Hoewel de budgetcentra sinds 2005/2006 pas echt actief zijn, is er wel al een duidelijk stijging in de vraag en hetaanbod zichtbaar.Budget fitnessketens5Explosieve groei budget fitnesscentraIn 2006 beschikken de grootste budgetketens ‘Fit for Free’, ‘Basic Gym’ (HealthCity), ‘Basic Fit’, ‘Fit all Day’ en ‘Budget Fitness’ volgens het EFAA over 32vestigingen. In 2008 is het aantal vestigingen gestegen naar 65. Dit is een stijgingvan 103%. In hetzelfde onderzoek telde Nederland gezamenlijk 173 reguliereketenvestigingen in 2006. In 2008 is dit aantal gegroeid naar 191 vestigingen,een stijging van 10%. Het aantal budget ketenvestigingen is ten opzichte van dereguliere ketenvestigingen fors gegroeid.Efficiëntie van de budget fitnesscentraDe gemiddelde oppervlakte per budget ketenvestiging was in 2006 circa1.400m² ten opzichte van 2.140m² bij de reguliere ketenvestigingen. Hetgemiddeld aantal leden per centrum is bij budgetcentra hoger (circa 2.800) invergelijking met de reguliere ketencentra (2.380 leden). In deze cijfers zijn alleende ketenvestigingen meegenomen genoemd in het EFAA rapport. Voor de budgetvestigingen komt dit neer op twee leden per vierkante meter, voor de regulierecentra komt dit neer op ruim één lid per vierkante meter.Een wellicht belangrijker verschil is te zien in het aantal personeelsleden.Gemiddeld beschikken de reguliere centra over 26 werknemers per centrum tenopzichte van circa zeven werknemers per centrum bij de budgetketens. Hieruitkan geconcludeerd worden dat de budgetcentra het aantal vierkante meters perlid en het gemiddeld aantal werknemers efficiënter benutten, waardoor decontributiegelden lager kunnen liggen.De gemiddelde contributiegelden liggen tussen de € 9,95 en € 20,= per maand inde budgetcentra. De contributie voor leden van de reguliere centra ligt gemiddeldrond de € 44,=.Economische crisis positief voor de budgetcentraPrijs is één van de belangrijkste motieven voor mensen om niet te gaan fitnessen.Door de efficiëntie waar budgetcentra mee werken en de lage contributiegelden,is het budget fitnesscentrum een stuk aantrekkelijker voor mensen om lid teworden, vooral in deze economisch moeilijke tijden.De budget fitnesscentra kunnen een bedreiging vormen voor de reguliere centrain de toekomst. Budget fitnesscentra kunnen zeker profiteren van de huidigeeconomische crisis.
 7. 7. Sterke spelers6KetenvormingPas na het jaar 2000 kwamen de eerste grote internationale ketens in Nederland in opkomst. Inmiddels telt Nederland ruim 30ketens. Momenteel maakt circa 15% van de fitnesscentra deel uit van een keten, wat neerkomt op ruim 250 fitnesscentra. Devestigingen van de fitnessketens zijn voornamelijk terug te vinden in sterk tot zeer sterk stedelijke gebieden (gemiddeld 20% vanalle fitnesscentra). In matig tot niet-stedelijke gebieden zijn voornamelijk vestigingen van zelfstandige ondernemers te vinden, waargemiddeld 7,5% van de fitnesscentra tot een keten behoort. Ketenvestigingen hebben gemiddeld 1.200 leden in hun bestand,tegenover ruim 900 leden bij zelfstandige ondernemers. Het ledenbestand van de ketenvestigingen is dus gemiddeld 24% groterdan bij de overige commerciële centra. Opvallend is dat het inschrijfgeld bij de grotere ketens met gemiddeld € 69,= beduidendhoger ligt dan bij individuele centra (€ 30,=). In het maandbedrag is daarentegen weinig verschil te merken. De zes grootste ketensworden hieronder besproken.CurvesCurves is ‘s werelds grootste fitnessketen met ruim 10.000 locaties. Met 54 locaties is Curves ook de grootste keten binnenNederland. Deze van oorsprong Amerikaanse keten biedt circuittrainingen alleen voor vrouwen. Een jaarabonnement kost€ 39,= per maand.Health CityMet 50 vestigingen verspreidt door heel Nederland is Health City de één na grootste fitnessketen in ons land. Internationaaltelt Health City ruim 100 vestigingen verspreid over Nederland, België en Duitsland. De van oorsprong Nederlandse ketenbiedt abonnementen vanaf € 15,= per maand voor de basis fitnesscentra en circa € 36,= voor de “deluxe” centra.LacoLaco biedt 32 vestigingen in Nederland. Opvallend is dat de vestigingen zich niet in de Randstad bevinden maar juisthierbuiten. Het maandelijks abonnement bedraagt tussen de € 32,75 en € 42,75.Achmea Health CentersAls onderdeel van Achmea zorgverzekeringen kunnen Achmea-verzekerden hier tegen gereduceerd tarief sporten. Tevenszijn de centra ook toegankelijk voor niet Achmea-verzekerden. De health centers bieden zowel fitness als groepslessen.Inmiddels beschikt Achmea Health Centers over 31 vestigingen verspreid door heel Nederland. Voor Achmea-leden ligt hettarief rond de € 45,= per maand. Voor de niet-leden is dit € 48,50 per maand.Fitness FirstFitness First is één van de grootste internationale fitnessketens met meer dan 550 vestigingen verspreid over verschillendelanden. Dit van oorsprong Engelse bedrijf telt inmiddels 25 vestigingen in Nederland. Deze centra zijn voornamelijk te vindenin de Randstad en het zuiden van het land. Een jaarabonnement kost gemiddeld € 60,= per maand.Fit for FreeFit for Free telt 24 vestigingen en behoort tot de budget fitnesscentra. De vestigingen zijn voornamelijk te vinden inde Randstad en het zuiden van ons land. Voor € 16,= per maand kun je bij deze keten onbeperkt gebruik maken vande fitnessfaciliteiten.
 8. 8. Interview Rutger Fahrner (SportLagune)7SportlaguneGrand café ‘Oost4’ gevestigd bij de SportLagune in Heerhugowaard is een volwaardighorecaconcept. Grand café ‘Oost4’ biedt een moderne inrichting en een uitgebreidemenukaart met diverse salades, belegde broodjes, hoofdgerechten en desserts. RutgerFahrner (clubmanager van de SportLagune) geeft tijdens een interview zijn idee weerachter het concept en zijn visie op de ontwikkelingen van de horeca bij fitnesscentra.Waar moet rekening mee gehouden worden bij de opzet van een horecaconcept in eenfitnesscentrum?“Wanneer er gesproken wordt over horeca binnen healthclubs ontstaat er vaak eenbeeld van de welbekende "sportkantine". Dit is niet het beeld dat wij met ‘Oost4’ willenoproepen. Simpelweg omdat onze horeca het middelpunt van de healthclub is en eenzeer belangrijke functie vervult in de ontwikkeling van een "clubgevoel". Juist hetontwikkelen van dit clubgevoel is essentieel in onze bedrijfsvoering en dient dusdoordacht gebracht te worden. Er is dan ook bewust voor gekozen om onze horeca haareigen naam en identiteit mee te geven.”Welke toegevoegde waarde heeft het horecaconcept voor het totale beeld van hetfitnesscentrum?“De toegevoegde waarde voor de healthclub zit uiteraard vooral in het feit dat er een“clubgevoel” ontwikkeld wordt. De sociale factor weegt erg zwaar in het behalen vansportgerelateerde resultaten. Daarnaast ondersteunt ‘Oost4’ onze bedrijfssport op velepunten. Zo kan er worden vergaderd en is er ruimschoots de mogelijkheid tot zakelijklunchen en dineren. Ook is er vanuit de horeca volop ondersteuning voorbedrijfsevenementen of bedrijfsuitjes. ‘Oost4’ versterkt de healthclub in haar visie om delevenskwaliteit van mensen positief te beïnvloeden. SportLagune staat voor inspanning(Sport) en ontspanning (Lagune). Dit is in alle faciliteiten terug te vinden. ‘Oost4’ past netals het zwembad, de saunas, het stoombad en de jacuzzi in het ontspanningsgedeelte.”Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van horecavoorzieningen in fitnesscentra tegenvalt(41% van de bezoekers geeft aan geen gebruik te maken). Hoe ervaren jullie dit?“Juist doordat de horecavoorzieningen anders zijn dan gebruikelijk binnen healthclubswordt er veel meer gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. ‘Oost4’ is het hart van deorganisatie. Wanneer je binnenloopt heb je het gevoel dat je een huiskamer binnenwandelt. Het interieur en de informele sfeer bevorderen dit uiteraard. Hier voelenmensen zich prettig. Het is een rustpunt in plaats van het gebruikelijke punt waarje "even snel" een drankje haalt voor in een groepsles. Veel mensen gaan na afloop vanhun training dan ook even heerlijk zitten voor een kopje koffie en een lunch.”Welke producten van jullie menukaart zijn populair?“Alle koffie producten, jus dorange, Menga smoothies & shakes, declubsandwiches, soepen en maaltijdsalades zijn verreweg het populairst.Naar alle waarschijnlijkheid valt dit te verklaren door het gezondekarakter van deze producten.”Wat is het idee achter het concept? En maken bezoekers van buitenafook gebruik van het grand café?“Door de keuze van een eigen naam, logo en identiteit is ‘Oost4’ als hetware "apart" in de markt gezet. Dit resulteert tevens in het feit dat ookmensen van buitenaf ‘Oost4’ weten te vinden. Zakelijk lunchen ispopulair en daarnaast is ’Oost4’ ook nog eens een uitvalsbasis voor hetnabijgelegen park.”Hoe ziet u de horecafaciliteiten bij fitnesscentra in de toekomstontwikkelen?“In toenemende mate zullen health clubs zich gaan realiseren dat alshoogwaardige horeca essentieel is voor het ontwikkelen van eenclubgevoel bij klanten.”Foto afkomstig van www.sportlagune.nl
 9. 9. ConsumentKenmerken fitness gebruikerVolgens het rapport “Ontspannen doorinspannen” van het NRIT uit 2007heeft de grootste groep (52%) van debezoekers van een fitnesscentrum eenleeftijd tussen de 12 en 39 jaar. 37%van de bezoekers is tussen de 40 en64 jaar oud. De groep 65 plussers ismet 11% ondervertegenwoordigd. Deverdeling man-vrouw is redelijk gelijk,namelijk 54% vrouw en 46% man.Ongeveer 52% van defitnessgebruikers is middelbaar ofhoger opgeleid. Ruim 50% van defitnessers is afkomstig uit een sterk totzeer sterk stedelijk gebied.KoopmoeitebereidheidDe auto is het populairste vervoersmiddelwanneer men gaat fitnessen. Verder is bij40% van de bezoeken de koop-moeitebereid nog geen 5 minuten en39% heeft een reisafstand van hooguit10 minuten. Een bezoek aan een fitness-centrum duurt circa 90 minuten. Dereistijden naar fitnesscentra zijngemiddeld korter dan die naar anderesport-verenigingen, die veelal wat meerafgelegen liggen en minder goedbereikbaar zijn.Gezondheid en lichaamsbewegingbelangrijkste motiefUit onderzoek van het Mulier Instituur enhet Sociaal Cultureel Planbureau (zietabel) uit 2005 blijkt dat zowel bij fitness(88%) als bij andere sportverenigingen(64%) gezondheid, fitheid enlichaamsbeweging het belangrijkstemotief is om te sporten. Opvallend is datbij fitness veel sterker gezondheids-gerelateerde aspecten als een “straklichaam” of “afvallen” worden genoemden minder vaak motieven alsplezierbeleving of sociale contacten. Debelangrijkste reden om níet te fitnessen isdat men het te duur vindt.Vervoer P erc en tageAuto 49%Fiets 40%Te voet 10%Openbaar vervoer 1%MotiefGebruikersfitnesscentraLedensportverenigingGezondheid, fitheid, lichaamsbeweging 88% 64%Strak of slank lichaam 34% 5%Plezierbeleving 27% 57%Sociale contacten 25% 53%Spieropbouw, kracht 24% 5%Uitlaatklep, compensatie dagelijks leven 23% 16%Afvallen 11% 4%Boeiende activiteit, leren van vaardigheden 2% 23%Presteren, competitie, winnen 1% 27%Bron: Sociaal Cultureel Planbureau en Mulier Instituut, 2005)Bron: Ontspannen door inspannen, NRIT 20078
 10. 10. Consument9Cardio is favoriete activiteitDe meest favoriete activiteit is met 68%cardio fitness, gevolgd door krachttraining(49%). Deze twee activiteiten worden tijdenseen bezoek ook het meest gecombineerddoor bijna een kwart van de gebruikers.Tijdens de fitnessactiviteiten geeft ongeveer38% van de leden aan behoefte te hebbenaan persoonlijke begeleiding. Het gaathierbij vooral om vrouwen en 50 tot 64-jarigen.Fitnessers leven gezonderUit onderzoek van het NRIT is gebleken dat debeweegnorm (30 minuten per dag bewegen) bij minderdan een derde deel van de fitnessers bekend is. Van defitnessers voldoet 58% aan deze norm, tegenover 53% bijde niet-sportende bevolking.De fitnorm (minstens drie keer per week 20 minutenintensief bewegen) is bij 15% van de fitnessers bekend.Slechts 11% van de niet-sportende bevolking voldoet aandeze norm. Daarentegen voldoet maar liefst 40% van defitnessers hier wel aan. Dit percentage is tevens hogervergeleken met leden van andere sportverenigingen(34%).Avonduren drukst bezocht26% van de leden bezoekt een fitnesscentrumgemiddeld twee keer per week en 23% bezoekt hetcentrum drie keer in de week. De avonduren (vanaf18.00 uur) van maandag tot donderdag zijn het drukstbezocht. Tevens is er een piek om 09.00 uur opdoordeweekse dagen. ‘s Ochtends maken vooralvrouwen gebruik van de faciliteiten. Veel fitnesscentrabieden lagere tarieven tijdens de daluren. Dalurenvoor fitnesscentra gelden op maandag tot vrijdagtussen 09.00 uur en 17.00 uur.
 11. 11. Horeca & Fitness10Horeca aanbodIn 39% van de fitnesscentra is alleen een traditionele bar/kantine aanwezig en15% heeft alleen een automaat met drankjes of snoep/snacks. 16% van decentra biedt geen enkele horecavoorziening.29% van de gebruikers geeft de voorkeur aan geen enkele voorziening en slechts7% geeft de voorkeur voor een automaat. Wat opmerkelijk is, is dat 40% van degebruikers een voorkeur heeft voor een gezonde bar met gezonde drankjes ofsnacks waar slechts 22% van de fitnesscentra deze gezonde bar ookdaadwerkelijk biedt. Dit geeft dus nog genoeg kansen voor de horeca om zich teontwikkelen.Horeca gebruikHet daadwerkelijke gebruik van de horecavoorzieningen valt in fitnesscentrategen, 41% van de bezoekers geeft aan nooit gebruik te maken van dehorecavoorzieningen. 14% maakt tijdens ieder bezoek gebruik van de horeca bijfitnesscentra.
 12. 12. Vrouwen zijn met 54% van het totaal aantal fitnessers licht in de meerderheid. Cardio en krachttraining zijn de twee meest favorieteactiviteiten in fitnesscentra.Foto is eigendom van Van Spronsen & Partners horeca-advies
 13. 13. Buitenland12Op basis van gegevens van de IHRSA uit 2005 bekijken we in dit onderdeelde fitnessbranche van andere delen van de wereld. De International Health,Raquet and Sportsclub Association is een brancheorganisatie die degezondheids- en fitnessindustrie wil beschermen, promoten en laten groeien.Wereldwijd zijn er 9.100 bedrijven in 78 landen bij deze organisatieaangesloten.Verenigde StatenDe Verenigde Staten is het fitnessland bij uitstek. 14% van de bevolking (ruim41 miljoen mensen) is lid van een fitnesscentrum. In totaal telt de VerenigdeStaten bijna 27.000 centra. Dit komt neer op 9 centra per 100.000inwoners. De gemiddelde jaarlijkse omzet ligt rond de $ 14,8 miljard, watneerkomt op circa $ 551.000 omzet per jaar per centrum. Ieder centrum teltgemiddeld 1.530 leden. Canada beschikt over een hogere dichtheid, namelijk15 centra per 100.000 inwoners.Latijns-AmerikaVan Latijns-Amerika beschikt Brazilië over de grootste fitnessmarkt als het gaat omde jaarlijkse omzet ($ 682 miljoen). Brazilië telt 2,5 miljoen leden en 7.000fitnesscentra. De gemiddelde omzet per fitnesscentrum in Brazilië bedraagt ruim$ 97.000 per jaar en beschikt over gemiddeld 360 leden per centrum. Ruim 1%van de bevolking is lid bij een fitnesscentrum. Argentinië heeft met 4,2% van debevolking het grootste aandeel fitnessers. Tevens heeft dit land met 7,5 centra per100.000 inwoners de hoogste dichtheid. In Brazilië is met 4 centra per 100.000inwoners de dichtheid een stuk lager.EuropaOp basis van de totale jaarlijkse omzet beschikt Engeland over de grootstefitnessindustrie met $ 3,5 miljard omzet ten opzichte van de overige Europeselanden. Engeland telt 6,1 miljoen leden en bijna 4.400 fitnesscentra. Per centrumkomt dit neer op een jaarlijkse omzet van bijna $ 800.000 en 1.390 leden. Hetaandeel van de bevolking dat aan fitness doet, komt neer op 5%. Andere landen,zoals Zweden en Noorwegen, beschikken met respectievelijk 10 en 10,9% over dehoogste percentages fitnessers in Europa.Nederland beschikt met 10 centra per 100.000 inwoners net niet over de hoogstedichtheid van Europa. Italië beschikt over een hogere dichtheid van ruim 10 centraper 100.000 inwoners.Azië en AustraliëOp basis van de gemiddelde jaarlijkse omzet beschikt Japan over de grootsteindustrie met $ 3 miljard ten opzichte van overige landen in Azië en Australië. Hetland telt ruim 1.900 fitnesscentra met ruim 3 miljoen leden. Dit komt neer op bijna2,5% van de totale bevolking. In Japan behaald een fitnesscentrum een jaarlijkseomzet van gemiddeld $ 1,5 miljoen en telt circa 1.600 leden. Japan beschikt overeen dichtheid van 1,5 centra per 100.000 inwoners.Australië heeft met 8% een hoger aandeel dan Japan van de bevolking dat aanfitness doet. Hetzelfde geldt voor de dichtheid. Australië biedt 6 centra per100.000 inwoners.In Japan worden kansen gezien in de groeiende vergrijzende markt. Oudereinwoners zijn namelijk verplicht deel te nemen aan kracht training programma’svoordat ze gebruik kunnen maken van verdere services van het zorgsysteem.
 14. 14. Trends & OntwikkelingenAnti-gravity yogaDe nieuwste trend in Amerika is anti-gravity yoga, waarbij dedeelnemers in een doek aan het plafond allerlei oefeningenuitvoeren. De voordelen van dit type yoga zijn dat jeingewikkelde yoga oefeningen langer en beter kunt volhoudenzonder al te veel nek- en rugklachten. Maar bovenal zorgt hetvoor een nieuwe dimensie van de oefeningen.Foto afkomstig van www.gezondheidsnet.nlZumbaZumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd opeen Latijns-Amerikaanse dans. Het is opgezet doorAlberto Perez. Bij Zumba doe je fitnessoefeningen opmuziek, vergelijkbaar met aerobics. Zumba betekentletterlijk “snel bewegen en lol hebben”.Foto afkomstig van health.msn.comKrankingVan de uitvinder van spinning komtnu de laatste fitnesstrend, kranking.Op een zogenaamde krankcycle trainje je bovenlichaam op een zeerintensieve manier.Foto afkomstig van www.ncpad.orgHypoxi trainingDoor te trainen in een soort vacuümzorg je voor een betere doorbloedingwat een gunstig effect heeft opcellulitis. Het is ook mogelijk omplaatselijk vet te verbranden.Foto afkomstig vanwww.hypoxistudiocastricum.nl13Baby fitnessEten is belangrijk om te groeien, maar beweging ook.Door te bewegen en te spelen leert een kind zichzelfen zijn omgeving kennen. Oh Baby! Fitness enMommy and Baby Fitness zijn voorbeelden vanAmerikaanse bedrijven die zich specifiek richten opzwangere vrouwen en baby’s.Foto afkomstig vanwww.mommyandbabyfitness.comWii FitDe Wii Fit, een spel voor depopulaire spelcomputer NintendoWii, is inmiddels al 160.000 keerin ons land over de toonbankgegaan. De Nintendo Wii is al ruim600.000 keer verkocht, wat zorgtvoor een groot afzetkanaal voor deWii Fit. De Wii Fit bevordertbeweging op een leuke speelwijze.De Wii Fit is bedoeld terondersteuning van beweging in hetfitnesscentrum, maar kan ook eenconcurrent worden van regulierefitnesscentra.
 15. 15. Toekomstvisie14Stijging fitnesscentra zet doorGezien de aanwezige en toenemende aandacht voor een gezond levenspatroon, verwachten wijvoor de komende jaren dat het percentage van de bevolking dat lid wordt van een fitnesscentrumzal stijgen naar 14% van de bevolking. Uitgaande van de bevolkinggrootte in 2020 en eengemiddeld aantal leden per centrum van ongeveer 1.000 zullen er in 2020 circa 2.500fitnesscentra in ons land zijn. Dit komt neer op ongeveer 15 centra per 100.000 inwoners.Verschuiving van driedeling naar tweedelingDe huidige driedeling, zoals deze beschreven staat in dit brancheprofiel zal zich langzaam vormennaar een tweedeling. Naar onze verwachting zullen de basis- en budgetcentra de rol van dereguliere centra overnemen, waar fitnessfaciliteiten de hoofdrol blijven spelen, maar wel meerverschillende faciliteiten zullen aanbieden zoals groepslessen. Deze centra zullen zich echter welblijven presenteren als budgetcentra. De reguliere centra zullen daarentegen meer neigen naar demultifunctionele centra door de vervaging tussen fitness en wellness door te zetten. De regulierecentra zullen dus meer wellnessfaciliteiten gaan aanbieden. Het aantal multifunctionele centra zaldan ook gaan stijgen.KetenvormingMomenteel behoort 15% van alle fitnesscentra tot een keten. In acht jaar tijd, vanaf 2000, zijn erzowel Nederlandse als internationale ketens bij gekomen. Deze stijging zal zich naar verwachtingvoortzetten in de toekomst. Circa 25% van de fitnesscentra zal in 2020 deel uitmaken van eenketen.Preventieve zorgNaar onze verwachting zal de overheid zich meer gaan bemoeien met de gezondheid van deNederlanders in de vorm van preventieve zorg. Vooral vanuit het oogpunt van de vergrijzing en detoenemende gezondheidsproblemen. Na de Achmea health Centers zullen meer verzekeraars deondernomen stappen van Achmea volgen. De steun vanuit de overheid zal uiteindelijk resulteren ineen tegemoetkoming naar de consument in de vorm van bijvoorbeeld korting op de contributie.Fitnesscentra zullen zich specialiseren op bepaalde groepen mensen, zoals mensen met obesitasof andere gezondheidsklachten.Rol van de horecaNaar aanleiding van onze verwachting in de stijging van het aantal multifunctionele centra, zal devraag en het aanbod van horecagelegenheden toenemen. Gezien het feit dat de horeca bijfitnesscentra nog onder aan de ladder staat, biedt deze ontwikkeling dus nog volop kansen voor dehoreca.
 16. 16. Bronnenlijst:“Ontspannen door inspannen” – 2007,NRIT“IHRSA Global Report 2005” - IHRSADe fitnessbranche in beeld 2008, JoLucassen/Marieke van Schendel, W.J.H.Mulier Instituut/ARKO SportsMediaNieuwegein 2008Rabobank Cijfers en Trends, 2008Fitnessbeoefenaars onder de loep,Times Jongert c.s., Sportgericht nr. 4-5,2007Rapportage Sport 2008, SCPNationale Atlas Volksgezondheid,www.rivm.nlhttp://health.msn.com/fitnesswww.cbs.nlwww.kvk.nlwww.ihrsa.comwww.healthcity.nlwww.achmeahealthcenters.nlwww.fitnessfirst.nlwww.laco.euwww.sportcity.nlwww.acsm.orgwww.fitnessmonitor.nlDeze uitgave is van Van Spronsen &Partners horeca-advies, onderdeel van deVan Spronsen & Partners Groep.Hiertoe behoren tevens de volgendeonafhankelijke bedrijven: personeel ensalarissystemen, administratievedienstverlening en trainingen. Onder hetmotto “Anders denken, anders doen” zijn wijal 22 jaar actief binnen de horeca- enleisuremarkt en stellen wij de opdrachtgeveren zijn doel centraal.De werkzaamheden van horeca-adviesbestaan voornamelijk uit het uitvoeren vanhaalbaarheids-onderzoeken,bedrijfsdoorlichtingen, en rendements-verbeteringen, het ontwikkelen van nieuwehorecaconcepten, het opstellen vanmarketing-communicatieplannen en hetgeven van management-ondersteuning.Voor een compleet overzicht van onsdienstenpakket verwijzen wij u graag naaronze website www.spronsen.com. Hier kuntu tevens terecht voor dagelijkse horeca-gerelateerde nieuwsberichten, diversehoreca-kennisdocumenten, een lijst vanonze referenties en alle eerdere uitgavenvan onze Nieuwsbrief de Food For Thought.Bezoek nu ook www.horecatrends.com, denieuwe website van Van Spronsen &Partners.Van Spronsen & Partners

×