Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 Meest Gastvrije Stad rapport

229 views

Published on

De uitkomsten zijn gebaseerd op 8.000 enquêtes die in de 21 grootste steden van Nederland zijn afgenomen bij Nederlandse bezoekers van de steden. Inwoners en buitenlandse toeristen zijn buiten beschouwing gelaten. Deze top 21 is gebaseerd op 4 clusters die zijn opgebouwd uit in totaal 27 gastvrijheidsaspecten. Kijk op www.meestgastvrijestad.nl voor meer informatie over het onderzoek en de veelgestelde vragen (FAQ).

Dit onderzoek is uitgevoerd door Van Spronsen & Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland. Onze doelstelling is het belang van een goede gastvrijheid voor alle betrokkenen te onderstrepen.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 Meest Gastvrije Stad rapport

 1. 1. Meest Gastvrije Stad 2011
 2. 2. ColofonSamensteller:Lennert RietveldVan Spronsen & Partners horeca-adviesHerenweg 832362 EJ WarmondT: 071-5418867E: lennertrietveld@spronsen.comW: www.spronsen.comIn samenwerking met:VVV NederlandPostbus 703956 ZS LeersumT: 0343-439489E: paulvanharten@vvvnederland.nlW: www.vvvnederland.nlPublicatiedatum: 12 oktober 2011Drukwerk: Printshop Ouwehand© 2011, Van Spronsen & partners horeca-adviesHet onderzoek Meest Gastvrije Stad van Nederland 2011 is een initiatief vanVan Spronsen & Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland.Druk- en zetfouten voorbehouden. Gegevens uit dit rapport mogen uitsluitendworden overgenomen met naamsvermelding van samensteller ‘Van Spronsen enPartners horeca-advies’.
 3. 3. VoorwoordDe gastvrijheidseconomie is van groot economisch en maatschappelijk belang en is naarschatting goed voor een totale omzet tussen de 65 en 85 miljard euro per jaar. Het gaat hieronder andere om de horeca, verblijfstoerisme, attractiepunten, evenementen maar ookcultuur is een aspect.Gezien die belangrijke maatschappelijke en economische waarde is het dan ook van belangde bezoeker zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. De gast het gevoel geven welkom tezijn. Daar gaat het om. Want alleen op die manier ben je onderscheidend en weet jebezoekers daadwerkelijk te raken.Daarom is de Meest Gastvrije Stad een waardevol onderzoek voor de steden, omdat debezoekers hun mening over een stad geven. Juist die subjectieve mening wordt gevormddoor tal van omstandigheden die samen een ervaring vormen. Eén van de deelnemendeburgemeesters zei vorig jaar; "Hoe kunnen wij nu slechter scoren op parkeren terwijl wijmeer parkeerplaatsen hebben ontwikkeld?" Maar een bezoeker interesseert het niethoeveel plaatsen er zijn en wil eenvoudig en snel de auto parkeren. Hierbij is de beleving ende ervaring dus veel belangrijker dan het aantal plaatsen.Iedere stad kan veel op het gebied van de gastvrijheidsbeleving winnen door zich in debezoeker te verplaatsen. Kijken, ruiken, proeven, voelen, zien en praten zoals eenbezoeker van de stad dat doet. Hoeveel steden laten iedere maand een mysterystadsbezoeker kritisch de stad ervaren en kijken waar verbeterpunten liggen?Om terug te komen op het onderzoek, we hebben goed nieuws! Alle steden zijn er in 2011op vooruit gegaan ten opzichte van 2010. Een aantal steden hebben zelfs forse stappennaar boven gemaakt, andere naar beneden. Opvallende uitkomsten zijn de fors hogerescores van Zoetermeer, Almere en Dordrecht. Breda, Maastricht, Utrecht en Nijmegen,gefeliciteerd met jullie plaats in de top vijf. En zeker ’s-Hertogenbosch, van hartegefeliciteerd met het prolongeren van de titel Meest Gastvrije Stad in 2011!
 4. 4. Top 21 ‘s-Hertogenbosch 1 3,82 Breda 2 3,79 Maastricht 3 3,77 Utrecht 4 3,76 Nijmegen 5 3,75 Haarlem 6 3,74 Groningen 7 3,72 Amersfoort 8 3,70 Enschede 9 3,69 Zwolle 10 3,66 Eindhoven 11 3,64 Leiden 12 3,62 Amsterdam 13 3,61 Arnhem 14 3,61 Dordrecht 15 3,60 Den Haag 16 3,54 Tilburg 17 3,53 Rotterdam 18 3,51 Almere 19 3,47 Apeldoorn 20 3,46 Zoetermeer 21 3,34 1 2 3 4 5 Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer ontevreden tevredenDe uitkomsten zijn gebaseerd op 8.000 enquêtes die in de 21 grootste steden vanNederland zijn afgenomen bij Nederlandse bezoekers van de steden. Inwoners enbuitenlandse toeristen zijn buiten beschouwing gelaten. Deze top 21 is gebaseerd op 4clusters die zijn opgebouwd uit in totaal 27 gastvrijheidsaspecten. Kijk opwww.meestgastvrijestad.nl voor meer informatie over het onderzoek en de veelgesteldevragen (FAQ).Dit onderzoek is uitgevoerd door Van Spronsen & Partners horeca-advies in samenwerkingmet VVV Nederland. Onze doelstelling is het belang van een goede gastvrijheid voor allebetrokkenen te onderstrepen.
 5. 5. Vriendelijkheid & Veiligheid Nijmegen 1 3,79 Maastricht 2 3,71 Breda 3 3,69 Haarlem 4 3,68 ‘s-Hertogenbosch 5 3,66 Amersfoort 6 3,64 Groningen 7 3,64 Eindhoven 8 3,60 Utrecht 9 3,59 Zwolle 10 3,58 Enschede 11 3,58 Dordrecht 12 3,54 Leiden 13 3,52 Apeldoorn 14 3,50 Arnhem 15 3,50 Tilburg 16 3,48 Den Haag 17 3,44 Amsterdam 18 3,42 Zoetermeer 19 3,38 Rotterdam 20 3,38 Almere 21 3,36 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden TOP 3 per aspectVriendelijkheid op straat Vriendelijkheid in horeca Vriendelijkheid in winkels Gevoel van veiligheid1 ‘s-Hertogenbosch 3,82 1 Maastricht 3,98 1 Breda 3,90 1 Nijmegen 3,722 Breda 3,82 2 Breda 3,90 2 Nijmegen 3,88 2 Maastricht 3,683 Maastricht 3,76 3 Nijmegen 3,87 3 Eindhoven 3,81 3 Groningen 3,67 Verlichting1 Nijmegen 3,732 Haarlem 3,573 Leiden 3,54
 6. 6. Horeca & Vrije tijd Maastricht 1 4,09 Breda 2 4,07 ‘ s-Hertogenbosch 3 4,05 Utrecht 4 4,04 Haarlem 5 4,00 Amsterdam 6 4,00 Nijmegen 7 3,97 Groningen 8 3,96 Enschede 9 3,94 Leiden 10 3,93 Eindhoven 11 3,88 Amersfoort 12 3,86 Arnhem 13 3,84 Rotterdam 14 3,83 Den Haag 15 3,80 Tilburg 16 3,79 Zwolle 17 3,77 Dordrecht 18 3,73 Apeldoorn 19 3,58 Almere 20 3,50 Zoetermeer 21 3,34 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden TOP 3 per aspect Horeca Diversiteit Terras aanbod Diversiteit caféaanbod concentratiegebieden restaurantaanbod1 Maastricht 4,22 1 Maastricht 4,47 1 Maastricht 4,36 1 Utrecht 4,212 Breda 4,10 2 Breda 4,36 2 ‘s-Hertogenbosch 4,30 2 Breda 4,213 ‘s-Hertogenbosch 4,03 3 ‘s Hertogenbosch 4,23 3 Utrecht 4,25 3 ‘s-Hertogenbosch 4,18 Winkelgebieden Diversiteit winkelaanbod Openingstijden Cultureel aanbod1 Maastricht 4,22 1 Breda 4,13 1 Rotterdam 4,04 1 Amsterdam 4,152 Breda 4,21 2 Haarlem 4,06 2 Nijmegen 3,91 2 Utrecht 3,963 Haarlem 4,14 3 ‘s-Hertogenbosch 4,06 3 Breda 3,90 3 Leiden 3,93
 7. 7. Stad & Architectuur Maastricht 1 4,01 Breda 2 3,93 ‘ s-Hertogenbosch 3 3,91 Haarlem 4 3,86 Utrecht 5 3,84 Dordrecht 6 3,83 Zwolle 7 3,81 Amersfoort 8 3,79 Nijmegen 9 3,79 Leiden 10 3,73 Groningen 11 3,72 Den Haag 12 3,61 Arnhem 13 3,59 Enschede 14 3,59 Amsterdam 15 3,59 Apeldoorn 16 3,53 Almere 17 3,43 Eindhoven 18 3,42 Tilburg 19 3,41 Zoetermeer 20 3,32 Rotterdam 21 3,24 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden TOP 3 per aspect Straten Pleinen Gebouwen Binnenstad1 Utrecht 4,19 1 Maastricht 4,33 1 Maastricht 4,38 1 Maastricht 4,012 ‘s-Hertogenbosch 4,16 2 Breda 4,20 2 Dordrecht 4,27 2 Breda 3,973 Maastricht 4,15 3 ‘s-Hertogenbosch 4,15 3 Utrecht 4,26 3 ‘s-Hertogenbosch 3,97 Groenvoorziening Hygiëne1 Breda 3,72 1 Maastricht 3,702 Nijmegen 3,64 2 Nijmegen 3,673 Haarlem 3,52 3 ‘s-Hertogenbosch 3,66
 8. 8. Bereikbaarheid & Informatie ‘s-Hertogenbosch 1 3,63 Eindhoven 2 3,60 Enschede 3 3,59 Almere 4 3,54 Groningen 5 3,54 Utrecht 6 3,53 Amersfoort 7 3,50 Zwolle 8 3,49 Nijmegen 9 3,49 Breda 10 3,48 Rotterdam 11 3,47 Arnhem 12 3,45 Haarlem 13 3,42 Tilburg 14 3,40 Amsterdam 15 3,37 Zoetermeer 16 3,34 Dordrecht 17 3,33 Maastricht 18 3,31 Leiden 19 3,30 Den Haag 20 3,30 Apeldoorn 21 3,26 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden ontevreden Ontevreden Ontevreden Neutraal Neutraal Tevreden Tevreden Zeer tevreden Zeer tevreden TOP 3 per aspect Bereikbaarheid OVVindbaarheid in de stad Bereikbaarheid te voet Bereikbaarheid OV in stad naar stad1 Maastricht 4,01 1 Maastricht 4,11 1 Utrecht 4,25 1 Rotterdam 3,792 Breda 3,92 2 Groningen 4,08 2 Amsterdam 4,02 2 Utrecht 3,763 ‘s-Hertogenbosch 3,91 3 Breda 4,07 3 Rotterdam 3,99 3 Amsterdam 3,73Informatievoorziening OV Bereikbaarheid met auto Parkeren Werkzaamheden1 Utrecht 3,55 1 Breda 3,75 1 Zoetermeer 3,81 1 Amersfoort 3,402 Eindhoven 3,46 2 Zoetermeer 3,71 2 Breda 3,70 2 Zwolle 3,333 ‘s-Hertogenbosch 3,43 3 ‘s-Hertogenbosch 3,68 3 Enschede 3,59 3 Enschede 3,31
 9. 9. ‘s-Hertogenbosch Ranking: 1e Score: 3,82 Vriendelijkheid op straat 3,82 Vriendelijkheid in horeca 3,87 3,66 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,79 & Gevoel van veiligheid 3,55 Veiligheid Verlichting 3,29 Horeca concentratiegebieden 4,03 Terras aanbod 4,23 Diversiteit restaurantaanbod 4,30 4,05 Diversiteit caféaanbod 4,18 Horeca Winkelgebieden 4,13 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 4,06 Openingstijden winkels 3,80 Cultureel aanbod 3,68 Straten 4,16 Pleinen 4,15 3,91 Gebouwen 4,20 Stad Binnenstad & 3,97 Architectuur Groenvoorziening 3,34 Hygiëne 3,66 Vindbaarheid in de stad 3,91 Bereikbaarheid te voet 4,03 Bereikbaarheid OV naar stad 3,93 3,63 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,30 & Informatievoorziening OV 3,43 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,68 Parkeren 3,49 Werkzaamheden 3,28 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Diversiteit restaurantaanbod 4,30 Informatievoorziening OV 3,43Diversiteit terrasaanbod 4,23 Groenvoorziening 3,34Gebouwen 4,20 Bereikbaarheid OV in stad 3,30Diversiteit caféaanbod 4,18 Verlichting 3,29Straten 4,16 Werkzaamheden 3,28
 10. 10. Breda Ranking: 2 Score: 3,79e Vriendelijkheid op straat 3,82 Vriendelijkheid in horeca 3,90 3,69 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,90 & Gevoel van veiligheid 3,59 Veiligheid Verlichting 3,21 Horeca concentratiegebieden 4,10 Terras aanbod 4,36 Diversiteit restaurantaanbod 4,22 4,07 Diversiteit caféaanbod 4,21 Horeca Winkelgebieden 4,21 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 4,13 Openingstijden winkels 3,90 Cultureel aanbod 3,44 Straten 4,00 Pleinen 4,20 3,93 Gebouwen 4,07 Stad Binnenstad & 3,97 Architectuur Groenvoorziening 3,72 Hygiëne 3,59 Vindbaarheid in de stad 3,92 Bereikbaarheid te voet 4,07 Bereikbaarheid OV naar stad 3,28 3,48 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 2,98 & Informatievoorziening OV 2,89 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,75 Parkeren 3,70 Werkzaamheden 3,24 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Diversiteit terrasaanbod 4,36 Bereikbaarheid OV naar stad 3,28Diversiteit restaurantaanbod 4,22 Werkzaamheden 3,24Diversiteit caféaanbod 4,21 Verlichting 3,21Winkelgebieden 4,21 Bereikbaarheid OV in stad 2,98Pleinen 4,20 Informatievoorziening OV 2,89
 11. 11. Maastricht Ranking: 3 Score: 3,77 e Vriendelijkheid op straat 3,76 Vriendelijkheid in horeca 3,98 3,71 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,79 & Gevoel van veiligheid 3,68 Veiligheid Verlichting 3,34 Horeca concentratiegebieden 4,22 Terras aanbod 4,47 Diversiteit restaurantaanbod 4,36 4,09 Diversiteit caféaanbod 4,17 Horeca Winkelgebieden 4,22 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 4,05 Openingstijden winkels 3,74 Cultureel aanbod 3,52 Straten 4,15 Pleinen 4,33 4,01 Gebouwen 4,38 Stad Binnenstad & 4,01 Architectuur Groenvoorziening 3,48 Hygiëne 3,70 Vindbaarheid in de stad 4,01 Bereikbaarheid te voet 4,11 Bereikbaarheid OV naar stad 3,37 3,31 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 2,70 & Informatievoorziening OV 2,79 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,31 Parkeren 3,19 Werkzaamheden 3,00 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Diversiteit terrasaanbod 4,47 Bereikbaarheid met auto 3,31Gebouwen 4,38 Parkeren 3,19Diversiteit restaurantaanbod 4,36 Werkzaamheden 3,00Pleinen 4,33 Informatievoorziening OV 2,79Horeca concentractiegebieden 4,22 Bereikbaarheid OV in stad 2,70
 12. 12. Utrecht Ranking: 4 Score: 3,76 e Vriendelijkheid op straat 3,56 Vriendelijkheid in horeca 3,69 3,59 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,61 & Gevoel van veiligheid 3,64 Veiligheid Verlichting 3,47 Horeca concentratiegebieden 3,96 Terras aanbod 4,15 Diversiteit restaurantaanbod 4,25 4,04 Diversiteit caféaanbod 4,21 Horeca Winkelgebieden 4,09 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,89 Openingstijden winkels 3,84 Cultureel aanbod 3,96 Straten 4,19 Pleinen 4,02 3,84 Gebouwen 4,26 Stad Binnenstad & 3,71 Architectuur Groenvoorziening 3,50 Hygiëne 3,35 Vindbaarheid in de stad 3,74 Bereikbaarheid te voet 4,07 Bereikbaarheid OV naar stad 4,25 3,53 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,76 & Informatievoorziening OV 3,55 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,01 Parkeren 2,88 Werkzaamheden 2,99 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Gebouwen 4,26 Verlichting 3,47Bereikbaarheid OV naar stad 4,25 Hygiëne 3,35Diversiteit restaurantaanbod 4,25 Bereikbaarheid met auto 3,01Diversiteit caféaanbod 4,21 Werkzaamheden 2,99Straten 4,19 Parkeren 2,88
 13. 13. Nijmegen Ranking: 5 Score: 3,75 e Vriendelijkheid op straat 3,74 Vriendelijkheid in horeca 3,87 3,79 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,88 & Gevoel van veiligheid 3,72 Veiligheid Verlichting 3,73 Horeca concentratiegebieden 3,99 Terras aanbod 4,07 Diversiteit restaurantaanbod 4,05 3,97 Diversiteit caféaanbod 4,03 Horeca Winkelgebieden 3,97 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,90 Openingstijden winkels 3,91 Cultureel aanbod 3,86 Straten 3,86 Pleinen 3,85 3,79 Gebouwen 3,90 Stad Binnenstad & 3,82 Architectuur Groenvoorziening 3,64 Hygiëne 3,67 Vindbaarheid in de stad 3,86 Bereikbaarheid te voet 3,86 Bereikbaarheid OV naar stad 3,68 3,49 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,47 & Informatievoorziening OV 3,31 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,35 Parkeren 3,17 Werkzaamheden 3,22 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Terras aanbod 4,07 Bereikbaarheid OV in stad 3,47Diversiteit restaurantaanbod 4,05 Bereikbaarheid met auto 3,35Diversiteit caféaanbod 4,03 Informatievoorziening OV 3,31Horeca concentratiegebieden 3,99 Werkzaamheden 3,22Winkelgebieden 3,97 Parkeren 3,17
 14. 14. Haarlem Ranking: 6 Score: 3,74 e Vriendelijkheid op straat 3,71 Vriendelijkheid in horeca 3,78 3,68 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,78 & Gevoel van veiligheid 3,54 Veiligheid Verlichting 3,57 Horeca concentratiegebieden 3,93 Terras aanbod 4,10 Diversiteit restaurantaanbod 4,16 4,00 Diversiteit caféaanbod 4,01 Horeca Winkelgebieden 4,14 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 4,06 Openingstijden winkels 3,75 Cultureel aanbod 3,88 Straten 4,08 Pleinen 4,12 3,86 Gebouwen 4,25 Stad Binnenstad & 3,75 Architectuur Groenvoorziening 3,52 Hygiëne 3,46 Vindbaarheid in de stad 3,77 Bereikbaarheid te voet 4,00 Bereikbaarheid OV naar stad 3,78 3,42 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,25 & Informatievoorziening OV 3,21 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,25 Parkeren 3,16 Werkzaamheden 2,92 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Gebouwen 4,25 Bereikbaarheid met auto 3,25Diversiteit restaurantaanbod 4,16 Bereikbaarheid OV in stad 3,25Winkelgebieden 4,14 Informatievoorziening OV 3,21Pleinen 4,12 Parkeren 3,16Terras aanbod 4,10 Werkzaamheden 2,92
 15. 15. Groningen Ranking: 7 Score: 3,72 e Vriendelijkheid op straat 3,62 Vriendelijkheid in horeca 3,76 3,64 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,72 & Gevoel van veiligheid 3,67 Veiligheid Verlichting 3,41 Horeca concentratiegebieden 3,97 Terras aanbod 4,13 Diversiteit restaurantaanbod 4,04 3,96 Diversiteit caféaanbod 4,05 Horeca Winkelgebieden 4,05 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,94 Openingstijden winkels 3,78 Cultureel aanbod 3,71 Straten 3,85 Pleinen 4,04 3,72 Gebouwen 3,95 Stad Binnenstad & 3,66 Architectuur Groenvoorziening 3,35 Hygiëne 3,49 Vindbaarheid in de stad 3,84 Bereikbaarheid te voet 4,08 Bereikbaarheid OV naar stad 3,86 3,54 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,59 & Informatievoorziening OV 3,26 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,36 Parkeren 3,09 Werkzaamheden 3,21 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Terras aanbod 4,13 Bereikbaarheid met auto 3,36Bereikbaarheid te voet 4,08 Groenvoorziening 3,35Diversiteit caféaanbod 4,05 Informatievoorziening OV 3,26Winkelgebieden 4,05 Werkzaamheden 3,21Diversiteit restaurantaanbod 4,04 Parkeren 3,09
 16. 16. Amersfoort Ranking: 8 Score: 3,70 e Vriendelijkheid op straat 3,60 Vriendelijkheid in horeca 3,77 3,64 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,70 & Gevoel van veiligheid 3,61 Veiligheid Verlichting 3,53 Horeca concentratiegebieden 3,87 Terras aanbod 3,97 Diversiteit restaurantaanbod 4,01 3,86 Diversiteit caféaanbod 3,93 Horeca Winkelgebieden 3,99 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,86 Openingstijden winkels 3,79 Cultureel aanbod 3,50 Straten 3,94 Pleinen 3,96 3,79 Gebouwen 3,97 Stad Binnenstad & 3,82 Architectuur Groenvoorziening 3,48 Hygiëne 3,58 Vindbaarheid in de stad 3,77 Bereikbaarheid te voet 3,89 Bereikbaarheid OV naar stad 3,59 3,50 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,25 & Informatievoorziening OV 3,22 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,49 Parkeren 3,43 Werkzaamheden 3,40 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Diversiteit restaurantaanbod 4,01 Groenvoorziening 3,48Winkelgebieden 3,99 Parkeren 3,43Gebouwen 3,97 Werkzaamheden 3,40Terras aanbod 3,97 Bereikbaarheid OV in stad 3,25Pleinen 3,96 Informatievoorziening OV 3,22
 17. 17. Enschede Ranking: 9 Score: 3,69 e Vriendelijkheid op straat 3,57 Vriendelijkheid in horeca 3,76 3,58 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,75 & Gevoel van veiligheid 3,41 Veiligheid Verlichting 3,40 Horeca concentratiegebieden 3,93 Terras aanbod 4,09 Diversiteit restaurantaanbod 4,04 3,94 Diversiteit caféaanbod 4,06 Horeca Winkelgebieden 3,99 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,93 Openingstijden winkels 3,89 Cultureel aanbod 3,58 Straten 3,64 Pleinen 3,93 3,59 Gebouwen 3,45 Stad Binnenstad & 3,75 Architectuur Groenvoorziening 3,26 Hygiëne 3,51 Vindbaarheid in de stad 3,70 Bereikbaarheid te voet 3,96 Bereikbaarheid OV naar stad 3,78 3,59 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,37 & Informatievoorziening OV 3,34 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,63 Parkeren 3,59 Werkzaamheden 3,31 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Terras aanbod 4,09 Verlichting 3,40Diversiteit caféaanbod 4,06 Bereikbaarheid OV in stad 3,37Diversiteit restaurantaanbod 4,04 Informatievoorziening OV 3,34Winkelgebieden 3,99 Werkzaamheden 3,31Bereikbaarheid te voet 3,96 Groenvoorziening 3,26
 18. 18. Zwolle Ranking: 10 Score: 3,66 e Vriendelijkheid op straat 3,56 Vriendelijkheid in horeca 3,67 3,58 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,74 & Gevoel van veiligheid 3,46 Veiligheid Verlichting 3,49 Horeca concentratiegebieden 3,77 Terras aanbod 3,88 Diversiteit restaurantaanbod 3,93 3,77 Diversiteit caféaanbod 3,83 Horeca Winkelgebieden 3,94 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,81 Openingstijden winkels 3,64 Cultureel aanbod 3,35 Straten 3,93 Pleinen 3,97 3,81 Gebouwen 3,96 Stad Binnenstad & 3,88 Architectuur Groenvoorziening 3,51 Hygiëne 3,59 Vindbaarheid in de stad 3,78 Bereikbaarheid te voet 3,80 Bereikbaarheid OV naar stad 3,62 3,49 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,29 & Informatievoorziening OV 3,25 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,53 Parkeren 3,34 Werkzaamheden 3,33 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Pleinen 3,97 Cultureel aanbod 3,35Gebouwen 3,96 Parkeren 3,34Winkelgebieden 3,94 Werkzaamheden 3,33Straten 3,93 Bereikbaarheid OV in stad 3,29Diversiteit restaurantaanbod 3,93 Informatievoorziening OV 3,25
 19. 19. Eindhoven Ranking: 11 Score: 3,64 e Vriendelijkheid op straat 3,52 Vriendelijkheid in horeca 3,68 3,60 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,81 & Gevoel van veiligheid 3,46 Veiligheid Verlichting 3,53 Horeca concentratiegebieden 3,82 Terras aanbod 4,01 Diversiteit restaurantaanbod 3,93 3,88 Diversiteit caféaanbod 4,04 Horeca Winkelgebieden 4,07 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,92 Openingstijden winkels 3,82 Cultureel aanbod 3,46 Straten 3,50 Pleinen 3,73 3,42 Gebouwen 3,15 Stad Binnenstad & 3,65 Architectuur Groenvoorziening 2,96 Hygiëne 3,53 Vindbaarheid in de stad 3,66 Bereikbaarheid te voet 3,94 Bereikbaarheid OV naar stad 3,99 3,60 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,55 & Informatievoorziening OV 3,46 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,51 Parkeren 3,43 Werkzaamheden 3,22 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Winkelgebieden 4,07 Cultureel aanbod 3,46Diversiteit caféaanbod 4,04 Parkeren 3,43Terras aanbod 4,01 Werkzaamheden 3,22Bereikbaarheid OV naar stad 3,99 Gebouwen 3,15Bereikbaarheid OV in stad 3,94 Groenvoorziening 2,96
 20. 20. Leiden Ranking: 12 Score: 3,62e Vriendelijkheid op straat 3,48 Vriendelijkheid in horeca 3,59 3,52 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,48 & Gevoel van veiligheid 3,52 Veiligheid Verlichting 3,54 Horeca concentratiegebieden 3,73 Terras aanbod 4,12 Diversiteit restaurantaanbod 4,17 3,93 Diversiteit caféaanbod 4,02 Horeca Winkelgebieden 3,98 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,74 Openingstijden winkels 3,70 Cultureel aanbod 3,93 Straten 4,00 Pleinen 3,94 3,73 Gebouwen 4,22 Stad Binnenstad & 3,56 Architectuur Groenvoorziening 3,39 Hygiëne 3,25 Vindbaarheid in de stad 3,76 Bereikbaarheid te voet 3,92 Bereikbaarheid OV naar stad 3,50 3,30 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,08 & Informatievoorziening OV 3,08 Informatie Bereikbaarheid met auto 2,99 Parkeren 2,75 Werkzaamheden 3,29 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Gebouwen 4,22 Hygiëne 3,25Diversiteit restaurantaanbod 4,17 Informatievoorziening OV 3,08Terras aanbod 4,12 Bereikbaarheid OV in stad 3,08Diversiteit caféaanbod 4,02 Bereikbaarheid met de auto 2,99Straten 4,00 Parkeren 2,75
 21. 21. Amsterdam Ranking: 13 Score: 3,61 e Vriendelijkheid op straat 3,29 Vriendelijkheid in horeca 3,53 3,42 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,52 & Gevoel van veiligheid 3,42 Veiligheid Verlichting 3,34 Horeca concentratiegebieden 3,82 Terras aanbod 4,01 Diversiteit restaurantaanbod 4,15 4,00 Diversiteit caféaanbod 4,11 Horeca Winkelgebieden 4,02 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,93 Openingstijden winkels 3,82 Cultureel aanbod 4,15 Straten 4,01 Pleinen 4,02 3,59 Gebouwen 4,20 Stad Binnenstad & 3,05 Architectuur Groenvoorziening 3,34 Hygiëne 2,92 Vindbaarheid in de stad 3,72 Bereikbaarheid te voet 3,76 Bereikbaarheid OV naar stad 4,02 3,37 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,73 & Informatievoorziening OV 3,40 Informatie Bereikbaarheid met auto 2,88 Parkeren 2,64 Werkzaamheden 2,80 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Gebouwen 4,20 Binnenstad 3,05Cultureel aanbod 4,15 Hygiëne 2,92Diversiteit restaurantaanbod 4,15 Bereikbaarheid met auto 2,88Diversiteit caféaanbod 4,11 Werkzaamheden 2,80Pleinen 4,02 Parkeren 2,64
 22. 22. Arnhem Ranking: 14 Score: 3,61 e Vriendelijkheid op straat 3,47 Vriendelijkheid in horeca 3,61 3,50 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,66 & Gevoel van veiligheid 3,40 Veiligheid Verlichting 3,35 Horeca concentratiegebieden 3,74 Terras aanbod 3,91 Diversiteit restaurantaanbod 3,93 3,84 Diversiteit caféaanbod 3,90 Horeca Winkelgebieden 3,97 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,85 Openingstijden winkels 3,83 Cultureel aanbod 3,62 Straten 3,73 Pleinen 3,77 3,59 Gebouwen 3,63 Stad Binnenstad & 3,71 Architectuur Groenvoorziening 3,43 Hygiëne 3,29 Vindbaarheid in de stad 3,67 Bereikbaarheid te voet 3,93 Bereikbaarheid OV naar stad 3,72 3,45 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,44 & Informatievoorziening OV 3,23 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,26 Parkeren 3,37 Werkzaamheden 3,01 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Winkelgebieden 3,97 Verlichting 3,35Bereikbaarheid te voet 3,93 Hygiëne 3,29Diversiteit restaurantaanbod 3,93 Bereikbaarheid met auto 3,26Terras aanbod 3,91 Informatievoorziening OV 3,23Diversiteit caféaanbod 3,90 Werkzaamheden 3,01
 23. 23. Dordrecht Ranking: 15 Score: 3,60 e Vriendelijkheid op straat 3,56 Vriendelijkheid in horeca 3,65 3,54 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,65 & Gevoel van veiligheid 3,49 Veiligheid Verlichting 3,36 Horeca concentratiegebieden 3,70 Terras aanbod 3,88 Diversiteit restaurantaanbod 3,87 3,73 Diversiteit caféaanbod 3,74 Horeca Winkelgebieden 3,99 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,79 Openingstijden winkels 3,59 Cultureel aanbod 3,32 Straten 4,04 Pleinen 4,04 3,83 Gebouwen 4,27 Stad Binnenstad & 3,76 Architectuur Groenvoorziening 3,39 Hygiëne 3,45 Vindbaarheid in de stad 3,87 Bereikbaarheid te voet 4,01 Bereikbaarheid OV naar stad 3,48 3,33 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 2,85 & Informatievoorziening OV 3,04 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,16 Parkeren 3,10 Werkzaamheden 3,14 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Gebouwen 4,27 Bereikbaarheid met auto 3,16Straten 4,04 Werkzaamheden 3,14Pleinen 4,04 Parkeren 3,10Bereikbaarheid te voet 4,01 Informatievoorziening OV 3,04Winkelgebieden 3,99 Bereikbaarheid OV in stad 2,85
 24. 24. Den eHaag Ranking: 16 Score: 3,54 Vriendelijkheid op straat 3,38 Vriendelijkheid in horeca 3,46 3,44 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,42 & Gevoel van veiligheid 3,55 Veiligheid Verlichting 3,37 Horeca concentratiegebieden 3,62 Terras aanbod 3,91 Diversiteit restaurantaanbod 3,97 3,80 Diversiteit caféaanbod 3,81 Horeca Winkelgebieden 3,88 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,68 Openingstijden winkels 3,68 Cultureel aanbod 3,86 Straten 3,80 Pleinen 3,86 3,61 Gebouwen 4,01 Stad Binnenstad & 3,55 Architectuur Groenvoorziening 3,18 Hygiëne 3,26 Vindbaarheid in de stad 3,72 Bereikbaarheid te voet 3,77 Bereikbaarheid OV naar stad 3,74 3,30 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,39 & Informatievoorziening OV 3,28 Informatie Bereikbaarheid met auto 2,78 Parkeren 2,71 Werkzaamheden 2,98 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Gebouwen 4,01 Hygiëne 3,26Diversiteit restaurantaanbod 3,97 Groenvoorziening 3,18Terras aanbod 3,91 Werkzaamheden 2,98Winkelgebieden 3,88 Bereikbaarheid met auto 2,78Cultureel aanbod 3,86 Parkeren 2,71
 25. 25. Tilburg Ranking: 17 Score: 3,53 e Vriendelijkheid op straat 3,43 Vriendelijkheid in horeca 3,59 3,48 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,54 & Gevoel van veiligheid 3,51 Veiligheid Verlichting 3,34 Horeca concentratiegebieden 3,82 Terras aanbod 4,01 Diversiteit restaurantaanbod 3,83 3,79 Diversiteit caféaanbod 3,92 Horeca Winkelgebieden 3,86 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,69 Openingstijden winkels 3,62 Cultureel aanbod 3,58 Straten 3,48 Pleinen 3,69 3,41 Gebouwen 3,27 Stad Binnenstad & 3,53 Architectuur Groenvoorziening 3,01 Hygiëne 3,45 Vindbaarheid in de stad 3,61 Bereikbaarheid te voet 3,79 Bereikbaarheid OV naar stad 3,61 3,40 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,25 & Informatievoorziening OV 3,15 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,38 Parkeren 3,37 Werkzaamheden 3,02 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Terras aanbod 4,01 Gebouwen 3,27Diversiteit caféaanbod 3,92 Bereikbaarheid OV in stad 3,25Winkelgebieden 3,86 Informatievoorziening OV 3,15Diversiteit restaurantaanbod 3,83 Werkzaamheden 3,02Horeca concentratiegebieden 3,82 Groenvoorziening 3,01
 26. 26. Rotterdam Ranking: 18 Score: 3,51 e Vriendelijkheid op straat 3,11 Vriendelijkheid in horeca 3,50 3,38 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,65 & Gevoel van veiligheid 3,21 Veiligheid Verlichting 3,40 Horeca concentratiegebieden 3,51 Terras aanbod 3,70 Diversiteit restaurantaanbod 3,93 3,83 Diversiteit caféaanbod 3,84 Horeca Winkelgebieden 4,03 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,92 Openingstijden winkels 4,04 Cultureel aanbod 3,69 Straten 3,48 Pleinen 3,50 3,24 Gebouwen 3,43 Stad Binnenstad & 3,19 Architectuur Groenvoorziening 2,79 Hygiëne 3,06 Vindbaarheid in de stad 3,69 Bereikbaarheid te voet 3,86 Bereikbaarheid OV naar stad 3,99 3,47 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,79 & Informatievoorziening OV 3,36 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,10 Parkeren 2,99 Werkzaamheden 2,95 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Openingstijden 4,04 Bereikbaarheid met auto 3,10Winkelgebieden 4,03 Hygiëne 3,06Bereikbaarheid OV naar stad 3,99 Parkeren 2,99Diversiteit restaurantaanbod 3,93 Werkzaamheden 2,95Diversiteit winkelaanbod 3,92 Groenvoorziening 2,79
 27. 27. Almere Ranking: 19 Score: 3,47 e Vriendelijkheid op straat 3,29 Vriendelijkheid in horeca 3,35 3,36 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,58 & Gevoel van veiligheid 3,23 Veiligheid Verlichting 3,34 Horeca concentratiegebieden 3,38 Terras aanbod 3,46 Diversiteit restaurantaanbod 3,48 3,50 Diversiteit caféaanbod 3,39 Horeca Winkelgebieden 3,85 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,67 Openingstijden winkels 3,77 Cultureel aanbod 2,96 Straten 3,49 Pleinen 3,50 3,43 Gebouwen 3,15 Stad Binnenstad & 3,68 Architectuur Groenvoorziening 3,15 Hygiëne 3,60 Vindbaarheid in de stad 3,67 Bereikbaarheid te voet 3,81 Bereikbaarheid OV naar stad 3,82 3,54 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,59 & Informatievoorziening OV 3,29 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,45 Parkeren 3,42 Werkzaamheden 3,29 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Winkelgebieden 3,85 Vriendelijkheid 3,29Bereikbaarheid OV naar stad 3,82 Gevoel van veiligheid 3,23Bereikbaarheid OV in stad 3,81 Gebouwen 3,15Openingstijden 3,77 Groenvoorziening 3,15Binnenstad 3,68 Cultureel aanbod 2,96
 28. 28. Apeldoorn Ranking: 20 Score: 3,46 e Vriendelijkheid op straat 3,51 Vriendelijkheid in horeca 3,59 3,50 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,66 & Gevoel van veiligheid 3,41 Veiligheid Verlichting 3,32 Horeca concentratiegebieden 3,50 Terras aanbod 3,56 Diversiteit restaurantaanbod 3,64 3,58 Diversiteit caféaanbod 3,52 Horeca Winkelgebieden 3,92 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,71 Openingstijden winkels 3,67 Cultureel aanbod 3,13 Straten 3,59 Pleinen 3,58 3,53 Gebouwen 3,33 Stad Binnenstad & 3,73 Architectuur Groenvoorziening 3,46 Hygiëne 3,52 Vindbaarheid in de stad 3,76 Bereikbaarheid te voet 3,90 Bereikbaarheid OV naar stad 3,25 3,26 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 3,01 & Informatievoorziening OV 2,89 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,18 Parkeren 3,12 Werkzaamheden 2,97 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Winkelgebieden 3,92 Cultureel aanbod 3,13Bereikbaarheid te voet 3,90 Parkeren 3,12Vindbaarheid in de stad 3,76 Bereikbaarheid OV in stad 3,01Binnenstad 3,73 Werkzaamheden 2,97Diversiteit winkelaanbod 3,71 Informatievoorziening OV 2,89
 29. 29. Zoetermeer Ranking: 21 Score: 3,34 e Vriendelijkheid op straat 3,37 Vriendelijkheid in horeca 3,31 3,38 Vriendelijkheid Vriendelijkheid in winkels 3,66 & Gevoel van veiligheid 3,50 Veiligheid Verlichting 3,06 Horeca concentratiegebieden 3,24 Terras aanbod 3,20 Diversiteit restaurantaanbod 3,21 3,34 Diversiteit caféaanbod 2,93 Horeca Winkelgebieden 3,86 & Vrijetijd Diversiteit winkelaanbod 3,71 Openingstijden winkels 3,67 Cultureel aanbod 2,89 Straten 3,38 Pleinen 3,25 3,32 Gebouwen 3,02 Stad Binnenstad & 3,86 Architectuur Groenvoorziening 2,93 Hygiëne 3,46 Vindbaarheid in de stad 3,73 Bereikbaarheid te voet 3,80 Bereikbaarheid OV naar stad 3,11 3,34 Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV in stad 2,81 & Informatievoorziening OV 2,77 Informatie Bereikbaarheid met auto 3,71 Parkeren 3,81 Werkzaamheden 3,01 1 2 3 4 5 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevredenTOP 5 FLOP 5Binnenstad 3,86 Groenvoorziening 2,93Winkelgebieden 3,86 Diversiteit caféaanbod 2,93Parkeren 3,81 Cultureel aanbod 2,89Bereikbaarheid te voet 3,80 Bereikbaarheid OV in stad 2,81Vindbaarheid in de stad 3,73 Informatievoorziening OV 2,77

×