Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornades innovació 7 juny

176 views

Published on

innovació
educació
aprenentatge significatiu
EPA

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jornades innovació 7 juny

  1. 1. Ells són els veritables protagonistes i els que donen sentit a la nostra tasca
  2. 2.  Som una escola de dues línies amb un claustre de 28 mestres.  El nostre alumnat és bàsciament del barri on està situada l’escola. La població que atèn el centre correspon majoritàriament a famílies treballadores d’un nivel socio-cultural i econòmic mitjà.
  3. 3.  Els principis en els que es basa la nostra acció educativa són:  Aprendre a conèixer: garantir i generar interès per aprendre.  Aprendre a fer: adquirir competències per treballar en equip i enfrontar-se a situacions noves amb la seguretat de sortir-ne enfortides.
  4. 4.  Aprendre a viure junts: desenvolupar competències socials per resoldre conflictes de forma adient i actituds de tolerància i respecte.  Aprendre a ser: perquè amb la consolidació i millora de tots els aspectes de la personalitat, sàpiguen actuar amb autonomia, reponsabilitat i criteri propi.
  5. 5.  PER A MÉS INFORMACIÓ  www.escoladoctortrueta.com  a8032762@xtec.cat

×