Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els sectors econòmics

Per treballar a l'escola. Medi natural, social i cultural.

 • Be the first to comment

Els sectors econòmics

 1. 1. Els sectors econòmics Repàs del tema
 2. 2. Coneixes els tres sectors? <ul><li>SECTOR PRIMARI </li></ul><ul><li>. Tipus de feines relacionades amb: </li></ul><ul><li>Agricultura. </li></ul><ul><li>Pesca. </li></ul><ul><li>Ramaderia. </li></ul><ul><li>Explotació de boscos i mines. </li></ul>
 3. 3. QUÈ OBTENIM DEL SECTOR PRIMARI? <ul><li>PRIMERES MATÈRIES </li></ul><ul><li>Exemples: llana, or, carbó, fusta, metall, carn, llet,... </li></ul><ul><li>El SECTOR PRIMARI ÉS POC IMPORTANT A CATALUNYA. </li></ul>
 4. 4. Un altre sector.... <ul><li>SECTOR SECUNDARI </li></ul><ul><li>Activitats relacionades amb: </li></ul><ul><li>-Fàbriques i Indústria. </li></ul><ul><li>Artesania. </li></ul><ul><li>Construcció. </li></ul>
 5. 5. QUÈ FA EL SECTOR SECUNDARI? <ul><li>Transforma les primeres matèries obtingudes en el sector primari. </li></ul>
 6. 6. I el SECTOR TERCIARI! <ul><li>EL MÉS IMPORTANT A CATALUNYA. </li></ul><ul><li>TROBEM TOT TIPUS DE SERVEI: </li></ul><ul><li>SANITARI </li></ul><ul><li>COMERCIAL </li></ul><ul><li>FINANCER I BANCARI </li></ul><ul><li>OFICINES I DESPATXOS </li></ul><ul><li>EDUCATIUS </li></ul><ul><li>TRANSPORT </li></ul><ul><li>ETC... </li></ul>
 7. 7. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>CAMBRER: SECTOR TERCIARI </li></ul>
 8. 8. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>Obrer: treballa en el sector secundari. </li></ul>
 9. 9. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>Artesà: sector secundari. </li></ul>
 10. 10. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>Pagès o agricultor: sector primari. </li></ul>
 11. 11. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>Banquer: sector terciari. Serveis financers o banquers. </li></ul>
 12. 12. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>Ramadera: sector primari. </li></ul>
 13. 13. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>Pescador: sector primari. </li></ul>
 14. 14. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>Peixatera: sector terciari. Sector comercial. </li></ul>
 15. 15. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>Mestra: sector terciari. Serveis educatius. </li></ul>
 16. 16. SABRIES CLASSIFICAR LES SEGÜENTS FEINES EN EL SEU SECTOR? <ul><li>Infermera: sector terciari. Serveis sanitaris </li></ul>
 17. 17. FI <ul><li>I tu, que seràs de gran? </li></ul><ul><li>Ja has decidit el teu sector? </li></ul><ul><li>Facis el que facis recorda d’estudiar i preparar-te molt bé. </li></ul>

×