Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chương v tiết 1

2,009 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Chương v tiết 1

 1. 1. Chương VChương V ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNGĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGNỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNGĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA Trần Thúy VânTrần Thúy Vân
 2. 2. I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬNI. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊTHỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNGTRƯỜNG II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂII. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNGCHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN.ĐỊNH HƯỚNG XHCN.
 3. 3. I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.  Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới.
 4. 4. 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới. a/ Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp b/ Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.
 5. 5. a. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Khái niệm: Cơ chế kế hoạch hóa tập trung: là cơ chế trong đó nền kinh tế vận động dưới sự kiểm soát của Nhà nước về các yếu tố sản xuất cũng như phân phối về thu nhập. Nhà nước can thiệp sâu vào các hoạt động của nền kinh tế, không coi trọng các quy luật thị trường.
 6. 6. Đặc điểm Thứ nhất: Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới.
 7. 7. Đặc điểm Thứ hai: Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất cũng như pháp lý đối với các quyết định của mình
 8. 8. Đặc điểm Thứ ba: Quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ; quan hệ hiện vật là chủ yếu. Thứ tư: Bộ máy quản lý cồng kềnh, kém năng lực…
 9. 9. Các hình thức chủ yếu của chế độ bao cấp  Bao cấp qua giá  Bao cấp qua chế độ tem phiếu  Bao cấp qua chế độ cấp phát vốn của ngân sách
 10. 10. BAO CẤP QUA GIÁ Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của chúng trên thị trường.
 11. 11. BAO CẤP QUA CHẾ ĐỘ TEM PHIẾU Nhà nước quyết định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên theo định mức qua hình thức tem phiếu
 12. 12. BAO CẤP THEO CHẾ ĐỘ CẤP PHÁT VỐN Nhà nước cấp, phát vốn cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhưng lại không có chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất đối với các đơn vị được cấp vốn.
 13. 13. Cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt mua hàng cạnh Nhà hát lớn Hà Nội
 14. 14. Cảnh chờ mua thịt quay
 15. 15. Cảnh mua vải
 16. 16. Cảnh tranh nhau mua bánh chưng và mứt tết
 17. 17. Cảnh chen chúc đổi phiếu lấy hàng
 18. 18. Ưu điểm  Trong thời kỳ đất nước có chiến tranh  Trong thời kỳ kinh tế còn tăng trưởng theo chiều rộng
 19. 19. Hạn chế  Thủ tiêu cạnh tranh  Kìm hãm tiến bộ khoa học – công nghệ  Triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động  Không kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất, kinh doanh
 20. 20. HẬU QUẢ Khiến cho nền kinh tế nước ta lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng
 21. 21. NGUYÊN NHÂN Chưa thừa nhận sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường, coi kế hoạch hóa là đặc trưng quan trọng nhất của nền kinh tế XHCN. Không thừa nhận trên thực tế sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ.
 22. 22. bb. Nhu cầu đổi mới cơ chế. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.quản lý kinh tế.
 23. 23. Ông Nguyễn Văn Chinh – Nguyên BíÔng Nguyễn Văn Chinh – Nguyên Bí thư tỉnh ủy Long An, tổng chỉ huy côngthư tỉnh ủy Long An, tổng chỉ huy công trình Bù giá vào lươngtrình Bù giá vào lương
 24. 24. Ông Nguyễn Văn Hơn - Nguyên bí thư TỉnhÔng Nguyễn Văn Hơn - Nguyên bí thư Tỉnh ủy An Giang, tác giả của cuộc "xé rào" trongủy An Giang, tác giả của cuộc "xé rào" trong nông nghiệp ở tỉnh nàynông nghiệp ở tỉnh này
 25. 25. Đ/c Kim Ngọc - Nguyên Bí thư tỉnh ủy VĩnhĐ/c Kim Ngọc - Nguyên Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc – chủ nhân khoán hộPhúc – chủ nhân khoán hộ
 26. 26. Hình ảnh chợ gạo Tp HCM đông đúcHình ảnh chợ gạo Tp HCM đông đúc sau cú “xé rào” bán theo giá thị trường.sau cú “xé rào” bán theo giá thị trường.
 27. 27. TBT Trường Chinh - chúc Tết và lắng nghe ýTBT Trường Chinh - chúc Tết và lắng nghe ý của CBCNV Nhà máy dệt Thành Công, nơicủa CBCNV Nhà máy dệt Thành Công, nơi xé rào đột phá về công nghiệpxé rào đột phá về công nghiệp
 28. 28. Ba bước đột pháBa bước đột phá
 29. 29. Bước đột phá thứ nhất - HN lần 6, khoá IV chủ trương phá bỏ mọi rào cản làm cho sản xuất “bung ra”. - Chỉ thị số 100- CT/TW (1- 1981) của Ban BT TW khoá IV về khoán SP đến nhóm và người LĐ trong nông nghiệp; - QĐ 25/CP và 26/CP (1- 1981) của CP về việc trả lương khoán, lương SP, áp dụng hình thức tiền thưởng trong các xí nghiệp công nghiệp đã tạo ra động lực mới thúc đẩy kinh tế phát triển.
 30. 30. Bước đột phá Thứ hai  Hội nghị lần thứ 8, khoá V (6- 1985) chủ trương dứt khoát xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung, bao cấp, thực hiện cơ chế một giá; xoá bỏ chế độ cung cấp hiện vật theo giá thấp; chuyển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.
 31. 31. Bước đột phá thứ ba Kết luận của Bộ Chính trị khoá V (8- 1986), khẳng định dứt khoát xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, thực hiện đúng quy luật giá trị, sử dụng đúng quan hệ hàng hoá, tiền tệ, thực hiện cơ chế một giá; coi kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 32. 32. Đại hội VI khẳng định sự cần thiết phải đổi mới cơ chế quản lý kinh tế:
 33. 33. “ Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp tư nhiều năm nay không tạo được động lực phát triển, làm suy yếu kinh tế XHCN, hạn chế việc sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuất, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, gây rối loạn trong phân phối lưu thông, và đẻ ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội”.
 34. 34. Việc đổi mới cơ chế quảnViệc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trở thành nhu cầulý kinh tế trở thành nhu cầu cầncần thiếtthiết và cấp báchvà cấp bách

×