Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hoe een kredietdossier met hogere slaagkans structureren? “ Een goede voorbereiding = 50 % kans op succes !”
<ul><li>Krediet komt van het Latijnse woord credere  en betekent &quot;vertrouwen hebben&quot;. Dit vat heel mooi de e...
<ul><li> Structuur + bestuur </li></ul><ul><li>Juridische vorm van de vennootschap. </li></ul><ul><li>Samenstelling van d...
<ul><li>Strategie </li></ul><ul><li>Visie, doel of de toekomst van het bedrijf. </li></ul><ul><li>Welk is uw concurrentiee...
<ul><li> De markt </li></ul><ul><li>Marktsegment of Niche: beschrijf het marktsegment of de marktniche </li></ul><ul><li>...
<ul><li> Product </li></ul><ul><li>Beschrijving van het product of de dienst, nieuw product ?, eigen ontwerp? </li></ul><...
<ul><li>Verkoop </li></ul><ul><li>Verkoopskanalen: Beschrijf langs welke weg u de producten of diensten zult verkopen: rec...
<ul><li> Service na Verkoop </li></ul><ul><li>Beschrijf de dienstverlening na verkoop, indien service noodzakelijk is. </...
<ul><li> Personeelsplan </li></ul><ul><li>Geef uw personeelsplanning weer voor de eerste drie jaar.  </li></ul><ul><li>O...
<ul><li>Aanvraag </li></ul><ul><li>Er zijn 3 belangrijke voorwaarden / elementen in een beslissingsproces. </li></ul><ul><...
<ul><li>Terugbetalingscapaciteit  </li></ul><ul><li>Met dit eenvoudig schema kunt u de terugbetalingscapaciteit van uw on...
<ul><li> Diversen </li></ul><ul><li>Bazel II –normen / Interne kredietratings bij banken </li></ul><ul><li>Sinds de ban...
<ul><li>Sinds Bazel II moeten de banken zelf eigen vermogen reserveren voor de kredieten. Hoeveel? Afhankelijk van uw risi...
<ul><li>Tips </li></ul><ul><li>Raak niet ontmoedigd als een bankier uw dossier afwijst .  Als u een realistisch project v...
<ul><li>Geef zoveel mogelijk sluitende kostprijsramingen aan uw bankier . Zorg er zeker voor dat u de kostprijs van uw i...
Hoe staat uw onderneming ervoor? http://www.activeofficegroup.be Nicolas Van Hoe Zaakvoerder Industrielaan 27 bus 25, 9320...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans Structureren

3,575 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans Structureren

 1. 1. Hoe een kredietdossier met hogere slaagkans structureren? “ Een goede voorbereiding = 50 % kans op succes !”
 2. 2. <ul><li>Krediet komt van het Latijnse woord credere en betekent &quot;vertrouwen hebben&quot;. Dit vat heel mooi de essentie van kredietverlening samen. </li></ul><ul><li>Banken zullen enkel krediet toestaan als ze er vertrouwen in hebben dat u het krediet terugbetaalt. </li></ul><ul><li>De bank zal dan ook zorgvuldig nagaan of u dat vertrouwen waard bent. Dit doet ze door de volgende drie vragen te beantwoorden: </li></ul><ul><li> Wie bent u? </li></ul><ul><li> Wat vraagt u aan? </li></ul><ul><li> Welk risico houdt de kredietaanvraag voor de bank in? </li></ul><ul><li>Om deze vragen te beantwoorden gaat de bank op zoek naar informatie. Zij doet daarvoor in de eerste plaats een beroep op u. </li></ul>
 3. 3. <ul><li> Structuur + bestuur </li></ul><ul><li>Juridische vorm van de vennootschap. </li></ul><ul><li>Samenstelling van de Raad van Bestuur: </li></ul><ul><li>naam en functie in de RvB. </li></ul><ul><li>Directie (belast met dagelijks bestuur): naam en functie, anciënniteit, beroepservaring. </li></ul><ul><li>Hoe ziet u de taken van de Raad van Bestuur en van de directie? </li></ul><ul><li>Verbonden ondernemingen? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Strategie </li></ul><ul><li>Visie, doel of de toekomst van het bedrijf. </li></ul><ul><li>Welk is uw concurrentieel voordeel? </li></ul><ul><li>Hoe ziet u uw relatie met het cliënteel? </li></ul><ul><li>Op welke manier kan u die relatie onderhouden? </li></ul>
 5. 5. <ul><li> De markt </li></ul><ul><li>Marktsegment of Niche: beschrijf het marktsegment of de marktniche </li></ul><ul><li>Marktaandeel: grootte van de marktaandelen; grootte van uw marktaandeel of uw objectief hiervoor, grootte van het marktaandeel van uw voornaamste concurrenten. </li></ul><ul><li>Concurrentie: identificatie en beschrijving; lijst van uw concurrenten, met vermelding van de aard van hun bedrijvigheid en grootte (omzet en personeelsaantal) </li></ul><ul><li>Alle andere elementen die u over de markt nog wenst toe te voegen. </li></ul>
 6. 6. <ul><li> Product </li></ul><ul><li>Beschrijving van het product of de dienst, nieuw product ?, eigen ontwerp? </li></ul><ul><li>alle andere elementen die u over het product nog wenst toe te voegen. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Verkoop </li></ul><ul><li>Verkoopskanalen: Beschrijf langs welke weg u de producten of diensten zult verkopen: rechtstreekse verkoop door eigen personeel, verkoop via externe distributiekanalen, andere (bv. televerkoop)…. </li></ul><ul><li>Publiciteit en Marketing; beschrijf uw marketingproject en publiciteit (bv. folders, open deur, presentaties, enz. Vermeld de kost die u hiervoor in uw resultaatrekening voorziet. </li></ul><ul><li>Verkoopspersoneel; de namen van de personen en/of de aan te werven personen die voor de verkoop worden ingezet. </li></ul>
 8. 8. <ul><li> Service na Verkoop </li></ul><ul><li>Beschrijf de dienstverlening na verkoop, indien service noodzakelijk is. </li></ul><ul><li>Productie en/of Aankoop </li></ul><ul><li>Lijst van de investeringen in vastliggend, een korte beschrijving van het productieproces </li></ul><ul><li>Korte beschrijving van hoe de planning gebeurt zowel in het geval er productie plaats heeft als wanneer er rechtstreeks wordt aangekocht en er dus niet lokaal wordt geproduceerd. </li></ul><ul><li>Moeten aankopen gebeuren vooraleer de bestelling van de klant is binnengekomen? In dit geval op basis waarvan gebeurt de aankoop </li></ul><ul><li>Wordt voor de aankoop van het product of voor de aanmaking van het product met meerdere leveranciers gewerkt of slechts één enkele. </li></ul>
 9. 9. <ul><li> Personeelsplan </li></ul><ul><li>Geef uw personeelsplanning weer voor de eerste drie jaar. </li></ul><ul><li>Overzicht vermogen + huidige kredieten </li></ul><ul><li>Onroerend + gegeven waarborgen </li></ul><ul><li>Roerend, Andere </li></ul><ul><li>Overzicht kredieten (eventueel copies leningscontracten) </li></ul><ul><li> Financieel Plan </li></ul><ul><li>Maak een “balans”, een “resultatenrekening” en een “overzicht van de bronnen en de bestedingen” (zie model in bijlage), ratio’s, … </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Aanvraag </li></ul><ul><li>Er zijn 3 belangrijke voorwaarden / elementen in een beslissingsproces. </li></ul><ul><li>Wat is de eigenlijke investering? Kadert de aanvraag in de normale werkzaamheden van de aanvrager? Is deze realistisch? </li></ul><ul><li>Kan de aanvrager dit terugbetalen? Dit is een zeer belangrijk belangrijke parameter bij de beoordeling van uw kredietaanvraag. Banken zullen enkel uitlenen als de KMO dit geld kan terugbetalen. Onvoldoende (toekomstige) terugbetalingscapaciteit is een breekpunt voor de bank. (zelfs al zijn er genoeg waarborgen beschikbaar !) </li></ul><ul><li>Wat zijn de aangeboden waarborgen? </li></ul><ul><li>Effecten of rekeningen in pand Hypotheek op een onroerend goed </li></ul><ul><li>Subrogatie in het voorrecht van de onbetaalde verkoper van het investeringsgoed (enkel relevant voor investeringskrediet). Volmacht hypotheek Solidaire borgstelling Pand op de handelszaak </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Terugbetalingscapaciteit </li></ul><ul><li>Met dit eenvoudig schema kunt u de terugbetalingscapaciteit van uw onderneming berekenen. </li></ul><ul><li>Beschikbare middelen Kredietlasten </li></ul><ul><li>Bedrag Courante Brutowinst  Vervallen LT-schulden (klasse 42)  </li></ul><ul><li>Andere (besparingen,...)  Toegestane kredieten in dit boekjaar (kapitaal + intrest)  </li></ul><ul><li>Netto meeropbrengst project  Huidige kredietaanvraag  </li></ul><ul><li>Totaal   Totaal   </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li> Beschikbare middelen – kredietlasten </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Overschot  OF Tekort   </li></ul>
 12. 12. <ul><li> Diversen </li></ul><ul><li>Bazel II –normen / Interne kredietratings bij banken </li></ul><ul><li>Sinds de banken onderworpen zijn aan de Bazel II-normen (januari 2007) drukken zij het risicoprofiel van bedrijven uit in een rating . De meeste Belgische banken hebben modellen ontwikkeld om de rating te berekenen. Daarin zitten de factoren die ook worden vermeld onder het punt Wie </li></ul><ul><ul><li>De kwantitatieve factoren zijn de factoren die uit de jaarrekening kunnen worden afgeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>De kwalitatieve factoren zijn de factoren die de kwaliteit van de KMO helpen inschatten (management, klanten, leveranciers, sector) </li></ul></ul><ul><li>Binnen de kwantitatieve factoren is de solvabiliteit de belangrijkste parameter. De belangrijkste kwalitatieve factor is het management . </li></ul><ul><li>In het ratingmodel voor de grotere KMO’s krijgen de kwantitatieve factoren het grootste gewicht toegekend! </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Sinds Bazel II moeten de banken zelf eigen vermogen reserveren voor de kredieten. Hoeveel? Afhankelijk van uw risicoprofiel. De banken streven daarom steeds meer naar een risicogerelateerde prijs voor het krediet . Uw rating wordt dus steeds belangrijker bij het bepalen van de prijs! </li></ul><ul><li>Sinds Bazel II telt het risicoverlagende effect van bepaalde waarborgen mee om het uiteindelijk aan te houden kapitaal te bepalen. Bepaalde waarborgen zijn dus belangrijker geworden voor de banken. Daarnaast hangt de hoeveelheid waarborgen die de bank vraagt meer dan vroeger af van de rating van uw KMO ! </li></ul><ul><li>Alle factoren die uw rating negatief beïnvloeden hebben gevolgen voor de kredietvoorwaarden. KMO’s die hun boekhouding fiscaal optimaliseren ten koste van bijvoorbeeld de solvabiliteit belanden in een slechtere rating en zullen een slechtere prijs voor het krediet krijgen, ongeacht het verhaal achter de cijfers! Vermijd zeker negatieve signalementen zoals onbetaalde belastingen, RSZ-bijdragen of aflossingstermijnen van andere kredieten! Deze worden onmiddellijk vertaald in een slechtere rating. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Tips </li></ul><ul><li>Raak niet ontmoedigd als een bankier uw dossier afwijst . Als u een realistisch project voorstelt dat steunt op een verdedigbare financiële basis, legt u uw dossier best voor aan een andere bankier. De kans is groot dat deze wel in uw project gelooft. </li></ul><ul><li>Durf uw bankier kritisch te evalueren . Durf u de vraag stellen of uw bankier voldoende in staat is om uw belangen te behartigen </li></ul><ul><li>Laat u niet verleiden om informatie te verzwijgen waarvan u denkt dat deze in uw nadeel speelt . Het verzwijgen van negatieve informatie is voor de meeste banken een reden om elke verdere samenwerking stop te zetten. Het komt de vertrouwensrelatie zelfs ten goede als u negatieve informatie toch meedeelt. Bovendien kan de bankier u helpen de problemen op te lossen. </li></ul><ul><li>Maak er een gewoonte van uw bankier op regelmatige basis de cijfers van uw KMO te bezorgen . Banken merken op dat KMO’s hen slechts sporadisch cijfers bezorgen. Bovendien ontbreken vaak de detailcijfers waardoor een goede analyse moeilijker wordt. Het regelmatig (en niet enkel in het kader van een kredietaanvraag) verstrekken van detailcijfers zorgt er bovendien voor dat de bankier meer voeling krijgt met uw KMO. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Geef zoveel mogelijk sluitende kostprijsramingen aan uw bankier . Zorg er zeker voor dat u de kostprijs van uw investering niet onderschat . Als nadien blijkt dat het aangevraagd kredietbedrag onvoldoende de kosten dekt en u extra krediet moet aanvragen, evalueert de bankier dit bij een volgende kredietaanvraag negatief . </li></ul><ul><li>Pas op met het vergelijken van rentevoeten in procenten! Ook andere parameters bepalen de uiteindelijke kostprijs voor uw krediet. Denk hierbij aan de terugbetalingsmodaliteiten, de dossierkosten, de kosten verbonden aan waarborgstellingen,... </li></ul><ul><li>Bespreek uw kredietaanvraag dan ook tijdig met uw bankier . Zo voorkomt u dat u in tijdsnood komt. Als u uw bankier van bij het ontstaan van de plannen bij uw dossier betrekt kan hij bovendien zijn rol als bankier optimaal spelen. </li></ul>
 16. 16. Hoe staat uw onderneming ervoor? http://www.activeofficegroup.be Nicolas Van Hoe Zaakvoerder Industrielaan 27 bus 25, 9320 Aalst (Erembodegem) TEL.: 053/64 62 72 FAX.: 053/64 62 79

×