Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เว็บ 1.0 3.0

738 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เว็บ 1.0 3.0

 1. 1. จากเว็บ ๑.๐ สู่เว็บ ๓.๐<br />
 2. 2. ความหมายของเว็บ ๑.๐<br />Web 1.0คือยุดการนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวหรือทางเดียว หรือ Static Web<br />
 3. 3. เว็บ ๑.๐<br />
 4. 4. ความหมายของเว็บ ๒.๐<br />Web ๒.๐คือยุดที่มีการสื่อสารทั้งสองทิศทาง ทั้งจากผู้นำเสนอ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือ Dynamic Webซึ่งทำให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ สามารถที่จะสร้างเนื้อหาหรือ content ชนิดต่างๆ ได้ ทำให้ข้อมูลต่างๆ มีมากขึ้น มีการแบ่งปันความรู้กันมากขึ้น โดย technology ที่เห็นได้ชัดคือ TAG ซึ่งผู้สร้าง content สามารถสร้างขึ้นมาได้เอง และสามารถค้นหาได้ แต่ลองจิตนาการดูว่า ยิ่งข้อมูลมากขึ้น tag ก็ถูกสร้างมากขึ้น โดย tag ที่ถูกสร้างมานั้นก็ไม่เป็นมาจรฐานแล้วแต่จะตั้งกันไป ทำให้เป้าหมายของการใช้ Tag ผิดไป นี่คือแค่ ๑ ในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้<br />
 5. 5. เว็บ ๒.๐<br />
 6. 6. การเปรียบเทียบ<br />ระหว่างเว็บ ๑.๐ และ ๒.๐<br />
 7. 7. เว็บ ๓.๐ มีอะไรบ้าง<br />๑. Artificial Intelligenceหรือ AIหลายๆ คนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว มันเป็นระบบสมองกล จะสามารถคาดเดาผู้ใช้งานได้ว่ากำลังค้นหา หรือคิดอะไรอยู่<br /> ๒. Semantic Webเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ พยายามทำให้ภาษาทั้งหลายคุยกันได้เองหรือเข้าใจกันได้ ทั้งที่อยู่ในเว็บของผู้พัฒนาและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมันจะไม่สรุปให้ว่าข้อมูลไหนดีที่สุด แต่จะเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเทลงตรงหน้า จะทำให้ระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มากๆ หรืออาจทำให้เกิดฐานข้อมูลโลก<br />
 8. 8. เว็บ ๓.๐ มีอะไรบ้าง<br />๓. Composite Applicationsเป็นการผสมผสาน Application หรือโปรแกรม หรือบริการต่างๆ ของเว็บ ที่มาจากแหล่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานนั้นเอง<br />๔. Semantic Wiki เป็นการอธิบายคำๆ หนึ่ง คล้ายกับดิกชันนารีนั้นเองครับ ดังนั้นถ้า Web ๓.๐เป็น Wiki ด้วยแล้วนั้น จะทำให้เราสามารถหา ความหมาย หรือข้อมูลต่างๆ ได้ละเอียด และแม่นยำมากขึ้น<br /> ๕. Ontology Language หรือ OWL เป็นภาษาที่ใช้ในการอธิบายสิ่งต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยดูจากความหมายของสิ่งนั้นๆ ซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับระบบ Metadata นั้นเอง<br />
 9. 9. เว็บ ๓.๐<br />
 10. 10. การเปรียบเทียบ<br />ระหว่างเว็บ ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐<br />Web ๑.๐ = อ่านอย่างเดียวWeb ๒.๐ = อ่าน/เขียนข้อมูลผ่านบริการเว็บWeb ๓.๐ = อ่าน/เขียน/สัมพันธ์ ข้อมูลด้วยโครงสร้างการจัดการแบบเอกลักษณ์<br />
 11. 11. การเปรียบเทียบ<br />ระหว่างเว็บ ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐<br />

×