Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Valtiojohdon kokemuksia jaodotuksia yhteisille ICT-palveluille            Olli-Pekka Heinonen         ...
Wicked problem"Wicked problem" is a phrase originally used in social planning todescribe a problem that is difficult or im...
Toimintaympäristön vaikutustoimintatapoihin Monimutkainen           Tiedettävissä     (Complex)      ...
1990-luku: Korkeaa                                          • Työn raju muutos –...
•  Taloudellinen vallankumous  •  siirtyminen digitaaliseen palvelutalouteen  •  taloudellisilta ja yhteiskunnallis...
•  Hallinnon toimintaprosessien uudistaminen ja  virtaviivaistaminen ja sen yhteydessä tapahtuva  digitaalistaminen ...
Uudenlaisen virkamiesosaamisen tarpeet•  Yhteistyön ja verkoston johtamisen osaajat   (collaborators and orchestrators...
Hallitusohjelman tavoitteet•  Julkisen sektorin tuottavuutta lisätään  hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin tiedolla  ...
•  Valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat  tehtävät kootaan yhteen.•  Tietojärjestelmien yhteentoimivuude...
•  Sähköisten palvelujen kehittämiseksi  selkeytetään ja helpotetaan  tietojenluovutuskäytäntöjä tietosuojaa ja  yk...
Tieto- ja viestintätekniikka – julkisen      sektorin tuottavuuskasvun moottori?  Kansallisesti          ...
ICT haasteita•  Ajasta ja paikasta riippumattomuus –   mobiilisuus•  Käyttäjäkokemuksen ja –ystävällisyyden   läht...
Valtioneuvoston ja sen ministeriöidenhaasteet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen: Valtiojohdon kokemuksia ja odotuksia yhteisille ict-palveluille

909 views

Published on

Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 9.10.2012

Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen: Valtiojohdon kokemuksia ja odotuksia yhteisille ict-palveluille.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen: Valtiojohdon kokemuksia ja odotuksia yhteisille ict-palveluille

 1. 1. Valtiojohdon kokemuksia jaodotuksia yhteisille ICT-palveluille Olli-Pekka Heinonen 9.10.2012
 2. 2. Wicked problem"Wicked problem" is a phrase originally used in social planning todescribe a problem that is difficult or impossible to solve because ofincomplete, contradictory, and changing requirements that are oftendifficult to recognize. The term ‘wicked’ is used, not in the sense of evilbut rather its resistance to resolution. Moreover, because of complexinterdependencies, the effort to solve one aspect of a wicked problemmay reveal or create other problems.Lähde: Wikipedia
 3. 3. Toimintaympäristön vaikutustoimintatapoihin Monimutkainen Tiedettävissä (Complex) (Knowable) • syy- ja seuraussuhteita • vaihtoehdot ohjaavat ei selkeästi hahmotettavissa toimintaa • ulkoatulevat virtaukset • mukautumisen vaikuttavat enemmän kuin mahdollisuudet oma strategia • oppiva organisaatio • ”next practice” • ”good practice” Kaaos Tiedetään (Chaos) (Known) yllätyksiä • • tiedetään mitä tapahtuu • ei ennakoitavaa • toiminta ennakoitavaa • selviytymisen edellytykset • ”best practice” • ainutkertaiset käytännöt
 4. 4. 1990-luku: Korkeaa • Työn raju muutos – osaamista vaativat asiantuntijatyön ja palvelujen tehtävät meille, muut USA - EUROOPPA globaali osittuminen työt kehittyviin maihin • Uusilla teknologioilla korvataan tehtäviä, yrityksiä, julkisia prosesseja • Riskinalaista työtä rutiininomainen työ millä tahansa koulutus- tai 2000-luku: Kaikenlainen Luova työ osaamistasolla työ, kaikilla tasoilla voidaan • Globaali osaamisen kilpajuoksu • Talouskriisi haastaa pitkäjänteiset siirtää kehittyviin maihin investoinnit UU Globaaleilla markkinoilla menestyminen jahyvinvointipalvelujen turvaaminen Rutiinityö Rutiinityö korostaa kasvupolitiikkaa: (koneilla) Laajaa osaamisen kirjo ja (ihmisten) huippuosaaminen Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Rakenteelliset toimet julkisen talouden vahvistamiseksiKasvun edellytysten vahvistaminen ICT tuottavuusmoottorina KEHITTYVÄT MAAT KEHITTYVÄT MAAT KEHITTYVÄT MAAT
 5. 5. • Taloudellinen vallankumous • siirtyminen digitaaliseen palvelutalouteen • taloudellisilta ja yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan vallankumouksellinen• ICT tuottavuuskasvun moottorina
 6. 6. • Hallinnon toimintaprosessien uudistaminen ja virtaviivaistaminen ja sen yhteydessä tapahtuva digitaalistaminen • Järjestys tärkeä• Uusi tietoperusteinen työskentely haastaa perinteisen virkamiestyön • Tieto on monimuotoista, epävarmaa, ristiriitaista • Tietoa syntyy verkostoissa, yhdessä tehden ja muokaten • Tiedon hankinta- ja hallintataidot korostuvat• Laadukas ICT perusinfra ja tietojärjestelmät tukemaan uutta virkamiestyötä• Toiminnalliset käytänteet
 7. 7. Uudenlaisen virkamiesosaamisen tarpeet• Yhteistyön ja verkoston johtamisen osaajat (collaborators and orchestrators)• Synteesiosaajat (synthesisers)• Selittäjät (explainers)• Monipuoliset osaajat (versatilists)• Henkilökohtaistajat (personalisers)• Paikallistajat (localisers)
 8. 8. Hallitusohjelman tavoitteet• Julkisen sektorin tuottavuutta lisätään hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin tiedolla johtamista, yhteensopivia tietojärjestelmiä ja kokoamalla julkishallinnon tietohallintoa ja hankintojen rahoitusta yhteen. Lisätään julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä.• Julkishallinnon sähköistä asiointia ja palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti. Sähköisten palveluiden esteettömyys turvataan ja ikääntyvän väestön erityistarpeet huomioidaan.• Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi. 11.10.2012
 9. 9. • Valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät kootaan yhteen.• Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi julkishallinnossa käytetään avoimia standardeja, joilla määritellään tietosisältöjen ja tietoteknisten rajapintojen yhdenmukaisuus. Noudatetaan yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja hyödynnetään yhteisiä tietoalustoja sekä yhteisiä sähköisen asioinnin palvelualustoja ja palveluita.• Avoimen ja suljetun lähdekoodin ohjelmistoja kohdellaan hankinnoissa teknologianeutraalisti. 11.10.2012
 10. 10. • Sähköisten palvelujen kehittämiseksi selkeytetään ja helpotetaan tietojenluovutuskäytäntöjä tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa vaarantamatta.• Kriittisten tietosisältöjen tietoturvallisuus varmistetaan kotimaisin ratkaisuin.• Julkisella sektorilla edistetään verkkolaskutukseen siirtymistä. 11.10.2012
 11. 11. Tieto- ja viestintätekniikka – julkisen sektorin tuottavuuskasvun moottori? Kansallisesti Toimintaprosessien haasteelliset Kokonaisvaltainen Muutosprosessien tavoitteet ja uudistamisen arkkitehtuuri vahva omistajuus ensisijaisuussysteeminen muutos Virastojen Uuden Virkamiesten ja toimintakulttuurin virkamiestyön johdon osaamisen kehittäminen ja mallit ja kehittäminen johtajuus käytänteet Laadukas ICT perusinfra ja tieto- Yritys- ja järjestelmät tukevat verkostoyhteistyö uutta virkamiestyötä
 12. 12. ICT haasteita• Ajasta ja paikasta riippumattomuus – mobiilisuus• Käyttäjäkokemuksen ja –ystävällisyyden lähtökohtainen ymmärrys• Käyttövarmuus ja toimivuus eri olosuhteissa• Kustannustehokkuus – uusien ja erilaisten muotojen houkutus• Päätöksentekokapasiteetti• Investointien välttämättömyys
 13. 13. Valtioneuvoston ja sen ministeriöidenhaasteet

×