Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vaikuttavuus- jatuloksellisuusohjelma    Valtio Expo 15.5.2012valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman          kirjauksia Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma kor...
HO:n kirjausten perusviesti Hallitusohjelma painottaa tuloksellisuuden eri osa- alueiden tasapainoista tarkastelua: tuot...
Tuloksellisuutta – miksi ? Kansantalouden näkökulma Julkisen talouden näkökulma Veronmaksajan ja kansalaisen näkökulma...
Kansantalous - tuottavuuden kasvu on  talouskasvun keskeinen edellytys”Uusi kasvuvaikutus voi syntyä vaintoimintatapojen...
Julkisen talouden kestävyys Valtionhallinto voi edistää julkisen talouden kestävyyttä   parantamalla oman toimintansa...
Kansalaisen ja veronmaksajan odotukset Mitä tavoitellaan ja miten?   kansalaisten hyvinvointia, turvallista   eliny...
Henkilöstön näkökulma Mielekäs työ Onnistumisen edellytykset kohdallaan Tuloksien arviointi, palaute ja palkinta    ...
Tuloksellisuuden tekijät – ihmiset     innovatiivisilla työpaikoilla Tuloksellisuus on koko organisaation ominaisuu...
Tavoitteista tuloksiin Vakuuttuminen päämäärän oikeutuksesta Tahto onnistua Ohjaus, johtaminen ja resurssit kohdallaan ...
Liite 1        Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, organisointi               luonnos joulukuu ...
Ohjelmassa käytettävä      tuloksellisuuskäsitteistö  Vaikuttavuus          Palvelukyky          ...
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan      linjauksia 10.4.2012 - 1 Ohjelmalla kirkastetaan valtionhallinnon rooli...
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan      linjauksia 10.4.2012 - 2 Ohjelman seuranta euroissa (sitovat tavoitteet)...
Jatkoaskelia Valmisteilla esitys yhteisistä työkaluista ja prosesseista ydintoimintoanalyysien suorittamiseksi kaikilla ...
Henkilöstökysely 1/2012 - mitä kysyttiin Tuloksellisen toimintakulttuurin tekijöitä   asettamista tärkeysjärjestykseen...
henkilöstö-   Tuloksellisen toimintakulttuurin osatekijät                                ...
Tuloksellisuuden toimintakulttuurin                                  henkilöstö-    ...
henkilöstö-        Tuloksellisen toiminnan esteet                                 ...
Henkilöstökyselyn johtopäätöksiä Toiminnallisten johtopäätösten teko on työn alla Kehittämisalueiden priorisointiesitys...
 TERVETULOA KOKEILEVA, INNOSTAVA JA OSALLISTAVA TOIMINTAKULTTUURI! TULOKSELLISUUSNÄKÖKULMA ESIMIESTYÖN YTIMEEN   O...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma

2,295 views

Published on

Tuire Santamäki-Vuori
valtiosihteeri, valtiovarainministeriö

Valtio Expo 15.5.2012, Helsinki

 • Be the first to comment

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma

 1. 1. Vaikuttavuus- jatuloksellisuusohjelma Valtio Expo 15.5.2012valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori
 2. 2. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjauksia Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla. Tuloksellisuus syntyy aidosti tuottavuutta lisäävin toimenpitein. Tavoitteena on, että työ muuttuu samalla työntekijälle mielekkäämmäksi, asiakkaat kokevat palvelun laadun paremmaksi ja työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousee. Mittaluokaltaan toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilytetään taloudelliselta kokonaisvaikutukseltaan ennallaan. Valtion henkilöstöpolitiikassa hyödynnetään eläköitymisen ja tehtävärakenteiden läpikäyntien myötä syntyvät mahdollisuudet. Uuden ohjelman puitteissa varmistetaan, että henkilöstömäärään liittyvät ratkaisut eivät missään tapauksessa johda julkisen hallinnon kokonaistuottavuuden heikentymiseen. Osasto 24.11.2011 2
 3. 3. HO:n kirjausten perusviesti Hallitusohjelma painottaa tuloksellisuuden eri osa- alueiden tasapainoista tarkastelua: tuottavuuden ja tehokkuuden ohella palveluiden saatavuus, laatu ja vaikuttavuus nostetaan vahvasti esille. Erityisen voimakkaasti painotetaan henkilöstön aikaansaannoskykyyn vaikuttavien tekijöiden merkitystä – ihmiset tekevät tuloksen. Osaamisen kehittäminen, johtaminen ja henkilöstötyö, vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus sekä työkykyä tukeva toiminta edistävät työhyvinvointia, mutta ovat samalla edellytys tulokselliselle toiminnalle. Osasto 24.11.2011 3
 4. 4. Tuloksellisuutta – miksi ? Kansantalouden näkökulma Julkisen talouden näkökulma Veronmaksajan ja kansalaisen näkökulma Henkilöstön näkökulma Osasto 24.11.2011 4
 5. 5. Kansantalous - tuottavuuden kasvu on talouskasvun keskeinen edellytys”Uusi kasvuvaikutus voi syntyä vaintoimintatapojen uudistamisen kautta.Tuottavuuden tuleva kasvu on siksi tieto- javiestintäteknologiaa paljon käyttävien alojenvarassa. Näitä ovat muun muassa rahoitus javakuutus, liike-elämää palveleva toiminta,kauppa sekä julkiset palvelut.”Matti Pohjola, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2011, s. 232. Osasto 24.11.2011 5
 6. 6. Julkisen talouden kestävyys Valtionhallinto voi edistää julkisen talouden kestävyyttä  parantamalla oman toimintansa tuloksellisuutta  vaikuttamalla lainsäädännön ja talouden ohjauksella kuntien tuloksellisen toiminnan edellytyksiin  luopumalla yksittäisistä toiminnoista ja tehtävistä, joiden lisäarvo on vähäinen  tukemalla valtionhallinnon henkilöstön työssä jatkamista työurien pidentämiseksi Osasto 24.11.2011 6
 7. 7. Kansalaisen ja veronmaksajan odotukset Mitä tavoitellaan ja miten?  kansalaisten hyvinvointia, turvallista elinympäristöä, sosiaalisesti eheää yhteiskuntaa, suotuisaa liiketoimintaympäristöä, ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta  verovaroja säästeliäästi käyttäen ja eettisesti toimien Osasto 24.11.2011 7
 8. 8. Henkilöstön näkökulma Mielekäs työ Onnistumisen edellytykset kohdallaan Tuloksien arviointi, palaute ja palkinta Osasto 24.11.2011 8
 9. 9. Tuloksellisuuden tekijät – ihmiset innovatiivisilla työpaikoilla Tuloksellisuus on koko organisaation ominaisuus – innovatiivisia työpaikkoja Innovaatiokyky perustuu johdon ja henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen oman työn ja organisaation uudistamiseksi - keskityttävä osaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen työpaikoilla Osasto 24.11.2011 9
 10. 10. Tavoitteista tuloksiin Vakuuttuminen päämäärän oikeutuksesta Tahto onnistua Ohjaus, johtaminen ja resurssit kohdallaan  Yhtenäinen valtiokonserni - yhteisiä työkaluja  Tuloksellisuutta avarammin keinoin  Koordinaatio kunta-alan tuloksellisuuskampanjan kanssa  Koordinaatio valtionhallinnon muiden hankkeiden kanssa – TUJO, KEHU, ICT Osasto 24.11.2011 10
 11. 11. Liite 1 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, organisointi luonnos joulukuu 2011 Talouspoliittinen ministerivaliokunta Ohjausryhmä Tuire Santamäki-Vuori Kansliapäällikkö- kokous Valmisteluryhmä Heidi Nummela Inhimillinen Konsernipalvelut, Hallinnollinen taakka Tuloksellisuusajattelun pääoma Rakenteet, ja arvioinninArvot: Helena Tammi Ydintoiminnot kehittäminen- Yhdessä tekeminen Iiris Patosalmi Silja Hiironniemi- Vastuullisuus- Uudistuminen- Asiakaskeskeisyys- Työn iloViestintäOhjelman ohjaus,seuranta ja arviointi ICT:n hyödyntäminen 1 Osasto 24.11.2011 11
 12. 12. Ohjelmassa käytettävä tuloksellisuuskäsitteistö Vaikuttavuus Palvelukyky Ulkoinen Tuloksellisuus Sisäinen Tuottavuus jaAikaansaannoskyky taloudellisuus Osasto 24.11.2011 12
 13. 13. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksia 10.4.2012 - 1 Ohjelmalla kirkastetaan valtionhallinnon roolia ja tehtäviä, tuodaan esille rakenteellisia uudistuksia ja otetaan käyttöön uutta roolia tukevia toimintatapoja. Tavoitteena on valtionhallinnon toimintatapojen, prosessien, rakenteiden ja tuloksellisuusajattelun kokonaisvaltainen ja poikkihallinnollinen kehittäminen. Käytännön toimina tarkoittaa mm. hallinnonalojen ydintoimintojen analyysia ja niihin pohjautuvia uudistustoimenpiteitä, hallinnollisen taakan vähentämistä, inhimillisten voimavarojen kokonaisuuden hyvää hallintaa ja johtamista sekä tuloksellisuuden kaikkien osa- alueiden parantamista hallinnon organisaatioissa. Ohjelma korostaa henkilöstö- ja työelämäkysymysten tärkeyttä. Osasto 24.11.2011 13
 14. 14. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksia 10.4.2012 - 2 Ohjelman seuranta euroissa (sitovat tavoitteet) ja henkilötyövuosissa (ei sitovia tavoitteita) Ulkopuolisella rahoituksella toteutettu toiminta erityiskohtelussa ja seurannassa Hallinnonalakohtaisten vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmien valmistelu vuoden 2012 loppuun mennessä – nimettävä 2-3 kärkihanketta yhteiseen seurantaan (poikkihallinnollisuus, merkittävyys) Osasto 24.11.2011 14
 15. 15. Jatkoaskelia Valmisteilla esitys yhteisistä työkaluista ja prosesseista ydintoimintoanalyysien suorittamiseksi kaikilla hallinnonaloilla – näkökulmana tehtävien ja toimintojen priorisointi ja luopuminen; strategista kehittämis- ja säästökohteiden valintaa Tuloksellisuuden arvioinnin periaatteiden ja yhtenäisten menettelytapojen kehittäminen Valmisteilla ohjeistus hallinnonalakohtaisten vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmien valmistelemiseksi (tuloksellisuuden kaikkia osa-alueita koskevaa tavoiteasetantaa, arviointia ja seurantaa) Tavoitteena sovittaa prosesseina tulossuunnittelu, ydintoimintoanalyysi, vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmien valmistelu sekä niitä koskeva ohjeistus mahdollisimman tiiviisti yhteen Osasto 24.11.2011 15
 16. 16. Henkilöstökysely 1/2012 - mitä kysyttiin Tuloksellisen toimintakulttuurin tekijöitä  asettamista tärkeysjärjestykseen  toteutumista omassa työssä ja työyhteisössä Tuloksellisen toiminnan esteitä  asettamista tärkeysjärjestykseen Ratkaisuehdotuksia Odotuksia Vatu- ohjelmalle Osasto 24.11.2011 16
 17. 17. henkilöstö- Tuloksellisen toimintakulttuurin osatekijät kyselyMahdollisuus ja aikaa uuden ideointiin 23 14 10 12 12 11 13 5 3,9 Yhteiset tavoitteet, yhteisöllisyys 17 16 11 12 12 12 16 4 4,1 Luottamus 15 14 11 15 12 14 12 6 4,2 Kannustava palaute ja palkinta 7 13 23 15 17 11 11 3 4,2 Dynaamisuus, tekemisen meininki 11 15 11 17 15 17 13 14,2 Epämuodollisuus ja mutkattomuus 7 16 16 15 13 13 14 5 4,3 Uskallus ja kokeilut 7 9 18 14 15 18 16 3 4,6 Muu 20 8 4 4 7 3 7 48 5,4 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 tärkein 2 3 4 5 6 7 8 vähiten tärkeä Osasto 24.11.2011 17
 18. 18. Tuloksellisuuden toimintakulttuurin henkilöstö- kysely toteutuminen Luottamus 8 10 12 23 22 19 5 7,2 Epämuodollisuus ja mutkattomuus 6 11 18 18 22 18 6 7,2 Yhteiset tavoitteet, yhteisöllisyys 6 13 16 21 20 17 6 7,1 Dynaamisuus, tekemisen meininki 5 13 21 26 19 10 6 7,0 Muu, mikä 22 24 17 6 6 17 9 6,4 Kannustava palaute ja palkinta 16 21 16 21 17 7 3 6,3 Uskallus ja kokeilut 10 21 26 24 14 5 1 6,3Mahdollisuus ja aikaa uuden ideointiin 13 23 26 17 16 5 2 6,2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 4 toteutuu erittäin huonosti 5 6 7 8 9 10 toteutuu erittäin hyvin Osasto 24.11.2011 18
 19. 19. henkilöstö- Tuloksellisen toiminnan esteet kysely Byrokratia, säännöt, ohjeet, kontrolli 27 23 14 12 12 9 4 3,0 Resurssien omiminen, resurssien yhteiskäytön… 24 15 14 17 12 14 4 3,4Priorisoinnin puute, kykenemättömyys luopua /… 14 18 20 14 15 15 4 3,6 Siiloutuminen, lokeroituminen, osaoptimointi 10 19 21 16 20 11 3 3,6 Muu, mikä 36 7 7 7 3 7 31 3,8 Liiallinen pyrkimys virheiden välttämiseen 6 12 16 21 19 20 6 4,2 Organisaatiorakenteiden muuttumattomuus 5 11 16 17 19 24 8 4,4 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % 1 suurin este 2 3 4 5 6 7 pienin este Osasto 24.11.2011 19
 20. 20. Henkilöstökyselyn johtopäätöksiä Toiminnallisten johtopäätösten teko on työn alla Kehittämisalueiden priorisointiesitys  Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen  Innostava johtaminen ja esimiestyö  Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Osasto 24.11.2011 20
 21. 21.  TERVETULOA KOKEILEVA, INNOSTAVA JA OSALLISTAVA TOIMINTAKULTTUURI! TULOKSELLISUUSNÄKÖKULMA ESIMIESTYÖN YTIMEEN Osasto 24.11.2011 21

×