TULOSTAVOITEASIAKIRJAN LAADINTANETRAN AVULLAOlli Ahonenpalvelupäällikkö, Valtiokonttori
Netra-palvelu pähkinänkuoressa•   Netra-palvelu – http://www.netra.fi      –    Valtionhallinnon keskeiset tied...
Valtion tulostietojärjestelmä     Tuloksellisuustietojen ylläpito ― Tulosohjausprosessin tuki     Valtion raportoi...
Tuloksellisuustietojen julkaisemisensäädösperusta•   Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 14 § (254/2004)     ...
Tietojen ylläpito Valtion tulostieto- järjestelmässä            Organisaatio             Mittarit...
KäyttöliittymäValtio Expo, Olli Ahonen  15.5.2012
Käyttöliittymän osiot              Rakennetiedot              Arvotiedot            ...
Tulostavoiteasiakirja-raportti                                         1/2 •   ...
Tulostavoiteasiakirjan laadintaValtio Expo, Olli Ahonen  15.5.2012
Tulostavoiteasiakirjan laadintaValtio Expo, Olli Ahonen  15.5.2012
Valtio Expo, Olli Ahonen  15.5.2012
Tulostavoiteasiakirja-raportti                 2/2                    Asiakirjat  Tu...
Kiitos!Asiantuntijamme tavattavissa Valtiokonttorin messuosastolla, 1. krsLisätietoja: netra@valtiokonttori.fiValtio Expo,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tulostavoiteasiakirjan laadinta Netran avulla

871 views

Published on

Olli Ahonen
palvelupäällikkö, Valtiokonttori

Valtio Expo 15.5.2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tulostavoiteasiakirjan laadinta Netran avulla

 1. 1. TULOSTAVOITEASIAKIRJAN LAADINTANETRAN AVULLAOlli Ahonenpalvelupäällikkö, Valtiokonttori
 2. 2. Netra-palvelu pähkinänkuoressa• Netra-palvelu – http://www.netra.fi – Valtionhallinnon keskeiset tiedot: • Talousraportointi • Henkilöstöraportointi • Tuloksellisuusraportointi • Suunnittelun ja seurannan asiakirjat – Kaikille avoin julkinen palvelu• Tulostietojärjestelmä – Vain valtionhallinnon organisaatioiden käytössä: • Tuloksellisuustietojen ylläpito • Tulosohjausprosessin tuki • Netra-palvelun tietolähdeValtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 3. 3. Valtion tulostietojärjestelmä Tuloksellisuustietojen ylläpito ― Tulosohjausprosessin tuki Valtion raportointipalvelu Netran tietolähde• Räätälöity järjestelmä, toimittajana Logica• Käyttöönotto v. 2007–2009• Kattavuus 2011 (% virastojen htv-määrästä) 80 %• Käyttäjiä ministeriöistä, virastoista ja ns. sopimusyhteisöistä (yhteensä n. 500)• Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta Ministeriö Valtiokonttori Valtiontalouden Virasto Ohjeistaa Koulutus ja tuki, tarkastusvirasto hallinnonalallaan Käyttöoikeudet, Ylläpitää tietojaan. käyttöä ja kehittää Kehittäminen. Käytön valvonta. Julkaisee valmiit Tietojen julkaisun tiedot. hyödyntämistä. seuranta.Valtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 4. 4. Tuloksellisuustietojen julkaisemisensäädösperusta• Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 14 § (254/2004) ”…tulostavoitteet sekä toiminta- ja taloussuunnittelussa laaditut toiminta- ja taloussuunnitelmat sijoitetaan Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu.”• Valtiokonttorin määräys suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointi- palvelussa (Netra) (VK 540/03/2010, 20.12.2010) Tiedot julkaistaan viimeistään viikon kuluttua niiden hyväksymisestä www-liittymän (Valtion tulostietojärjestelmä) kautta. Pakolliset tietojen luokittelun perusteet ovat - Tuloksellisuuden peruskriteerit (tulosprisma) - Talousarvion osat (pääluokka, osasto, luku ja momentti) - Käyttötarkoitus (valtion talousarvioesitys, tulossopimus tai muu seuranta, valtion tilinpäätöskertomus)Valtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 5. 5. Tietojen ylläpito Valtion tulostieto- järjestelmässä Organisaatio Mittarit Mittaristo- TavoitetiedotPerustiedot Luokittelut Tulostavoiteryhmät Tulostiedot Toteumatiedot Arvosana-asteikot tiedot Mittaristot TulossopimusAsiakirjat Valtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 6. 6. KäyttöliittymäValtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 7. 7. Käyttöliittymän osiot Rakennetiedot Arvotiedot TulossopimusValtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 8. 8. Tulostavoiteasiakirja-raportti 1/2 • Tulostietojärjestelmään tallennetut tulostavoitteet esitetään tulostavoiteasiakirjassa tuloksellisuuden peruskriteerien (tulosprisma) mukaisesti jaoteltuna. › Tulostavoitteet on merkitty tulostietojärjestelmässä tulossopimustavoitteiksi. › Järjestys raportilla perustuu niille järjestelmässä annettuihin koodeihin. › Numeeriset tavoitteet esitetään kussakin tulosprisman osa-alueessa sanallisten tavoittei- den jälkeen taulukkomuodossa. Taulukkoon sisältyy tulossopimusvuoden (N) tavoitteen lisäksi järjestelmään mahdollisesti tallennetut vertailutiedot (N-2 toteuma, N-1 tavoite). › Merkintä TA =tulostavoite on merkitty myös talousarviotavoitteeksi. • Muut tiedot lisätään tulostavoiteasiakirjaan erillisessä raportin laadintapohjassa. › Tulostavoiteasiakirjassa voidaan käsitellä mm. pitkän aikavälin strategisia linjauksia ja käytettävissä olevia resursseja, määritellä asiakirjan voimassaoloaika ja kertoa miten tavoitteiden toteutumista seurataan. • Mahdolliset liitteet liitetään tulostietojärjestelmän ulkopuolella (ts. sen jälkeen kun raportti on valmis). Liitteiden nimet voidaan kuitenkin lisätä asiakirjaan raportin laadintapohjassa. Asiakirjat Tulossopimus Valtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 9. 9. Tulostavoiteasiakirjan laadintaValtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 10. 10. Tulostavoiteasiakirjan laadintaValtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 11. 11. Valtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 12. 12. Tulostavoiteasiakirja-raportti 2/2 Asiakirjat Tulossopimus Valtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012
 13. 13. Kiitos!Asiantuntijamme tavattavissa Valtiokonttorin messuosastolla, 1. krsLisätietoja: netra@valtiokonttori.fiValtio Expo, Olli Ahonen 15.5.2012

×