Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaValtio Expo 7.5.2013ohjelmapäällikkö Tero Meltti
14.11.2011HallinnonalanVATU-ohjelmaVATU-ohjelmaHallinnonalan VATU-hankkeetHallinnonalan suunnitelmat inhimillisen pääoman ...
14.11.2011Tuloksellisuutta – miksi? Kansantalouden näkökulma: tuottavuuden kasvu ontalouskasvun keskeinen edellytys Julk...
14.11.2011Organisaation tuloksellisuusVaikuttavuus PalvelukykyAikaansaannoskykyTuottavuus jataloudellisuusTuloksellisuusUl...
14.11.2011…Miten? Tasapainoisesti: Nostamme palvelukyvyn,vaikuttavuuden ja henkilöstön aikaansaannoskyvyntuottavuuden ja ...
14.11.2011Ihmiset tekevät tuloksenHyvinvoiva henkilöstö saa tulosta aikaanPainotammeInnostavaa johtamista jaesimiestyötä...
14.11.2011Henkilöstön osallistuminenVATU-ohjelmaan Yhdessä tekeminen on ohjelman lähtökohta ja arvo. Ohjelma on systemaa...
14.11.2011Jatkoaskelia Painopiste hallinnonalojen VATU-ohjelmientoteutuksessa (VATU-hankkeet, inhimillisenpääoman kehittä...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tero Meltti: Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma

432 views

Published on

Ohjelmapäällikkö Tero Meltti, valtiovarainministeriö

Valtio Expo 7.5.2013

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tero Meltti: Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma

  1. 1. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaValtio Expo 7.5.2013ohjelmapäällikkö Tero Meltti
  2. 2. 14.11.2011HallinnonalanVATU-ohjelmaVATU-ohjelmaHallinnonalan VATU-hankkeetHallinnonalan suunnitelmat inhimillisen pääoman kehittämiseksiHallinnonalan ydintoimintoanalyysi ja ehdotusten toteuttaminenVaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmasekä hallinnonalojen VATU-ohjelmatTAVOITTEENA: talouden kestävyysvajeeseen sekätyömarkkinoiden muutokseen vastaaminen1. kirkastamalla valtionhallinnon roolia ja tehtäviä2. tuottamalla esille rakenteellisia uudistuksia ja3. ottamalla käyttöön uutta roolia tukevia toimintatapoja.
  3. 3. 14.11.2011Tuloksellisuutta – miksi? Kansantalouden näkökulma: tuottavuuden kasvu ontalouskasvun keskeinen edellytys Julkisen talouden kestävyyden näkökulma:valtionhallinnon oman toiminnan tuloksellisuus Veronmaksajan ja kansalaisen näkökulma:tuloksellinen ja samalla eettinen verovarojen käyttö,oikeusvarmuus, ennustettavuus, hyvinvointi ym. Työvoiman rakenteen muutoksen aiheuttamatvaatimukset Toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetuttavoitteet ovat taloudelliselta kokonaisvaikutukseltaanennallaan (vrt. aiempi tuottavuusohjelma)
  4. 4. 14.11.2011Organisaation tuloksellisuusVaikuttavuus PalvelukykyAikaansaannoskykyTuottavuus jataloudellisuusTuloksellisuusUlkoinenSisäinen
  5. 5. 14.11.2011…Miten? Tasapainoisesti: Nostamme palvelukyvyn,vaikuttavuuden ja henkilöstön aikaansaannoskyvyntuottavuuden ja tehokkuuden rinnalle. Yhdessä: Yhteinen tahto ja sitoutuminen, henkilöstönmukaanotto, poikkihallinnollisuus, muiden hankkeidenhuomiointi ja yhteistyö (KEHU, JulkICT,Kuntatuottavuus ym.) Uudistuen: Kyseenalaistamme, innovoimme,kokeilemme ja tarvittaessa luovumme.Tarkastelemme avoimesti toimintatapoja, tehtäviä,prosesseja ja rakenteita.
  6. 6. 14.11.2011Ihmiset tekevät tuloksenHyvinvoiva henkilöstö saa tulosta aikaanPainotammeInnostavaa johtamista jaesimiestyötäOsaamisen kehittämistä jauudistumistaHenkistä, fyysistä, sosiaalistaja eettistä työkykyäHenkilöstön vaikutusmahdolli-suuksien ja osallistumisenlisäämistä
  7. 7. 14.11.2011Henkilöstön osallistuminenVATU-ohjelmaan Yhdessä tekeminen on ohjelman lähtökohta ja arvo. Ohjelma on systemaattisesti linjannut henkilöstönosallistamista ja ideoiden jatkokäsittelyä paitsiohjelmatasolla myös toteuttavalla virastotasolla. Inhimillisen pääoman kehittäminen hallinnonalojen javirastojen henkilöstösuunnitelmissa on yksi ohjelmantavoitteista. Edustuksellinen osallistuminen ohjelmaorganisaatiossa(ohry, vary, ipo, yta). Laajalla henkilöstökyselyllä (1-2/2012) syötettäohjelmavalmisteluun. Ydintoimintoanalyysin prosessi ja välineet  henkilöstönehdotukset (n.4000 eri ehdotusta) ja niiden nostaminenjatkovalmisteluun.7
  8. 8. 14.11.2011Jatkoaskelia Painopiste hallinnonalojen VATU-ohjelmientoteutuksessa (VATU-hankkeet, inhimillisenpääoman kehittäminen jaydintoimintoanalyysiehdotusten toteutus). Hallinnollisen taakan vähentämisentoimenpidekokonaisuuden valmistelu hallinnonalojen omia ja kaikille yhteisiä toimia. Ohjelman tuloksista ja vaikutuksista kertominen.8

×