Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut

946 views

Published on

Palvelupäällikkö Tiina Kyttälän esitys Kuntamarkkinoilla 12.9.2018.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut

  1. 1. Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut Kuntamarkkinat 2018
  2. 2. Kuka on rintamaveteraani? • Suomen sodissa 1939-1944 mukana ollut • Valtiokonttori jakaa vuosittain kunnille määrärahaa kuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluja varten • Määräraha jaetaan suhteessa kunnissa asuvien veteraanien määrään • Tänä vuonna kokonaissumma oli n. 41 miljoonaa • Huom. Ero sotainvalidien (sodassa vammautuneiden) määrärahoihin • Kunnalliset avopalvelut korvataan heille sotilasvammalain nojalla ennakkona kuntiin • Kunnat arvioivat tarvittavan määrän etukäteen • Rahat tasataan seuraavana vuonna maksamalla alijäämä tai perimällä liikaa maksettu osuus 12.9.2018Tiina Kyttälä
  3. 3. Mitä korvataan kotona asumista tukevana palveluna? • Ateriapalvelut, lounassetelit • Kotiapu- ja kotisairaanhoito • Pihatyöt, esim. lumen luonti, nurmikon leikkuu • Pienet parannustyöt asuntoon: luiskat, tukikaiteet, kynnysten poistot • Liikkumista tukevat palvelut: asioinnit, virkistys • Omaishoitajan ylimääräiset vapaat • Tuettu kotona kuntoutuminen • Palvelun tarve kartoitetaan aina jokaisen veteraanin kohdalla erikseen. Rahaa ei siis jaeta tasan kaikkien kesken vaan tarpeen mukaan. 12.9.2018Tiina Kyttälä
  4. 4. Mitä ei korvata? • Avokuntoutus (korvataan kuntoutusrahoista) • Puutarhan kunnostaminen tai isot asunnon muutostyöt • Silmälasit, kuulokojeet • Terveydenhoitoon liittyvät matkakulut (KELA korvaa) Huom. Taksit tilattava Kelan palvelunumerosta 12.9.2018Tiina Kyttälä
  5. 5. Mitä korvataan kuntoutuksen määrärahoista? • Laitoskuntoutusta 10 pv - 4 viikkoa • Päiväkuntoutusta 10-20 päivää • Avokuntoutusta 20-30 kertaa vuodessa • Puoliso voi saada laitoskuntoutusta yhtäaikaisesti veteraanin kanssa 10-14pv tai päiväkuntoutusta yhdessä 10-20 pv • Tuettu kotona kuntoutuminen 10-30 kertaa, voidaan ottaa myös kotona asumista tukevista palveluista • Jalkahoito, voidaan ottaa myös kotona asumista tukevista palveluista, jos toteutetaan kotona 12.9.2018Tiina Kyttälä
  6. 6. Muutokset 2018 • Myös tehostettu palveluasuminen tuli kotona asumista tukevien palvelujen piiriin • Hoivapalvelut, siivous- ja ateriapalvelut; ei vuokraa • Määrärahaa voi siirtää kuntoutusmäärärahan ja kotona asumista tukevien palveluiden määrärahan välillä tarpeen mukaan useammankin kerran • Siirrot ilmoitettava Valtiokonttorille vuoden loppuun mennessä vain kerran yhteissummana 12.9.2018Tiina Kyttälä
  7. 7. Syksyn 2018 lisämäärärahajako ja 2017 palautukset • Lisämäärärahaa haki 45% kunnista kuntoutukseen ja 60% kotona asumista tukeviin palveluihin • Lisämäärärahahakemus on lähetetty eteenpäin STM:ään • Käsittely normaalissa järjestyksessä, ei kiirehdittynä kuten viime vuonna; ei maksussa vielä lokakuussa • Palautuksia viime vuoden määrärahasta tullut yhteensä 1,6 miljoonaa • 2017 kuntoutusmäärärahasta palautettu 740 000 ja kotona asumista tukevista n. 900 000 12.9.2018Tiina Kyttälä
  8. 8. Tärkeät päivämäärät 2018 • Kuntoutusmäärärahat maksetaan 4 kertaa vuodessa (helmi, touko, elo- ja marraskuussa). Tämä säädetty laissa. • Kotona asumista tukevat palvelut maksuun 31.1.2019 • 2018 rahaa voi käyttää 31.7. 2019 saakka • Selvityslomake 2018 määrärahan käytöstä 31.8. 2019 mennessä • Uutta 2019 • Lisämäärärahaa ei enää haeta kotona asumista tukevista palveluista • Lain uudistus tulee voimaan 1.11.2019 • Rintamaveteraaneille samat palvelut kuin sotainvalideille • Kunnat arvioivat tarpeen ja raha maksetaan ennakkona • Kuntoutusmäärärahakäytäntöihin ei muutosta 12.9.2018Tiina Kyttälä

×