Katsaus EU:n kyberturvallisuuteen
Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki
Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VIP-asiak...
Sisältö

• Määritelmiä
• ”Kybertapahtumia”
• EU:n kyberturvallisuusstrategia ja säädöksiä

VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimä...
Määritelmiä ja lyhenteitä
Kyberympäristö
Sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittelyyn tarkoitettu, yhdestä tai useammast...
”Kybertapahtumia”

VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki

16.10.2013
ENISA annual incident report 2012
viestintäverkot ja -palvelut
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisiä viestintäve...
ENISA annual incident report 2012
79 vakavaa poikkeamaa raportoitiin (huomattava vaikutus verkkojen tai
palvelujen toimint...
ENISA annual incident report 2012
- esimerkkejä raportoiduista tapahtumista

VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki

16.10.2013
ENISA annual incident report 2012

VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki

16.10.2013
ENISA annual incident report 2012

VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki

16.10.2013
ENISA annual incident report 2012

VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki

16.10.2013
Kesäkuu 2013

VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki

16.10.2013
EU:n kyberturvallisuusstrategia ja säädöksiä
2004 ENISA:n toiminta
käynnistyy

Komissio tiedonanto
30.3.2009: ”Euroopan
su...
EU:n kyberturvallisuusstrategia
Viisi strategista painopistealuetta:
1. Verkon vakaus
2. Verkkorikollisuuden huomattava vä...
EU:n kyberturvallisuusstrategia
Roolit ja vastuut

EP3R: The European Public-Private Partnership for Resilience (yhteistyö...
7.2.2013 Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
- toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietotur...
Linkkejä
ENISA
CERT EU
EU kyberturvallisuusstrategia
EU Ehdotus toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietotur...
Kiitos!
Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki
Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pekka Ristimaki: Katsaus EU:n kyberturvallisuuteen

567 views

Published on

Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013: Katsaus EU:n kyberturvallisuuteen - johtava asiantuntija Pekka Ristimäki, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pekka Ristimaki: Katsaus EU:n kyberturvallisuuteen

 1. 1. Katsaus EU:n kyberturvallisuuteen Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 2. 2. Sisältö • Määritelmiä • ”Kybertapahtumia” • EU:n kyberturvallisuusstrategia ja säädöksiä VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 3. 3. Määritelmiä ja lyhenteitä Kyberympäristö Sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittelyyn tarkoitettu, yhdestä tai useammasta tietojärjestelmästä muodostuva toimintaympäristö. Kyberuhka Kyberuhka tarkoittaa sellaista kyberympäristöön vaikuttavaa tekoa tai tapahtumaa, joka toteutuessaan vaarantaa jonkin kyberympäristöstä riippuvaisen toiminnon. Kyberympäristöön kohdistuvat uhkat ovat tietoturvauhkia, jotka toteutuessaan vaarantavat tietojärjestelmän oikeanlaisen tai tarkoitetun toiminnan. Kyberturvallisuus Kyberturvallisuus pitää sisällään kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden avulla voidaan ennakoivasti hallita ja tarvittaessa sietää erilaisia kyberuhkia ja niiden vaikutuksia. Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) EU:n verkko- ja tietoturvallisuuden osaamiskeskus. ENISA laatii ohjeita ja suosituksia tietoturvallisuuden hyviksi käytännöiksi. Avustaa EU:n jäsenvaltioita unionia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa ja pyrkii parantamaan Euroopan elintärkeiden tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurien sietokykyä. Computer Emergency Response Team (CERT) Tässä yhteydessä tietoturvaviranomainen, jonka tehtävänä on tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu sekä tietoturvauhkista tiedottaminen. Kansallisia CERT-organisaatioita on ympäri maailmaa ja ne toimivat yhteistyössä keskenään. Kansallinen tietoturvaviranomainen on CERT.FI, EU-tasoinen CERT (CERT-EU) aloitti toimintansa vuonna 2012. VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 4. 4. ”Kybertapahtumia” VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 5. 5. ENISA annual incident report 2012 viestintäverkot ja -palvelut ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat yritykset ilmoittavat toimivaltaiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle kaikki sellaiset turvallisuuden loukkaukset tai eheyden menetykset, joilla on ollut huomattava vaikutus verkkojen tai palvelujen toimintaan. ” (Artikla 13a Direktiivi 200/140/EY) ”Teleyrityksen on ilmoitettava ilman aiheetonta viivästystä Viestintävirastolle verkkopalvelun ja viestintäpalvelun merkittävistä tietoturvaloukkauksista ja sellaisista niihin kohdistuvista tietoturvauhkista, joista teleyritys on tietoinen” ( SVTSL 21§ ) Operaattori => Viranomainen => ENISA => Komissio Enisa annual incident reports 2012 VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 6. 6. ENISA annual incident report 2012 79 vakavaa poikkeamaa raportoitiin (huomattava vaikutus verkkojen tai palvelujen toimintaan) VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 7. 7. ENISA annual incident report 2012 - esimerkkejä raportoiduista tapahtumista VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 8. 8. ENISA annual incident report 2012 VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 9. 9. ENISA annual incident report 2012 VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 10. 10. ENISA annual incident report 2012 VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 11. 11. Kesäkuu 2013 VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 12. 12. EU:n kyberturvallisuusstrategia ja säädöksiä 2004 ENISA:n toiminta käynnistyy Komissio tiedonanto 30.3.2009: ”Euroopan suojaaminen laajoilta tietoverkkohyökkäyksiltä ja – häiriöiltä” Komissio 6.6.2001: ” Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi lähestymistavaksi” 2000 2012 CERT EU:n toiminta käynnistyy 2005 23.11.2001: Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus (Budapestin sopimus) 16.4.2013 EU-parlamentti hyväksyy ENISA:lle uuden 7 vuoden kauden 2010 Komissio 7.2.2013: ” Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategia: Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö” Ehdotus toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa (”kyberdirektiivi”) VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013 2015
 13. 13. EU:n kyberturvallisuusstrategia Viisi strategista painopistealuetta: 1. Verkon vakaus 2. Verkkorikollisuuden huomattava vähentäminen 3. Yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) liittyvän verkkopuolustuspolitiikan ja valmiuksien kehittäminen 4. Kyberturvallisuuteen liittyvien teollisten ja teknologisten voimavarojen kehittäminen 5. Johdonmukaisen kansainvälisen verkkotoimintapolitiikan luominen Euroopan unionille sekä EU keskeisten arvojen edistäminen Strategiassa komissio edellyttää (”komissio pyytää”) eri toimijoilta, kuten jäsenvaltiot, toimenpiteiden käynnistämistä näillä eri painopistealueilla. Edistymistä arvioidaan 2/2014. VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 14. 14. EU:n kyberturvallisuusstrategia Roolit ja vastuut EP3R: The European Public-Private Partnership for Resilience (yhteistyöfoorumi, työryhmiä) EC3 (Europol): European Cybercrime Centre. Focal point in the EU’s fight against cybercrime CEPOL: European Police College (yhteistyö, koulutus, tutkimus) Eurojust: Tukee jäsenvaltioita (tutkinta ja syyttäminen) usean maan alueelle liittyvissä tapauksissa. VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 15. 15. 7.2.2013 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI - toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa Tavoitteet VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 16. 16. Linkkejä ENISA CERT EU EU kyberturvallisuusstrategia EU Ehdotus toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa (”kyberdirektiivi”) Kansallinen kyberturvallisuusstrategia ja taustamuistio CERT.FI Homeland Security (DHS) NSA Spamhaus palvelunestohyökkäys 2013 Hyökkäys saksalaista sähköyhtiötä vastaan 2012 Hyökkäykset suomalaisia mediataloja vastaan 2012 VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013
 17. 17. Kiitos! Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi VIP-asiakaspäivä, Pekka Ristimäki 16.10.2013

×