Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mihin suuntaan julkishallinnon
ICT:n tulisi kehittyä
16.10.2013

Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä
ICT:n kehittäminen puhututtaa
• Suomen ICT:n sijoittumisen KV-listaukset

- Tuhkan sirottelu turhaako?
- Vaivaako sijoittu...
ICT on kriittinen resurssi, mutta….
• Tehdäänkö asioita liikaa tekniikan ehdoilla?
• Osataanko määritellä kehittämistä toi...
Mitä ainakin tulisi tavoitella
• Tuloksellisempaa palvelua ja hallintoa
- Yhteentoimivuutta – aito yhdessä tekeminen
tavoi...
Asiakas on kuningas
• Olemme asiakkaita varten, eivät asiakkaat meitä
varten
• Tavoitteena

- Asiakkaiden hallinnollisen t...
Asiakaspalveluilla lisää tuloksellisuutta
• Asiakasymmärrystä lisää – ei asiakkaan tarvitse
tuntea viranomaisten prosessej...
Asiointipalvelut ”ehyemmiksi”
• Sähköiset asiointipalvelut ”ehyemmiksi” – ei
vanhoja tapoja verkkoon –”luukutus” minimiin
...
Asiointipalvelutkin yhteen -toimiviksi
- Yhteentoimivuus tavoitteeksi eri järjestelmien
(standardit, avoimet rajapinnat) v...
Vähemmällä saadaan aikaan enemmän
• Jos asiakkaat saadaan tekemään asioita
omatoimisesti - asiakasvaikuttavuus (compliance...
Yhteiset palvelut tavoitteeksi
• Yhteinen palveluarkkitehtuuri
• Olemassa olevien palvelujen ja informaation ”tietokanta”
...
Yhteisiä palveluita tehdään jo
• Työryhmän ICT2015 -raportti: 21 polkua kitkattomaan
Suomeen
- 1.polku:
- Rakennetaan yhte...
Hallituksen kannanotot
• Hallituksen budjettiriihen Rakennepoliittinen ohjelma mm:
kansallinen palveluarkkitehtuuri otetaa...
Suunnittelupöydällä maksuton kansalaisvarmenne
• Valtio tuottaisi kansalaisvarmenteet (sähköisen
identiteetin) kaikkien pa...
Onko varaa maksaa jokaisesta yhteydestä
erikseen?

Lähde: palveluväylähanke
Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä

16.1...
Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti
• Palveluväylä - yhtenäinen tapa välittää tietoja
• Tavoitteena on, että...
Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti
• Kukin palveluväylään liitetty järjestelmä hallitsee omia
tietojaan sek...
Palveluväylän avulla tuotetaan lisäarvoa
• Tieto tallennetaan yhteen kertaan ja haetaan
(käytetään) tarvittaessa - ei enää...
Palvelut rakennetaan julkiseen (avoimeen) verkkoon
• Suunnitellussa mallissa palveluväylän ydin muodostuu
internetin pääll...
Virossa toimii X-Road

Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä

16.10.2013

19
© Sitra
JulkICT:n väyläkuvaus

Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä

16.10.2013

20
© Sitra
Palveluväylä etenee
Perussuunnitelma (viitearkkitehtuuri) on valmis
Toteuttaminen hankkeistetaan loka-marraskuussa?
Määrär...
Palveluväylälle tehdään yhteisiä tietopalveluita
• Työryhmän ICT2015 -raportti: 21 polkua kitkattomaan
Suomeen
- 2. polku:...
Ansiorekisterin avulla kustannushyötyjä ja
tuottavuutta myös palkkahallintoon

• Palkkahallinnon raportoinnin eri tahoille...
Nykytilassa tietoa välitetään kahdenvälisesti ja samaa
tietoa useampaan kertaan
Tiedon tuottajat

Tiedon kuluttajat

Palka...
Reaaliaikainen ansiorekisteri: mitä se on ?
• Ansiorekisterillä tarkoitetaan palkka- ja muiden tulotietojen
yhdistämistä y...
Ansiorekisterin avulla tieto ilmoitetaan ja
vastaanotetaan kertaalleen
Tiedon tuottajat

Tiedon kuluttajat

Palkanlaskenta...
Ansiorekisteristä syntyy hyötyjä
• Palkkakoodisto ja palveluväylän käyttö mahdollistaa
palkanmaksukohtaisen ilmoittamisen ...
Kansalaisen hyöty moninkertaistuu
• Erityisesti kansalaisen asiointi ja palvelu paranevat
• Reaaliaikainen verotuskin mahd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?

Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä - vanhempi neuvonantaja Mirjami Laitinen, Sitra

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?

 1. 1. Mihin suuntaan julkishallinnon ICT:n tulisi kehittyä 16.10.2013 Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä
 2. 2. ICT:n kehittäminen puhututtaa • Suomen ICT:n sijoittumisen KV-listaukset - Tuhkan sirottelu turhaako? - Vaivaako sijoittumisessa huono markkinointi/business-ajattelun puute/pääomien puute/ tuotteistaminen/sirpaleisuus/ verkottumisen puute/käytön osaaminen jne. ??? Vaiko todellinen jälkeenjääneisyys? • Palveluiden mobiliteetti: kännykkä syrjäyttää tietokoneen netin selailussa • Tietoturva/salassapito; kyberturvallisuus ajankohtaisuus korostuu • Sote / Potilastietojärjestelmiä uusiksi – esim. Apotti ja kantahanke jne. • Asiakaspalvelut Someen • Avoin data/Big Data – avaa uusia mahdollisuuksia • Peliteollisuudesta pelastus? Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 2 © Sitra
 3. 3. ICT on kriittinen resurssi, mutta…. • Tehdäänkö asioita liikaa tekniikan ehdoilla? • Osataanko määritellä kehittämistä toiminnan näkökulmasta, mitä tavoitellaan? • Uskalletaanko luopua vanhoista tehtävistä/tavoista toimia / arvioidaanko vaihtoehtoisia tapoja toimia? • Evaluoidaanko kehittämisen hyödyt suhteessa kustannuksiin? • Osataanko viestiä päätöksentekijöille tarvittavista muutoksista (ml. lainsäädäntömuutokset)? • Onko päätöksenteko liian hajallaan – millaisia tukirakenteita ICT:n järkevä kehittäminen vaatii? Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 3 © Sitra
 4. 4. Mitä ainakin tulisi tavoitella • Tuloksellisempaa palvelua ja hallintoa - Yhteentoimivuutta – aito yhdessä tekeminen tavoitteeksi - Fokuksena: – Asiakkaat – Tiedot – Prosessien automatisointi – Kansalliset arkkitehtuuri- ja infraratkaisut – Avoimet ja standardit rajapinnat – Valmisohjelmistot (nk. Cots-järjestelmät) - Proaktiivisuutta – Esimerkkinä ”teolliset” internetratkaisut Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 4 © Sitra
 5. 5. Asiakas on kuningas • Olemme asiakkaita varten, eivät asiakkaat meitä varten • Tavoitteena - Asiakkaiden hallinnollisen taakan vähentäminen – kilpailukykyä Suomen talouteen - Jos asiakas hyötyy, hallintokin hyötyy - Julkisen hallinnon tuloksellisuus (vaikuttavuus, tuottavuus, taloudellisuus ja laatu) - Win – Win tavoitteena Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 5 © Sitra
 6. 6. Asiakaspalveluilla lisää tuloksellisuutta • Asiakasymmärrystä lisää – ei asiakkaan tarvitse tuntea viranomaisten prosesseja - Vähemmän organisaatiolähtöisyyttä ja professionaalisuutta palvelujen rakentamisessa - Yritykset ja kansalaiset entistä paremmin palveluiden keskiöön, • Koko toiminnan uudistamista - Sisäiset toimintatavat ja prosessit uudistetaan ja automatisoidaan – lainsäädäntömuutokset tarpeen • Asiointipalvelut paremmin yhteen – toimiviksi - palveluketjut (palvelukokonaisuudet) - yhteiset palvelut tavoitteeksi - ei toteudu ilman yhteistä tahtoa, sitoutumista ja johtamista – pakottaminenkin vaihtoehtona Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 6 © Sitra
 7. 7. Asiointipalvelut ”ehyemmiksi” • Sähköiset asiointipalvelut ”ehyemmiksi” – ei vanhoja tapoja verkkoon –”luukutus” minimiin • Palveluiden hajanaisuus ja sirpaloituneisuus hallintaan - Voidaanko jostakin luopua kokonaan tai tehdä se toisin? - Palvelu on sitä parempaa, mitä vähemmän siihen on tarvetta • Aito helppokäyttöisyys tavoitteeksi • Omaehtoisen toimimisen mahdollistaminen omatoimisuuden edistäminen ja luottamus asiakkaisiin ohjenuoraksi (tuottavuus- ja kustannushyödyt) – • Tietojen parempi yhteiskäyttö – asiakkaan puolesta asioiden hoitaminen ja proaktiivisuus Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 7 © Sitra
 8. 8. Asiointipalvelutkin yhteen -toimiviksi - Yhteentoimivuus tavoitteeksi eri järjestelmien (standardit, avoimet rajapinnat) välillä, jolloin palveluketjut, palvelukokonaisuudet ja automaatio sekä tietojen ajantasaisuus entistä paremmin mahdollisia - ”luukutus” sähköisissä palveluissa minimoituu - Focus yhteisissä tiedoissa ja asiakkaissa, prosessien automatisoinnissa ja yhteisissä palveluissa (vähintäänkin palvelujen monistamisessa) - Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ”pakolliseksi” – Tietohallintolaki ja -asetus mahdollistavat tämän julkisessa hallinnossa Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 8 © Sitra
 9. 9. Vähemmällä saadaan aikaan enemmän • Jos asiakkaat saadaan tekemään asioita omatoimisesti - asiakasvaikuttavuus (compliance) - asiakas haluaa, voi ja osaa toimia oma-aloitteisesti, - tarvitaan vaivattomat menettelytavat, hyvät ohjeet, luottamus • Jos työt tehdään kertaalleen - yhteistyössä ja kerralla kuntoon periaatteella - tekemällä samaa työtä samalla, parhaaksi todennetulla tavalla ja yhteistyössä, • Jos työtä tehdään entistäkin rationaalisemmin automaatiota ja uusia työvälineitä hyväksi käyttäen Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 9 © Sitra
 10. 10. Yhteiset palvelut tavoitteeksi • Yhteinen palveluarkkitehtuuri • Olemassa olevien palvelujen ja informaation ”tietokanta” • Tunnistamis- ja suostumuksen hallinta sekä valtuuttaminen kansalliseksi ratkaisuksi • Yhteinen kaikkia palveleva asiakaskanta • Toistuvien palvelujen monistaminen tai yhdessä tekeminen (esim. sote-palvelut) • Proaktiiviset palvelut : palveluita hoitavien tietojärjestelmien tavoitteellista olosuhteisiin reagointia esim. terveyspalveluissa, verotuksessa Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 10 © Sitra
 11. 11. Yhteisiä palveluita tehdään jo • Työryhmän ICT2015 -raportti: 21 polkua kitkattomaan Suomeen - 1.polku: - Rakennetaan yhtenäinen kansallinen palveluarkkitehtuuri - Kansallinen palveluväylä -hanke (omistaja on VM) julkiselle hallinnolle ja yrityksille yhteinen tietojen välittämiseen ja palvelujen tarjoamiseen tarkoitettu integraatioalusta - Kansallinen tunnistamisratkaisu valtion kustannuksella kaikille – edellytys em. hankkeelle Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 11 © Sitra
 12. 12. Hallituksen kannanotot • Hallituksen budjettiriihen Rakennepoliittinen ohjelma mm: kansallinen palveluarkkitehtuuri otetaan käyttöön viipymättä yhteistyössä Viron kanssa - Kansallinen palveluarkkitehtuuri = - Tunnistamisratkaisut - Uusi tiedonvälityskonsepti – kansallinen palveluväylä • Valtiovarainministeriössä on tehty perussuunnitelmat Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 12 © Sitra
 13. 13. Suunnittelupöydällä maksuton kansalaisvarmenne • Valtio tuottaisi kansalaisvarmenteet (sähköisen identiteetin) kaikkien palveluntuottajien (myös yksityisten) saataville ja kansalaisille maksutta (huom. turvataso) • Alustat (välineet = kortit, mobiili, muistitikut, sovellukset jne.), joilla varmenteita käytettäisiin, olisivat markkinaehtoisia • Valtio tarjoaisi tunnistusportaalin maksutta • Tarvittaisiin myös nk.luottamusverkosto eri välineiden tuottajien välillä ( väline sovelluttava muidenkin kuin välineen antajan palveluihin) • Tarvitaan myös suostumuksen hallinta, valtuutus ja yritysten tunnistaminen Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 13 © Sitra
 14. 14. Onko varaa maksaa jokaisesta yhteydestä erikseen? Lähde: palveluväylähanke Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 14 © Sitra
 15. 15. Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti • Palveluväylä - yhtenäinen tapa välittää tietoja • Tavoitteena on, että tieto on - Laajasti, helposti ja turvallisesti – kansalaisten käytettävissä, – yritysten hyödynnettävissä nykyisen ja uuden liiketoiminnan vahvistamiseksi sekä – myös julkisessa hallinnossa entistä paremmin käytettävissä - saatavilla standardoitujen, avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville - sama tieto tallennetaan vain kerran ja tieto haetaan ao. tietovarannosta – ei viranomaisten omia tietovarastoja – ajantasaiset tiedot käytössä Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 15 © Sitra
 16. 16. Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti • Kukin palveluväylään liitetty järjestelmä hallitsee omia tietojaan sekä vastaa siitä, että muiden tarvitsemat tiedot ovat saatavissa palveluväylän kautta • Tietoja vaihdettaessa on huomioitava tietojen käyttöön liittyvät käyttöoikeudet ja -rajoitukset • Palveluväylän lisäarvo tulee sen avulla saavutettavista tiedoista ja palveluista, ei väylästä itsestään Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 16 © Sitra
 17. 17. Palveluväylän avulla tuotetaan lisäarvoa • Tieto tallennetaan yhteen kertaan ja haetaan (käytetään) tarvittaessa - ei enää tallenneta tuhansia päällekkäisiä kopioita samoista tiedoista tuhansiin eri tietojärjestelmiin, vaan tieto haetaan tarvittaessa suoraan tietovarannoista • Tieto välitetään yhdenmukaisella sovitulla tavalla ei enää rakenneta tuhansia päällekkäisiä erillisratkaisuja tiedon välitykseen, vaan käytetään yhteistä ratkaisua • Tiedon käytöstä tulee helpompaa, nopeampaa, kustannustehokkaampaa pitkällä aikavälillä Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 17 © Sitra
 18. 18. Palvelut rakennetaan julkiseen (avoimeen) verkkoon • Suunnitellussa mallissa palveluväylän ydin muodostuu internetin päällä toimivasta autentikoidusta verkostomallista (vrt. Viron X-Road -ratkaisu) • Siihen yhdistetään jo olemassa olevat toimialakohtaiset väyläratkaisut, jotka perustuvat luotettuihin ympäristöihin - Mallissa perustietovarannot ja yksityissektori liitetään suoraan palveluväylän ytimeen - Olemassa oleviin toimialakohtaisiin väyliin rakennetaan tarpeellinen määrä kytkentäpisteitä, joiden kautta ne yhdistyvät palveluväylän ytimeen Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 18 © Sitra
 19. 19. Virossa toimii X-Road Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 19 © Sitra
 20. 20. JulkICT:n väyläkuvaus Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 20 © Sitra
 21. 21. Palveluväylä etenee Perussuunnitelma (viitearkkitehtuuri) on valmis Toteuttaminen hankkeistetaan loka-marraskuussa? Määrärahavaraus vuosille 2014-2017 olemassa Yhteistyö Viron kanssa käynnistynyt Pilotit meneillään (Lahti, Espoo, cross-border–kokeilu Viron ja Suomen verohallintojen kesken) • Tarvitaan: • • • • • - Väylän omistajuus ja hallinnointi Liikennöinti (ensimmäiset tiedonvälitykset) Lainsäädäntömuutoksia Sitouttaminen, Viestintä Väylälle liittyvien tahojen järjestelmämuutokset (liittymärajapinnat) • Migraatiovaihe ratkaiseva Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 21 © Sitra
 22. 22. Palveluväylälle tehdään yhteisiä tietopalveluita • Työryhmän ICT2015 -raportti: 21 polkua kitkattomaan Suomeen - 2. polku: Rakennetaan yritysten reaaliaikaisen talouden vaatima infrastruktuuri - Rakennetaan rajapinta palkanmaksukohtaisten tietojen vastaanottoon, ansaintarekisteri (ansiorekisteri) ja kansalaistili - - Rajapinta ALV-tietojen vastaanottoon ja ALV-tietokanta Rajapinta tilinpäätöstietojen vastaanotto strukturoidussa muodossa (XBRL = eXtensible Business Reporting Language; XML – pohjainen merkintäkieli Pk-yritysten kirjanpidon automatisointi (kassapohjaisuus ALVdirektiivin sallimassa muodossa) Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 22 © Sitra
 23. 23. Ansiorekisterin avulla kustannushyötyjä ja tuottavuutta myös palkkahallintoon • Palkkahallinnon raportoinnin eri tahoille on arvioitu aiheuttavan n. 900 milj. € lisäkustannuksen (hallinnollisen taakan) yrityksille, siksi on välttämätöntä suunnitella myös ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia taakan keventämiseksi palkkahallinnossa Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 23 © Sitra
 24. 24. Nykytilassa tietoa välitetään kahdenvälisesti ja samaa tietoa useampaan kertaan Tiedon tuottajat Tiedon kuluttajat Palkanlaskenta ja tilitoimistot Palkansaaja Verohallinto Työnantaja Kela Eläkkeenmaksajat Sosiaaliviranomainen Kela TyEL-vakuutusyhtiöt Vakuutusyhtiöt Tapaturmavakuutusyhti öt Sosiaaliviranomainen Työttömyyskassat Pankit Työttömyysvakuutusrahastot Kunnat EK Muut: • Työttömyyskassat • Osingon- ja koron maksajat • Tekijänoikeuskorvauksien maksajat • Apurahojen maksajat • Metsänostajat • Ammattiyhdistykset Tiedon syöttäminen, korjaaminen ja valtuutukset 2 4 Tilastokeskus Pankit Ulosottovirastot Ammattiyhdistykset Viitteellinen kuva nykytilanteesta Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä Poliisi ja oikeuslaitos 16.10.2013 Tiedon lataaminen ja tarkastelu © Sitra
 25. 25. Reaaliaikainen ansiorekisteri: mitä se on ? • Ansiorekisterillä tarkoitetaan palkka- ja muiden tulotietojen yhdistämistä yhteen kansalliseen rekisteriin, johon maksaja (esim. työnantaja) ilmoittaa palkka- ja muut tulotiedot • Tulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessä ajantasaisesti ja rakenteellisena (palkkakoodisto), yhteisesti hyväksytyn standardin määräämässä muodossa • Organisaatiot, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja (esim. verotukseen tai etuuksien käsittelyyn), saavat ne tästä yhdestä rekisteristä palveluväylän kautta joko automaattisesti tai erikseen kysymällä • Kansalaiset näkevät ajantasaiset tietonsa yhdestä rekisteristä ja voivat hyödyntää niitä mm. palveluita käyttäessään tai etuuksia hakiessaan Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 25 © Sitra
 26. 26. Ansiorekisterin avulla tieto ilmoitetaan ja vastaanotetaan kertaalleen Tiedon tuottajat Tiedon kuluttajat Palkanlaskenta ja tilitoimistot Palkansaaja Verohallinto Työnantaja Kela Eläkkeenmaksajat Kela Palkanmaksutieto (rakenteellinen tieto) Vakuutusyhtiöt Kansallinen palveluväylä Vastaanotto ja välitys Sosiaaliviranomainen Palkanmaksutieto (rakenteellinen tieto) Pankit Sosiaaliviranomainen Sidosryhmäkohtaisten tietopalvelujen tuottama (ja valtuutettu) tulotieto Tulotieto (raakadata) Ansiorekisteri Kunnat Muut: • Työttömyyskassat • Osingon- ja koron maksajat • Tekijänoikeuskorvauksien maksajat • Apurahojen maksajat • Metsänostajat • Ammattiyhdistykset Tiedon syöttäminen, korjaaminen ja valtuutukset 2 6 Tapaturmavakuutusyhti öt Työttömyyskassat Työttömyysvakuutusrahastot EK Käyttöliittymä (tiedon haku, korjaus ja syöttö) TyEL-vakuutusyhtiöt Tietovarasto Tilastokeskus Pankit Ulosottovirastot Ansiorekisteri ja palveluväylä poistavat saman tiedon moninkertaisen ilmoittamisen Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä Ammattiyhdistykset Poliisi ja oikeuslaitos 16.10.2013 Tiedon lataaminen ja tarkastelu © Sitra
 27. 27. Ansiorekisteristä syntyy hyötyjä • Palkkakoodisto ja palveluväylän käyttö mahdollistaa palkanmaksukohtaisen ilmoittamisen ja tietojen ilmoittamisen ja käytön ajantasaisuuden ja automatisoinnin, mistä seuraa kaikille palkkatietoja lähettäville ja käyttäville osapuolille • manuaalinen työ vähenee, • työn tuottavuus paranee, • prosessien luotettavuus kasvaa, • tiedon laatu ja ajantasaisuus paranevat, • korjausten määrä vähenee, • asioinnista tulee vaivattomampaa, • tiedon ja päätöksenteon läpinäkyvyys paranevat • harmaan talouden torjunta tehostuu Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 27 © Sitra
 28. 28. Kansalaisen hyöty moninkertaistuu • Erityisesti kansalaisen asiointi ja palvelu paranevat • Reaaliaikainen verotuskin mahdollistuu Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013 28 © Sitra

×