Hyvä työpanos ja pitkät työurat

1,233 views

Published on

Hyvä työpanos ja pitkät työurat: valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä vaikuttavista tekijöistä
Irma Väänänen-Tomppo
erikoistutkija, Valtiokonttori

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hyvä työpanos ja pitkät työurat

 1. 1. HYVÄ TYÖPANOS JA PITKÄT TYÖURATValtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiävaikuttavista tekijöistäErikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo,Valtiokonttori
 2. 2. Selvityksen tausta • hallitusohjelman tavoite: työurien pidentäminen, työssä jatkaminen → valtiolla mahdollisimman pieni työkyvyttömyyseläke- alkavuus ja runsas työssä jatkaminen yli oman eläkeiän • tuottavuusohjelman tuottavuustavoitteet ja valtion tuloksellisuus- ja vaikuttavuustavoitteet: mm. työyhteisöjen aikaansaamiskyky → läsnäolo työssä (mahdollisimman pienet sairauspoissaolot) sekä hyvä työpanos • valtion hyvän työnantajapolitiikan tavoitteet → osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö toteuttamassa ja kehittämässä valtion palveluja ja toimintaaIrma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 2
 3. 3. Tavoitteiden suuntainen kehitys • erityisesti 55-64-vuotaiden työllisyysaste kohonnut 2000-luvulla • eläkkeellesiirtymisiän odote noussut vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen lähes 60,5 vuoteen vuonna 2011 (nousua noin1,5 v) • työllisen ajan odote kohonnut 2000-luvulla 2,5 vuotta o valtiolla eläkeiän odote 62,1 vuotta vuonna 2010 ilman sotilaseläke- oikeutettuja ja yliopistoja (noin 1,5 v. muita sektoreita korkeampi) • työn tuottavuus kasvoi koko kansantaloudessa 2000-2010 kaikkina vuosina lukuun ottamatta vuosia 2008 ja 2009 o valtiolla työn tuottavuus pysyi 2000-luvun alkuvuodet käytännössä muuttumattomana, mutta vuosina 2006-2010 kasvua oli keskimäärin 1,2 prosenttia vuodessa o VM-baron mukaan työtyytyväisyys lisääntynyt lähes kaikilla osa-alueilla 2006-2011; parhaita työn sisältö, työilmapiiri, työolot ja johtaminen o 50 prosentilla arviot työstä keskimäärin väh. 3,30 (1-5), työhyvinvoinnista väh. 7,37 (0-10), työn imua väh. kerran viikossa, työkyky väh. 7,87 (0-10) kukin erikseen; 35 % kaikki em. tasoilla,14 % kaikki em. rajoja alempana (KHT? 2010)Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 3
 4. 4. Tässä esityksessä • tarkastellaan erilaisten työhön ja terveyteen liittyvien tekijöiden yhteyttä työpanokseen • työssä jatkamista tukeneita tai heikentäneitä tekijöitä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä sekä joustavan vanhuuseläkeiän puitteissa vanhuuseläkkeelle siirtyneilläIrma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 4
 5. 5. Aineistona kolme kyselyä Joustavan vanhuuseläkeiän puitteissa vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneet • eläkettään aikaistaneet ja myöhentäneet sekä omassa eläkeiässään siirtyneet; otos yhteensä 876 henkilöä, vastaajia 646 = 74 % Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2010 siirtyneet • kaikki, joille oli myönnetty työkyvyttömyyseläke joko mielenterveyssyistä tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi (suurimmat sairausryhmät); yhteensä 374 henkilöä, vastaajia 197 henkilöä = 53 % (vastanneista lähes 3/4 pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä) Kaikki hyvin työssä? 2010 • satunnaisotos valtion koko henkilöstöstä; vastaajia 1876 = 51 % Kyselyt kartoittavat vastaajien omia kokemuksia ja näkemyksiä, ja analyyseissa on käytetty vain vastaajien itse antamia tietoja.Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 5
 6. 6. Työolojen ja elintapojen yhteys hyvinvointiin ja terveyteen sekä niiden yhteydet työpanokseen ja työssä jatkamiseen yli 45-vuotiaalla valtion henkilöstöllä, kun eläkeikää ei määritelty, n=1083 Henkinen hyvinvointi (1-5) Psykosos. r=0,41 r=-0,21 ja organisat. r=0,39 r=0,49 työolot (n. 40 muuttujan ka 1-5) r=0,61 Työn imu r=0,52 Työpanos (9 mjan ka 0-6) (oma arvio 0-10) r=0,17 r=-0,17 r=0,25 r=0,59 r=0,22 Fyysisten Työhyvin- r=0,27 työolojen r=-0,26 vointi haittaavuus (0-10) r=0,41 (4 muuttujan ka-1-4) r=0,32 r=0,32 r=0,41 r=-0,14 r=0,14 Jatkaminen Fyysinen r=0,30 r=0,21 kunto eläkeikäänLähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? 2010 Liikunta ja r=0,58 (1-5) tai yli (1-4) elintavat r=-0,25 r=0,41 (2 muuttujan ka-1-5) r=0,43 Viivan paksuus on suhteessa korrelaatioon: Terveyden- mitä paksumpi viiva, sitä *Korrelaatioissa sukupuoli, ikä, sosio-ekonominen tila vahvempi yhteys (alle 0,30 asema ja eläkeikä on vakioitu. Kaikki korrelaatiot ovat korrelaatiot merkitty vain tilastollisesti merkitseviä vähintään tasolla p<0,01. (1-5) katkoviivoin) Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012
 7. 7. Mikä työssä tuottaa hyvinvointia ja työn imua ja vähentää motivaatio- ongelmia? Yksittäisten työn psykosos. piirteet korrelaatioiden suuruusjärjestyksessä,imuun ja motivaatio-ongelmiin (sos.demogr. tek. vakioitu); piirteiden korrelaatioita työhyvinvointiin, työn yhteiset vihreällä pohjavärillä. Työn imu (10 kärjessä) Työhyvinvointi 0-10 (12 kärjessä) Motivoivatko työtehtävät (r=0,59) Oman työn kokeminen arvostetuksi (r=0,45) Oman työn kokeminen arvostetuksi (r=0,47) Työn vaihtelevuus Motivoivatko työtehtävät (r=0,46) Henkisen kasvun ja kehitt. mahd. työssä Syrjimättömyys/osallisuus Ilmapiirin kannustavuus Ilmapiirin leppoisuus Esimiesten ja alaisten välinen luottamus Esimiesten ja alaisten välinen luottamus Mahd. vaikuttaa työn sisältöön Ilmapiirin kannustavuus Tyytyväisyys kehityskeskusteluihin Ilmapiirin leppoisuus Johdon linjaukset tukevat työtä Selvyys oman työn tavoitteista Muutosten johtamisen hyvyys Esimiehen toiminnan reiluus Motivoivatko työtehtävät (r=-0,45) Motivaatio-ongelmat (10 kärjessä; korreloi käänteisesti) Ilmapiirin riidattomuus Oman työn kokeminen arvostetuksi (r=-0,40) Ilmapiirin kilpailemattomuus/ oman edun Henkisen kasvun ja kehitt. mahd. työssä tavoittelemattomuus Ilmapiirin kannustavuusLähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? 2010 Henkisen kasvun ja kehitt. mahd. työssä Työn vaihtelevuus Esimiesten ja alaisten välinen luottamus Korrelaatiotarkastelussa mukana yli 40 työn Syrjimättömyys/osallisuus psykososiaalisia ja organisatorisia piirteitä kuvaavaa Johdon linjaukset tukevat työtä muuttujaa. Korrelaatiot myös muihin kuin esitettyihin muuttujiin ovat merkitseviä, mutta näitä pienempiä. Esimiehen toiminnan reiluus Ilmapiirin leppoisuus Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 7
 8. 8. Työpanos itse arvioituna asteikolla 0 - 10 Prosenttia Keskiarvot 40 36 36 35 • miehet -alle 45 v 8,28 30 -vähintään 45 v 7,83 25 • naiset 20 -alle 45 v 8,27 -vähintään 45 v 8,30 15 11 9 10 Alle 45-vuotiailla miehillä ja yli 5 3 45-vuotiailla naisilla työpanos 2 0,2 0,3 0,3 0,5 1 ei eronnut sosioekonomisen 0 aseman mukaan. Yli 45-v.Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 miehistä alemmat toimihenkilöt ja alle 45-v. naisista taas 2,4 % ylemmät toimihenkilöt arvioivat 19 % työpanoksensa jonkin verran muita sosioekonomisia ryhmiä Ty ö p a n o s a s t e i k o l l a 0 - 1 0 heikommaksi. Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 8
 9. 9. Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? 2010 3 4 5 7 8 9 6 10 3,3Irma Väänänen-Tomppo Työhyvinvointi asteikolla 0-10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9,415.5.2012 ei koskaan 3,7 muutama krt/v Työpanoksen keskiarvo asteikolla 0 - 10 kerran kuussa muutama krt/kk kerran viikossa ja fyysisen kunnon mukaan (n~1800) muutama krt/vko Työn imun kokeminen päivittäin 9,0 erittäin huono 6,1 7,1 erittäin huono (alle 1 %) melko huono melko huono (4-6 %) Työpanos työhyvinvoinnin, työn imun, terveydentilan kohtalainen kohtalainen (22-28%) melko hyvä Terveydentila melko hyvä (52-44 %) Fyysinen kunto9 erittäin hyvä erittäin hyvä (21-20 %) 8,5
 10. 10. Motivaatio-ongelmat ja työhyvinvointi eivät esiinny yhdessä Prosenttia 100 90 luokan osuus 80 vastaajista, % 70 ei motivaatio- 60 ongelmia/ei haittaa 50 (51%) 40 34 motivaatio-ongelmat haittaavat jonkin 30 verran (38%) 22 19 20 haittaavat melko tai 8 erittäin paljon (11%) 10 3 5 4Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? 2010 0,5 0,7 2 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 % 60 % Ty ö h y v i n v o i n t i asteikolla 0-10 Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 10
 11. 11. Valtion palveluksesta eläkkeelle siirtyneet eläkelajeittain vuosina 2005-2011* Työkyvyttömyyssyyt, % Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 100 Muut sairaudet 30 26 29 28 28 29 80 3000 8 6 7 7 9 8 Verenkiertoelinten 60 26 30 sairaudet 24 28 28 30 2281 2500 2268 40 Tuki-ja liikuntaelinten sairaudet 20 37 42 36 36 35 2000 1812 33 Mielenterveyden 0 häiriöt 1500 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 1000 862 631 541 500 355 84 8 0 2011* 2011* 2011* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010Lähdetiedot: VK, Aktuaaripalvelut Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyys- Työttömyyseläkkeet eläkkeet * ennakkotieto l yliopistot eivät enää mukana Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 11
 12. 12. Joustavan vanhuuseläkeiän käyttö eri vuosina eläkkeelle siirtyneillä ja eläkkeiden myöhentämisestä saatu henkilötyö- vuosihyöty nettona (koskee henkilöitä, joiden henkilökohtainen eläkeikä ≥63,0 v) Eläkejouston käytön jakauma, % Henkilötyövuosihyöty nettona, htv 100 700 608 33 37 600 538 80 44 46 44 43 523 518 47 500 60 400 296 40 300 57 49 37 40 46 40 45 200 136 142 20 100 14 13 18 16 9 10 12 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*Lähdetiedot: VK, Aktuaaripalvelut Eläkkeelle ennen eläkeiän saavuttamista Eläkkeelle eläkeiässä Eläkkeelle eläkeiän täyttämisen jälkeen * ennakkotieto l yliopistot eivät enää mukana Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 12
 13. 13. Työhyvinvointi vanhuus- (el.ikä ≥63) ja työkyvyttömyys- eläkkeelle siirtymisen sekä yli 45-vuotiaiden eläkeodotusten (el.ikä ≥63) mukaan 1) Vanhuuseläkkeelle siirtyneet siirtymistä myöhentäneet 8,3 omassa eläkeiässä siirtyneet 7,8 siirtymistä aikaistaneet 7,6 2) Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet täysi tkve/ täysi kutu (dg. tules+ mieli) 3,9 osa-tkve/ osa-kutu (dg. tules+ mieli) 4,8Lähdetiedot: Työssäjatkamiskyselyt 2011, Kaikki hyvin työssä? 2010 dg1: tuki- ja liikuntaelinsairaus 5,3 dg1: mielenterveyden häiriöt 2,9 3) Työssä olevat ≥45 v. jatkaa jo yli eläkeiän 8,4 uskoo jatkavansa yli eläkeiän 8,1 melko varmasti pystyy jatkamaan eläkeikään 7,8 ei ole varma, pystyykö jatkamaan eläkeikään 6,3 tuskin pystyy jatkamaan eläkeikään 5,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 Työhyvinvointi asteikolla 0-10 13
 14. 14. Kokemukset johtamisesta ja työpaikan ilmapiiristä eri eläkeryhmissä Johtaminen erittäin / melko tyytyväinen esimiehen 61 johtamistapaan 58 Eläkkeelle 53 35 omaa eläkeikää erittäin/ melko tyytyväinen työpaikan 49 myöhemmin 50 johtamiseen ylipäänsä 45 (n=297) 30 omassa eläkeiässä (n=245) Työyhteisö kuuluminen työyhteisöön erittäin/ melko 75 ennen omaa eläkeikää 60 tärkeää (vain vanhuuseläkkeelle siirtyneillä) 40 (n=96) työyhteisön toimivuus erittäin/ melko 66 työkyvyttömyyseläkeLähdetiedot: Työssäjatkamiskyselyt 2011 61 hyvä 53 38 (n=197) 1 oli kokenut kiusaamista usein tai 1 3 jatkuvasti 18 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Prosenttia Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 14
 15. 15. Työtehtävien motivoivuus, koettu työn arvostus ja työn mielekkyys eri eläkeryhmissä 87 Eläkkeelle Työtehtävät erittäin/ melko 67 51 omaa eläkeikää myöhemmin kiinnostavia 63 (n=297) 76 omassa eläkeiässä Vastaajan työtä arvostettiin 57 (n=245) 57 erittäin/ melko paljon 32 ennen omaa eläkeikää 89 (n=96) Työ oli erittäin/ melko 76 71 mielekästä työkyvyttömyyseläke (n=197)Lähdetiedot: Työssäjatkamiskyselyt 2011 70 0 20 40 60 80 100 Prosenttia Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 15
 16. 16. Kokemukset työpaikan suhtautumisesta ikääntyviin ja heikkenevän työkyvyn omaaviin eri eläkeryhmissä hyviä työnteon edellytyksiä edistettiin 38 työpaikalla erittäin/ melko 31 Eläkkeelle 33 voimakkaasti 19 omaa eläkeikää työpaikalla pyrittiin tarvittaessa 18 myöhemmin 14 (n=297) tukemaan aktiivisesti työssä 11 jatkamista 15 omassa eläkeiässä (n=245) työpaikalla suhtauduttiin ikääntyviin 53 työntekijöihin erittäin/ melko 52 myönteisesti 42 ennen omaa eläkeikää 32 (n=96) työpaikalla suhtauduttiin erittäin/Lähdetiedot: Työssäjatkamiskyselyt 2011 melko kielteisesti työntekijöihin, joiden työkyvyttömyyseläke työkyky alkoi heiketä (e/m myönt. 18 %) (n=197) 46 0 10 20 30 40 50 60 Prosenttia Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 16
 17. 17. Tuen saaminen työpaikalta ja työterveyshuollosta tuki- ja liikuntaelinoireiden ja mielenterveyssyiden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä (n=87 ja 88) Eläkkeen 1. myöntämisperuste Tuki työ- tuki- ja liikuntaelinoireet 56 19 25 Tuen saaminen paikalta mielenterveyden häiriöt 66 23 11 ei juuri lainkaan tai melko vähän jossain määrin Tuki työ- tuki- ja liikuntaelinoireet 25 31 44 terveys- melko/ erittäin paljon huollosta mielenterveyden häiriöt 32 33 34 0 20 40 60 80 100 ProsenttiaLähdetiedot: Työssäjatkamiskyselyt 2011 Työkyvyttömyys- Arvosana työpaikan tuelle 0-10 4,8 eläkkeelle siirtyneet (kaikki, n=197) Arvosana työterveyshuollon tuelle 0-10 6,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 17
 18. 18. Työpaikan yleinen suhtautumistapa työssä jatkamiseen eri eläkejoustoryhmissä (eläkeikä ≥63,0 v) Työpaikan yleinen suhtautumistapa oli 67 39 jatkamiseen kannustava tai sen salliva 40 Vanhuus- eläkkeelle Työpaikalla kannustettiin jatkamaan vain 6 omaan eläkeikään tai ylipäänsä pidettiin 25 omaa eläkeikää 18 siihen asti jatkamista normaalina myöhemmin (n=292) Työpaikalla pidettiin suotavana siirtyä 4 eläkkeelle heti, kun se on joustavan 10 7 omassa eläkeiän puitteissa mahdollista eläkeiässä (n=240) Suhtautuminen vaihteli eläkeikään tulevan 14 10 henkilön mukaan 15 ennen omaaLähdetiedot: Työssäjatkamiskyselyt 2011 eläkeikää 10 (n=90) Asiasta ei keskusteltu lainkaan 17 21 0 10 20 30 40 50 60 70 Prosenttia Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 18
 19. 19. Mitkä tekijät saivat jatkamaan työssä tai siirtymään pois eläkettään myöhentäneillä, omassa eläkeiässä siirtyneillä ja eläkettä aikaistaneilla Asiasisältöjen mukaan luokitellut avovastaukset; yhdellä vastaajalla voi olla useampia perusteita (Luokittelu: Petra Sohlman-Kinnari) Myöhentäneet Omassa eläkeiässä Aikaistaneet (n=285) (n=232) (n=84) Työn mielekkyys, työtehtävät 1 50 9 6 6 Taloudelliset kannusteet 1 30 2 7 11 Terveydentila 3 26 10 3 21 1 Työilmapiiri 2 22 4 2 11 Työn organisointi ja johtaminen 4 11 22 5 20 1 Työpaikan paine 2 11 10 1 6 Perhesyyt 4 10 15 20 Työtilanne 2 10 32 11 Väsyminen/jaksaminen 1 7 13 1 8 Oma elämä 1 6 13 12 2Lähdetiedot: Työssäjatkamiskyselyt 2011 Org.muutokset, tuott.ohjelma 8 3 22 1 24 42 28 1 17 1 Sopiva ikä/ työura 1 1 0 2 5 Pakollinen eroamisikä 10 0 10 20 30 40 50 30 20 10 0 10 30 20 10 0 10 % % % sai siirtymään eläkkeelle sai jatkamaan työssä Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 19
 20. 20. Vain yhden perusteen esittäneet eläkettään myöhentäneistä (n=280) Myöhentämisen ainoa perustelu (sulkeissa Prosenttia esiintymisprosentti perusteluna yhteensä kaikista yleisimmissä perusteluissa) Työtehtävät/ työn mielekkyys (kaikkiaan 50 %) 18,9 Taloudelliset kannusteet (30 %) 6,8 Organisaation tarpeet / muutosaikataulu 3,2 Perhesyyt 2,5 Terveys ja jaksaminen (26 %) 1,4 Sopiva ikä 1,4 Ilmapiiri, työtoverit, työyhteisö (22 %) 1,1 Yleinen keskustelu työssä jatkamisesta 0,4 Vain yksi perustelu, osuus vastaajista 35,7Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 20
 21. 21. Työhyvinvoinnin, työn ja terveyden erot erilaisten työssäjatkamisodotusten mukaan; ikä ≥ 45¹, eläkeikä ≥ 63¹, n~970 työhyvin- työn imua parhaiden henkistä jatkuvia terveys vointi 9-10 muutaman työn kuormittu- tules- erittäin/ asteikolla kerran piirteiden neisuutta oireita melko huono 0-10 viikossa tai viidennek- (ghq-12) edellisten tai kohta- päivittäin sessä 6 kk aikana Lainen % % (po. 20 %) % % % jatkaa jo eläkeiän jälkeen (2,5 %) 57 83 38 8 21 17 uskoo jatkavansa 41 73 30 11 12 19 73 % eläkeiän jälkeen (11 %) näillä näkymin pystyy jatkamaan eläkeikään 29 61 22 14 23 23 (60 %) ei ole varma, pystyykö 27 % 8 34 8 35 48 56Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? 2010 jatkamaan eläkeikään (21 %) tuskin pystyy jatkamaan 3 26 3 50 60 62 eläkeikään (6 %) ¹Tarkasteluun on valittu yli 45-vuotiat, joilla eläkkeelle siirtymisen pohtimiselle on jo realistisemmat perusteet kuin nuoremmilla. Eläkeikä on yhdenmukaisuuden vuoksi rajattu vähintään 63 vuoteen, jolloin mm. sotilaseläkeoikeutetut ovat ulkopuolella. Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 21
 22. 22. Psykososiaaliset työolot väliin tulevana tekijänä terveyden ja työssä jaksamisodotusten välisessä yhteydessä yli 45-vuotiaalla valtion henkilöstöllä, jolla eläkeikä vähintään 63 v. Uskoo pystyvänsä työskentelemään vähintään eläkeikään asti, % 100 98 Terveydentila 90 91 (ilmoitettu myös luokan 80 81 koko ja osuus kaikista) 77 70 erittäin hyvä n=154/ 16 % 60 64 50 50 melko hyvä n=516 /53 % 45 40 30 kohtalainen n=254/ 26 % 20 14 erittäin/melko huono 10 n=52/ 5 %* 0Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? 2010 heikoimpien *vastaajamäärän pienuuden vuoksi heikoimpien toiseksi toiseksi keskimmäinen keskim- toiseksi toiseksi parhaiden parhaiden tulos ei tilastollisesti merkitsevä, mutta työolojen heikoimpien viidennes parhaiden työolojen työolojen heikoin mäinen paras työolojen odotusten suuntainen viidennes työolojen työolojen viidennes viidennes viidennes viidennes viidennes viidennes Psykososiaalisten ja organisatoristen työolojen viidennekset (määritettynä n. 40 muuttujan keskiarvon mukaan koko aineistosta) Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 22
 23. 23. Yhteenvetoa (1) • Työ ja psykososiaaliset työolot keskeinen tekijä työhyvinvoinnin ja työn imun taustalla • Työpanos vahvasti yhteydessä työhyvinvointiin ja työn imuun • Työoloilla, työhyvinvoinnilla, terveydentilalla yms. voidaan huomattavalta osin selittää selviytymistä eläkeikään asti • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneille on kasautunut ”huono-osaisuutta”, työkyvyttömyysriski suuri, jos kuormitustekijöiden vastapainona ei ole voimavaroja antavia tekijöitä; taustalla voi luonnollisesti olla myös hyvin yksilöllisiä tai äkillisiä tilanteita • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet pitävät erityisesti työpaikalta saamaansa tukea työssä selviytymiselle vähäisenä; odotuksia olisi ollut enemmän myös työterveyshuollolle yhteistyö, välittäminen, puuttuminen tärkeää kaikilla tasoillaIrma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 23
 24. 24. Yhteenvetoa (2) • Eläkeikäjouston valintaan asti selvinneillä yleensä verrattain hyvä tilanne eri mittareilla • Työn mielekkyys selkein työssä jatkamiseen kannustava tekijä, lisäksi taloudelliset tekijät, hyvä terveydentila ja työilmapiiri useimmin mainittuja perusteita, tosin harvoin yksinään • Eläkettään aikaistaneilla tai omassa eläkeiässä siirtyneillä yleisimpiä työstä poistumisen perusteita ongelmat työn organisoinnissa ja johtamisessa sekä organisaatiomuutokset ja tuottavuusohjelma; työn ulkopuolisista tekijöistä terveys- ja perhesyyt yleisimpiä • Kaikissa ryhmissä olisi edelleen jatkopotentiaalia sopivissa oloissa • Työpaikan rooli ja suhtautuminen työssä jatkamiseen ollut selkeästi myönteisin eläkettään myöhentäneillä ja yleensä työpaikoilla, joilla toimintatavat ovat muiltakin osin keskimääräistä paremmat  palveleeko jatkaminen siellä suunnitellummin sekä työpaikan että työntekijän intressejä?Irma Väänänen-Tomppo 15.5.2012 24
 25. 25. Kiitos!

×