Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avoimuus, luottamus ja jatkuva vuoropuhelu hallinnon uudistamisen kulmakivinä

423 views

Published on

Mikä yhdistää keskushallinnon uudistamista, avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa ja julkisen hallinnon asiakkuusstrategiaa?

Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö
Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
Neuvotteleva virkamies Arja Terho, valtiovarainministeriö

Valtio Expo 7.5.2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avoimuus, luottamus ja jatkuva vuoropuhelu hallinnon uudistamisen kulmakivinä

 1. 1. Avoimuus, luottamus ja jatkuvavuoropuhelu hallinnonuudistamisen kulmakivinäKeskushallinnon uudistusAsiakkuusstrategiaAvoin hallintoValtioexpo 7.5.2013
 2. 2. Olipa kerranKEHU
 3. 3. Olipa kerranASTA
 4. 4. Olipa kerranAVOIN
 5. 5. KaveritVATU TulosohjausuudistusGovernmentsfor the FutureHallinnonalojen jakuntienhankkeetAsiakas-palvelu2014 jayleis-neuvontaKuntalainuudistusJulkICT-strategiaVATU
 6. 6. Kehun unelmatTyö on niin vaivatonta, kunministeriöillä on yhteinenasiakirjanhallintaHienoa kun olemme saaneetprosessit toimimaan yhteen niin,että tavoitteet saavutetaanYhdessä tekeminentekee työnmielekkäämmäksiMahtavaa kun saankehittää osaamistanija sitä voidaanhyödyntää laajastiHenkilökierrosta ontullut VN:n tapa japrioriteeteille löytyyresursseja
 7. 7. Kehun linjausTavoitteena on muodostaavaltioneuvostostatoiminnallisesti jataloudellisesti nykyistäyhtenäisempi rakenteellinenkokonaisuus seuraavastahallituskaudesta alkaen.
 8. 8. Kehun tavoitteetHallituksen strategisennäkemyksen nykyistä parempitoimeenpano ja vaikuttavuushallinnossa ja yhteiskunnassaHenkilöstön jataloudellisten voimavarojenliikkuvuuden lisääminenvaltionhallinnossaYhtenäinentoimintakulttuuri jatoimintatavatValtioneuvostossatehtävä politiikka-,lainsäädäntö-ja resurssiohjausyhtenäiseksi
 9. 9. Veroehdotustuli aamullaAsiointitililleniASTAn UnelmatKännykkä piippasi:kesätyöpaikkatarjous!9Naputtelentabletillani uudenverokortinIsoäiti ei pärjää yksin,varaan etäpalveluajanja teemmesuunnitelman jatkosta.Poikkean ostarilla jahaen samalla passiniR:ltöTaas piippaa kännykkä:Asiointitilillä tietoopiskelupaikasta,tarjous opintotuesta jatietoa asunnoista.Ostarin seinälläkutsu puistonsiivoustalkoisiin:ohjelmaahuomenaamuksi!
 10. 10. Asiakkaalla onkäytettävissääntarvitsemansa palvelut,joiden sisältöön jatoteuttamiseen hänellä onmahdollisuus vaikuttaa.ASTAn Visio10
 11. 11. Asiakas voi hyödyntäätilanteeseensa sopiviapalveluita sujuvastiAsiakas voiosallistuapalveluidensuunnitteluun,kehittämiseen jatoteuttamiseenASTAn Tavoitteet11Asiakkaan jahallinnonkustannukset onminimoituAsiakas saa helpotja esteettömätpalvelutAsiakaslähtöinenpalvelukulttuuritoteutuuAsiakaslähtöinenpalvelujohtaminen onkattavaa
 12. 12. Avoimen unelmatIhanaa ymmärrän,mitä tämä päätösmerkitsee minulleLöysin helposti omattietoni ja vihdoinkinminulla on selkeäkuva, mihinveroeuroni menevätHuomenna menenkirjastoon tekemäänpäätöksiäkirjahankinnoistaTänään katselen mitäkotikunnassanisuunnitellaan
 13. 13. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaOsallisuudenedistäminen
 14. 14. Avoimen hallinnon tavoitteetAvoin tietoHallintomahdollistajana Selkeä kieliAvointoiminta
 15. 15. Voi ei - Riiviöt unelmiemme tiellä!
 16. 16. Tämä on meidäntietoa ja muutmaksakoot siitä.Parempi kuin ihmisetpysyvät siellä missäovat olleetkin, eiteidän ministeriössämitään uutta opiAvataan tietoasellaisessa muodossa,että sitä ei voikäyttää- häh hähRiidankylväjä
 17. 17. Ei tätä kansalaistentarvitsekaan ymmärtääOnhan se tärkeä tavoiteSuomelle, mutta ei semitään yhteistyötä vaadi.Jokainen tehköön mitäennenkin.Minulle ei kuulu semiten monella luukullajuokset. Hoidanlakisääteiset tehtäväni.Ankeuttaja
 18. 18. Tämä on meidäntietoa jalainsäädäntökinestääsen jakamisenMeidän ministeriö tekeejo kaikki paremmin -pitäkää parempi huoliomista asioistanneälkääkä vaivatko toisiaMe hoidetaan tämäihan oman väenkesken – ei tässämitään avoimuuttatarvita – pysykääloitommallaPortinvartija
 19. 19. Seuraavaksi
 20. 20. Jatkoaskeleet• KEHU-ohjausryhmä linjaa jatkoakesäkuussa• Asiakkuusstrategia julkistetaantoukokuussa• ToimeenpanotukihankeKäynnistetään kesällä• Avoimen hallinnon sitoumuksettoimeenpannaan 2013-2014• Arviointi ja uudentoimintasuunnitelman luonti
 21. 21. VuorovaikutusLuottamusAvoimuusYhdessä pärjäämme paremmin
 22. 22. Kiitoswww.vm.fi/hankkeetwww.avoinhallinto.fi

×